Αρχείο ετικέτας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

PNEYMATIKO KENTRO

Προτεινόμενα Έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

 ΔΕΥΑΚ
ΔΕΥΑΚ

Προτεινόμενα Έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα σπουδαιότερα έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας από μεσαία καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΥΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€ είναι τα εξής,:

Numbers-1Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα Ζώνης Ι Καλαμάτας.

Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 2,00 Χ 1,50 έως 3,00 Χ 2,40 συνολικού μήκους 1.200 μ κατά μήκος της οδού Ακρίτας από το ύψος της οδού Ευριπίδου και της οδού Ναυαρίνου έως το ύψος της οδού Ηρώων.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγών Ομβρίων στην οδό Σπάρτης.

Το έργο αφορά στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 1,50Χ2,00 επί της οδού Σπάρτης από τον ποταμό Νέδοντα και σε μήκος 1.600μ επί της οδού Καλαμάτας – Σπάρτης.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000€.

Numbers-2Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα Ζώνης VIIΙ Καλαμάτας.
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 3,00 Χ 2,00 έως 4,00 Χ 2,00 συνολικού μήκους 810μ κατά μήκος των οδών Βαγγέλη Δράκου και Λεϊκων έως τον ποταμό Νέδοντα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Numbers-3Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο ποταμό Νέδοντα – Βελτίωση διευθετημένης κοίτης.
Το έργο αφορά στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας στον ποταμό Νέδοντα με την κατασκευή τοιχείων στο τμήμα που υπάρχουν υποστυλώματα σε μήκος 240μ και στην ανακατασκευή της γέφυρας της οδού Ιατροπούλου.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000€.

Numbers-4Ενίσχυση του Συλλεκτήρα της Λαγκάδας της περιοχής Αγ. Σωτήρας – Φραγκοπήγαδου.
Το έργο αφορά στην ενίσχυση του υπάρχοντα συλλεκτήρα με την κατασκευή νέου αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων από 1,80 Χ 2,00μ έως 4,00Χ 2,20μ. συνολικού μήκος 3.280μ από τα όρια του Σχεδίου Πόλης Βόρεια της Αγ. Σωτήρας έως την θάλασσα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 5.000.000€.

Numbers-5Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας- Β’ Φάση (στο τμήμα από το Νοσοκομείο έως διασταύρωση για Μεσσήνη).
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 1,50 Χ 1,50 έως 3,00 Χ 1,80 συνολικού μήκους 1750μ κατά μήκος της οδού Αθηνών, από το Νοσοκομείο έως τον ποταμό Άρι.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Numbers-8Κατασκευή Αγωγού στο ρέμα Καραμπογιά.
Το έργο αφορά στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 2,40 Χ 2,00 συνολικού μήκους 300μ από τα όρια του σχεδίου πόλης έως το Νέδοντα ποταμό.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000€

Numbers-9 Διευθέτηση ρέματος Ρίζου.
Το έργο αφορά στην διευθέτηση του ρέματος με κατασκευή αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοιχτής ορθογωνικής διατομής 2,00 Χ1,80 συνολικού μήκους 460μ
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 €

Numbers-10Διευθέτηση ρέματος ανατολικά του κόμβου Καρέλια από την οδό Αθηνών έως το ΒΙΟΠΑ και την εκβολή του στον ποταμό ΑΡΙ.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000 €

Numbers-11 Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας- Γ’ Φάση (στο τμήμα από το διασταύρωση για Μεσσήνη έως ποταμό Νέδοντα.)
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρων Αγωγών Ομβρίων εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.500.000€

Κράτα το

Έγκριση υπόλοιπου δανεισμού από το υπουργείο Οικονομικών ύψους 3 εκατ ευρώ για το Δήμο Καλαμάτας

 

 
Με έγγραφό του προς το Δήμο Καλαμάτας ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, %cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%82, καθιστά γνωστό ότι για την εκτέλεση έργων εγκρίνεται η άντληση πόρων συνολικού ύψους 2.989.992,32 ευρώ εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας, προερχομένων κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Είχε προηγηθεί θετική εισήγηση εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας, που είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Επισημαίνεται, μάλιστα, σε σχετικό έγγραφο του ΟΔΔΗΧ ότι ο Δήμος Καλαμάτας αντλεί χρηματοδότηση με σημαντικά μικρότερο επιτόκιο σε σχέση με το τρέχον κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς για το τμήμα των πόρων που θα αντληθούν από την ΕΤΕπ το συνολικό επιτόκιο θα είναι περίπου 3,4% χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο του Δημοσίου, ενώ για το υπόλοιπο 50% που θα προέλθει από το Παρακαταθηκών θα είναι χαμηλότερο κατά περίπου 1,4%.
Τονίζεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για νέο δανεισμό, αλλά για το υπόλοιπο  του ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στις εκπτώσεις οι οποίες δόθηκαν από τους αναδόχους σε διαγωνισμούς για την πραγματοποίηση 6 έργων (για τις αναπλάσεις στην ανατολική όχθη του ποταμού Άρι, στα «Ουζάκια» και στην ανατολική όχθη του Νέδοντα, με ποδηλατόδρομο, από οδό Κροντήρη έως μαρίνα, καθώς και για την επισκευή της πρώην Καρδιολογικής Κλινικής, μαζί με την κατασκευή γηπέδου στα Παλιάμπελα και την εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο πρώην Σφαγείων), για τα οποία είχε αρχικώς εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 5.337.425 ευρώ από τις ίδιες πηγές.
Τα νέα έργα, που θα χρηματοδοτηθούν από το υπόλοιπο των εκπτώσεων του αρχικού δανείου, σύμφωνα με απόφαση της δημοτικής αρχής που είχε εγείρει τις ενστάσεις των παρατάξεων για την ιεράρχηση των αναγκών , είναι:
•Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ
•Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (β΄ φάση), προϋπολογισμού 850.000 ευρώ
•Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης, προϋπολογισμού 119.992,32 ευρώ
•Κατασκευή γηπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λαιΐκων, προϋπολογισμού 620.000 ευρώ
•Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Αναφέρεται, τέλος, ότι από τις εκπτώσεις στα παραπάνω έργα προγραμματίζεται η κατασκευή και άλλων, νέων έργων.

Κράτα το

Ερωτηματικά για το δώρο στο Δήμο Καλαμάτας ενός πλυστικού οχήματος από εταιρεία

Kalamata Journal  23 Φεβ 2016

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Θέμα κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η υπόθεση της δωρεάς καινούργιου πλυστικού οχήματος στο Δήμο Καλαμάτας, από εταιρεία η οποία ύστερα από διαγωνισμούς έχει αναδειχθεί προμηθεύτρια μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας άνω των 1.300.000 ευρώ…

Ειδικότερα, το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για τη προμήθεια δύο απορριμματοφόρων και ενός σαρώθρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε ετών με προϋπολογισμό 713.400 ευρώ. Προσφορά κατατέθηκε μόνο από την εταιρεία Καούσης Α.Ε. και το ύψος της ήταν 691.260 ευρώ.
Πρόσφατα η ίδια εταιρεία, όπως έγραψε χθες η «Kalamata Journal», κέρδισε διαγωνισμό προϋπολογισμού 762.600 για την προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60m3, με προσφορά ύψους 725.700 ευρώ.
Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας ένα πλυστικό όχημα, κάτι που οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας σχολίασαν με κριτική διάθεση και μάλιστα ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, Σταμάτης Μπεχράκης, τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που εγείρει ερωτηματικά, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα δώρο που γίνεται εν μέσω μιας οικονομικής συναλλαγής που έχει η εν λόγω εταιρεία με το Δήμο. Ζήτησε δε το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο δώρο να αφαιρεθεί από το ποσό της προσφοράς που έχει κάνει η εταιρεία.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπούχαλης, απάντησε ότι το συγκεκριμένο δώρο δεν υποκρύπτει τίποτα απολύτως παρά μόνο αποτελεί μια αναγνώριση από την πλευρά της εταιρείας για την καλή συνεργασία που έχει με το Δήμο. Τόνισε δε ότι δεν πρόκειται για οποιαδήποτε εταιρεία αλλά για την κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα της.
Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιώργος Φάββας, πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εταιρείας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, ενώ πρόσθεσε ότι πολλές εταιρείες προσφέρουν υποστήριξη σε Δήμους με διάφορους τρόπους, αναφερόμενος χαρακτηριστικά σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, στη Costa Navarino, στην Καρέλια, στην ΤΕΜΕΣ.
Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Τάσος Νιάρχος, σχολίασε ότι στην καπιταλιστική αγορά δεν μπορεί κάποιος να κάνει δώρο σε κάποιον άλλο αν δεν έχει κέρδος.
Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας», Μιχάλης Αντωνόπουλος, τόνισε από την πλευρά του ότι η μειοψηφία εξέφρασε απλώς κάποια ερωτηματικά, στο πλαίσιο του ρόλου της να υπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου, ωστόσο, πρόσθεσε, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας απάντησαν σαν να είναι εκπρόσωποι της εταιρείας.
Τέλος, ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, Παύλος Μπουζιάνης, σχολίασε ότι οι αναφορές των συμβούλων της μειοψηφίας υποτιμούν τη νοημοσύνη, δεδομένου ότι πρόκειται για μια εταιρεία που κέρδισε ένα διαγωνισμό και αποφάσισε μόνη της να κάνει το συγκεκριμένο δώρο.
Στ.Μ.

Ασπρόχωμα: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα βλέπουν οι κάτοικοι για την πολεοδόμηση

Ασπρόχωμα: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα βλέπουν οι κάτοικοι για την πολεοδόμηση

22 Φεβ
2016
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Ή αποδέχεστε να δώσετε περισσότερη γη, ώστε η πολεοδομική μελέτη να καταστεί εφαρμόσιμη ή μένετε στα σημερινά και η μελέτη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ λόγω ελλείμματος 130 στρεμμάτων! Μπροστά σε αυτό το δίλημμα βρέθηκαν οι κάτοικοι του Ασπροχώματος χθες, κατά την ενημέρωση που τους έκαναν οι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας. Κάποιοι προβληματίστηκαν, είπαν ότι δεν είναι προς όφελος της περιοχής να μην εφαρμοστεί η μελέτη, οι περισσότεροι όμως διαμαρτυρήθηκαν, ορισμένοι μάλιστα υποστήριξαν ότι η δημοτική αρχή τους εξαπάτησε για ψηφοθηρικούς λόγους, διότι αντί να τους ενημερώσει για το έλλειμμα γης τους έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ανδρέας Καραγιάννης, κάλεσε τους κατοίκους να αποφασίσουν τι θέλουν, χωρίς ωστόσο να πει ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής…

Την ενημέρωση στους κατοίκους έκανε η διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης, Παναγιώτα Κουράκλη. Όπως σημείωσε, στα τέλη του 2014 ψηφίστηκε νέος πολεοδομικός νόμος, ο οποίος επιβάλλει αυξημένες εισφορές σε γη για την πολεοδόμηση περιοχών. Ωστόσο, διευκρίνισε, το Ασπρόχωμα μπορεί να μην εφαρμόσει τον καινούργιο νόμο, αφού την περίοδο που αυτός ψηφίστηκε βρισκόταν στην τελική της φάση η μελέτη της πράξης εφαρμογής. Όμως, η κ. Κουράκλη σημείωσε ότι αν η πολεοδόμηση του Ασπροχώματος γίνει με τις εισφορές που προβλέπει ο νόμος βάσει του οποίου εκπονήθηκε η πολεοδομική μελέτη (Προεδρικό Διάταγμα του ’85) δημιουργείται ένα έλλειμμα γης 130 στρεμμάτων. Αντίθετα, αν η πολεοδόμηση γίνει με το νέο νόμο τότε η πολεοδομική μελέτη είναι απολύτως εφαρμόσιμη, χωρίς να δημιουργείται έλλειμμα γης και αντίθετα δημιουργείται περίσσευμα 40 στρεμμάτων περίπου.
Επίσης, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης σημείωσε ότι με το νέο νόμο ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων από την κύρωση της πράξης εφαρμογής τα οικόπεδα που θα δεσμευτούν για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι αν η πράξη εφαρμογής κυρωθεί με τα ποσοστά των εισφορών που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, τότε ο Δήμος θα πρέπει να πληρώσει ποσό 15.000.000 ευρώ για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που θα δεσμευτούν. Σημείωσε όμως ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια οικονομική δυνατότητα, οπότε μετά από πέντε χρόνια τα οικόπεδα θα αποδεσμευτούν και η πολεοδόμηση θα τιναχτεί στον αέρα.
Κάτοικοι αλλά και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, που παρακολούθησε μέρος της ενημέρωσης, ρώτησαν πότε έγινε γνωστό ότι υπάρχει έλλειμμα γης 130 στρεμμάτων, δεδομένου ότι, όπως σημείωσαν, η δημοτική αρχή δήλωνε ότι όλα εξελίσσονται χωρίς προβλήματα.
Η απάντηση της Παναγιώτας Κουράκλη ήταν ότι η ακριβής έκταση του ελλείμματος γης προσδιορίστηκε με την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής, πρόσθεσε ωστόσο ότι θέμα ελλείμματος είχε τεθεί από το 2005 και μάλιστα σημείωσε ότι πολεοδόμος είχε εκτιμήσει ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στα 200 στρέμματα περίπου.
Ο αντιδήμαρχος, Ανδρέας Καραγιάννης, τόνισε από την πλευρά του ότι όχι μόνο δεν θέλησε ποτέ να κρύψει τίποτα αντίθετα υπογράμμισε ότι ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να «εκτεθεί» και να ζητήσει να υπάρξει αυτή η ενημέρωση των κατοίκων.
Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι η δημοτική αρχή τους κοροϊδεύει, υποστηρίζοντας ότι επί 15 χρόνια είναι σε ομηρία η περιουσία τους. Επιχειρηματίας σημείωσε ότι αγόρασε γη στο Ασπρόχωμα για την επιχείρησή της, γνωρίζοντας ότι θα δώσει συγκεκριμένη έκταση γης για την πολεοδόμηση, η οποία όμως έκταση τώρα αυξάνεται με τρόπο άδικο.
Ο πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροχώματος, Παναγιώτης Κονταξής, υποστήριξε ότι με το νέο νόμο ουσιαστικά διπλασιάζεται η εισφορά σε γη που καλούνται να δώσουν οι Ασπροχωματαίοι, όπως επίσης είπε ότι περισσότερο επιβαρύνονται οι μικροί σε σχέση με τους μεγάλους ιδιοκτήτες.
Ο επίσης πρώην πρόεδρος της Κοινότητας, Δημήτρης Τσίχλης, από την πλευρά του σημείωσε ότι το έλλειμμα γης αποκλείεται να είναι 130 στρέμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχουν γίνει υπερβολικοί υπολογισμοί από τον μελετητή, ενώ και ο ίδιος ανέφερε ότι είναι άδικο να κληθούν τώρα οι κάτοικοι της περιοχής να εισφέρουν με ακόμη περισσότερη γη για την πολεοδόμηση του Ασπροχώματος.
Πάντως η διευθύντρια Παναγιώτα Κουράκλη αντέκρουσε και τις δύο αυτές τοποθετήσεις.
Στ.Μ.

Το ΣΔΟΕ τον καταδίωκε, ο δήμαρχος τον πλήρωνε | Άρθρα | Ελευθεροτυπία

Σοβαρά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για το δήμαρχο της Καλαμάτας και τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μεσσηνίας, μετά την αποκάλυψη του Δημήτρη Φαββατά, δημοτικού συμβούλου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, ότι ο προφυλακισθείς εργολάβος Θεόδωρος Καράμπελας, που φέρεται από τις δικαστικές αρχές της Ηλείας ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα, είχε λάβει τα τελευταία χρόνια 7 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Πηγή: Το ΣΔΟΕ τον καταδίωκε, ο δήμαρχος τον πλήρωνε | Άρθρα | Ελευθεροτυπία

Δημοτικός Λαχανόκηπος στην Καλαμάτα

Προχωρούν οι διαδικασίες για την δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου στην Καλαμάτα, ενώ ο Δήμος, όσον αφορά την παραχώρηση κηπαρίων.

Localit.gr » Δημοτικός Λαχανόκηπος στην Καλαμάτα.

Δημοτικός λαχανόκηπος στην Καλαμάτα
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012, 12:23

Ακόμη μία πρωτοποριακή ιδέα τίθεται σε εφαρμογή από τον Δήμο της Καλαμάτας. Αυτή αναφέρεται στον «Δημοτικό Λαχανόκηπο». Ναι, δεν κάνουμε λάθος, αφού η εντολή δόθηκε ήδη από τον δήμαρχο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Ο κ. Νίκας σημείωσε προς τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας & Πρασίνου να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ώστε αυτοί να δοθούν στους δημότες σε όποιους έχουν την ανάγκη να καλλιεργήσουν κα να παράγουν.

Η όλη διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα εξελιχθεί θα αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο δήμαρχος «...έχουμε οικόπεδα δύο, τριών και τεσσάρων στρεμμάτων, κοινωφελείς χώρους. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να είναι γεμάτοι σκουπίδια και βάτα. Να δοθούν στους πολίτες που έχουν τη διάθεση να τους καλλιεργήσουν, ώστε να υποστηριχθεί η οικιακή οικονομία».

Επιμέλεια: Παύλος Διονυσόπουλος

πλυση εγκεφαλουΚαλαμάτα:Προτεραιότητα σε οικονομικά αδύνατους για τους δημοτικούς λαχανόκηπους
Home » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Καλαμάτα:Προτεραιότητα σε οικονομικά αδύνατους για τους δημοτικούς λαχανόκηπους
No comments yet
Posted on 21 Ιουνίου 2013
Ετικέτες:sexmekorimou

Προτεραιότητα σε όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, στους ανέργους, στους πολυτέκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν αγροτεμάχια, θα δοθεί όσον αφορά στην παραχώρηση δημοτικών χώρων για τη δημιουργία λαχανόκηπου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Δήμο Καλαμάτας, όταν ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, είναι: 1. Αίτηση, 2. Φωτοτυπία ταυτότητας, 3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5. Φορολογική Δήλωση, έντυπα Ε1 και Ε9.

Για την καλλιέργεια εποχικών λαχανικών θα παραχωρηθούν καταρχήν χώρος 2,5 στρεμμάτων στο Δυτικό Κέντρο και 1,5 στρέμματος στο Ανατολικό Κέντρο.

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι του Δήμου Καλαμάτας και, μάλιστα, να διαμένουν πλησίον των περιοχών εφαρμογής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, κάτι που θα αποδεικνύεται από ένα πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας.
Σε κάθε δικαιούχο θα παραχωρούνται 50 τετραγωνικά μέτρα, χώρος στον οποίο θα καλλιεργεί λαχανικά βιολογικής γεωργίας. Ο Δήμος Καλαμάτας θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία με ειδικά σεμινάρια, καθώς και το νερό για την άρδευση.