Αρχείο ετικέτας "Δημοτική Συνεργασία Καλαμάτας"

Θεοφιλοπουλος , Μπεχράκης: Οι ειλικρινείς προσπάθειές μας για συνεργασία

θα πρέπει να συνεχιστούν στο μετεκλογικό σκηνικό

Θεοφιλόπουλος , Μπεχράκης πρώην στελέχη του Δικτύου Ενεργών Πολιτών, Δημοτικοί Σύμβουλοι με τον “Ανοιχτό Δήμο – Ενεργοί Πολίτες Καλαμάτας”

Κλείνει μια περίοδος προσπαθειών της συλλογικότητας “Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας” για μια τοπική ευρεία προγραμματική , αυτοδιοικητική συνεννόηση στο χώρο του Δήμου Καλαμάτας. Οι ειλικρινείς προσπάθειές μας για συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστούν στο μετεκλογικό σκηνικό με επίκεντρο  την παράταξη που έχουμε συνιδρύσει ως «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» με τον Μανώλη Μάκαρη το συνδυασμό «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες». Ο συνδυασμός αυτός πραγματοποιήθηκε με σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων, με πρωτοβουλία και κορμό το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» αναδείχθηκε μείζων μειοψηφία στις τελευταίες εκλογές , μπορεί να στελεχωθεί και να συγκροτηθεί ως αυτοδιοικητική παράταξη ικανής λόγω του μεγέθους της , να διοικήσει με σύνεση μαζί με άλλες δυνάμεις το Δήμο Καλαμάτας ανανεώνοντας την ευρεία εκλογική της αποδοχή .

Συνέχεια ανάγνωσης Θεοφιλοπουλος , Μπεχράκης: Οι ειλικρινείς προσπάθειές μας για συνεργασία

Τοποθετήσεις “Δημοτική συνεργασία καλαματας”

Απεμπόληση δημοτικής ιδιοκτησίας από το δήμαρχο χάριν ιδιωτών

Σχετικά με την παλαιά κοινοτική οδό («Καλντερίμι 3») στη «Ροβόλα» 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην από 18-9-2018/ 223235/40614/2018 επιστολή του προς το δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, συνοψίζει ως εξής τις θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής (αποσπάσματα):
«… Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Σας ευχαριστούμε για την υπ’ αρ. 17555/2226/19.6.2018 απάντησή σας. Ωστόσο, η απάντηση αυτή δε συνάδει με παλαιότερη απάντησή σας (υπ’ αρ. 5915/1859/2.6.2017 δηλαδή ένα χρόνο πριν) στην οποία αναφερόσασταν ότι θα επιδιώξετε την αποκατάσταση “στο προσεχές μέλλον” – δε θεωρούμε ότι η έννοια του προσεχούς μέλλοντος είναι πέραν του έτους – ενώ ήδη γνωρίζατε το ζήτημα ένα χρόνο πριν (από το 2016) για ζήτημα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα και από παράλειψη Δημοτικής Υπηρεσίας. Αφετέρου δεν προκύπτει ότι έχετε προβεί σε κάποια ενέργεια για την εξεύρεση πόρων ή πρόβλεψη για την εγγραφή πόρων στον προϋπολογισμό του Δήμου…

…Κατόπιν των ανωτέρω η απάντησή σας είναι αόριστη και συνεπώς δε θεωρείται ικανοποιητική, ούτε επαρκώς τεκμηριωμένη, και, σε συνδυασμό με παλαιότερα έγγραφα, δε δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς του Δήμου να προβεί σε αποκατάσταση. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για συγκεκριμένες ενέργειες του Δήμου προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση        
Ιωάννης Π. Σαγιάς Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη».

Συμπέρασμα 
Από το 2012 που έγινε μπάζωμα χωρίς άδεια στην Παλαιά Κοινοτική Οδό στη Ροβόλα και ξεκίνησαν οι διεκδικήσεις των «φίλων» του δημάρχου επί τμημάτων αυτής της κοινόχρηστης και δημοτικής οδού, ήδη χαρακτηρισμένης ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο δήμαρχος συστηματικά αποφεύγει να επιβάλει την επιβαλλόμενη διοικητική αποβολή τους από το τμήμα της οδού που έχουν «ενσωματώσει» σε παρόδιες ιδιοκτησίες τους. Αποφεύγει, επίσης, την επιβαλλόμενη αποκατάσταση του γειτονικού τμήματος του ίδιου δρόμου το οποίο οι ίδιοι έχουν μπαζώσει χωρίς άδεια και το οποίο διεκδικούν προκειμένου να «ενσωματωθεί» σε παρόδιες ιδιοκτησίες τους.
Κατ’ αυτό τον τρόπο απεμπολεί δημοτική ιδιοκτησία και δικαιώματα των δημοτών χάριν ιδιωτών διεκδικητών.

Σχετικά με τα διεκδικούμενα από ιδιώτες τμήματα της οδού Ευαγγελίστριας στη «Ροβόλα»
Οι θέσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας (Συνεδρίαση 6/2015, Απόφαση 16/2015) έχουν ως εξής :
«…Για την οδό ευαγγελιστρίας από την εκκλησία έως το νεκροταφείο…… γνωρίζουμε ότι ο δρόμος διανοίχθηκε το 1986 με κυμαινόμενο πλάτος, το έτος 2000 τσιμεντοστρώθηκε σε όλο το τελικά διαμορφωμένο και διανοιγμένο πλάτος του χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρώθηκε περίπου το 2004 με εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας και παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα.
Όσο αφορά στην ιδιοκτησία στη θέση Ροβόλα για την οποία οι ιδιοκτήτες της έχουν κάνει αγωγή κατά του Δήμου Καλαμάτας διεκδικώντας ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου, θεωρούμε κοινόχρηστο το ασφαλτοστρωμένο και τσιμεντοστρωμένο τμήμα του δρόμου όπως έχει αποτυπωθεί κατόπιν αυτοψίας, στο από 18/11/2013 τοπογραφικό της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που ορίζει κυμαινόμενο πλάτος γύρω από την ιδιοκτησία και συνοδεύει την απόφασή μας. …Το Συμβούλιο συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και… ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας να προασπίσουν τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων και να υποστηρίξουν την κοινοχρησία του υφιστάμενου πλάτους του δρόμου στη θέση “Ροβόλα” όπως αυτός έχει αποτυπωθεί, αποκρούοντας την ασκηθείσα αγωγή».
Η θέση του Δημάρχου – Δήμου Καλαμάτας, όπως εκτέθηκε στο Ειρηνοδικείο (8-5-2015), ήταν γενικόλογη και ανεπαρκής ως προς την τεκμηρίωση της κυριότητας του Δήμου επί των διεκδικούμενων από ιδιώτες τμημάτων δημοτικών δρόμων. Οι ανωτέρω θέσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, που αποδεικνύουν την άνω των 20 ετών αδιατάρακτη κοινοχρησία και κυριότητα όλου του διαθέσιμου πλάτους της οδού Ευαγγελίστριας από το 1986 έως σήμερα, δεν παρουσιάστηκαν από το Δήμο, ούτε και το γεγονός της κατάληψης από τους ενάγοντες του ανωτέρω τμήματος του κοινόχρηστου παλαιού «Καλντεριμιού 3», το οποίο έχει μάλιστα χαρακτηριστεί Μνημείο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το ΥΠΠΟΑ.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας δεν παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης.7.2014, ούτε στο Ειρηνοδικείο της 8ης.5.2015, ούτε και στο κρίσιμο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την Οικονομική Επιτροπή της 17ης-3-2017 τα βασικότερα έγγραφα της υπόθεσης, όπως :
•Το τελικό πόρισμα ειδικής Επιτροπής της Πολεοδομίας (985/4-3-2014), που είχε ο ίδιος επί τούτου συγκροτήσει για διεξαγωγή παρεμπίπτοντος ελέγχου και τη συνημμένη σε αυτήν Τοπογραφική Αποτύπωση σχετικής αυτοψίας της ΥΔΟΜ (18-11-2013)
(την ανωτέρω αποτύπωση επιβεβαιώνει και η Αυτοψία – Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 39099/8.7.2014, που υπεβλήθη στο Δημ. Συμβ. 10.7.2014)
•Την απόφαση αναστολής του 3μελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (29/2014)
•Την απόφαση Αρ. Πρ. 18310/5.5.15 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, που επιβεβαιώνει επίσης την από 18-11-2013 τοπογραφική αποτύπωση της ΥΔΟΜ.
Στο Ειρηνοδικείο στις 8.5.2015:
•δεν έγινε από το Δήμο η επιβαλλόμενη Ένσταση λόγω 30ετούς χρησικτησίας & κυριότητας του Δήμου με πράξεις νομής και κατοχής (π.χ. Δίκτυο ύδρευσης, συντήρηση – τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση – δημοτική συγκοινωνία, νέα διαπλάτυνση μεταξύ Κάτω – Άνω Βέργας και προέκταση της Ευαγγελιστρίας έως την Άνω Βέργα, ως μόνης και κύριας αμαξιτής οδού Παραλίας – Οικισμών κλπ)
•Στο Ειρηνοδικείο δεν έγινε από το Δήμο Ένσταση γενικού δόλου – καταχρηστικής ασκήσεως αγωγής, γιατί στους κατοίκους άνω της 20ετίας δημιουργήθηκε η πεποίθηση ανυπαρξίας διεκδικήσεων επί των 2 τμημάτων Ευαγγελιστρίας. Η ικανοποίηση της διεκδίκησης προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη των κατοίκων.
•Ο δήμαρχος αναφέρθηκε μόνον στην κατά έτη 2003-2004 ασφαλτόστρωση του δρόμου και ουχί στην από το έτος 1986 διάνοιξη του δρόμου, ήτοι προ 30ετίας, όπως του ζήτησε και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας.
Συνεπεία όλων των ανωτέρω, το Ειρηνοδικείο θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου στο Δικαστήριο δεν ήταν επαρκείς «για να θεμελιώσει ο Δήμος δικαίωμα κυριότητας επί των επίδικων εδαφικών τμημάτων» και εξέδωσε την δυσμενή για τον Δήμο απόφαση.
Μετά την έκδοση και την επίδοση της Απόφασης του Ειρηνοδικείου, ο δήμαρχος:
•αντί να παραπέμψει το θέμα έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή (είχε 30 μέρες !), περίμενε πρώτα να παρέλθει η προθεσμία για έφεση (13.3.2017), δημιουργώντας έτσι «τετελεσμένο» τουλάχιστον για την παράταξή του, που «όφειλε» να υπερψηφίσει την καθυστερημένη απόφασή του (11035/13.3.2017) περί “μη άσκησης έφεσης”
•επί της επίδοσης της απόφασης (10.2.2017) έδωσε χειρόγραφη εντολή «να μη γίνουν νομικές ενέργειες», χωρίς εισήγηση της νομικής υπηρεσίας
•δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις κατοίκων για άσκηση έφεσης, μετά την κοινοποίηση σε αυτούς (2.3.2017) της επιδοθείσας στο Δήμο απόφασης μετά από αίτημά τους, ούτε μετά την αποστολή εξώδικης πρόσκλησής των κατοίκων (6.3.2017). Επί του εξωδίκου σημείωσε επίσης χειρόγραφα “έχετε οδηγίες”, εννοώντας προφανώς την εντολή “να μην γίνουν νομικές ενέργειες”
•σε δηλώσεις του στον Τύπο (13 & 14/3/2017) χαρακτήρισε το θέμα “ιστορία προσωπικών αντιπαραθέσεων και όχι απώλειας δημοτικής περιουσίας”, παραδέχτηκε ότι έδωσε εντολή να μην ασκηθούν νομικές ενέργειες χωρίς να έχει εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, και πως “ο ίδιος, όταν το θέμα είχε συζητηθεί στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ανακοινώσει ότι το θέμα για το Δήμο θα κλείσει με την πρωτόδικη απόφαση”! Έτσι εξηγείται λοιπόν η ανεπαρκής πρωτόδικη παρέμβασή του! Η αλήθεια είναι, όμως, ότι στην αναφερόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (10/7/2014) είχε δηλώσει: “Λήγει το θέμα εδώ; Προφανώς όχι. Υπάρχουν αντιθέσεις και ενδεχομένως, εγώ το απεύχομαι, να είναι θέμα δικαστηρίου” (Πρακτικό 11/2014, σελ. 14).

Συμπέρασμα
Διαπιστώνεται ότι συστηματικά και κατά συρροήν (Δημοτικό Συμβούλιο 20-7-2014, Παρέμβαση Δήμου στο Ειρηνοδικείο 8.5.2015, χειρόγραφες εντολές μετά την επίδοση της απόφασης Ειρηνοδικείου και εξωδίκου των κατοίκων, Απόφαση Δημάρχου 11035/13.3.2017 και εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή στις 17.3.2017), ο Δήμος Καλαμάτας – άγνωστο για ποιο λόγο – απεμπόλησε δημοτική ιδιοκτησία και δικαιώματα των δημοτών χάριν ιδιωτών διεκδικητών.

Για τη Δημοτική Συνεργασία
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
Μπεχράκης Σταμάτης
Φαββατάς Δημήτρης

«Δημοτική Συνεργασία» στο Δήμο Καλαμάτας ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΩΝ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

“Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, ενταγμένοι, για πολλά χρόνια, στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον”

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Καλαμάτας, για τα ακόλουθα:

Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, για πολλά χρόνια, ενταγμένοι στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον, με ένα τρόπο, θέλουμε να πιστεύουμε, συνεπή και ανιδιοτελή.
Προσπαθήσαμε, ως αυτοδιοικητική δύναμη, να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας και να προσφέρουμε στο Δήμο Καλαμάτας . Δημιουργήσαμε, όταν χρειάστηκε, αυτοδιοικητικές κινήσεις και εκλογικούς συνδυασμούς και μάλιστα σε διευρυμένο πλαίσιο. Στις προηγούμενες εκλογές (2014), αποφασίσαμε – με πολλούς άλλους ανθρώπους και με πρωτοβουλία μας – να συγκροτήσουμε τον εκλογικό συνδυασμό «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες». Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων, όπως το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών», οι Οικολόγοι, οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων κλπ.. Τώρα, όλοι μαζί, επιθυμούμε να προχωρήσουμε, ως «Δημοτική Συνεργασία», απευθυνόμενοι, εκ νέου, στους πολίτες του Δήμου μας.

Χωρίς , λοιπόν, να απουσιάσουμε ούτε λεπτό, από τα δημοτικά πράγματα, είχαμε συστηματική προγραμματική παρουσία, καθ’ όλη τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής – και όχι μόνο – κρίσης.
Είχαμε συμβολή στην προγραμματική επεξεργασία προτάσεων του αυτοδιοικητικού χώρου μας, τις οποίες καταθέσαμε εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχοντας, ως οφείλαμε, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των νομικών προσώπων του Δήμου μας, τόσο στην αυτοδιοικητική περίοδο, που διανύουμε, όσο και σε προηγούμενες.

Επιδιώξαμε σταθερά τη δημιουργική αντιπολίτευση, αποφεύγοντας τις στείρες και ισοπεδωτικές αρνήσεις και αντιπαραθέσεις, ενεργώντας, συγχρόνως, μέσα από τη θεώρησή μας για μια ουσιαστική, αγωνιστική και πολιτικοποιημένη αυτοδιοίκηση.
Θεωρούμε ότι, ως αυτοτελείς οντότητες, είμαστε μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, όπως και οι λοιπές αυτοδιοικητικές δυνάμεις, όντας επιφορτισμένοι με τα θέματα, που αφορούν στην τοπική κοινωνία.

Θεωρούμε το ρόλο αυτό εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η δημοτική εντολή λαμβάνεται μέσω της καθολικής ψηφοφορίας, όπως γίνεται και στην περίπτωση εκλογής της κεντρικής διοίκησης.
Υποστηρίζουμε τον οριοθετημένο συνταγματικά ρόλο των κομμάτων και επιδιώκουμε την ισόρροπη, αναγκαία και δημιουργική σχέση μαζί τους, διότι η ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους συνιστά ουσιώδες συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε τη χειραφέτηση της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος, πρωτίστως, με τη μεταφορά πόρων και νέων αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτοτέλειάς της.

Είμαστε μέρος των δυνάμεων, που προσπάθησαν να υπάρχει συλλογική λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων και των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην μεταφέρονται οι τυχόν παθογένειες της κεντρικής πολιτικής σκηνής σε τοπικό επίπεδο.

Με αυτή τη λογική, επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους, όσους συμφωνούν σε αυτό το γενικό πλαίσιο,μπροστά σε μια νέα περίοδο για την αυτοδιοίκηση, που καθορίζεται, ιδίως, από το νέο νομοθέτημα του «Κλεισθένη».

1] ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ;

Σε ό,τι μας αφορά και με βάση την αντίληψή μας για τα πράγματα, βλέπουμε την αυτοδιοίκηση ως σημαντική παράμετρο εκσυγχρονισμού της παραγωγικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Ειδικό άξονα, στην αυτοδιοικητική μας αντίληψη, αποτελεί η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της πολυνομίας ή των νομοτεχνικών αστοχιών και επικαλύψεων, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορούν ευρύτερα την λειτουργία της. Σύμφωνα με την αυτοδιοικητική μας θεώρηση, ο «Κλεισθένης» ανοίγει ένα πλαίσιο ευρύτερων συγκλίσεων και ενός μόνιμου διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις δυνάμεις και τοποθετηθεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ενισχυμένο κύτταρο δημοκρατίας, συζήτησης και τακτικής λογοδοσίας, δίπλα στους πολίτες, αναγορεύει δε την αυτοδιοίκηση, ως πεδίο συναινέσεων και συνεργασιών. Κατά τη γνώμη μας, η δημοκρατική σύνθεση απόψεων, λογικών και πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, τη βασική διάκριση ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, τη Δημοκρατία απέναντι στον λαϊκισμό, τη δημιουργία απέναντι στην απραξία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών απέναντι στην αδράνεια, το σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες, καθώς και τη λειτουργία της, σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και ελέγχου από όλους τους πολίτες.

2] ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ

Ισχυρός δήμος είναι ο δήμος, που δρα με προγραμματικές, κοινωνικές και οικολογικές αναφορές, κινητοποιώντας τις τοπικές δυνάμεις, που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο συμμετοχικό κοινωνικό κεφάλαιο. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των συνεργασιών, μέσω των νέων δυνατοτήτων, που παρέχει ο «Κλεισθένης», με στόχο την αποτελεσματικότητα έργων, υπηρεσιών και ενεργειών, για την πόλη.

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη, με ιστορία. Όμως σήμερα, έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον και αναζητεί το νέο της πρόσωπο, όπως αυτό οριοθετείται μέσα από τη βιώσιμη (αστική και μη) τοπική ανάπτυξη, τη κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το αγροτικό και τουριστικό προϊόν της, το φυσικό περιβάλλον, τη δικτύωση και συμμετοχή των δημοτών της.
Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, θεμελιώνοντας συνεργασίες πάνω σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει, ως συστατικό στοιχείο του, την προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. αναβάθμιση περιβάλλοντος). Πρέπει να προχωρήσουμε, με προσανατολισμό το κλείσιμο των πληγών, που αφήνει πίσω της η κρίση, καθώς και τη μείωση των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει να προχωρήσουμε, με σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των ανθρώπων στα αστικά κέντρα, αλλά και τις αγροτικές περιοχές. Με σκοπό τη συνεργασία με τους όμορους δήμους, που απορρέει από την υποχρέωσή μας, ως μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Με την εμβάθυνση στην παραγωγή του πολιτισμού και την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών. Με την οργάνωση ενός αυτοδιοικητικού μπλοκ εναντίον της ανόδου κάθε ακραίας λογικής και συμπεριφοράς, που αποτελεί το καταστροφικό υπόστρωμα ενάντια στη συμμετοχή, τον πολιτισμό και την αυτοδιοικητική δημιουργία. Με την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας και των γειτονιών του Δήμου. Με τη στήριξη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών πρωτοβουλιών στο Δήμο μας. Με τις αναβαθμισμένες – έξυπνες δημοτικές υπηρεσίες. Με την προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού και την καθολική ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του δήμου και την υποβοήθηση του έργου των δημοτικών υπαλλήλων.

3] ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Εμείς που ζούμε στην Καλαμάτα, θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή, παρουσιάζεται μια ευκαιρία, για την πόλη μας, προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, όλες εκείνες τις παραγωγικές, φυσικές και πολιτισμικές δυνατότητες, τις οποίες έχει και που έμεναν αναξιοποίητες, τόσα χρόνια, εξαιτίας του δημαρχοκεντρικού μοντέλου της απερχόμενης δημοτικής αρχής, το οποίο λειτουργούσε με εσφαλμένες ιεραρχήσεις ( π.χ. αναπλάσεις και μάλιστα με δανεισμό), χωρίς να εξασφαλίζει την ενημέρωση των δημοτών, τη συμμετοχή των φορέων και των συλλογικών οργάνων.

Θέλουμε, λοιπόν, ο Δήμαρχος να είναι εκφραστής των πολιτών, με συλλογική γνώση, πείρα, σχέδιο, μεράκι, διάθεση συνεργασίας και ουσιαστικής προσφοράς

Θέλουμε η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την καθημερινότητα των πολιτών και να εκφράζει τους «κάτω» στους «πάνω».
Θέλουμε ένα Δήμο, που να μεριμνά για την προστασία από τους ειδικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με αναπτυξιακό σχέδιο για τα περιβαλλοντικά αγαθά.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προστατεύει το περιβαλλοντικό κεκτημένο, προσφέροντας νέα λογική στην ανάπτυξη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προωθεί την εναλλακτική μετακίνηση στην πόλη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων – κινούμενος στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης της Ανακύκλωσης.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να επεξεργάζεται τοπικά σχέδια ανάπτυξης, με αξιοποίηση όλων των παραμέτρων, όπως π.χ. Κάστρο, Παραλιακή ζώνη, Αεροδρόμιο, Λιμάνι κλπ.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να συνεργάζεται και να αξιοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ή την προστασία των ελεύθερων χώρων, για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να βρίσκεται στη λογική της στήριξης της αγροτικής παραγωγής, με στρατηγικό σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να έχει στην προμετωπίδα των επιδιώξεών του την ίδρυση και βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αναδεικνύει τους αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Αρχαία Θουρία), αλλά και να τους καθιστά τόπους γνωριμίας των επισκεπτών με τα τοπικά μας προϊόντα.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να στηρίζει την κοινωνική οικονομία, τις ενεργειακές συμπράξεις, με εταιρείες διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Θέλουμε ένα Δήμο, αρωγό στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και της εικόνας του παραλιακού μετώπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, να πρωτοστατεί στην προστασία του μεσσηνιακού κόλπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, με εκσυγχρονισμένες και έξυπνες υπηρεσίες, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αξιοποιεί τις πολεοδομικές δυνατότητες της πόλης, με την ανάπτυξη νέων πολεοδομικών υποδομών και βελτιώσεων, τόσο στην περιφέρεια, όσο και στις γειτονιές της Καλαμάτας.
Αν λοιπόν θέλουμε όλα αυτά, αλλά και ακόμα περισσότερα, τώρα είναι η ευκαιρία να το πετύχουμε.

4] «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, σεβόμενοι τη Δημοκρατία, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, τόσο τις ατομικές, όσο και τις συλλογικές, των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο.

Δηλώνουμε ότι, είμαστε υπέρ ενός ευρέως αυτοδιοικητικού πλαισίου συνεννόησης, πάνω σε προγραμματικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιδιώκουμε να συνδιαμορφώσουμε, μέσα από δημόσιες συζητήσεις, αλλά και να συνδιαμορφώνουμε συνεχώς, σε μια μακρά πορεία, τόσο με προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου, όσο και με άλλες αυτοδιοικητικές κινήσεις, με τις οποίες επιθυμούμε μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, σεβόμενοι, συγχρόνως, τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν επιλέξει να εκπροσωπούνται και να πολιτεύονται.

Καταθέτουμε, επομένως, δημόσια τη βούληση μας να εμβαθύνουμε στα παραπάνω, με τη συγκρότηση της αυτοδιοικητικής κίνησης, με την επωνυμία «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας» και δηλώνουμε ότι θα αγωνιζόμαστε διαρκώς, με σκοπό τη συγκρότηση ενός ευρύτερου δικτύου προγραμματικής συνεννόησης των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, ευελπιστώντας να είμαστε εκείνη η δύναμη, στο μέτρο του εφικτού, η οποία θα λειτουργεί καθημερινά, ως η πλέον ενεργή κίνηση, για την ενότητα αυτοδιοικητικών δυνάμεων, με θετικό προοδευτικό πρόσημο για την πόλη. Εν τέλει, σκοπός μας, ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων σύγκλισης σε ένα ενιαίο και αμοιβαία αποδεκτό ψηφοδέλτιο νίκης στο Δήμο Καλαμάτας, που θα είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Καλή χρονιά σε όλους!

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2018

Για τη «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος.

Συνδιάσκεψη του ψηφοδελτίου «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»απο τους 6

Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας («Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες») στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διοργάνωσαν συνδιάσκεψη του ψηφοδελτίου των δημοτικών εκλογών του 2014 και στελεχών του συνδυασμού, προχθές το απόγευμα, στην αίθουσα του κτηρίου της Φιλαρμονικής.
Θέμα της η δράση του συνδυασμού το επόμενο διάστημα, η εναλλακτική πρόταση τοπικής διακυβέρνησης, οι συναντήσεις με άλλες αυτοδιοικητικές- κοινωνικές δυνάμεις, πρόσωπα και φορείς για ένα πλαίσιο προγραμματικής προσέγγισης.
Όπως έγινε γνωστό, η προχθεσινή ήταν η πρώτη από μια σειρά ανοιχτές συνελεύσεις εν όψει των δημοτικών εκλογών του 2019.
Κατά τη διάρκειά της έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την ανάγκη διεύρυνσης του ψηφοδελτίου με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, ενώ κυριάρχησε η άποψη ότι η κοινωνία του Δήμου Καλαμάτας έχει ανάγκη, όχι από έναν κομματικό συνδυασμό, αλλά το αντίθετο. Να υπηρετεί πιστά το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι η στενότερη σχέση με την κοινωνία. Βέβαια, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν πράξη, αλλά η αλήθεια είναι ότι περιγράφουν μια πραγματικότητα.
Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι τεστ για να μετρήσουν οι επιτελείς και οι μυστικοσύμβουλοι τις δυνάμεις των κομμάτων. Στόχος των πολιτικών πρέπει να είναι η διά παντός διαγραφή του αμαρτωλού παρελθόντος και η βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών και όχι η καταμέτρηση της κομματικής επιρροής σε κάθε πόλη, γειτονιά και χωριό.
Και για να γίνει πράξη αυτό το πολυταλαιπωρημένο σύνθημα δεν απαιτούνται ούτε επαναστάσεις ούτε μαγικά. Χρειάζεται μόνο να απαλλαχθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση από το σφιχτό εναγκαλισμό της κεντρικής εξουσίας που θέλει περιφερειάρχες και δημάρχους «πιστά όργανά» της τα οποία θα υπακούουν και θα εκτελούν τις εντολές των εκάστοτε κυβερνώντων. Που θα υλοποιούν στοχευμένα έργα, θα εκπληρώνουν ρουσφέτια, θα εξοφλούν «πολιτικά γραμμάτια» και θα διαφημίζουν υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές.
Εκτός όλων των άλλων, επιτυχημένος δήμαρχος είναι αυτός που αγωνίζεται, διεκδικεί και συγκρούεται με την κεντρική εξουσία για το καλό του τόπου του και το συμφέρον των συμπολιτών του. Επιτυχημένος δήμαρχος είναι αυτός που δε σκύβει ταπεινωτικά το κεφάλι μπροστά στον κομματάρχη και δε στριμώχνεται για να μπει στο κάδρο μιας φωτογραφίας δίπλα στον υπουργό. Είναι αυτός που πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντα, που απαιτεί και δεν εκλιπαρεί για την υλοποίηση έργων, που πρωτοπορεί και δεν εκτελεί πολιτικές εντολές.
Α.Π.

Οι έξι δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα πάνε στη συγκέντρωση του Μ. Μάκαρη

Κυριακή, 02 Σεπτεμβρίου 2018

και εξηγούν γιατί

Οι έξι δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα πάνε στη συγκέντρωση του Μ. Μάκαρη και εξηγούν γιατί

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  από τους έξι δημοτικούς συμβούλους της παράταξης στην οποία είναι επικεφαλής ο Μανώλης Μάκαρης, δεν πρόκειται να παραστούν αύριο, Δευτέρα, στη συγκέντρωση που συγκαλεί ο επικεφαλής, στις εφτά το απόγευμα, στο ξενοδοχείο της Καλαμάτας “REX”. Πρόκειται για τους δημοτικούς συμβούλους Κ. Γεωργακίλα, Μ. Βεργινάδη, Ι. Θεοφιλόπουλο, Στ. Μπεχράκη, Στ. Σταματόπουλο και Δ. Φαββατά…

Η κοινή ανακοίνωση των έξι δημοτικών συμβούλων της παράταξης “Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες” έχει ως εξής:

“Με  αφορμή  τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε σχέση με τη συγκέντρωση  της Δευτέρας, 3ης Σεπτεμβρίου 2018, που πραγματοποιείται με μονομερή πρωτοβουλία  του επικεφαλής της παράταξης μας, επιθυμούμε και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες  μας, για τα παρακάτω:

Βρισκόμαστε  στη δυσάρεστη  θέση να δηλώσουμε ότι δεν υφίσταται καμία προκαθορισμένη, συμπεφωνημένη ή επεξεργασμένη διαδικασία, περί  της εξαγγελθείσας συγκέντρωσης και του περιεχομένου της, για την παραπάνω ημερομηνία, την οποία ευθύς  εξ αρχής χαρακτηρίσαμε ως αιφνιδιαστική και ως υποκρύπτουσα άλλες ιεραρχήσεις και επιλογές.

Τα όποια δημοσιεύματα  περί δήθεν «αδειάσματος»,  διαζυγίου ή μεθοδεύσεων, δεν  απηχούν το πνεύμα και τις προθέσεις μας.  Αντίθετα, υφίσταται έκδηλη η επιθυμία μας  για πρωτοβουλίες, όσον αφορά σε δράσεις αναζήτησης  διευρύνσεων και νέων συμμαχιών, υπό το φως του νέου νομοθετήματος του  «Κλεισθένη» και της απλής αναλογικής, που αυτό υιοθετεί, με την προοπτική της  συγκρότησης ψηφοδελτίων, που θα προσδώσουν, μέσω της απελευθέρωσης αφανών μέχρι  σήμερα δυνάμεων, νέα δυναμική στην κοινωνία, με σκοπό τη διεκδίκηση του Δήμου Καλαμάτας, στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Το νέο αυτοδιοικητικό  πλαίσιο, που ορίζεται  από το νομοθέτημα του «Κλεισθένη»,  επιβάλλει συνεννόηση, ανταλλαγή απόψεων,  διεύρυνση δυνάμεων και συνεργασία σε αμοιβαία  ισότιμη βάση, με σκοπό την απαγκίστρωση από το  σημερινό κατεστημένο του Δήμου Καλαμάτας, που έχει ως  κύριο χαρακτηριστικό του τις διαμορφωμένες πελατειακές  σχέσεις, πνίγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την προοπτική  της ανάπτυξης του Δήμου και της αναβάθμισης της ποιότητας  ζωής των δημοτών.

Εμείς οι έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι,  που υπογράφουμε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο, ως  μέλη της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ», υπερβαίνοντας προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες,  δεν πασχίζουμε και δεν αγωνιούμε να εξασφαλίσουμε κάποιον ιδιαίτερο προσωπικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια,  προσφέρουμε δε τον εαυτό μας, με ανιδιοτέλεια , στην διαφαινόμενη κοινή πορεία της προοδευτικής κοινωνίας  της πόλης μας, στη βάση του προγράμματός μας και συνακόλουθα των τυχόν προγραμματικών συγκλίσεων.

Επομένως, ξεκινούμε συζήτηση με πρόσωπα και συλλογικότητες, που συμφωνούν στην επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας, για τη διαμόρφωση ψηφοδελτίου  ανοιχτού σε νέες υποψηφιότητες δημοτικών συμβούλων και επικεφαλής, κοινής αποδοχής, θέτοντας άπαντες και εξ υπαρχής τον εαυτό μας στην  κρίση της παράταξης, αλλά και ευρύτερα των δημοτών, με σκοπό τη συσπείρωση και σύγκλιση δυνάμεων της κοινωνίας, ώστε να δημιουργηθεί  ένα ψηφοδέλτιο νίκης , για την αλλαγή σελίδας στο Δήμο Καλαμάτας.

Οι  όποιες  σκέψεις ή  απόψεις ή διεργασίες,  όπως εξηγήσαμε παραπάνω,   έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα  και το προγραμματικό πλαίσιο της Δημοτικής  μας Παράταξης και αφορούν στη φιλοσοφία και στις  προτεραιότητες της.

Επομένως, με  τις σκέψεις αυτές, χωρίς διάθεση αντιπαλότητας, αλλά με διάθεση φιλίας και αλληλοσεβασμού στη κοινή διαδρομή και τους κοινούς μελλοντικούς  αυτοδιοικητικούς αγώνες, δηλώνουμε ότι :

α]  δεν μπορούμε  να παρευρεθούμε  στη συνάντηση της  3ης Σεπτεμβρίου 2018  και

β]  οι αποφάσεις  ή τα αποτελέσματα  αυτής της συνάντησης  δεν μπορούν να είναι δεσμευτικά  για το σύνολο της Παράταξης.

Καλαμάτα , 02  Σεπτεμβρίου 2018

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της  Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Βεργινάδη  Μαρία,

Γεωργακίλας  Κωνσταντίνος,

Θεοφιλόπουλος  Ιωάννης,

Μπεχράκης Σταμάτης,

Σταματόπουλος Ευστάθιος,

Φαββατάς Δημήτριος”.