Δ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»

  Τρίτη, 02/02/2016 15:35   Το σημαντικό – κομβικό – ρόλο που καλείται να παίξει το Κοινοβούλιο, στην αναπτυξιακή διαδικασία των Ελληνικών Περιφερειών και την συνεννόηση/συνεργασία που πρέπει υπάρχει τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των Ελληνικών Περιφερειών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς (ΤΑ, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Βουλή), τόνισε ο πρόεδρος […]

Όλο το άρθρο