Αρχείο ετικέτας Καλαμάτα

προτάσεις του τεχνικού κόσμου για την Καλαμάτα του μέλλοντος

Πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου, διάνοιξη της οδού Κρήτης, ανάπλαση των εκβολών του Νέδοντα, συνένωση κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου, πεζοδρόμηση της οδού Υπαπαντής και ανάδειξη των αρχαίων ευρημάτων που βρίσκονται στην περιοχή είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις που κατέθεσε ο τεχνικός κόσμος για την αναβάθμιση του αστικού κέντρου της Καλαμάτας.

Η κατάθεση σειράς προτάσεων προς το δήμο Καλαμάτας έγινε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αποτελούν κοινή θέση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ και των συλλόγων μηχανικών (σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, σύλλογος Μηχανολόγων Μηχανικών, σύλλογος Τοπογράφων Μηχανικών).

Σύμφωνα με όσα σημειώνονται σε σχετική επιστολή που έστειλε ο τεχνικός κόσμος στο δήμο Καλαμάτας «μέσω αυτών (σσ των προτάσεων) ο τεχνικός κόσμος προσβλέπει στην οργάνωση της λειτουργίας ενός αστικού κέντρου δυναμικού, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου, με έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κυρίως στους κλάδους: Υπηρεσίες, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αναψυχή».

Στην ίδια επιστολή, ευθύς εξαρχής, σημειώνεται ότι πρωταρχικό, σημείο σύγκλισης όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η απαίτηση για μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη συνολικά του αστικού χώρου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με καταγραφή τόσο των σημερινών στοιχείων, όσο και των αναμενόμενων στις προσεχείς δεκαετίες, με στόχο τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης να ανταποκριθούν στην πόλη του μέλλοντος με επάρκεια. «Βασικό στόχο της μελετητικής διαδικασίας πρέπει να αποτελέσει η απρόσκοπτη κίνηση του πεζού και η διευκόλυνση της μετάβασής του με ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός επαρκούς, ευέλικτου και σύγχρονου δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς. Απαραίτητη κρίνεται η διασύνδεση των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων της πόλης με το κέντρο και βεβαίως καθεμίας από τις υπό χρηματοδότηση περιοχές μεταξύ τους (το ιστορικό κέντρο με την παραλία)” σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Οι προτάσεις

Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι προτάσεις του τεχνικού κόσμου για τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην πόλη τόσο στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης όσο και μέσα από άλλες χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της νομαρχιακή Επιτροπής του ΤΕΕ σημειώνεται:

Παραλιακό Μέτωπο: Στο επίκεντρο των συζητήσεων σε σχέση με την παραλιακή ζώνη τοποθετείται ο χαρακτήρας του άξονα της οδού Ναυαρίνου. Η άποψη του τεχνικού κόσμου είναι ότι μπορεί να πεζοδρομηθεί η οδός με μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων κυκλοφοριακών, γεγονός που θα διευθετηθεί και από την κυκλοφοριακή μελέτη. Πολύ συνοπτικά θα αναφερθούμε στην εξασφάλιση σημαντικών χώρων στάθμευσης των επισκεπτών σε κομβικά σημεία και εξεύρεση λύσης για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Συγχρόνως, πλήρης πεζοδρόμηση μπορεί να είναι εφικτή μόνο εφόσον εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου επί του πεζοδρομημένου χώρου ( τροφοδοσία , αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός, διέλευση πυροσβεστικών και νοσοκομειακών οχημάτων). Τέλος, σε αυτό το πεζοδρομημένο τμήμα επιβάλλεται η διέλευση ενός ήπιου οχήματος με χαρακτηριστικά που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση (νέας τεχνολογίας ενεργειακά μέσα) με στόχο την εξυπηρέτηση όλων των κοινωνικών ομάδων.

Πολεοδόμηση της περιοχής από την οδό Κρήτης έως και το ξενοδοχειακό συγκρότημα στο τέλος της οδού Ναυαρίνου ανατολικά και παράλληλη διάνοιξη του προς Βορρά κυκλοφοριακού άξονα της υπό πολεοδόμηση περιοχής της οδού Κρήτης καθώς και διάνοιξη όλων των κάθετων οδών στην οδό Κρήτης.

Διασύνδεση της ανατολικής με τη δυτική παραλία εκμεταλλευόμενοι τον ποταμό Νέδοντα και την ευρύτερη ζώνη των εκβολών του, που αποτελεί κομβικό σημείο, αφού το υγρό στοιχείο του ποταμού ενώνεται κάθετα με το υδάτινο θαλάσσιο στοιχείο. Η επίλυση του κόμβου αυτού και η εξισορρόπηση φυσικών και τεχνικών στοιχείων, πεζοπορικών διαδρομών & τεχνικών έργων αναβάθμισης, χωρίς να προκληθεί αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και διατάραξη της βιοποικιλότητας της περιοχής θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Πλήρης επανασχεδιασμός του βασικού άξονα κίνησης του δυτικού παραλιακού μετώπου, της οδού Πλαστήρα, με αύξηση του σημερινού της πλάτους ώστε να διαχωρίζονται ζώνες κίνησης πεζών & τροχοφόρων, χωροθέτηση ποδηλατικής διαδρομής, σύνδεση με κατάλληλο ενεργειακό μέσο μαζικής μεταφοράς με την υπόλοιπη πόλη, διαμόρφωση χώρων στάσης και θέασης. Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσε να προταθεί και η δημιουργία πράσινης ζώνης(green belt) έστω και με περιορισμένο χωρικό προσανατολισμό.

Ιστορικό Κέντρο: Ενιαία αρχιτεκτονική αντιμετώπιση όλων των κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου, τόσο σε σχέση με τα όσα ήδη έχουν εφαρμοστεί όσο και σχετικά με όσα αναφέρονται ως ώριμα μελετητικά έργα. Η συνένωση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε στο παραγόμενο αποτέλεσμα να μην είναι αναγνώσιμη η διαφορετικότητα των μελετών, όπως επίσης η επιλεγόμενη συρραφή των διαφορετικών μελετητικών φάσεων να μην ορατή δια γυμνού οφθαλμού στον επισκέπτη.

Η πεζοδρόμηση των σημαντικών αξόνων που σήμερα δεν έχει δρομολογηθεί θα πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, με παράλληλη επίλυση των λειτουργικών ζητημάτων εξυπηρέτησης μόνιμων κάτοικων και καταστημάτων, ώστε να μεταδοθεί και σε αυτούς το αίσθημα ασφάλειας και ανάπτυξης που επιχειρείται στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον άξονα του Ι.Ν της Υπαπαντής καθώς και στον εξωτερικό της χώρο, όπου οι αρχιτεκτονικές επιλογές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητά του. Πεζοδρόμηση μεν, πρόβλεψη δε για την κίνηση των ευπαθών ομάδων που επισκέπτονται το χώρο, ήπιο μέσο μαζικής μεταφοράς, ανάδειξη των αρχαίων ευρημάτων με ανασκαφική διαδικασία έστω και με μερική αποκάλυψη τους, με στόχο να αποδοθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του συγκεκριμένου δημόσιου χώρου.

Αντιμετώπιση της περιοχής του ιστορικού κέντρου με βάση τις Αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, ως προς τα υλικά και τα στοιχεία σκιασμού και δροσισμού, καθώς σε αυτή παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της πυκνής δόμησης και της μικρής κλίμακας των αξόνων που δεν αφήνει τη διέλευση του αέρα να μειώσει το αίσθημα της υψηλής θερμοκρασίας.

Επίσης, προτείνεται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών συνόλων της ενότητας, ο πράσινος χαρακτήρας των μέσων μεταφοράς, η επιλογή ενεργειακών στοιχείων φωτισμού ανάδειξης τοποσήμων αλλά και ηλεκτροφωτισμού όλης της ενότητας.

Τέλος, στα πλαίσια των παραπάνω κρίνουμε σκόπιμο να εμπλακεί ο επιχειρηματικός παράγοντας ώστε να δοθούν ισχυρά κίνητρα αξιοποίησης και επενδυτικής δράσης στην εν λόγω περιοχή , ώστε να επανακατοικηθούν σημαντικά αρχιτεκτονικά κελύφη, που σήμερα είναι κενά & εγκαταλειμμένα διάσπαρτα σε όλο το ιστορικό σύνολο.

Διασύνδεση των δυο επιλεγμένων ενοτήτων

Ενοποίηση της παραλιακής ζώνης με το Ιστορικό Κέντρο μέσω ανάπλασης των κάθετων οδικών αξόνων (Αριστομένους, Φαρών, Ακρίτας, Νέδοντος, Ηρώων, Αύρας, κ.α.) εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διασύνδεση – πρόσβαση προς και από το αστικό κέντρο με λειτουργία ήπιου πράσινου μέσου μαζικής μεταφοράς

Ανάπλαση-ανάδειξη υφισταμένων ανοιχτών κοινοχρήστων χώρων, πλατειών του πολεοδομικού σχεδίου της Καλαμάτας, με στόχο την αντιμετώπιση της «αστικής θερμικής νησίδας».

Εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζες, κλπ), αφού τόσο το ηλιακό (ειδικά σε όλο το παράκτιο μέτωπο), όσο και το αιολικό δυναμικό της πόλης (στα όρια του Δήμου, πέριξ Αλαγονίας, κλπ) εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά που επιτρέπουν – επιβάλλουν την αξιοποίησή τους προς εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος στην επιστολή σημειώνεται ότι «είναι σημαντικό να κατατεθεί η άποψη του τεχνικού κόσμου για την αναπτυξιακή – μέσω των έργων πορεία – της πόλης. Η παρούσα επιστολή αποτελεί ιεράρχηση των στόχων και κατά συνέπεια και των μελετών, δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο θέμα της ΣΒΑΑ και αισιοδοξεί να αποτελέσει αφορμή ώστε η πόλη και τα ζητήματα της να αντιμετωπιστούν καθολικά, να μπουν στη συζήτηση ως απαίτηση οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και να επανασυνδεθεί ο τεχνικός κόσμος με τη μορφοποίηση του δημόσιου χώρου».

Μανιάτικη σαλάτα με πορτοκάλι

Υλικά (για 4 – 6 άτομα)
3 μεγάλες πατάτες βρασμένες με τη φλούδα
1 μεγάλο καθαρισμένο πορτοκάλι κομμένο σε
   κύβους
1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες
10 – 15 μεγάλες ελιές Καλαμών
3 κουταλιές σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
αλάτι, πράσινο πιπέρι, ρίγανη

Εκτέλεση
Καθαρίζετε και κόβετε τις πατάτες σε φέτες μισού εκατοστού. Τις τοποθετείτε σε μεγάλη πιατέλα και τις πασπαλίζετε με το αλατοπίπερο και τη ρίγανη. Από πάνω βάζετε τις ροδέλες του κρεμμυδιού, τους κύβους του πορτοκαλιού και τις ελιές και ραντίζετε καλά τη σαλάτα με το ελαιόλαδο.

Εάν στο τραπέζι δεν έχετε κρασί, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο ξύδι, όπως θέλει η παραδοσιακή συνταγή. Αν, όμως, έχετε κρασί τότε αρτύστε τη σαλάτα με μερικές σταγόνες παλαιωμένο ξύδι ή μπαλσάμικο.

4.500.000 από την κυβέρνηση για αντιπλημμυρικά

spirtzisdedes

4.500.000, αληθινά, ευρώ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αντιπλημμυρικά

logo-messiniapress-1

Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα για το δήμο Καλαμάτας, προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θωράκιση της Πόλης με πραγματικά χρήματα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από εντολή του υπουργού υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη.  

«Γόνιμη» χαρακτηρίζει ο δήμος Καλαμάτας τη συνάντηση του Δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, με το Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιώργο Δέδε, στην Αθήνα, η οποία είχε ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Καλαμάτα.

Εντάσσονται, λοιπόν, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 δύο σημαντικά έργα και συγκεκριμένα:

Το πρώτο έχει να κάνει με την κατασκευή συλλεκτήρα αγωγών ομβρίων στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, δηλαδή από το πρώην εξοχικό κέντρο Καλλιάνη μέχρι το Νέδοντα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000 ευρώ και, σύμφωνα με το δήμο Καλαμάτας «το έργο αυτό έχει καθοριστική σημασία, διότι θα συγκεντρώνει όλα τα νερά της βορειοανατολικής περιοχής της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να μην ασκείται μεγάλη πίεση στους χειμάρρους, οι οποίοι απορρέουν στην ανατολική πλευρά της πόλης».
Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας – Β΄ φάση (τμήμα από το Νοσοκομείο έως διασταύρωση προς Μεσσήνη). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000 ευρώ και «πρόκειται» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του δήμου «για τη δεύτερη φάση του αντπλημμυρικού έργου από τη Θουρία μέχρι την Καλαμάτα, έργου με επίσης πολύ μεγάλη σημασία, ώστε να παύσουν οι πλημμύρες και στην περιοχή του Νοσοκομείου, του ΤΕΙ, επί του εθνικού δρόμου και κατάντη αυτού».Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν ποια κυβέρνηση νοιάζεται πραγματικά για τα αντιπλημμυρικά έργα του δήμου Καλαμάτας, δίνοντας αληθινά λεφτά και ποια παρίστανε ότι νοιάζεται μεταφέροντας εικονικούς πόρους σε, δήθεν, έργα για την Καλαμάτα.

Σε ρυθμούς Καλαμάτας

 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΛΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Καλαμάτα

Με τη θάλασσα να την κυκλώνει και τον Ταΰγετο να της… χαϊδεύει την πλάτη, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας είναι μια συναρπαστική πόλη – από το Κάστρο και το ιστορικό της κέντρο μέχρι το λιμάνι και τις κοντινές παραλίες.

«Καλαμανέτα ή Καλαματανέτα, ποιο ακούγεται καλύτερα;» συζητάμε με τον Γιάννη και την Κατερίνα, επισκέπτες από την Αθήνα, θέλοντας να περιγράψουμε το κομμάτι της παραλίας μέσα στην πόλη που προσφέρεται για μπάνιο και θυμίζει την Μπαρτσελονέτα της Βαρκελώνης. Εντάξει, η Καλαμάτα δεν έχει γίνει Βαρκελώνη, αλλά η μεταμόρφωσή της -των τελευταίων χρόνων- μόνο θετικά αποτιμάται.

Η λειτουργία της Costa Navarino σε απόσταση 45 χιλιομέτρων, η αύξηση των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιό της και, φυσικά, η νέα εθνική οδός που σε περίπου δύο ώρες συνδέει τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την Αθήνα έχουν δώσει τεράστια ώθηση στην τουριστική κίνηση. Οι εποχές που η πόλη ήταν μόνο πέρασμα για τη Μάνη ή στάση μιας μέρας έχoυν περάσει ανεπιστρεπτί.

Η Καλαμάτα είναι πλέον προορισμός που έχει να προσφέρει πολλά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού -η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε πριν από δύο μέρες και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουλίου-, η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της ενδιαφέρουσας γαστρονομικής της παράδοσης, η διαμόρφωση πλατειών και πάρκων και οι δεκάδες παραλίες, μέσα και δίπλα ακριβώς στην πόλη, προσελκύουν ταξιδιώτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Οι πληγές από το σεισμό του 1986 που κόστισε ανθρώπινες ζωές έχουν πια επουλωθεί, η πόλη μεγαλώνει και ενώνεται με τα προάστιά της, ενώ η πλούσια πολιτιστική της ζωή την κάνουν να είναι το φαβορί στις ελληνικές υποψηφιότητες για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.

Μη σας κάνει εντύπωση. Ο όρος τον οποίο αρκετοί ντόπιοι χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την ακτογραμμή που ξεκινάει από την Καλαμάτα και εκτείνεται 15 χιλιόμετρα δυτικά μέχρι τις Κιτριές της Δυτικής Μάνης είναι «Καλαματιανή Ριβιέρα». Ο δρόμος στενός και με στροφές, ακολουθεί το δαντελωτό ανάγλυφο και διασταυρώνεται συχνά με δρομάκια που οδηγούν σε μικρές παραλίες ή άλλες φορές ευθυγραμμίζεται για λίγο με κάποια αμμουδιά, περνώντας ακριβώς από δίπλα της. Ξενοδοχεία, ψαροταβέρνες και beach bars γίνονται το επίκεντρο της καλοκαιρινής ζωής. Προφανώς απουσιάζει ο κοσμοπολίτικος αέρας του Μονακό ή των Καννών, αλλά οι θάλασσες είναι πεντακάθαρες και οι τιμές προσιτές.

Από το γραφικό ταβερνάκι Γαϊτανάρος στις Κιτριές, του οποίου οι ιδιοκτήτες είναι οι ίδιοι οι ψαράδες, μέχρι το γαλλικής εμπνεύσεως Bains Mixtes πάνω στο κύμα στην Παλιοχώρα Αβίας, που σερβίρει ταρτάρ τόνου και ελληνικό σεβίτσε, η Καλαματιανή Ριβιέρα έχει κάτι για τον καθένα. Και beach bars που δυναμώνουν την ηλεκτρονική μουσική όταν πέφτει ο ήλιος, και ατμοσφαιρικoύς χώρους χτισμένους πάνω σε χερσόνησο με 360 μοίρες θέα θάλασσα.

Διακριτική ομορφιά

Οι διαδρομές μέσα στην πόλη είναι δύσκολες τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αξίζει να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί, όταν έχει ακόμα λίγη δροσιά, για να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της. Από το φράγκικο Κάστρο, που ατενίζει από ψηλά την Καλαμάτα, μέχρι και την κεντρική πλατεία, η παλιά πόλη ξεδιπλώνει τη γοητεία της. Ο μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής υψώνεται μεγαλοπρεπής και από κάτω του, στην ομώνυμη οδό, νέα και παραδοσιακά μαγαζιά ανοίγουν από νωρίς τις πόρτες τους. Για ψητή γουρνοπούλα θα πάτε στον Θίασο, για γαλακτομπούρεκο στον Σκιαδά. Από εκεί θα φτάσετε στον ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Εδώ έδωσαν όρκο πίστης στην Επανάσταση οι αγωνιστές του 1821, εδώ γιορτάστηκε η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους.

Λίγο πιο δυτικά και κοντά στον Νέδοντα ποταμό, που πηγάζει από τον Ταΰγετο, διασχίζει την Καλαμάτα και χύνεται στη θάλασσα, βρίσκεται η κεντρική αγορά. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο, οι Καλαματιανοί δίνουν ραντεβού εδώ για ψώνια και… κουβέντα. Γιαγιάδες από τα παλιά με μαντίλια στο κεφάλι, παραγωγοί από όλη τη Μεσσηνία, ιχθυοπώλες, τυροκόμοι και κρεοπώλες ξεκινούν νωρίς-νωρίς να πουλάνε την πραμάτεια τους. Τα μανάβικα στην πόλη είναι εξάλλου λιγοστά: τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες της εστίασης ψωνίζουν από την αγορά – και σ’ το λένε με καμάρι.

Καθώς ο ήλιος βασιλεύει, η ζέστη και η υγρασία δίνουν τη θέση τους σε ένα δροσερό αεράκι. Είναι η ώρα που όλοι κατηφορίζουν στο λιμάνι. Η Καλαμάτα είναι από τις λίγες πόλεις, ίσως η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, που προσφέρεται για μπάνιο σε οποιοδήποτε σημείο της. Το λιμάνι, και στο φόντο το «χιλιόμετρο» (έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι τον νότιο πρόβολο που μπαίνει μέσα στη θάλασσα λόγω του μήκους του) είναι το σημείο από όπου θα περάσουν όλοι. Μουσικοί του δρόμου, ποδηλάτες, ζευγάρια αγκαζέ και πολυμελείς οικογένειες βολτάρουν πάνω-κάτω, μπροστά από τον μόλο με τα παγκάκια, σημείο που συγκίνησε τόσο πολύ τον Κωνσταντίνο Παρθένη το 1911, ώστε να το αποτυπώσει στον πίνακά του με το όνομα «Το λιμάνι της Καλαμάτας».

Πιο δίπλα, στις ξαπλώστρες και στην άμμο, παρέες συζητούν χαμηλόφωνα και ούτε που διακρίνεις στο σκοτάδι πόσοι άνθρωποι κάθονται ακόμα και τη νύχτα δίπλα στο κύμα. Ετσι διακριτική, κρυμμένη, σε κομμάτια μοιρασμένη, είναι και η ομορφιά αυτής της πόλης: στη θάλασσα, στο Κάστρο, στους καλλιτέχνες και στον ουρανό της.

Ολα στο (μεσσηνιακό) φως

Πάντα με εντυπωσιάζει το φως και η ανοιχτωσιά στην Καλαμάτα. Οταν γυρνάω βέβαια προς τον Ταΰγετο, μου έρχονται μνήμες από τον τόπο μου, τα Γιάννενα. Μια ιδανική διαδρομή για να γνωρίσετε την πόλη ξεκινάει από το Κάστρο και καταλήγει στην παραλία, περνώντας μέσα από το ιστορικό κέντρο και τους Αγίους Αποστόλους, τη μεγάλη κεντρική πλατεία και το Πάρκο Σιδηροδρόμων, όπου καταφεύγω συχνά, όταν είμαι στην πόλη, με τα παιδιά μου. Ενθουσιάζονται με τα βαγόνια και τις μηχανές, σκαρφαλώνουν και γίνονται για λίγο εξερευνητές.
Για φαγητό, ανάμεσα στις πρόβες, καταφεύγουμε στα Ρολλά (Σπάρτης 53, τηλ. 27210-26218), ταβέρνα που μαγειρεύει καθημερινά σπιτικά φαγητά. Εκτός Καλαμάτας, επισκεφτείτε τον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο στο παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, με σύγχρονες υποδομές περιήγησης και νέους τρόπους ανάδειξης του χώρου. Συναρπαστική είναι και η επίσκεψη στο Πολυλίμνιο, σε απόσταση 30 χλμ. από την Καλαμάτα, αρκεί να είναι νωρίς το πρωί, γιατί διαφορετικά συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο.

Στο φετινό 22ο Φεστιβάλ φιλοξενείται η έκθεση «Μυθικοί χοροί της Μεσσηνίας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν και χορογραφίες της Αμερικανίδας Barbara Kane. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της Candoco Dance Company, την οποία απαρτίζουν άτομα με και χωρίς αναπηρία, με δύο έργα -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- και ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονου χορού.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kalamatadancefestival.gr

ΣΑΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ… ΤΙΠΟΤΑ!

Ο Στέλιος Μπαρμπέας, σεφ στο Yiamas Gastro Bar του ξενοδοχείου Elite City Resort, μας αποκαλύπτει τις προσφιλείς του συνήθειες στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Λατρεύω το ιστορικό κέντρο, γύρω από την πλατεία των Αγίων Αποστόλων, με τα ψαγμένα μαγαζάκια για ψώνια αλλά και για φαγητό. Για καφέ σταματώ στο Kopi Luwak (Ιατροπούλου 11, τηλ. 27210-21856) που έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης, ενώ για ποτό στο Bistroteca (Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 18, Καλαμάτα, τηλ. 27210-97431) για την ατμόσφαιρα και τα ψαγμένα κοκτέιλ του. Για πρωινό πηγαίνω συνήθως στο καφέ Αθανασίου (Ναβαρίνου 45, τηλ. 27210-23344), έχει πολλές επιλογές και καλό καφέ.

Αν έπρεπε να διαλέξω πού θα πάω τους φίλους μου για φαγητό, το μέρος θα ήταν η Κρήνη (Ευαγγελιστρίας 40, πίσω από τη μαρίνα, τηλ. 27210-24474). Θα παραγγέλναμε σίγουρα ψάρι, γιατί έχει πάντα φρεσκότατο.

Εκτός πόλης, η αγαπημένη μου εκδρομή είναι στη Μεσσηνιακή Μάνη και στην Καρδαμύλη με τα πυργόσπιτα, όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Πολλές φορές ανηφορίζω στην Ανω Βέργα, από όπου η θέα της πόλης είναι μαγευτική. Συνηθίζω επίσης να κάνω περίπατο στην Παραλιακή – ειδικά τις απογευματινές ώρες η εικόνα του ηλιοβασιλέματος με κάνει και ηρεμώ.

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Αξίζει μια βόλτα μέχρι την Καρδαμύλη, το χωριό που έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Θα κολυμπήσετε στην παραλία της Καλογριάς στην κοντινή Στούπα και θα επιστρέψετε στην Καρδαμύλη για φαγητό στην ταβέρνα της Λέλας (τηλ. 6971-897640).

Στη μικρή παραλία των Κιτριών θα ευχαριστηθείτε τα καθαρά νερά και τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά στον Γαϊτανάρο (τηλ. 27210-58370). Εναν μικρό κόλπο για μπάνιο θα βρείτε και στην Παλιόχωρα Αβίας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναζητήσετε το εστιατόριο Bains Mixtes (τηλ. 27210-58270) για να γευτείτε τα χειροποίητα εδέσματα του Γιάννη Βουγιούκα: μαριναρισμένο γαύρο, μπρουσκέτες με σολομό, τόνο ταρτάρ και άλλα δροσερά και πεντανόστιμα πιάτα. Αν αποφασίσετε να κινηθείτε ανατολικά, κάντε μια στάση στους καταρράκτες στο Πολυλίμνιο και δοκιμάστε στο Πεταλίδι την κουζίνα στο εστιατόριο Ιστορίες του λαδιού (κεντρική πλατεία, τηλ. 27220-31310).

Αν πάλι προτιμάτε βουνό, ανηφορίστε στον Ταΰγετο, στα χωριά Αρτεμισία, Αλαγονία και Νέδουσα. Στάση για φαγητό στα ξύλινα σπιτάκια Ορεινή Φιλοξενία (τηλ. 27210-76038) στην Αλαγονία, όπου σερβίρονται παραδοσιακά πιάτα, φτιαγμένα με ντόπια υλικά.

Μετάβαση

Η Καλαμάτα απέχει από την Αθήνα 239 χλμ. (2½ ώρες, περίπου 70 – 80 ευρώ για καύσιμα και διόδια με επιστροφή).

Διαμονή

• Elite City Resort (Ναβαρίνου 2, τηλ. 27210-22434, www.elite.com.gr, από 120 ευρώ με πρωινό, χαμηλότερες τιμές από Κυριακή έως Πέμπτη). Δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, προσφέρεται για κάθε είδους ταξιδιώτη. Απλά δίκλινα, οικογενειακά και σουίτες με όλες τις ανέσεις. Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία, πισίνα, γήπεδα μπάσκετ και τένις και τρία εστιατόρια.
• Pharae Palace Hotel (Ναβαρίνου και Ρήγα Φεραίου, τηλ. 27210-94420, www.pharae.gr, από 95 ευρώ με πρωινό). Στο κέντρο της παραλίας, διαθέτει και loft με θέα.
• Messinian Bay (Βέργα, τηλ. 27210-41001, www.messinianbay.gr, από 100 ευρώ με πρωινό). Καλή επιλογή για να είστε πιο κοντά στις εκτός πόλης παραλίες.
• Μπροστά στη θάλασσα βρίσκεται και το Filoxenia (τέρμα Ναβαρίνου, τηλ. 27210-23166, www.filoxeniakalamata.com, από 180 ευρώ με πρωινό), ενώ το Elektra Hotel (Ψαρών και Μπουμπουλίνας, τηλ. 27210-99100, www.elektrahotelspa.gr, από 140 ευρώ με πρωινό) είναι δίπλα στο λιμάνι.

Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo:
www.booking.com

Φαγητό

Για πιάτα που θα σας μείνουν αξέχαστα στο Yiamas Gastro Bar (Ναβαρίνου 2, Καλαμάτα, τηλ. 27210-22434). Για ολόφρεσκο ψάρι σε σούπερ οικονομικές τιμές στη Μουριά (Κορδία, Καλαμάτα, τηλ. 27210-82112). Στην ταβέρνα Βάγιας (Καλλιπάτειρας 48, Καλαμάτα, τηλ. 27210-29118) μαγειρεύουν με λαχανικά από το μποστάνι τους και με ντόπια κρέατα και ψαρικά), ενώ στο Οινοπαντοπωλείο Χρυσομάλλη (Υπαπαντής 32, Καλαμάτα, τηλ. 27210-82759) θα βρείτε καλομαγειρεμένες παραδοσιακές και πιο «πειραγμένες» γεύσεις. Εμπνευσμένα πιάτα, καλούς μεζέδες και ωραία ατμόσφαιρα θα βρείτε στο Κάρδαμο (Σιδηροδρομικού Σταθμού 21, Καλαμάτα, τηλ. 27210-98091). Στην Καντοίνα (Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, τηλ. 27210-86000) η κυρία Αγγελική μαγειρεύει με προϊόντα αποκλειστικά από την αγορά, ενώ διαθέτουν πάνω από 140 ετικέτες κρασιού, όχι απλώς ελληνικές, αλλά φτιαγμένες μόνο από ελληνικές ποικιλίες.

Καφές

Τον πιο ψαγμένο καφέ της πόλης θα τον πιείτε στον πεζόδρομο της Βαλαωρίτου, στο Blossom Owl (Βαλαωρίτου 7, Καλαμάτα, τηλ. 27210-60008). Διαφορετικές ποικιλίες από όλο τον κόσμο, μονοποικιλιακοί καφέδες και το γεγονός ότι ψήνουν μόνοι τους τους κόκκους δίνουν σε κάθε φλιτζάνι ξεχωριστή γεύση. Το Luna Lounge (Αριστομένους 23, Καλαμάτα, τηλ. 27211-11269) στο κέντρο της Καλαμάτας διαθέτει μια μεγάλη δροσερή στοά, σνακ και finger food. Το Bistroteca (Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 18, Καλαμάτα, τηλ. 27210-97431) στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό, ψηλοτάβανο νεοκλασικό κτίριο και λειτουργεί όλη μέρα με καφέ, φαγητό, γλυκό και κοκτέιλ.

Ποτό

• Ο κήπος του Le Jardin (Ναβαρίνου 221, παραλία Καλαμάτας, τηλ. 27210-98928) γεμίζει κάθε βράδυ από κόσμο, που έρχεται εδώ για τα καλοφτιαγμένα κοκτέιλ, το «πράσινο» περιβάλλον και την καλή μουσική.
• Για θέα όλης της πόλης από ψηλά, κατευθυνθείτε στη Βέργα και στο αέρινο και νησιώτικο Arossa (τηλ. 6974-353539). Ανοίγει με τη δύση του ηλίου και κλείνει αργά το βράδυ. Τα περίτεχνα κοκτέιλ και η χορευτική μουσική το κάνουν το meeting point του καλοκαιριού.
• Το διπλανό Καστράκι (τηλ. 27210-41745) είναι χτισμένο έτσι ώστε να μοιάζει με ένα πελώριο, αχανές κάστρο με τραπεζάκια στις πολεμίστρες! Θα έχετε την Καλαμάτα και την παραλία της θέα πιάτο όπου κι αν καθίσετε.

Αγορές

Τα περίφημα μανιάτικα λαλάγγια θα τα βρείτε στον Ανδροβιτσανέα (Πινδάρου 27, τηλ. 27210-24898 και Σανταρόζα 113, τηλ. 27210-24810) και στον Φραγγέα (Πλατεία Οθωνος 6, τηλ. 27210-25106 και Αρτέμιδος & Δαμηλάτη, τηλ. 27210-81281). Εκλεκτά μεσσηνιακά ελαιόλαδα και άλλα τοπικά προϊόντα στο Τροφοπωλείο 51 (Σπάρτης 51, Καλαμάτα, τηλ. 27210-82613), αφρό αλατιού από τη Μάνη, λουκούμια και πολλά ακόμη στο Μπαχάρτ (Γερμανού και Αιπύτου, τηλ. 27210-93829). Τέλος, παστέλι Καλαμάτας από τα καταστήματα Λάμπου (Βασ. Γεωργίου και Αριστοδήμου, τηλ. 27210-62833, πλατεία Τελωνείου, τηλ. 27210-22738).

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

“ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ” ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στη διεύθυνση https://goo.gl/IxcXOi ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Νοεμβρίου για να διδάξετε, να εμψυχώσετε,να στηρίξετε το αλληλέγγυο «Σχολείο μας” μια δράση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας,που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά ! Πέρυσι 100 εθελοντές και 250 παιδιά συναντήθηκαν στο αλληλέγγυο σχολείο μας!

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ!!!

“ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ” – ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016

 Το « ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ» – μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ξεκίνησε πέρυσι  να λειτουργεί με 100 εκπαιδευτικούς,φίλους επιστήμονες,εθελοντές και πάνω από 250 παιδιά! Ένα «διαφορετικό» σχολείο, που αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα  ΔΩΡΕΑΝ να ασχοληθούν με τη  μελέτη των μαθημάτων  τους, τον αθλητισμό,  τη δημιουργική  έκφραση, το χορό, το θεατρικό παιχνίδι, τις κατασκευές,τις ξένες γλώσσες, τη φιλαναγνωσία, το σκάκι,το θέατρο σκιών,τα παραμύθια, αλλά και τις ανθρώπινες αξίες, τα δικαιώματα, την περιβαλλοντική αγωγή κ. ά.  Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά δημιούργησαν,έμαθαν,έπαιξαν, χάρηκαν. Το  Σχολείο Μας «ανοίγει» και  φέτος  τις πόρτες του και την αγκαλιά του! Αν είστε εκπαιδευτικός, πτυχιούχος, φοιτητής, αν θέλετε να διδάξετε, να εμψυχώσετε, να στηρίξετε μια ομάδα παιδιών, αν έχετε να μοιραστείτε κάτι ενδιαφέρον μαζί μας , συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση  https://goo.gl/IxcXOi  μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Για να γίνει το “Σχολείο μας” ένα ακόμα μεγαλύτερο εργαστήρι συνεργατικής μάθησης, εξερεύνησης της γνώσης, δημιουργίας και  φαντασίας.
σχολικα κυλικειαΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνθήκες χαβούζας στο Ασπρόχωμα

Συνθήκες χαβούζας στο Ασπρόχωμα από τα πέρα-δώθε της λυματολάσπης του Βιολογικού

 
 
 
Αυτό το καφέ υδαρό πράγμα είναι η λυματολάσπη, που σε μεγάλες ποσότητες μεταφέρθηκε δίπλα σε αρδευτικό χάνδακα
Η λυματολάσπη, σε μεγάλες ποσότητες μεταφέρθηκε δίπλα στον αρδευτικό χάνδακα Μουτελάκη

30 Αυγ
2013
 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Βόθρος της Καλαμάτας έχει καταντήσει το Ασπρόχωμα, οι κάτοικοι του οποίου αναγκάζονται να ζουν σε πραγματικά αποπνικτικές συνθήκες. Σήμερα οι κάτοικοι έδειξαν στους δημοσιογράφους αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή τους, ενώ αυτοψία έκανε και η Διεύθυνση Υγείας…

Οι εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ποσειδών» και άλλοι κάτοικοι του Ασπροχώματος κάλεσαν το πρωί τους δημοσιογράφους στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου, στον Μπουρνιά, όπου πραγματικά η μυρωδιά ήταν αφόρητη.
Προηγουμένως είχαν οδηγήσει τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Υγείας στους νέους χώρους όπου εναποτίθεται η λάσπη από την επεξεργασία των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό.
Οι κάτοικοι μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισαν ότι ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Υποστήριξαν ότι μονίμως επικρατεί μια βρωμερή μυρωδιά, που δεν τους αφήνει να ανασάνουν ούτε όταν βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους. Χαρακτηριστικά τόνισαν ότι είναι αναγκασμένοι να μην ανοίγουν ποτέ τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους, για να κρατήσουν, όσο είναι δυνατό, την αφόρητη μυρωδιά έξω από το χώρο όπου τρώνε και κοιμούνται.
Κάλεσαν δε τους εκπροσώπους του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς την αφόρητη κατάσταση, να τους φιλοξενήσουν στα σπίτια τους για λίγες ή και πολλές ημέρες. «Τους παραχωρούμε τα σπίτια μας για να κάνουν τις διακοπές τους», είπαν χαρακτηριστικά, «για να δούμε αν θα αντέξουν περισσότερο από μισή ώρα».
Στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο παραβρέθηκαν ο Νίκος Χριστόπουλος, ο Κώστας Πιέρος, ο Σπύρος Παντελόπουλος, η Αγγελική Βεργινάδη, ενώ παρόντες ήταν και κάτοικοι της περιοχής.
Απαντώντας στην ερώτηση εάν έχουν συζητήσει για το πρόβλημα με τον δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, σημείωσαν: «Ο δήμαρχος δεν μας δέχεται. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή αλλά μας αποφεύγουν, μας ειρωνεύονται».
Ο Νίκος Χριστόπουλος υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει βούληση να προστατευθεί η περιοχή αλλά αντίθετα επιχειρείται η περαιτέρω επιβάρυνσή της με τη διοχέτευση στον Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων και από άλλους πρώην καποδιστριακούς Δήμους. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ ισχυρίζεται ότι ξεκινούν τα έργα για την επέκταση και αναβάθμιση του Βιολογικού Kαθαρισμού. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που σχεδιάζουν είναι να συνδέσουν και τις περιοχές των Αρφαρών, του Άρι και της Θουρίας, ώστε να έρχεται όλη η Μεσσηνία στο Ασπρόχωμα. Υπάρχει ήδη η παράτυπη σύνδεση της Μεσσήνης με τον Βιολογικό, που έγινε με κρυφή συμφωνία, μέσα σε μια νύχτα, μεταξύ των τότε δημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης, Κουμάντου και Πτωχού αντίστοιχα. Η σύμβαση αυτή βρίσκεται στα χέρια του Συλλόγου μας».
Άλλοι κάτοικοι τόνισαν ότι ενώ η συγκεκριμένη περιοχή είναι από τις πιο σημαντικές, με θάλασσα, με εξαιρετικής σημασίας αγροτική γη, με σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, εντούτοις καταβάλλεται μια πολύχρονη προσπάθεια για την υποβάθμισή της, η οποία αποκαλύπτεται, όπως σημείωσαν και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που προβλέπει την κατασκευή λιμανιού σε μια ζώνη με τουριστική προοπτική, καθώς και διάφορες άλλες χρήσεις που προκαλούν όχληση και υποβάθμιση.
Ακολούθως οι κάτοικοι οδήγησαν τους δημοσιογράφους στο χώρο όπου μεταφέρθηκε η λυματολάσπη του Βιολογικού, βόρεια του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, όπου πραγματικά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να σταθεί κάποιος περισσότερο από λίγα λεπτά.
Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι επιχείρησαν χθες να πληροφορηθούν γιατί έγινε αυτή η μεταφορά της λυματολάσπης, αλλά μόλις τους είδαν από τον Βιολογικό Καθαρισμό έσπευσαν οι εργαζόμενοι και οι οδηγοί των φορτηγών να κλειδώσουν την πόρτα της μονάδας και να απομακρυνθούν. Αυτή η αντίδραση των εργαζομένων, τόνισαν οι κάτοικοι, φανερώνει ότι είναι παράνομο αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες με τη μεταφορά της λυματολάσπης.
Επιπλέον τόνισαν ότι η λάσπη έχει μεταφερθεί σε σημείο δίπλα ακριβώς από τον χάνδακα Μουτελάκη, από όπου αφενός ποτίζουν οι αγρότες της περιοχής, τα προϊόντα των οποίων καταναλώνονται από τους κατοίκους της Καλαμάτας, αφετέρου η λυματολάσπη με τη βροχή θα φύγει προς το χάνδακα και από εκεί θα φτάσει στη θάλασσα αλλά και θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.
Τέλος, οι κάτοικοι ζήτησαν να σταματήσουν όλες αυτές οι ενέργειες και να προστατευθεί η περιοχή τους που εδώ και χρόνια υφίσταται τεράστια υποβάθμιση.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, σημείωσε ότι η δημοτική αρχή, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή του Ασπροχώματος, έκανε ένα μεγάλο αγώνα και κατάφερε τελικά να εντάξει στο ΕΣΠΑ την αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού, έργο που θα ξεκινήσει οπωσδήποτε μέσα στους επόμενους δύο μήνες και θα βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου, πρόσθεσε, ήταν αναγκαίο να μεταφερθεί η αδρανοποιημένη, όπως επέμεινε, λυματολάσπη από την περιοχή του Βιολογικού στο σημείο που παρουσίασαν οι κάτοικοι του Ασπροχώματος. Στο σημείο όπου βρισκόταν η λάσπη θα γίνουν διάφορες νέες εγκαταστάσεις του Βιολογικού, ανάμεσά τους και ο χώρος ξήρανσης.
Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι η μεταφορά της λυματολάσπης, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε κάποια δυσοσμία, ολοκληρώθηκε χθες και το πρόβλημα με τη μυρωδιά θα περιοριστεί.
Στ.Μ.

Κράτα το

2009 07 20-limani.pdf (application/pdf Object) εισήγηση στο ΔΣ

[ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήµου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου (Master Plan) Λιµένα Καλαµάτας» ]

∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήμου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καλαμάτας

20090720-limani.pdf (application/pdf Object).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               Καλαµάτα 17-07-2009

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ.∆/νση: Πολυβίου 6

Ταχ. Κώδικας:  24 100

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:  «∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήµου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου (Master Plan) Λιµένα Καλαµάτας»

Α) Ιστορικό

Στις 23-06-2008 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆/νση Λιµενικών Έργων ∆4/γ) και των συµπραττόντων Γραφείων  :  1)  MARNET ATE,  2)  ∆ΑΜΙΑΝΟΣ  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ,  3)  ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  –  ΑΛΕΞΑΚΗ,  4)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΗΣ µε αντικείµενο την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος. Μέχρι  στιγµής,  σύµφωνα  µε  την ενηµέρωση που µας έγινε στις

21/05/2009 από τους εκπροσώπους των µελετητικών Γραφείων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά την επίσκεψή τους στην Καλαµάτα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η α΄ φάση της µελέτης, που περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης.

Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η β΄ φάση της µελέτης που αποτελεί και το ουσιαστικό στάδιο αυτής, αφού θα καταλήξει σε συγκεκριµένες προτάσεις για τις δυνατότητες και προοπτικές του υφιστάµενου Λιµένα.

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από 23-06-2008 που υπεγράφη η σύµβαση µέχρι σήµερα, έχει προηγηθεί συστηµατική αλληλογραφία µεταξύ ∆ήµου και ΥΠΕΧΩ∆Ε – µελετητών, αλλά και προφορικά έχουµε καταθέσει
τις απόψεις µας για το θέµα του Λιµανιού στις συναντήσεις που έχουν γίνει, ενώ έχουµε στείλει όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους, σε σχέση µε υφιστάµενες µελέτες (πολεοδοµικές, Γ.Π.Σ., ανάπλαση παραλιακής ζώνης, κυκλοφοριακή µελέτη, µελέτη ποδηλατοδρόµων, κ.λπ.). Ενόψει της επικείµενης ολοκλήρωσης του β΄ σταδίου της µελέτης MASTER PLAN, και πριν τη διατύπωση των προτάσεων των µελετητών, θεωρούµε σκόπιµο η κατάθεση των απόψεων του ∆ήµου για το λιµάνι να γίνει µετά από συζήτηση στο ∆.Σ., λόγω της σοβαρότητας του θέµατος και της ανάγκης να περιβάλουµε µε ιδιαίτερο κύρος τις προτάσεις του ∆ήµου µας.

Για την απόκτηση σαφούς εικόνας για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη των συζητήσεων που έχουν γίνει, στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα µεταξύ του ∆ήµου και αρµόδιων υπηρεσιών.

Επίσης θεωρούµε σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το ίδιο θέµα είχε απασχολήσει το προηγούµενο ∆.Σ. που είχε λάβει την αρ. 475/2005 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση την οποία έχουμε συµπεριλάβει στα συνηµµένα έγγραφα.

Β) Λιµάνι και Εθνικός – Περιφερειακός Σχεδιασµός.

Όπως είναι γνωστό, η Καλαµάτα κατατάσσεται στο επίπεδο Εθνικού Χώρου ως δυναµικό αστικό Κέντρο της Χώρας και συγχρόνως Περιφερειακός Πόλος Ανάπτυξης, διαπεριφερειακής σηµασίας, στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα προσδιορίζεται ως περιφερειακό κέντρο µε έµφαση στις τριτογενείς δραστηριότητες – πόλος ευρύτερης εµβέλειας πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων – έδρα τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. – και εν δυνάµει εµπορευµατικό κέντρο και συγκοινωνιακός κόµβος συνδυασµένων µεταφορών.

Στο γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπεται:

–   «Αναβάθµιση     των    ακτοπλοϊκών     υποδοµών     των    λιµένων     της ηπειρωτικής χώρας που ενισχύουν τις διαπεριφερειακές συνδέσεις,

µειώνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις, αποσπούν φορτίο από τις οδικές

µεταφορές και αποσυµφορίζουν τους µεγάλους λιµένες, όπως µεταξύ

άλλων ο λιµένας της Καλαµάτας για τη σύνδεσή του µε τους λιµένες Καστελίου και Σούδας».

 • «Ολοκληρωµένη σιδηροδροµική σύνδεση και παροχή υψηλής ποιότητας συνδυασµένων µεταφορών σε όλους σχεδόν  του  λιµένες που βρίσκονται πλησίον του Εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα τα εµπορευµατικά τµήµατα των λιµένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και δευτερευόντως του λιµένα Καλαµάτας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Χαλκίδας, Κορίνθου.   Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη δικτύου αποκλειστικών εµπορευµατικών µεταφορών ανεξάρτητο  από  τις  ακτοπλοϊκές  γραµµές  και  ο  εφοδιασµός  µε

«ελαφριές» υποδοµές υποστήριξης τυποποιηµένων εσωτερικών εµπορευµατικών µεταφορών. Στο δίκτυο περιλαµβάνεται  και  το λιµάνι της Καλαµάτας.»

 • «Ενίσχυση των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας (Καβάλας, Κύµης, Ρόδου, Καλαµάτας και Σούδας)» .
 • Στο ειδικό πλαίσιο για τον τουρισµό, ως προς την ανάπτυξη ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η Καλαµάτα θεωρούµενη µε ακτίνα επιρροής τις ακτές της νοτιοδυτικής και νοτιοανατολικής Πελοποννήσου προτείνεται µεταξύ άλλων 10 αστικών κέντρων της χώρας ως κέντρο θαλάσσιου τουρισµού, συνεδριακού τουρισµού και αστικού τουρισµού. Ο θαλάσσιος τουρισµός προσδιορίζεται από  τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητων και εκµισθωµένων σκαφών αναψυχής διαφορετικού µεγέθους και εµβέλειας ταξιδιών, µε ή χωρίς πλήρωµα και µε ποικίλους τρόπους κίνησης. Τα κέντρα αυτά θα διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές ελλιµενισµού, ανεφοδιασµού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ. Εξυπηρετούν το µεγαλύτερο δυνατό συνδυασµό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισµού. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδοµής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και η γειτνίαση µε αεροδρόµιο.

Εποµένως,    για   την   καλή   λειτουργία    του    κέντρου    θαλάσσιου τουρισµού απαιτείται:

 • Η βελτίωση των υποδοµών των σηµείων ελλιµενισµού (µαρίνες, αγκυροβόλια) και η δυνατότητα εποχικής αύξησης της χωρητικότητάς τους.
 • Η ανάπτυξη «πράσινων υποδοµών» (ενέργεια, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.)
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων ηλεκτρονικής ενηµέρωσης για διαθεσιµότητα θέσης, κόστος κ.λπ.

Γ) MASTER PLAN ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η θέση της ∆ηµοτικής Αρχής για την προοπτική του λιµανιού έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη δηµόσια και κατά τις συζητήσεις για το νέο Γ.Π.Σ. Στα δε σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε αναλύεται διεξοδικά η καθοριστική σχέση του λιµανιού µε τις λειτουργίες της πόλης και η µονοσήµαντη δυνατότητά του για περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση µε την υλοποίηση κατάλληλων υποδοµών.

Αναφορικά δε µε την ανάγκη ανάπτυξης εµπορικού λιµανιού, µε την αρ. 576/2008 απόφαση του, το ∆.Σ. έχει αποφασίσει τα εξής:

« Εφόσον αποδειχθεί αναγκαία η δηµιουργία νέου Εµπορευµατικού Λιµένα σε άλλη θέση από την σηµερινή, από τη µελέτη – MASTER PLAN Λιµένος Καλαµάτας – που εκπονείται από οµάδα µελετητών για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε συµφωνούµε η λύση αυτή να χωροθετηθεί στην πλευρά της δυτικής παραλίας.

Πέραν της προτεινόµενης θέσης από τη µελέτη δηλαδή δυτικά της διασποράς και ανατολικά της προτεινόµενης για Τουριστική Ανάπτυξη περιοχής να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του Εµπορευµατικού σταθµού του λιµανιού στο θαλάσσιο µέτωπο µεταξύ της εκβολής του ποταµού Νέδοντα και της παραλίας του Κορδία ή στις εκβολές του ποταµού Άρι που ήδη χρησιµοποιείται ως µικρός λιµενίσκος».

∆) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Συντήρηση και επέκταση του προβόλου προλιµένα µέχρι το τετράγωνο, κατασκευή κυµατοθραύστη.
 • Στο χώρο του προλιµένα να µην αλλοιωθεί από εκτέλεση έργων η

µοναδική αυτή εικόνα του θαλάσσιου µετώπου που πρέπει να παραδώσουµε και στις επόµενες γενιές Καλαµατιανών. Οι όποιες απαιτούµενες  παρεµβάσεις  θα  γίνουν  σύµφωνα  µε  µελέτες  που  ο

∆ήµος θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει.

 • Αναβάθµιση του χώρου όπου σήµερα  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις του Αιόλου και του Ναυτικού Οµίλου µε την κατασκευή σύγχρονων ναυταθλητικών υποδοµών που να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των συλλόγων αλλά και να λειτουργήσουν ως στοιχείο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
 • Εξασφάλιση αποτελεσµατικών λύσεων στο πρόβληµα της στάθµευσης

µέσω της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθµευσης στο χώρο του Ν.Ο.Κ.

 • Περιορισµός του χώρου που είναι περιφραγµένος στο λιµάνι, ώστε να αποδοθεί στην πόλη ζωτικός χώρος για τις λειτουργίες αναψυχής και την εναρµόνιση του χαρακτήρα της περιοχής µε τις τουριστικές υποδοµές που ολοένα και περισσότερο αναπτύσσονται.
 • Όσον αφορά στα κτήρια των αποθηκών, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραµµα αξιοποίησης – επανάχρησης ως χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε τις κατάλληλες µετασκευές και επεµβάσεις, ώστε να γίνουν ελκυστικά και να παραλάβουν λειτουργίες (εκθέσεις, προβολές, χώροι πολυµέσων κ.λπ.), που σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση χώρου (βλ. ανωτέρω) από το λιµάνι, θα δώσουν τη δυνατότητα ένα µεγάλο τµήµα του λιµανιού που σήµερα είναι νεκρό, να αποδοθεί στον κόσµο, στους κατοίκους και τους επισκέπτες.
 • Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, κατά την γνώµη

µας θα πρέπει οι αποθήκες µαζί µε το παρακείµενο «σπίτι του ναύτη» να κατεδαφισθούν, ώστε να απελευθερώσουν τη θέα προς τη θάλασσα που βάναυσα εµποδίζουν.

 • ∆εν θα πρέπει να υλοποιηθεί καµία νέα οικοδοµική δραστηριότητα στο λιµάνι (κατασκευή κτηρίου, αποθηκών κ.λ.π.)
 • Οι νέες επεµβάσεις να αφορούν κατά κύριο λόγο στην εγκατάσταση υποδοµών και στον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων, προκειµένου να

µπορούν να συµβάλουν στην εξυπηρέτηση επιβατών και ελλιµενισµό σκαφών, κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π.

Τούτο πρέπει να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο στη διατύπωση των προτάσεων της οριστικής µελέτης MASTER PLAN, δηλαδή  οι υποδοµές του λιµανιού που θα προταθούν να µπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης.

– Τέλος, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε στην κατάρτιση Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης που έχει συντάξει ο ∆ήµος κατόπιν του αρ. 8221I47/06/08/20-10-2008 εγγράφου του Υπ.  Εµπορικής Ναυτιλίας για την παραχώρηση της χρήσης από το Λιµενικό Ταµείο της έκτασης χερσαίας ζώνης Λιµένος που οριοθετείται 20 µέτρα ανατολικά από τον ανατολικό µόλο του προλιµένα έως  την υφιστάµενη περίφραξη (νοητή προβολή της οδού Φαρών), καθώς και το Πάρκο Λιµενικού µε τα  γύρωθεν  πεζοδρόµια,  που  περικλείεται από τις οδούς Ύδρας, Κρήτης και Τσαµαδού, προκειµένου να µπορεί ο ∆ήµος απρόσκοπτα να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράµµατα ανάπλασης, έργα υποδοµών και γενικά να διαχειρίζεται µε ενιαία κριτήρια την κρίσιµη αυτή ζώνη.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

«Τι μένει άραγε από 45 χρόνια μαχόμενης πολεοδομίας;»

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφορεί το βιβλίο-αφιέρωμα του ΤΕΕ για τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, τον άνθρωπο «σταθμό» για την πόλη της Καλαμάτας, στις σελίδες του οποίου, ο σπουδαίος Ελληνας πολεοδόμος κάνει έναν πολυσήμαντο απολογισμό 45 ετών δημιουργίας.

βλέπε και  http://ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένας αριστερός, κοινωνικά ενεργός πολεοδόμος

Της Σταυρούλας Μπάκα

Τι λέτε να γίνεται «όταν το όραμα τροφοδοτεί το ρεαλισμό και αυτός ενισχύει το όραμα»; Σωστά μαντέψατε: Σπουδαία έργα. Σαν αυτά που μπορεί κανείς να γνωρίσει ξεφυλλίζοντας το λεύκωμα αφιέρωμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στο έργο και την προσωπικότητα του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου το οποίο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Στις 450 σελίδες του λευκώματος, του οποίου την επιμέλεια έχει ο ίδιος ο κ. Διαμαντόπουλος (κάτι που κάνει το βιβλίο πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο για όσους είναι γνώστες του αντικειμένου) μπορεί κανείς να ταξιδέψει σε πόλεις και νησιά της Ελλάδας, για τα οποία ο σπουδαίος αυτός πολεοδόμος έκανε μελέτες και να τα γνωρίσει μέσα από μια άλλη οπτική, με πλούσια ιδεολογία και αξιοθαύμαστη επιστημονική σκέψη. Τήλος, Χίος, Θήβα, Ανατολική Αθήνα, Πειραιάς, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πέραμα, Πάρος και Αντίπαρος είναι μερικές από τις περιοχές της χώρας μας που φέρουν τη σφραγίδα του.

Ο πολεοδόμος χάρη στον οποίο η Καλαμάτα κέρδισε το 1991 από την τότε Ε.Ο.Κ. το πρώτο Ευρωπαϊκό Πολεοδομικό Βραβείο στις Βρυξέλλες και ξεχώρισε ανάμεσα σε 220 ευρωπαϊκές πόλεις που πήραν μέρος στο διαγωνισμό, εξιστορεί με το δικό του εύστοχο τρόπο πώς ένα σχέδιο μπορεί τελικά να γίνει πράξη, ένα όραμα να γίνει έργο και μια πόλη να αλλάξει τα δεδομένα.

«Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται ένα σημαντικό, πρωτοπόρο σε οργάνωση, σκέψη και εφαρμοσιμότητα έργο ενός σπουδαίου ανθρώπου». Με αυτά τα λόγια ξεκινά ο Γιάννης Αλαβάνος, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας τον πρόλογο στο βιβλίο του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου. Πόλη και νερό, Δομή και οργάνωση της πόλης, Ο πόλεμος του πεζού με τον τροχό, Αντισεισμική πολεοδομική θωράκιση, Αειοφορική πολεοδομική ανάπτυξη, Τα τραίνα, οι σταθμοί τους και οι κάτοικοι είναι οι επιμέρους τομείς του βιβλίου αλλά και τα ζητήματα που απασχόλησαν το συγγραφέα στο πολεοδομικό του έργο το οποίο ξεφεύγει από τα τεχνοκρατικά δεδομένα της επιστήμης του και αποκτά ιδεολογία επηρεάζοντας μεταγενέστερους πολεοδόμους και εμπνευσμένους δημάρχους.

Ο Σταύρος Μπένος για το έργο του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου

Για θρίαμβο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την εξέλιξη και το μέλλον της Καλαμάτας μιλάει στο βιβλίο ο δήμαρχος της Καλαμάτας, την περίοδο 1979-1990, Σταύρος Μπένος. Ο κ. Μπένος με λίγα λόγια και 18 σημερινές φωτογραφίες της Καλαμάτας, δείχνει την εικόνα της πόλης όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 22 χρόνια μετά την εφαρμογή των ριζοσπαστικών προτάσεων της πολεοδομικής μελέτης η οποία προέκυψε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Διαμαντόπουλου, από την αγαστή δεκαετή συνεργασία των πολεοδόμων μελετητών και του Δήμου.

Ο κ. Μπένος μας είπε: «Η δουλειά του Γρηγόρη ήταν μια τεράστια προσφορά στον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό διάλογο που είναι σε διαρκη δυναμική και κάποτε η Καλαμάτα αποτέλεσε επίκεντρό του σε δύο κορυφαία ζητήματα. Το ένα είναι πώς διαχειριζόμαστε το σεισμικό φαινόμενο. Την πλήρη δηλαδή αντισεισμική προστασία από την πολεοδομική της πλευρά, την οποία ο Γρηγόρης μας βοήθησε να καταλάβουμε. Χρησιμοποίησε την απλή φράση “O σεισμός δεν πλήττει τα ντουβάρια, τα κτήρια, αλλά πλήττει τους ανθρώπους. Συνεπώς μια ολοκληρωμένη αντισεισμική πολιτική και το μετασεισμικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης πρέπει να αφορά όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τι είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι ανάγκες του. Τον άνθρωπο ως πολιτιστικό φαινόμενο, ως κοινωνικό φαινόμενο, ως οικονομικό φαινόμενο”. Με βάση αυτό συγκροτήθηκε το μετασεισμικό πρόγραμμα της Καλαμάτας, το οποίο έδωσε την αφετηρία ενός διαλόγου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και μεγάλων χωρών όπως η Ιαπωνία και η Αμερική και καθόρισε τη μετασεισμική πολιτική της χώρας μας.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκε είναι πως σε μια χώρα ταλαιπωρημένη πολεοδομικά, όπως είναι η Ελλάδα, όπου τα πράγματα έχουν συμβεί κυρίως ως βίωμα και ως γέννημα των κοινωνικών συγκρούσεων των πόλεων μας, ξεκινώντας από την Αθήνα και καταλήγοντας σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, ο Γρηγόρης ο Διαμαντόπουλος μέσω της Καλαμάτας μας δίδαξε πώς μπορούν να γίνουν ανατροπές μέσω της πολεοδομίας. Είναι η μόνη πόλη της χώρας που είχε πλήρη ανατροπή μέσω σχεδιασμού πολεοδομίας. Και αυτό ακριβώς, το οποίο αποτελεί πλέον ένα κεντρικό σημείο στον προβληματισμό των πολεοδόμων, αναδεικνύεται πολύ καλά με το βιβλίο αυτό του Γρηγόρη».

Η περίπτωση της Καλαμάτας και το πάρκο του ΟΣΕ

Οι μελέτες ξεκινούν το 1983 ενώ το 1986 γίνονται οι καταστροφικοί σεισμοί. Ετσι η Καλαμάτα αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μελέτης μιας σεισμόπληκτης πόλης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους σεισμούς.

Το πάρκο του ΟΣΕ το οποίο είναι και το πρώτο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, δημιουργήθηκε στο νότιο κομμάτι του οδικού άξονα της Αριστομένους και σε μια μεγάλη έκταση πάνω στην οποία αποθηκευόταν λιθάνθρακας (!) για τις ανάγκες των τρένων. «Χωρίς δεκάρα τσακιστή για την αγορά γης» όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο πολεοδόμος. Αυτή η ρυπογόνος περιοχή δεν μετατράπηκε απλώς σε χώρο πράσινου, όπως κάποιοι ονομάζουν το πάρκο του ΟΣΕ σήμερα, αλλά σύμφωνα με τα σχέδια του ανθρώπου που το εμπνεύστηκε σε ένα κέντρο κοινωνικών λειτουργιών. Το πάρκο το οποίο καλύπτει μια έκταση 54 στερεμάτων φιλοξενεί τρεις βασικές στάσεις πολιτισμού όπως διακρίνεται στο λειτουργικό διάγραμμα (βλέπε εικόνα): Στάση βιβλίο και αθλοπαιδιές, στάση θέαμα, μουσική, χορό και στάση σταθμαρχείο για το μουσείο ΟΣΕ, την καφετέρια, την πινακοθήκη, το ομαδικό εργαστήριο ζωγραφικής, χώρο για παιχνίδι παιδιών κ.α. Το λειτουργικό διάγραμμα που απεικονίζεται στη σελίδα 236 του βιβλίου του κ. Διαμαντόπουλου παρουσιάζει το πάρκο του ΟΣΕ όπως ήταν τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Ενας χώρος που έκανε πραγματικά εντύπωση λόγω τόσο της έκτασης όσο και των λεπτομερειών που ήθελαν τα παιχνίδια του πάρκου να είναι τοποθετημένα σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνονταν και να είναι όλα φτιαγμένα από ξύλο. Οι συρμοί που φιλοξενούνται στο πάρκο δεν αποτελούσαν μόνο μουσειακό υλικό αλλά χώρους δράσεις των πολιτιστικών ομάδων ενώ στο κέντρο του πάρκου, κάτι που σώζεται μέχρι σήμερα, είχε δημιουργηθεί ένα φυσικό αμφιθέατρο στο χώρο της πίστας του πατινάζ. Το γιατί αυτός ο χώρος έχει τη σημερινή εικόνα είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί από εμάς τους ίδιους.

Το πάρκο διέψευσε ακόμα και όσους θεωρούσαν τη δημιουργία του μια περιττή «πολυτέλεια» αφού κατά τη διάρκεια των σεισμών του 1986 έγινε ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προσεγμένους χώρους κατασκήνωσης των τότε σεισμόπληκτων.

Στο βιβλίο θα δούμε τη δημιουργία του Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου της Καλαμάτας και τις προοπτικές βάσει των οποίων φτιάχτηκαν και βραβεύθηκαν οι χώροι αυτοί όσο και αν η σημερινή τους εικόνα μας ξενίζει λόγω της εγκατάλειψής τους. Η Μαρίνα και η ανάπλαση της περιοχής της Δυτικής παραλίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και η άποψη του συγγραφέα για τον τρόπο διαχείρισης των παραλιών, οι οποίες όσο και αν μας ακούγεται παράξενο γίνονται… δρόμοι.

Μεταξύ άλλων

«Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες πόλεις αν δεν χτυπηθούν στη ρίζα τους το λάδωμα, η μίζα και το ρουσφέτι» είχε πει μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Διαμαντόπουλος και κοιτάζοντας το διαχρονικό για την Ελλάδα και όχι μόνο πρόβλημα των σεισμών είχε τονίσει πως ένας καταστροφικός σεισμός μπορεί να γίνει η αφετηρία για τη δημιουργία μιας καλύτερης πόλης.

Μιας πόλης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι και το επίκεντρο της ιδεολογίας του σπουδαίου αυτού πολεοδόμου ο οποίος συνεχίζει στα 86 του χρόνια να παραμένει πιστός στις αρχές, βάσει των οποίων δημιούργησε και ευτυχώς για εμάς τους πολίτες επηρέασε την επιστήμη της πολεοδομίας.

===============================
Στις φωτογραφίες

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας.

13 Σεπτεμβρίου 1986, Σάββατο απόγευμα: ο δήμαρχος Σταύρος Μπένος εγκαινιάζει τη γραμμή ferry boat, που συνδέει για πρώτη φορά την Καλαμάτα με την Κρήτη. Χιλιάδες κάτοικοι, την ώρα του πρώτου σεισμού παρακολουθούν τη γιορτή, ενώ άλλους τόσους τους φιλοξενεί το «δημοτικό πάρκο των σιδηροδρόμων, που είχε εγκαινιαστεί μόλις πριν μια βδομάδα.

Τι μένει άραγε από 45 χρόνια μαχόμενης πολεοδομίας;

για τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ως σύμβολο αλλαγών στην αποκέντρωση με αποκορύφωμα τη διαχείριση του μεγάλου σεισμού τον Σεπτέμβρη του 1986

Δημοσιεύματα   Από την εγκυκλοπαίδεια «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80”

Η Ελλάδα στη δεκαετία του '80 Η δεκαετία του 80 μεταξύ των άλλων πολιτικών – πολιτιστικών και κοινωνικών αλλαγών προσδιορίζεται και από τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο στο επίπεδο των θεσμικών αλλαγών, αλλά κυρίως σε αφανείς – βιωματικές – δυναμικές διεργασίες που προσδίδουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τα χαρακτηριστικά κινήματος.Το βασικό «αίτημα» αυτού του κινήματος είναι η απαλλαγή του θεσμού από τις συνδικαλιστικές του ιδιότητες και η μετατροπή του σε ρωμαλέο θεσμό τοπικής λαϊκής εξουσίας. Η Καλαμάτα πρωτοπορεί σε αυτούς τους αγώνες και σιγά-σιγά οι δραστηριότητές της προσλαμβάνουν εμβληματικό χαρακτήρα.

Η Καλαμάτα ταυτίζεται με τις μεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στα επίπεδα της εφαρμογής και ανάπτυξης νέων θεσμών (δημοτικές επιχειρήσεις – προγραμματικές συμβάσεις με το κράτος για μεγάλα έργα και προγράμματα), αλλά κυρίως στην εμπέδωση μιας ΝΕΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ, που αναγορεύει την τοπική αυτοδιοίκηση σε πραγματικό πρωταγωνιστή των τοπικών υποθέσεων. ΟΛΑ αυτά βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχουν την ερμηνεία τους.  Έχει προηγηθεί μια ουσιαστική – προγραμματική – ιδεολογική συνεργασία όλου του κεντροαριστερού φάσματος (ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΚΚΕΣ και ανεξάρτητες αριστερές προσωπικότητες) στις δημοτικές εκλογές του 1978, που έδωσαν μια εντυπωσιακή νίκη στη Δημοτική Παράταξη με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ», που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ανατροπή στις εκλογές του Οκτώβρη του 1978. Στη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ» τα ηνία είχαν οι τριαντάρηδες της πόλης με την παράλληλη όμως συμμετοχή της γενιάς των δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων της Καλαμάτας, καθώς και η γενιά της Εθνικής Αντίστασης. Η άμεση ανάδειξη δύο μεγάλων Δημοτικών Πολιτικών, στα ζητήματα του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού διαμορφώνουν από τους πρώτους κιόλας μήνες του 1979 μια συμμαχία με το κομμάτι των «αστών» της πόλης, που μπαίνουν στην πρωτοπορία αυτών των αγώνων. Σε αυτές τις στιγμές λειτουργεί το ιστορικό και αισθητικό απόθεμα των πόλεων που στην περίπτωση της Καλαμάτας αναδείχθηκε ως ο μέγας αφανής πρωταγωνιστής.  Παράλληλα, ένα κύμα διανοουμένων και καλλιτεχνών από όλη τη χώρα συμμετέχει με ένα τρόπο πολύπλευρο και εθελοντικό σε κάτι καινοτόμο, που γεννιέται στην ελληνική περιφέρεια. Ο μεγάλος όμως καταλύτης είναι η πολιτική αλλαγή στις εκλογές του Οκτώβρη του 1981.  ΟΛΕΣ οι διεργασίες που έχουν προηγηθεί την περίοδο 1.1.1979-16.8.1981 σε τρία κυρίως μέτωπα (Θεσμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περιβάλλον – Πολιτισμός) τώρα αποτελούν θεσμική και πολιτική θωράκιση, αλλά έχουν και ονοματεπώνυμο: Θεσμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Γιώργος Γεννηματάς, Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) – Αντώνης Τρίτσης και Πολιτιστική Αποκέντρωση  ΔΗΠΕΘΕ/ΔΕΠΑΚ – Μελίνα Μερκούρη. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι πια πολιτικό εργαστήρι που σμιλεύει ιδέες, εφαρμόζει οραματικές προτάσεις με δραματικές συγκρούσεις, πολλές φορές κυρίως στα θέματα της πολεοδομικής ανασυγκρότησης. Κορυφαία στιγμή αυτών των συγκρούσεων είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 1985 με θέμα τη μείωση ορόφων και συντελεστών δόμησης στο κέντρο της πόλης με ταυτόχρονη επέκταση του Σχεδίου Πόλης στο Δυτικό τμήμα της Καλαμάτας (εφαρμογή του Ν. 1337, του λεγόμενου και «Νόμου Τρίτση»). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τραμπούκοι με ρόπαλα εισέβαλαν στην αίθουσα του Δ.Σ., παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και του ίδιου του Εισαγγελέα, και ξυλοκόπησαν τι Δήμαρχο Σταύρο Μπένο, τους μελετητές και πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους. Από την επόμενη κιόλας μέρα, ξεκίνησε ένα πανελλήνιο ρεύμα στήριξης της πολεοδομικής μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα αναδύεται ένα ουσιαστικό «ιδεολογικό κίνημα πόλης», έτοιμο να υπερασπιστεί μεγάλες οραματικές επιλογές, καθώς και να υποκινήσει και να διαμορφώσει μαζί και με άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες σε πολλές πόλεις της χώρας ένα ουσιαστικό κίνημα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κίνημα αυτό δοκιμάζει τις αντοχές του και τα απέραντα όριά του στην πιο ακραία στιγμή της Νεότερης Ιστορίας της Καλαμάτας, τους καταστροφικούς σεισμούς στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου 1986. Καλαμάτα 13.09.1986. Σάββατο κι απόβραδο. Μια πόλη πλημμυρισμένη χρώματα κι αρώματα. Μια αρχόντισσα που έχει βάλει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί στο λιμάνι της το πλοίο «Πάρος» που θα κάνει το πρώτο δρομολόγιο της ακτοπλοϊκής γραμμής Καλαμάτα – Καστέλι. Χιλιάδες κόσμος περιμένει να γιορτάσει το μεγάλο γεγονός στην προκυμαία. Χιλιάδες παιδιά με τις οικογένειές τους στροβιλίζονται στα παιγνίδια και περιεργάζονται τα βαγόνια στο νέο στολίδι της πόλης, το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Η κεντρική αγορά Καλαμάτας, η πρώτη Δημοτική επιχείρηση της χώρας, κάνει τον απολογισμό της ύστερα από μια ακόμη Σαββατιάτικη κοσμοσυρροή. Τα εργαστήρια τεχνών, το Ωδείο, το Θέατρο, η Σχολή Χορού, τα εικαστικά, υποδέχονται το ανθρώπινo πάθος για δημιουργία στα νεοκλασικά τους «παλατάκια». Οι τελευταίοι κολυμβητές του καλοκαιριού απολαμβάνουν το μπάνιο τους δίπλα στο λιμάνι, αφού τώρα ο βιολογικός καθαρισμός ξαναχάρισε την αμμουδιά και τη θάλασσα υπέρλαμπρη και πεντακάθαρη στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης. Και ξαφνικά μέσα από αυτή την πανδαισία ξεπηδάει το κακό: Καλαμάτα 13.09.1986, 20:20, απόβραδο. Ένας φοβερός βρυχηθμός σκίζει τα σπλάχνα της πόλης κι απλώνει παντού ερείπια, μπουχό και σκοτάδι. Ο Εγκέλαδος αφαιρεί 22 ζωές. Δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Σεπτέμβρη και ενώ η πόλη δεν έχει ακόμα συνέλθει από το σοκ, ισχυρός μετασεισμός 5,4 ρίχτερ αποτελειώνει ό,τι άφησε ο πρώτος. Οι δύο αυτοί σεισμοί (των οποίων το επίκεντρο ήταν σε απόσταση 14 και 11 χλμ αντίστοιχα) προξένησαν εκτεταμένες ζημιές στον οικιστικό ιστό της πόλης της Καλαμάτας, καθώς και στην κοινωνική και οικονομική ζωή της.  Για πολλές εβδομάδες κατόπιν η σεισμική δραστηριότητα είναι μεγάλη και συντηρεί την κατάσταση πανικού του πληθυσμού. Τα πλήγματα του σεισμού είναι πιο ισχυρά στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης και στις περιοχές αυθαιρέτων κατοικιών.  Στο Ιστορικό Κέντρο το 71% των κτιρίων καταστράφηκαν ή έπαθαν σοβαρές βλάβες. Στο σύνολο της πόλης οι καθολικές βλάβες καλύπτουν το 22,3% των κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα, το 21,9% είχε σοβαρές βλάβες και  το 23,8% ελαφρές βλάβες. Η οργάνωση και ο συντονισμός για την αντιμετώπιση των μετασεισμικών προβλημάτων υπήρξε άμεσος και εντυπωσιακός από τις πρώτες ώρες.  Το αρχηγείο «στήθηκε» στο λυόμενο Δημοτικό Αναψυκτήριο, απέναντι από το Δημαρχείο, για να οργανώσει από τις πρώτες κιόλας ώρες το έργο της διάσωσης των εγκλωβισμένων πολιτών (μόνο στην πολυκατοικία της οδού Αριστείδου είχαν εγκλωβιστεί 20 άτομα), τη μεταφορά των τραυματιών σε γειτονικά νοσοκομεία, καθώς και τη δημιουργία πολυϊατρείου  στο Κεντρικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για τις πρώτες βοήθειες που περιελάμβανε και τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε άμεσα η αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των δικτύων (επικοινωνίες, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση) και οργανώθηκε από την επόμενη ημέρα δίκτυο τροφοδοσίας 50.000 πολιτών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώθηκε ο μετασεισμικός σχεδιασμός σε τρεις φάσεις :

 • την πρώτη φάση, όσο διαρκούν πραγματικά οι μετασεισμοί, η οποία ονομάσθηκε «η περίοδος των σκηνών»,
 • τη δεύτερη φάση, όπου η ζωή της πόλης (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική) μετακινήθηκε προσωρινά σε λυόμενους οικισμούς και ονομάσθηκε «η περίοδος των λυομένων» και
 • τη τρίτη φάση της οριστικής αποκατάστασης –ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της πόλης, που στηρίζεται στις τριεςπαρακάτω βασικές  αρχές:
 • Απόλυτος σεβασμός στο Πολεοδομικό Σχέδιο.
 • Διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης με τη διάσωση του σπουδαίου μνημειακού της πλούτου.
 • Εφαρμογή των ειδικών εδαφολογικών και γεωλογικών μελετών (μικροζωνικές μελέτες) στα νέα κτίρια της πόλης.

Ο Δήμος Καλαμάτας αυτοαναγορεύεται, χωρίς θεσμική πρόβλεψη, σε πρωταγωνιστή του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα σχεδίου για την ανασυγκρότηση της πόλης. Οι πρωτοβουλίες και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Δήμου οδήγησαν τον τότε αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδροτης Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη  να «καταγγείλει» ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποκαταστήσει το κράτος» για να απαντήσει ο Γιώργος Γεννηματάς «εμείς τέτοια Αυτοδιοίκηση θέλουμε». Οι σεισμοί της Καλαμάτας αποτελούν ίσως την πιο μεγάλη στιγμή της νεότερης ιστορίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας. Η Καλαμάτα ξαναφτιάχτηκε καλύτερη μετά τους σεισμούς και κέρδισε μάλιστα 4 βραβεία από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς για τον τρόπο ανασυγκρότησης και κυρίως για το σεβασμό στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διάσωση των μνημείων  της πολιτιστικής κληρονομιάς της. Πέρα από τους πολιτικούς και ιστορικούς λόγους που αναπτύχθηκαν όμως, αφανής πρωταγωνιστής ήταν ο πολεοδόμος Γρηγόρης Διαμαντόπουλος που προίκισε με την πολεοδομική του σκέψη τη Δημοτική Αρχή και εξόπλισε την πόλη με ένα σύγχρονο Πολεοδομικό Σχέδιο. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια θα ήταν η τύχη της Καλαμάτας μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986, αν δεν ήταν θωρακισμένη πολεοδομικά: ·         Πού θα στήναμε τις δεκάδες χιλιάδες σκηνές των πρώτων ημερών και εβδομάδων (Α΄ φάση ανασυγκρότησης) χωρίς τους ελεύθερους χώρους με τους οποίους μας είχε προικίσει η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου; ·         Πώς θα αναπτυσσόταν το πρόγραμμα χιλιάδων λυόμενων κατασκευών (Β΄ φάση ανασυγκρότησης) χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον της πόλης, αν δεν υπήρχαν οι υποδείξεις του πολεοδομικού σχεδίου για την τοποθέτηση των λυόμενων μαγαζιών και των λυόμενων σπιτιών; ·         Πώς θα εξασφαλίζαμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δρχ. για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης (Γ΄ φάση ανασυγκρότησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΟΚ τότε) και το Ταμείο Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), χωρίς τεκμηριωμένες προτάσεις για το μέλλον της πόλης που μόνο το πολεοδομικό σχέδιο μπορούσε να μας προσφέρει; ·         Πώς θα έχτιζαν οι πολίτες τα σπίτια τους στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου, που κάλυπταν 6000 στρέμματα, δηλαδή τα 2/3 της πολεοδόμησης της πόλης, αν δεν είχε ολοκληρωθεί το Σχέδιο Πόλης; ·         Πώς θα προωθούσε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) τα στεγαστικά του προγράμματα για εκατοντάδες σεισμόπληκτες οικογένειες εργαζομένων και συνταξιούχων της Καλαμάτας χωρίς την πρόνοια του σχεδίου να εντάξει τα προγράμματα αυτά στον οικιστικό ιστό της πόλης με τον απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό; ·         Πώς θα σώζαμε τον υπέροχο μνημειακό πλούτο της πόλης (ιστορικό κέντρο – 250 νεοκλασσικά – πλήθος βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων με πρώτους τους Αγίους Αποστόλους) χωρίς να υπάρχει λεπτομερής καταγραφή, μελέτη και πολιτική βούληση για να τα ξαναφτιάξουμε; ·         Πώς θα χτίζονταν τα δεκάδες νέα σχολικά συγκροτήματα, αν δεν προέβλεπε το πολεοδομικό σχέδιο, πού ακριβώς πρέπει να χτιστούν; Από τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα ένα σημαντικό συμπέρασμα: Από τους σεισμούς της Καλαμάτας και μετά άλλαξε η μετασεισμική πολιτική της χώρας μας. Μετακινήθηκε το κέντρο της μετασεισμικής ανασυγκρότησης από τα κτίρια στον άνθρωπο. Μέχρι τους σεισμούς της Καλαμάτας η Πολιτεία αντιμετώπιζε τους σεισμούς σχεδόν αποκλειστικά με τα σεισμοδάνεια και την ανασυγκρότηση του οικιστικού πλούτου. Από την Καλαμάτα και μετά αναπτύχθηκε μια άλλη φιλοσοφία που είχε ως επίκεντρο τον άνθρωπο-σεισμόπληκτο κι όχι το σεισμόπληκτο σπίτι. Δηλαδή, δόθηκε μεγαλύτερο βάρος σε όλες τις ανθρώπινες ανάγκες που προκύπτουν μετά το σεισμό (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, κ.ο.κ.) με ανάπτυξη αντιστοίχων προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πρωταγωνίστησε η πολεοδομική ανασυγκρότηση της πόλης μετά το σεισμό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής αποκέντρωσης με Αυτοδιοίκηση που όχι μόνο προωθεί αποτελεσματικά τις τοπικές υποθέσεις και δίνει πραγματικό πολιτικό οξυγόνο στους πολίτες με την ουσιαστική συμμετοχή τους, αλλά διατυπώνει και εφαρμόζει προτάσεις και σχέδια εθνικής εμβέλειας παρασύροντας συνολικά το πολιτικό σύστημα σε ανώτερη ποιότητα στη λειτουργία του. Αυτό ήταν το στίγμα της Αυτοδιοικητικής Καλαμάτας  της Δεκαετίας του 1980. Μας έδειξε τι μπορούμε να κάνουμε με ουσιαστική αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα όμως μας άφησε σήμερα μια  πικρή γεύση, αφού δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια και το ελληνικό κράτος παραπαίει πνιγμένο μέσα στις μικροπολιτικές και πελατειακές του  μικρότητες.  

Κράτα το