Αρχείο ετικέτας Καποδίστριας

Το αναπτυξιακό μέλλον της Πελοποννήσου

Τα συμπεράσματα έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με στόχο την εκπόνηση μακρόπνοου σχεδίου παρεμβάσεων
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/06/2000
Η φυσιογνωμία των δήμων που δημιουργήθηκαν με το σχέδιο «Καποδίστριας»
Το αναπτυξιακό μέλλον της Πελοποννήσου
Συνέχεια ανάγνωσης Το αναπτυξιακό μέλλον της Πελοποννήσου