Αρχείο ετικέτας Οικολογία

κυρίως δράσεις για την προστασία του , κομποστοποίηση , ακτές, ποτάμια Ταΰγετος, ελαιοτριβεία

Το ΦΕΚ χαρακτηρισμού του Κυπαρισσιακού ως περιοχής προστασίας της φύσης δικαίωση της οικολογικής μάχης

Γιάννης Τσιρώνης – Yannis Tsironis

Το ΦΕΚ χαρακτηρισμού του Κυπαρισσιακού ως περιοχής προστασίας της φύσης δεν είναι απλά δικαίωση της οικολογικής μάχης που δώσαμε, ενάντια στην παραπληροφόρηση, ότι διώχνουμε τον άνθρωπο για την χελώνα. Είναι εφαλτήριο βιώσιμης οικονομίας, που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι περιοχές NATURA αποδίδουν πανευρωπαϊκά 200 δις €/έτος, αποδεικνύοντας ότι ο πλούτος δεν παράγεται μόνο με την καταλήστευση των φυσικών πόρων σε μία οικονομία δίχως αύριο. Χωρίς να υπολογίσουμε την αυξημένη επισκεψιμότητα σε μία τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, οι ελληνικές NATURA θα μπορούσαν να συνεισφέρουν περισσότερα από 10 δις στο ΑΕΠ ετησίως, δηλαδή μια αύξηση του ΑΕΠ μεγαλύτερη του 5%, από τα πράσινα επαγγέλματα και την ουσιαστική προστασία της φύσης.

Αιτήματα αιχμής των Οικολόγων Πράσινων προς την Κυβέρνηση

Καμία επιστροφή στην «κανονικότητα».

Δευτέρα, 06 Αύγ. 2018, 20:44  |  Αποφάσεις Πανελ. Συμβουλίου
Εκτύπωση
E-mail

Απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου (5/8)

Αιτήματα των Οικολόγων Πράσινων προς την Κυβέρνηση και την Αυτοδιοίκηση

1. Για την  κλιματική αλλαγή

Για τους Οικολόγους Πράσινους η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι απόλυτη πολιτική προτεραιότητα – η πραγματικότητα που βιώνουμε πλέον αποδεικνύει ότι η ολιγωρία είναι καθοριστική για τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας. Αγωνιζόμαστε για πολιτικές που θα ελέγξουν την κλιματική αλλαγή και θα εξασφαλίσουν την απεξάρτησή μας ως κοινωνία από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανική κτηνοτροφία.

Ζητάμε:

1.1. Να μην έρθει για κύρωση στη Βουλή καμιά καινούργια σύμβαση για παραχωρήσεις περιοχών για έρευνα και εξορύξεις υδρογονανθράκων και να επανεξεταστούν οι προηγούμενες κυρώσεις με βάση αναβαθμισμένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος . Η χώρα μας μόνο να χάσει έχει από τις εξορύξεις στην Ήπειρο, την Κρήτη, το Κατάκολο, το Ιόνιο και αλλού.

1.2. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για περιοχές Natura 2000, ώστε να αποκλείει τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (και συνοδών έργων), αλλά και αντίστοιχα για τις περιοχές όπου παράγονται ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και αυστηροποίηση των όρων προστασίας  των υδάτινων σωμάτων (πηγών, ρεμάτων, ποταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών).

1.3. Απαγόρευση της εξόρυξης φυσικού αερίου με μη συμβατικές μεθόδους (fracking, πυρόλυση κλπ.)

1.4. Ολοκλήρωση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, εκτενή με δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή μας

1.5. Επιτάχυνση της αναθεώρησης του χωροταξικού για τις ΑΠΕ με γνώμονα την προστασία σημαντικών περιοχών Natura και την φέρουσα ικανότητα των περιοχών, με κριτήρια βιωσιμότητας και όχι μόνο ύψιστης κερδοφορίας. Έτσι μόνο θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, την οικονομία και εν γένει την κοινωνία μας, χωρίς όμως να υπάρχουν καθυστερήσεις από νομικές προσφυγές και οι αντιδράσεις που προκύπτουν σήμερα.

1.6. Σχεδιασμό και έναρξη υλοποίησης πιλοτικών δράσεων για την ανάσχεση της ερημοποίησης στις περιοχές που απειλούνται περισσότερο (όπως τα νησιά)

2. Για την εκτός σχεδίου και την αυθαίρετη δόμηση, και την προστασία δασών -αιγιαλών -ρεμάτων και άλλων προστατευόμενων περιοχών

2.1 Αναστολή  της εκτός σχεδίου δόμησης, τουλάχιστον  μέχρι να οριοθετηθούν σε ορθοφωτοχάρτες οι πλημμυρικές ζώνες των ρεμάτων, ο αιγιαλός, η γεωργική γη και οι υγροβιότοποι της σύμβασης Rasmsar, να κυρωθεί το σύνολο των δασικών χαρτών, να εκδοθούν τα ΠΔ των περιοχών Natura και μελέτες φέρουσας ικανότητας νησιών. Αλλά και μέχρι την αναθεώρηση /οριστικοποίηση των χωροταξικών πλαισίων (με βάση και την Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική αλλαγή και την θαλάσσια πολιτική).

2.2 . Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τους αιγιαλούς και τις παραλίες, με ριζική αναθεώρηση και νέα δημόσια διαβούλευση του  νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών για τον αιγιαλό. Καμία νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό, παραλίες, θάλασσα, λίμνες και ποτάμια δεν θα γίνει αποδεκτή από τους Οικολόγους Πράσινους

2.3 Υλοποίηση των πρόσφατων διατάξεων για κατεδάφιση όλων των τελεσίδικα παράνομων κτισμάτων και συνεχή δημόσιο απολογισμό για την πορεία υλοποίησης

2.4 Ανάρτηση του συνόλου των δασικών χαρτών στην Αττική, αλλά και ρύθμιση για την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού (αίτημα που είχε εγκριθεί και από τους θεσμούς), ώστε να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η ανάρτηση αλλά και η κύρωση των χαρτών σε όλη την χώρα, και η εξέταση των αντιρρήσεων.

2.5 Να προχωρήσουν οι διαδικασίες με τις «οικιστικές πυκνώσεις», που αποδείχθηκε ένα επιτυχημένο εργαλείο επιτάχυνσης των δασικών χαρτών,  χωρίς εκπτώσεις στην περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.

2.6 Να ενεργοποιηθεί ο νέος νόμος για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς που βρίσκεται δύο χρόνια σε αδράνεια. Τα δάση χρειάζονται διαχείριση διότι έχουν εγκαταλειφτεί, συσσωρεύοντας επικίνδυνα εύφλεκτη βιομάζα

2.7 Να ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και να συνοδευτεί με σχέδια δράσης και εξασφάλιση χρηματοδότησης

2.8 Να ενεργοποιηθεί εκ νέου η Επιτροπή για την αλλαγή του «δασοκτόνου» νόμου 4280/2014 που άλλαξε τις «επιτρεπτές επεμβάσεις» στα δάση, με βάση και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

2.9 Ενεργοποίηση διαδικασιών για τη Δημιουργία Σώματος Φύλαξης Φυσικού Περιβάλλοντος, με ενοποίηση των δασο/αγροφυλάκων της Δασικής Υπηρεσίας, των φυλάκων προστατευόμενων περιοχών και της ιδιωτικής θηροφυλακής. Τα δάση θέλουν φύλαξη από κάθε λογής παρανομίες. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια,  αναμένουμε γενναία βήματα υλοποίησης σε συνεργασία με την INTERPOL.

2.10 Υλοποίηση των δεσμεύσεων για ενίσχυση του Σώματος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το οποίο είναι εντελώς αποδυναμωμένο.

2.11 Άμεση συμβασιοποίηση και χρηματοδότηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης καθώς και ολοκλήρωση των νέων προδιαγραφών για τις Διαχειριστικές Μελέτες Δασών. Η βοσκή και η ξύλευση αποτελούν θεμελιώδεις δράσεις μείωσης της καύσιμης ύλης

2.12 Αναδιάρθρωση της δασοπυρόσβεσης με στροφή από τα μέσα στον άνθρωπο και την βιο-οικονομία, με ενεργό συμμετοχή πυροσβεστών και της δασικής υπηρεσίας στην πρόληψη πυρκαγιών τον χειμώνα, με καθαρισμούς εγκαταλειμμένων καλλιεργειών και βοσκοτόπων, εφαρμογή προδιαγεγραμμένης καύσης, ασκήσεις ετοιμότητας, εφαρμογή σχεδίων πυροπροστασίας, σεμινάρια κτλ.

2.13 Υπέρβαση (με προσπάθεια σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίκληση της κλιματικής δικαιοσύνης) των  μνημονιακών δεσμεύσεων για την στελέχωση των δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών με προσωπικό διαθέσιμο όλο το χρόνο.

3. Για την πολιτική προστασία

3.1 Να αποκτήσει η πολιτική προστασία την ουσιαστική της διάσταση, με αναδιάρθρωση λειτουργικού πλαισίου και αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων, ψηφιακών εργαλείων αλλά και τοπικών δικτύων πρόγνωσης καιρού για  ειδοποίηση, επιτήρηση και επέμβαση. Αλλά και να γίνει βίωμα για τους πολίτες, σε κάθε οικισμό σε κάθε γειτονιά,  με ουσιαστικές πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης και διαρκή ετοιμότητα.

3.2 Με βάση και σχέδια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο που θα προχωρήσουν με επείγουσες διαδικασίες.

4. Για την οικονομική Πολιτική

4.1 Προστασία περιβάλλοντος -Κλιματική αλλαγή να αναδειχθούν στον 5ο Πυλώνα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου -Προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις έργων και επενδύσεων, αλλά και σαφής ενίσχυση σχετικών Ταμείων (με διάθεση υπερπλεονάσματος).

4.2 Φορολογική μεταρρύθμιση με νέα ισχυρά κίνητρα για  δράσεις επιχειρήσεων και ατόμων προς την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία, αλλά και για την κοινωνική, αλληλέγγυα και συνεταιριστική οικονομία στην υπηρεσία της βιωσιμότητας.

5. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

5.1.  Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από την επόμενη εκπαιδευτική

Περίοδο, σε συνεργασία με τα ΚΕΑ μέσα στα σχολεία με υποχρεωτικές ώρες και όχι ως επιλογή και εκτός σχολικού προγράμματος σε όλους τους τύπους σχολείων, όπως και των μεταλυκειακών και άλλων επαγγελματικών σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Δια Βίου Μάθησης, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την πολιτική προστασία με δράσεις στο πεδίο (δενδροφυτεύσεις, εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κρίσεων και των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής).

5.2. Προγραμματισμός για την ενίσχυση των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων στην τεχνική εκπαίδευση (διαχείριση  δασών, υδάτων, προστατευόμενων περιοχών, αειφορικές καλλιέργειες, ενεργειακή αναβάθμιση, τεχνολογίες ΑΠΕ,  βιοκλιματική αρχιτεκτονική κλπ.) από την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο κα διαμόρφωση των απαραίτητων επαγγελματικών περιγραμμάτων.

6. Προτάσεις αιχμής των Οικολόγων Πράσινων για την Αυτοδιοίκηση

6.1 Άμεση εφαρμογή του άρθρου 94 του Καλλικράτη για τον καθαρισμό των εγκαταλειμμένων αγροτεμαχίων, με τη βοήθεια κτηματολογίου και GIS.

6.2 Ανασχεδιασμός σχεδίων  επέμβασης  και εκκένωσης οικισμών με κατάλληλο εξοπλισμό  και αιφνιδιαστικές ασκήσεις

6.3. Άμεσος δημόσιος απολογισμός για τους πόρους που έχουν διατεθεί  από τις ΣΑΤΑ πυροπροστασίας

6.4 Σύσταση γραφείων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια,  σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρασίνου και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολεοδομίας και πολιτικής προστασίας, όπως είχαμε, ήδη, προτείνει, ως κόμμα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση «Κλεισθένης 1».

Μεσοπρόθεσμες συμπληρωματικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων

 • Ενέργειες για την αναθεώρηση της πολιτικής για Βιώσιμη Κτηνοτροφία
 • Επιτάχυνση των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και διασφάλιση χρηματοδότησης, με τη συμβολή όλων των κοινωνικών εταίρων και την αναγωγή των μέτρων προσαρμογής σε ύψιστης πολιτικής προτεραιότητας. Η κλιματική αλλαγή πλέον λαμβάνει χώρα με ταχύτατους ρυθμούς σε επίπεδα πολύ πιο έντονα από τα αρχικά αναμενόμενα. Η προετοιμασία της Πολιτείας δεν πρέπει να αργήσει ούτε στιγμή.
 • Χρηματοδότηση δράσεων ανάσχεσης, μετριασμού, πρόληψης και προσαρμογής, με πόρους από Ευρωπαϊκά Ταμεία στο πλαίσιο της Κλιματικής Δικαιοσύνης, αφού η χώρα μας χρειάζεται να πληρώνει, μη αναλογικά με την ευθύνη της, τις ζημιές που προκαλούνται από τις ανεπτυγμένες χώρες που έχουν ιστορικά και την μεγαλύτερη ευθύνη.

Για την προστασία δασών – αιγιαλών – ρεμάτων και άλλων προστατευόμενων περιοχών

 • Ρύθμιση προστασίας όλων των υγροτόπων της χώρας -μικρών και μεγάλων- μέχρι την οριοθέτησή τους.
 • Τα έργα πρόληψης των πυρκαγιών -κυρίως οι καθαρισμοί και διανοίξεις δασικών δρόμων να προχωρήσουν με προτεραιότητα, δίνοντας ευκαιρίες δραστηριοποίησης και δουλειάς σε δασικούς συνεταιρισμούς και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Να γίνονται δε τον χειμώνα έως την άνοιξη και όχι μέσα και τέλος καλοκαιριού.
 • Εναρμόνιση του αντιπυρικού σχεδιασμού με τις παρεμβάσεις της Δασικής Υπηρεσίας κυρίως σε ότι αφορά τις δενδροφυτεύσεις και τις αναδασώσεις, Να μη προωθούνται οι αναδασώσεις με πευκόδεντρα και μόνο, αλλά με δέντρα αγροδασικά που μπορούν να δημιουργήσουν αληθινές «αντιπυρικές ζώνες». Να γίνεται την κοπή των μικρών αυτοφυών πεύκων στα πρανή των επαρχιακών και εθνικών δρόμων και αντικατάσταση τους από άλλα είδη περισσότερο βραδυφλεγή.
 • Προστασία της αγροτικής γης και των παραδοσιακών χρήσεων γης με ειδικό νομικό καθεστώς, με προτεραιότητα στην Αττική και γύρω από αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές, έτσι ώστε το παραδοσιακό μωσαϊκό του τοπίου από καλλιέργειες, αμπέλια, βοσκότοπους κλπ., να συμβάλλει ώστε οι πυρκαγιές να μην εξελίσσονται πολύ και να αντιμετωπίζονται εύκολα.
 • Νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για βιοκλιματικές και πυρανθεκτικές κατασκευές που σώζουν ανθρώπινες ζωές, τις οικιστικές περιοχές και το κλίμα, στην εύφλεκτη μεσογειακή λεκάνη. Εφαρμογή των αρχών της δασοκομίας πόλεων, για την αντιπυρική προστασία τους.

Για την πολιτική προστασία

 • Να αξιολογηθούν τα κριτήρια κατανομής αλλά και η αποτελεσματικότητα πόρων που διατίθενται από τις ΣΑΤΑ πυροπροστασίας μέσω των ΟΤΑ (18 εκ για όλη την Ελλάδα – 5 εκ για την Αττική).Να μη δίνονται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια μόνο αλλά και με βάση την πράσινη (δασική και καλλιεργήσιμη) γη.
 • Να ενισχυθεί με προσλήψεις η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει υποστεί γήρανση και υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και αποδυνάμωση σε μέσα
 • Επέκταση της αντιπυρικής περιόδου -με βάση τις κλιματικές αλλαγές και αντίστοιχη επέκταση της εργασιακής σχέσης των εποχικών δασοπυροσβεστών -με διεύρυνση καθηκόντων και στην πρόληψη και αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Στελέχωση πυροφυλακίων με ομάδες εκπαιδευμένων εθελοντών .
 • Υπογειοποίηση καλωδίων της ΔΕΗ όπου η τάση ρεύματος το επιτρέπει.
 • Να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να μην εξαντλείται στο να συμπληρώνει και να επικαιροποιεί τα μνημόνια ετοιμότητας και διαχείρισης που αποστέλλει στην γενική γραμματεία ΠΠ, αλλά μπορεί να θέσει και τον μηχανισμό τον ίδιο σε λειτουργία. Παράδειγμα τα πρανή των εθνικών δρόμων στη Χίο (που κάηκε τόσες φορές) δεν έχουν ακόμα 03/08/2018 καθαριστεί από τη βιομάζα γιατί η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη.

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 • Εισαγωγή αυτόνομουμαθήματος της επιστήμης της Οικολογίαςστη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Υποστήριξη των’πράσινων’ επαγγελμάτωνπου έχουν αφαιρεθεί στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (διαχείριση δασών, υδάτων, προστατευόμενων περιοχών, αειφορικές καλλιέργειες, ενεργειακή αναβάθμιση, τεχνολογίες ΑΠΕ, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παραδοσιακές τεχνικές κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής με όρους αειφορίας, δημιουργώντας εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι αναπαράγοντας και ακολουθώντας ένα παρωχημένο παραγωγικό μοντέλο με τις εξής προϋποθέσεις:
  α) τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική και
  β) την ολοκλήρωση των απαραίτητων επαγγελματικών περιγραμμάτων.
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής αγροτικής εκπαίδευσης με εκπαίδευση στο αγρόκτημα.

Η άποψη του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για Μουτελάκη και Κασκούτη

ByMessinia LivePosted on 15/03/2018

ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ: “ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”

“Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου η ρύπανση που εντοπίστηκε σε κανάλια και τάφρους του ΓΟΕΒ οφείλεται κυρίως στις κτηνοτροφικές μονάδες”,επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ: “ΟΧΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΟΥΤΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΚΟΥΤΗ”

Για το ίδιο θέμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ Παμίσου πληροφορεί ότι οι καλλιεργητές έχουν ενημερωθεί ότι δεν πρέπει να αρδεύουν από τις αποστραγγιστικές τάφρους Κασκούτη και Μουτελάκη και πως η ρύπανση δημιουργεί εκτός από περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρόβλημα στην αρδευτική λειτουργία του ΓΟΕΒ.

“Το θέμα είναι ποιός θα ελέγξει, θα εξειδικεύσει, θα εντοπίσει και θα επιβάλλει όσα προβλέπει ο Νόμος. Δεν πρέπει να μείνουμε στις διαπιστώσεις”

καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Μετά και το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που επιβεβαιώνει τη ρύπανση στα κανάλια, και ειδικά σε Μουτελάκη και Κασκούτη, και δείχνει ως υπεύθυνες κυρίως κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, επιβεβαιώνεται ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, που από την αρχή είχε κάνει λόγο για ρύπανση στο Μουτελάκη που δεν οφείλεται στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας. Ο δήμαρχος σε δηλώσεις του είχε πει σε συνέντευξη Τύπου πως
“Η ρύπανση δεν προέρχεται από βοθρολύματα, αλλά ενδεχομένως από βιομηχανικές μονάδες. Το πρόβλημα με τα λύματα είναι σοβαρό και δυστυχώς ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει τον μηχανισμό να το ελέγξει. Αυτό είναι δουλειά των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της Αστυνομίας”

“Nα επιληφθούν άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, αλλιώς θα συνεχίζεται η αφροσύνη, και αυτή η εγκληματική ενέργεια!”

είχε δηλώσει τότε ο δήμαρχος.

Αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Δημήτρης Βεργόπουλος, είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, όταν είχε έρθει προς συζήτηση το θέμα της ρύπανσης στο Μουτελάκη και στα γύρω κανάλια, τα εξής: “Να δούμε τι προβλέπουν οι μελέτες αυτές από ελαιοτριβεία, τυροκομία κλπ, και να δούμε τελικά που πάνε αυτά τα απόβλητα για τα οποία σήμερα συζητάμε. Και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες στον Βιολογικό ή στη ΔΕΥΑΚ. Δεν είναι εκεί τελικά το πρόβλημα”, είχε δηλώσει με νόημα.

ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όπως είχε δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Ιανουαρίου, η ΔΕΥΑΚ έχει ήδη αποστείλει αίτημα στην Περιφέρεια-ως αρμόδια για την αδειοδότηση των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής- και ζητούσε να τις σταλούν οι μελέτες που έχουν υποβάλλει οι ίδιες οι επιχειρήσεις και αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων τους.
Μέχρι σήμερα, όπως μας δήλωσε, δεν έχει παραλάβει τίποτα ακόμα από την Περιφέρεια.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ;

Αρμόδιες υπηρεσίες υπάρχουν και είναι η Περιφέρεια, η Αστυνομία και φυσικά οι εισαγγελικές Αρχές, εφόσον έχει διαπιστωθεί η ρύπανση. Όλος ο μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί για να σταματήσει αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Η νομοθεσία θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας των βιομηχανικών και κτηνοτροφικών μονάδων, και το πως θα επεξεργάζονται τα απόβλητά τους. Και σε καμία περίπτωση αυτά δεν πρέπει να καταλήγουν σε αποστραγγιστικά κανάλια. Σε μια τέτοια περίπτωση επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες, που φτάνουν μέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Δυστυχώς, η χρόνια ανοχή ή ολιγωρία των κρατικών Αρχών έχει οδηγήσει κάποιους στην ασυδοσία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα μικρή ή μεγάλη, όταν αυτή επιβαρύνει, σαν να μην υπάρχει αύριο, το περιβάλλον. Αυτή η ασυδοσία και η αίσθηση του απυρόβλητου και της ατιμωρησίας από κάπου καλλιεργήθηκε. Το θέμα είναι να παρέμβει άμεσα η πολιτεία και να επιβάλλει τη νομιμότητα. Δεν αρκούν διαπιστώσεις, αλλά πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους αυτού του διαρκούς περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Μαίρη Περδικέα

Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για Μουτελάκη και Κασκούτη

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 

 Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

Σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, λόγω του πολυετούς περιβαλλοντικού προβλήματος ρύπανσης των νερών των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη, προτίθεται να προχωρήσει η διοίκηση του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Μιχάλης Μανωλέας, παρουσιάζοντας τις θέσεις της διοίκησης για το σοβαρό αυτό ζήτημα και για άλλα σημαντικά θέματα του Οργανισμού, ενώ αντιδρά και χαρακτηρίζει ατεκμηρίωτο το πρόστιμο των 500 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Παρατηρεί ότι “η ρύπανση των υδάτων των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη συνεχίζεται και δημιουργεί περιβαλλοντικό πρόβλημα και αρδευτική δυσλειτουργία στην περιοχή”. Σημειώνει πως “το πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων των δύο αποστραγγιστικών τάφρων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι ένα πολυετές περιβαλλοντικό πρόβλημα – έγκλημα που ακόμα δεν έχει επιλυθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες”. Κι εκτιμά ότι “επιπλέον δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του ΓΟΕΒ Παμίσου και την άρδευση των αγροτών, διότι εντός ενός πεπαλαιωμένου δικτύου άρδευσης περιορισμένων δυνατοτήτων εμποδίζεται η δυνατότητα ποτίσματος από τις συγκεκριμένες τάφρους, λόγω της μόλυνσής τους”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Παμίσου Μ. Μανωλέας, για την προσπάθεια του Οργανισμού να ελέγξει το πρόβλημα, παρατηρεί: “Ο ΓΟΕΒ Παμίσου επανειλημμένως έλεγξε την κατάσταση και απευθύνθηκε με δεδομένα εγγράφως στις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες, ώστε επιτέλους το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από τη ρίζα του, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο 2017 ο ΓΟΕΒ Παμίσου ζήτησε εγγράφως τη σύγκληση του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας, ώστε να γίνουν οι κατά αρμοδιότητα έλεγχοι εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων όλων των παρακείμενων εγκαταστάσεων”.

Ο κ. Μανωλέας διαφωνεί με το πρόστιμο των 500 ευρώ που επιβλήθηκε στον ΓΟΕΒ Παμίσου από την Π.Ε. Μεσσηνίας, εκτιμά πως στρέφεται κατά της Περιφέρειας κι επισημαίνει: “Στην παρούσα φάση το ανωτέρω πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων δεν έχει επιλυθεί. Μάλιστα, η Π.Ε. Μεσσηνίας επιβάλλει πρόστιμο 500 ευρώ στον ΓΟΕΒ Παμίσου για πλημμελή συντήρηση και εποπτεία αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. Τονίζεται ότι ο ΓΟΕΒ είναι αυτοδιοικούμενος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας εποπτευόμενος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα σε θέματα πρόσληψης προσωπικού και καθορισμού δαπανών συντήρησης δεν δύναται να ενεργήσει χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας. Και όπως προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα πλημμελούς εποπτείας και συντήρησης του στραγγιστικού δικτύου με ευθύνη του ΓΟΕΒ. Βέβαια η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η συντήρηση της περιοχής προβλέπεται να γίνεται και από άλλες υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Και γεννάται το ερώτημα εάν έχει επιβληθεί πρόστιμο και σε αυτές τις υπηρεσίες”.

Για την εποπτεία και συντήρηση του αποστραγγιστικού δικτύου αναφέρει, αναλυτικά: “Οσον αφορά την εποπτεία του δικτύου, ο Οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό (υδρονομείς κ.ά.) και δύναται να προσλάβει μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της εποπτεύουσας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Δ.Σ. του Οργανισμού επανειλημμένως έκανε σχετικά αιτήματα προς την Περιφέρεια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε ο Οργανισμός να διαθέτει προσωπικό. Παρά την παντελή έλλειψη προσωπικού, όπως προαναφέρθηκε ο ΓΟΕΒ Παμίσου ενήργησε αυτοβούλως και από τον Ιούνιο 2017 έλεγξε και ακολούθως με στοιχεία ζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του φαινομένου και της περιοχής”.

Για τη συντήρηση του δικτύου:

– Κατόπιν της θεομηνίας Σεπτεμβρίου 2016, όπου προβλέπεται να επεμβαίνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση των ζημιών από ανωτέρα βία, η Π.Ε. Μεσσηνίας συνέταξε τεχνικό δελτίο και εκτός των άλλων αιτήθηκε χρηματοδότηση για τον «καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου. λόγω επίχωσης από φερτά υλικά. Μήκος αποστραγγιστικού δικτύου περίπου 200 χλμ.» και οφείλει να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού τάφρων από ανωτέρα βία, για την αποφυγή πλημμυρών και την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

– Οι αποστραγγιστικές τάφροι Μουτελάκη και Κασκούτη και δευτερεύοντα τμήματά τους καθαρίστηκαν προσφάτως από εργολαβίες της Π.Ε. Μεσσηνίας, η μεν πρώτη κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και η δεύτερη κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.

– Τα ύδατα των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη είναι τα μόνα που δεν μπορούν να είναι στάσιμα, διότι καθημερινά οδεύονται προς την θάλασσα μέσω του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά.

– Πρόσφατα, στις 18-1-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό την κ. αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας με θέμα την αντιμετώπιση της περιοδικής μόλυνσης των υδάτων και αποφασίστηκε ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης. Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν και σχετικά δελτία Τύπου. Δεν ετέθη θέμα περαιτέρω καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων, λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης των υδάτων. Δεν ετέθη θέμα καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων από τον ΓΟΕΒ για να γίνουν προσβάσιμοι οι χώροι αυτοί και να μπορούν να ελεγχθούν. Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην περιοχή είναι γνωστές σε όλους και μπορούν να ελεγχθούν. Αλλωστε η Π.Ε. Μεσσηνίας διαθέτει μηχανήματα έργων (Μ.Ε.), τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την εκτέλεση των εργασιών που χρειάζονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

– Οι εργασίες συντήρησης των αποστραγγιστικών τάφρων με δαπάνες ΓΟΕΒ Παμίσου γίνονται κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς 2017 του ΓΟΕΒ δεν είχαν προβλεφθεί δαπάνες για καθαρισμούς αντιμετώπισης υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων, λόγω ανάπτυξης φαινομένων ευτροφισμού, στασιμότητας των υδάτων, ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών. Ο Οργανισμός δεν δύναται να προβεί σε δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια.

– Ο καθαρισμός του αποστραγγιστικού δικτύου στην περιοχή αλλά και γενικότερα, γίνεται με χρήματα των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των παρακείμενων ιδιοκτησιών τους και δεν επιτρέπεται να σπαταλούνται για τη δήθεν υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη βλάστηση (ιδιαίτερα στην παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία).

– Οι εργασίες συντήρησης γίνονται ανταποδοτικά και κάποιοι ωφελούμενοι δεν πληρώνουν εγκαίρως, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης. Για παράδειγμα η Π.Ε. Μεσσηνίας δεν έχει ακόμα αποπληρώσει τις περσινές δικές της οφειλές έτους 2017 προς τον ΓΟΕΒ Παμίσου για 10 κτήματα που διαθέτει στις περιοχές Σπερχογείας και Μεσσήνης.

Για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, σημειώνει: “Το πολυετές πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης συγκεκριμένων αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου, το οποίο παράλληλα ζημιώνει τον Οργανισμό και τους αγρότες-μέλη του, λόγω παρεμπόδισης άρδευσης από το σύνολο του δικτύου, απασχολεί από καιρό τον ΓΟΕΒ, έχει ελέγξει το φαινόμενο και επανειλημμένως έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες τον άμεσο έλεγχο των πηγών ρύπανσης για την οριστική επίλυση του φαινομένου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ο ΓΟΕΒ Παμίσου προχωρά σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του που συνεχώς ζημιώνονται από το πολυετές πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων. Προφανώς ο ΓΟΕΒ Παμίσου θα προσφύγει κατά της παντελώς ατεκμηρίωτης και μη νόμιμης απόφασης επιβολής προστίμου 500 ευρώ”.

Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη

Λάρισα :«Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη»

Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια

Θα παρέμβουν οι δήμοι Μεσσήνης και Καλαμάτας;

το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου

Η σχέση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και των ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών. 

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ενεργά στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια». Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάδειξη της σημασίας των ποταμών, όχι μόνο ως χώρων ανάπτυξης δράσεων αλλά και ως έκφραση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα σε ένα πολυδιάστατο πλέγμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λαρισαίων θα διοργανώσει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, διήμερο συνέδριο στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη (Urban rivers: re-defining the connection between nature and city)». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού.

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου :

Συνέχεια ανάγνωσης Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη

Σαπιέντζα: Υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας;

Πρώτη Δημοσίευση: 06/11/2017 18:28 – Τελευταία Ενημέρωση: 06/11/2017 18:28
κρι κρι Σαπιεντζα

Σαπιέντζα ενας περιβαλλοντικός θησαυρός 

 

«Νησί Σαπιέντζα, Μεσσηνία, Ελλάδα: Το μόνο μέρος στον κόσμο όπου πιστεύεται ότι ζει το πιο αγνό κρι – κρι». Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός προωθητικού μηνύματος σε μεγάλη ιστοσελίδα του εξωτερικού για τον κυνηγετικό τουρισμό. Κι όταν στο εξωτερικό λέμε «κυνηγετικό τουρισμό», μην πάει στο μυαλό σας, σε τσίχλες, ορτύκια και αγριογούρουνα, αλλά ακριβοπληρωμένα σαφάρι με βίσωνες, ελάφια, ιαπωνικούς λαγούς, ακόμα και… λιοντάρια.
Σ’ αυτό το είδος κυνηγετικού τουρισμού, έχει τη δική του ξεχωριστή θέση η νήσος Σαπιέντζα, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανοίγει η κυνηγετική περίοδος για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και διαφημίζεται ανάμεσα σε περιοχές για κυνήγι, στην Αφρική, τον Καναδά, την Τουρκία, και αλλού.
Λάτρεις από πολλές χώρες του κόσμου, έρχονται στην Ελλάδα, αποκλειστικά για να κυνηγήσουν στη Σαπιέντζα. Η οποία όμως, αν και είναι περιοχή Natura, υστερεί σημαντικά σε υποδομές, καθαριότητα, αλλά παρόλα αυτά, το κράτος είχε απορρίψει προτάσεις ιδιωτών για μίσθωσή της.
 
Ακριβό σπορ
Την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν απευθείας από την Ισπανία δύο κυνηγοί, με κρατήσεις και προπληρωμένες δαπάνες για μία εβδομάδα, προκειμένου να ικανοποιήσουν το πάθος τους για άγριο κυνήγι.
Το ταξίδι ολόκληρο, μαζί με τα έξοδα διαμονής στην περιοχή και πληρωμής των θηραμάτων, ανήλθαν περίπου σε κόστος που αγγίζει τις 15.000 ευρώ!  Την Πέμπτη από τους δύο Ισπανούς χτυπήθηκαν 3 ζώα (δύο κρι- κρι και ένα μουφλόν- είδος άγριου προβάτου). Αυτό ικανοποίησε τα κυνηγετικά τους πάθη και χωρίς να περιμένουν τη συμπλήρωση της εβδομάδας που είχαν προπληρώσει, όπως προείπαμε ακριβά, έφυγαν για τον επόμενο προορισμό τους, που ήταν σαφάρι την Κένυα.
Φέτος το κυνήγι στη Σαπιέντζα διαρκεί 3 εβδομάδες  και ήδη έχουν γίνει κρατήσεις. Οι δε τιμές στη Σαπιέντζα εμάς μπορεί να μας φαίνονται ιδιαίτερα τσιμπημένες, αλλά από ανθρώπους που γνωρίζουν, θεωρούνται οι χαμηλότερες ανά τον κόσμο για τους λάτρεις. Προτέρημα θεωρείται ότι δε χρειάζεται να μένουν σε σκηνές ή παραπήγματα περιμένοντας να κυνηγήσουν στο Περού ή το Πακιστάν, αλλά σε ξενοδοχεία στη Μεθώνη.
Το κρι κρι που ζει στην Σαπιέντζα είναι σπάνιο και γενετικά αυθεντικό γι’ αυτό και προκαλεί το ενδιαφέρον. Μάλιστα, μέχρι και πέρυσι ένας 91χρονος από τη Αμερική ερχόταν ανελλιπώς εδώ και 15 χρόνια για να τα κυνηγήσει. Φυσικά, το κυνήγι δεν γίνεται μόνο με όπλα, όπως λέει η σχετική διάταξη που εκδίδεται, αλλά και με άλλα κυνηγετικά μέσα , όπως τόξα.
 
Σε εγκατάλειψη
Η κατάσταση όμως στο νησί, δεν είναι  η καλύτερη, αφού οι υποδομές είναι σχεδόν ανύπαρκτες και όποιες υπάρχουν είναι στα όρια της κατάρρευσης.
Υπάρχουν διάσπαρτα σκουπίδια, ενώ στο ίντερνετ κυκλοφορούν φωτογραφίες με σκοτωμένα και εγκαταλελειμμένα ζώα στην παραλία.
Πριν μερικούς μήνες, υπήρξε ενδιαφέρον από Βούλγαρους, ζητώντας από το ελληνικό δημόσιο με σύμβαση παραχώρησης την ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή της νήσου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρότειναν μίσθωμα, έδιναν δεσμεύσεις για συντηρήσεις, κατασκευή μικροέργων, ενέργειες προστασίας (χλωρίδας, πανίδας, ανανέωση πληθυσμών), με αντάλλαγμα τη διαχείριση της κυνηγετικής περιοχής.
Ωστόσο, η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου ήταν αρνητική με την επισήμανση ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία του, ενώ για να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση θα έπρεπε να υπάρξει και αλλαγή νομικού καθεστώτος, καθώς πρόκειται για  δημόσια έκταση.Έτσι, το εγχείρημα αυτό πάγωσε, παρά το γεγονός ότι είχε συσταθεί και ανάλογη εταιρία.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον όμως που υπάρχει στους λάτρεις των σαφάρι, επιβάλλει να υπάρξει μέριμνα και αξιοποίηση της μοναδικής αυτής περιοχής και ίσως μεγαλύτερη προβολή από την ίδια τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και την Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο από ξένες ιστοσελίδες που ασχολούνται με αυτό το είδους του τουρισμού. Και αν και η συγκεκριμένη περιοχή είναι Natura και είναι επιβεβλημένο από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα δεν υπάρχει ούτε διαχειριστική μελέτη.

Της Βίκυς Βετουλάκη 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Ζήτημα με το νερό άρδευσης στο δίκτυο αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου

 – Τι συνιστά η ΔΑΟΚ στους καλλιεργητές

21 Ιουλίου 2017

Η Δ.ΑΟ.Κ.  Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους καλλιεργητές της Α΄ Ζώνης Παμίσου για τα ακόλουθα

:

Με αφορμή διαπιστώσεις μόλυνσης των υδάτων των αποστραγγιστικών τάφρων  5Τ ( Κασκούτη ) και 4Τ ( Μουτελάκη ) των εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Παμίσου του Γ.Ο.Ε.Β. , υπενθυμίζεται στους καλλιεργητές της Α΄ Ζώνης Παμίσου να μην αρδεύουν τις καλλιέργειές τους από το αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου διότι το νερό που προέρχεται από αυτό το δίκτυο είναι αμφιβόλου ποιότητας ως προς την καταλληλότητα άρδευσης των καλλιεργειών.

Επίσης η χρησιμοποίηση του προερχόμενου από αποστραγγιστικό δίκτυο νερού είναι αντίθετη με τις ορθές πρακτικές άρδευσης . Οι καλλιέργειες θα πρέπει να αρδεύονται μόνο από το αρδευτικό δίκτυο των εγγειοβελτιωτικών έργων ( αρδευτικές διώρυγες ) της πεδιάδας Παμίσου και το οποίο είναι κατάλληλο για άρδευση.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ