ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ δημου Καλαμάτας

6.6.         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62728 Έγκριση της αριθ. 61/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 1.            Η Διεύθυνση Πρόνοιας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των […]

Όλο το άρθρο