Ο επανασχεδιασμός της γειτονιάς ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου: Η περίπτωση της γειτονιάς TENSTA της Στοκχόλμης

Posted on 11/01/2013by brandingplaces

#Α.Φλιάταρη, Αρχιτέκτων, Msc Urban Planning and Design Παρουσιάζεται η περιοχή Jarva, στα βόρεια της Στοκχόλμης, η οποία αποτελείται από έξι γειτονιές που περικλείουν τον προστατευόμενο χώρο πρασίνου Jarvafaltet. Οι γειτονιές αυτές, χαρακτηριστικά παραδείγματα του μοντέρνου κινήματος στον πολεοδομικό σχεδιασμό (Million Program), έχουν εξελιχθεί σε γκέτο μεταναστών, με υψηλούς δείκτες ανεργίας και εγκληματικότητας. Το νέο πρόγραμμα Vision Jarva 2030 του Δήμου της Στοκχόλμης φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να προσελκύσει επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Παρότι ιδιαιτέρως φιλόδοξο το πρόγραμμα, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα που αφορούν στη λανθασμένη αντίληψη περί γειτονιάς.
Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μία από τις έξι γειτονιές, την Tensta, την οποία μελετήσαμε στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο σχεδιασμός τους, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και σχεδιαστικές λύσεις για την αναζωογόνηση και ανάπλασή τους, δηλαδή την επαναφορά της έννοιας και της ποιότητας της γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η κοινωνική συνοχή, η εμπορική- επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των οικισμών, το κόστος κλπ., με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο επανασχεδιασμός της γειτονιάς ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου: Η περίπτωση της γειτονιάς TENSTA της Στοκχόλμης

Οικονομικές θεωρίες για τη δημιουργία των πόλεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ NORTH ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ MARX ΚΑΙ WEBER

#Α.Γ. Αλαμανιώτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ
#Μ.Ζουμπουλάκης, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πόλη είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο. Σηματοδοτείται από μια σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού, την ύπαρξη μεγάλων κτισμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών), έντονη εξειδίκευση στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η μελέτη της πόλης προκάλεσε ιστορικά και προκαλεί ακόμα και σήμερα το έντονο επιστημονικό Συνέχεια ανάγνωσης Οικονομικές θεωρίες για τη δημιουργία των πόλεων

Προϋποθέσεις και ρόλοι για την δημιουργική πόλη: Η περίπτωση του Βόλου

#Α. Μπατή,Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

#Γ. Σταμπουλής, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#Π. Σκάγιαννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πλαίσιο συγκρότησης της στρατηγικής διαδικασίας σχεδιασμού των πόλεων αφορά στην ενεργό διαμόρφωση ταυτότητας με σκοπό τη συμμετοχή στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η συγκρότηση αυτή πρέπει να βασίζεται στη θεώρηση της δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση ενδογενών διαδικασιών, λειτουργιών και πόρων, που ως όλον χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν την ταυτότητα της πόλης. Συνέχεια ανάγνωσης Προϋποθέσεις και ρόλοι για την δημιουργική πόλη: Η περίπτωση του Βόλου

Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη.Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού

Η πόλη θεωρείται σήμερα ο κατεξοχήν χώρος ανάδυσης και υλοποίησης νέων ταυτοτήτων και κοινωνικοτήτων. Εκεί εκδηλώνονται οι διαδικασίες απεδαφικοποίησης και επανεδαφικοποίησης στα συμφραζόμενα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Οι περιοχές στο εσωτερικό μιας πόλης (κτίρια, δρόμοι, πλατείες, μνημεία, γειτονιές), ή ακόμα και η ίδια η πόλη ως ολότητα, αποτελούν “αμφισβητούμενους χώρους”, πεδία κοινωνικών και πολιτισμικών συγκρούσεων με στόχο τον έλεγχο, τη χρήση, τη διαχείριση και την οικειοποίησή τους. Συνιστούν έτσι προνομιακούς τόπους μελέτης των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης. Η προβληματική αυτών των σχέσεων, όπως έχει αναπτυχθεί στις κοινωνικές επιστήμες, διαπλέκεται εδώ με τη χωρική προσέγγιση: η συγκρότηση των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης μέσω του χώρου και το αντίστροφο, η συγκρότηση της χωρικότητας μέσα απ’ αυτές, είναι οι βασικοί άξονες που διατρέχουν τα κείμενα αυτού του τόμου – μελέτες του χώρου στον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, γραμμένες κυρίως από ανθρωπολόγους, αλλά και ιστορικούς, γεωγράφους και αρχιτέκτονες.
Περιεχόμενα:
– Ανδρέας Τρούμπης: Προλογικό σημείωμα
– Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Εισαγωγή “Εξουσία, αντίσταση και χωρικές υλικότητες”
– Σταύρος Σταυρίδης, “Οι δρόμοι της μεγαλούπολης ως αμφισβητούμενοι χώροι”
– Λεωνίδας Οικονόμου, “”Οικόπεδα με δόσεις”: Η παραγωγή του χώρου στην αθηναϊκή περιφέρεια
(1950-1960)”.
– Κώστας Γιαννακόπουλος, “Ένα κενό μέσα στην πόλη: Χώρος, διαφορά και ουτοπία στον Κεραμεικό και το Γκάζι”.
– “Δημήτρης Παρσάνογλου, Ηλέκτρα Πετράκου, “Νέοι και νέες μεταναστευτικής προέλευσης και πόλη: Χωρικός αποκλεισμός και μορφές αντίστασης”.
– Πάνος Πανόπουλος, “Διασχίζοντας την πόλη: Ηχητικές ανανοηματοδοτήσεις του χώρου, του χρόνου και των αισθήσεων στο σύγχρονο αστικό πλαίσιο”
– Βενετία Καντσά, “Περπατώντας αγκαλιασμένες στους δρόμους της Αθήνας: Ομόφυλες σεξουαλικότητες και αστικός χώρος”.
– Αθηνά Αθανασίου, “Το μαύρο στην πλατεία: Χαρτογραφώντας την απαγορευμένη μνήμη”.
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, “Ο Άρης Βελουχιώτης επιστρέφει στη Λαμία: Χωρικές διαμάχες γύρω από
έναν μνημονικό τόπο”.
– Παυσανίας Καραθανάσης, “Οι τοίχοι της πόλης ως “αμφισβητούμενοι χώροι”: Αισθητική και αστικό
τοπίο στην Αθήνα”.
– Ελεάνα Γιαλούρη, “Η δυναμική των μνημείων: Αναζητήσεις στο πεδίο της μνήμης και της λήθης”.

επιμέλεια: Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης

κείμενα: Σταύρος Σταυρίδης, Λεωνίδας Οικονόμου, Κώστας Γιαννακόπουλος, Πάνος Πανόπουλος , Βενετία Καντσά, Αθηνά Αθανασίου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης,Παυσανίας Καραθανάσης, Ελεάνα Γιαλούρη

Αλεξάνδρεια.Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2010. 380 σελ.

Sunshine & Boosterism: Αστικά τοπία της Μεσογείου, αφηγήσεις της ανάπτυξης και της κρίσης

article-2102074-11C3312A000005DC-604_634x423

Δημήτρης Πούλιος, Ιών Σαγιάς

Η παρακάτω εισήγηση ανακοινώθηκε στο συνέδριο: “Μεταβολές και Ανασημασιοδοτήσεις του Χώρου στη Εποχή της Κρίσης”, Βόλος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1-3/11/2013, σσ.337-343

Την οικονομική κρίση είναι δύσκολο να την αντιληφθείς, έγραφε πρόσφατα ένας αρθρογράφος του New Yorker (Paumgarten 2013). «Το χρέος δεν μοιάζει με τίποτα. Δεν έχει σχήμα. Αλλά με το χρόνο αφήνει ένα σημάδι. Στην Ισπανία, εμφανίστηκε αρχικά με τα άδεια σπίτια, τα μισοτελειωμένα έργα, και τις αδρανείς μηχανές. Σήμερα όλη η χώρα είναι ένα μουσείο καταδικασμένων έργων “αξιοποίησης”  – ένα σαφάρι λευκών ελεφάντων». Ακόμη πιο δύσκολο είναι να αντιληφθείς την ταχύτητα των μετασχηματισμών. Πώς, μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες η Ισπανία, γίνεται από πρότυπο αστικής αναγέννησης, μοντέλο κατάρρευσης? Τι σημαίνει άραγε αυτό για τις Αστικές Πολιτικές και τις στρατηγικές σχεδιασμού που εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Είναι η σημερινή κρίση και κρίση των στρατηγικών αυτών, όπως υποστηρίζουν αρκετοί μελετητές (βλ. Arbaci & Tapada-Berteli 2012, Hatherlay 2012, Garcia 2012, Harvey 2011) ή η υπαιτιότητα βρίσκεται αποκλειστικά στην απληστία των τραπεζιτών και στην ασυδοσία των κερδοσκόπων του real estate. Για να ανιχνεύσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να δούμε την ευρύτητα του μοντέλου ανάπτυξης στο οποίο αναφερόμαστε. Η περίπτωση των Ισπανικών πόλεων, του “Barcelona Model” ή του “Bilbao Effect”,  είναι χαρακτηριστική για να περιγράψουμε μια σειρά ευρύτερων μετασχηματισμών που συνέβαιναν στις Ευρωπαϊκές πόλεις και αφορούσαν την κυριαρχία ενός αναδυόμενου τότε νεοφιλελεύθερου προτύπου και ενός Ευρωπαϊκού «τρίτου δρόμου» στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων. Προσεγγίζοντας αυτά τα πρότυπα ο πρώτος στόχος είναι να θέσουμε τους προβληματισμούς αναζητώντας νέες μεθοδολογίες ανάλυσης.

Συνέχεια ανάγνωσης Sunshine & Boosterism: Αστικά τοπία της Μεσογείου, αφηγήσεις της ανάπτυξης και της κρίσης

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

November 02, 2013

ΣΥΡΙΖΑ:ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.  Η παρουσίαση της μελέτης από την ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, δεν ήταν μόνο παρωδία της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και αποκαλυπτική για την επικίνδυνη πολιτική των ΣΔΙΤ στη διαχείριση των απορριμμάτων που εφαρμόζει η τροϊκανή συγκυβέρνηση και ο συνοδοιπόρος της τρόικας και του Φούχτελ στην αυτοδιοίκηση κ. ΤατούληςΥπάκουοι στις εντολές της τρόικας για εχεμύθεια, ξεφτίλισαν τους θεσμούς και τα συλλογικά όργανα με αποφάσεις εν κρυπτώ. Δεν τολμάνε να δημοσιοποιήσουν το συνολικό φάκελο και τα στοιχεία του έργου και έχουν το θράσος να μιλάνε για διαβούλευση στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!

Αγωνιούν να εξασφαλίσουν συναίνεση στις χωροθετήσεις και νομίζουν ότι τελείωσαν. Ματαιοπονούν !
Οι πολίτες της Καλλιρρόης και όλου του Δήμου Οιχαλίας απάντησαν με μαζική και δυναμική κινητοποίηση την Κυριακή. Απέδειξαν ότι δεν πείθονται από τα παραμύθια του κ. Τατούλη και της κυβέρνησης
Οι επικλήσεις τους ότι «ο διαγωνισμός είναι συγκεκριμένος, όπως συγκεκριμένος είναι ο ΠΕΣΔΑ. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι άλλο» είναι προσπάθεια απόπειρα αποποίησης ευθυνών! Η δε πρωτοφανής δήλωση ότι το ζήτημα της χωροθέτησης είναι ευθύνη του ιδιώτη και όχι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου είναι αποκαλυπτική της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στα συμφέροντα της εταιρείας.

 

 
Δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ!! Δεν απαντούν γιατί γνωρίζουν καλά ότι με τη διαχείριση που επέλεξαν οι δημότες θα πληρώσουν πάρα πολλά
Κρύβουν επίσης ότι στην άκρη του «τούνελ» της διαχείρισης τους είναι η καύση. Τι άλλο μπορεί να απορροφήσει το «κόμποστ» από επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων; Αρνούνται βέβαια αλλά τους διαψεύδουν και οι ίδιοι οι όροι της σύμβασης που ετοιμάζονται να υπογράψουν! Τους διέψευσε ο ίδιος ο προσωρινός Ανάδοχος, υπενθυμίζοντας, ότι έδωσε προσφορά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφέρειας σημειώνοντας «Δεν ζητήσαμε εμείς εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων»!!!!
Αλήθεια που είναι η Μελέτη Οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας ;Πότε και από ποιον εγκρίθηκε;
Κουβέντα βέβαια και για την «προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων» και την «φάμπρικα» των δεματοποιητών!
Η ευθύνη των επιλογών για την ενεργειακή επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ βαρύνει εσάς κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν μπορούν να σας απαλλάξουν από τις βαρύτατες ευθύνες σας!
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει για μια ακόμη φορά ότι η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω των ΣΔΙΤ, η αδιαφάνεια των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης και η διαπλοκή του κ. Τατούλη με την ΤΕΡΝΑ οδηγούν σε μια διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα είναι οικονομικά πολύ ακριβή για τους πολίτες, η χωροθετηση σύμφωνα με τα συμφέροντας της εταιρείας και η μέθοδος καταστροφική για το περιβάλλον
Η μόνη λύση είναι η υιοθέτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συνοπτικά τονίζει ότι:

  1. Στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι Δήμοι και ο ΦΟΣΔΑ.
  2. Πρέπει. να ακυρωθούν και να ανατραπούν τα καταστροφικά σχέδια του κ. Τατουλη και της κυβέρνησης και να εφαρμοστεί ένα βιώσιμο μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι
  • Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την απαλλαγή της διαχείρισης των σκουπιδιών από πολιτικές που τις συνδέουν με τα εργολαβικά συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος με την κατασκευή του έργου με ΣΔΙΤ.

Η εξαίρεση όλων των τεχνολογιών που οδηγούν στην καύση των σκουπιδιών.

  • Η ενίσχυση όλων των διαδικασιών ανακύκλωσης.

 

  • Η Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων

 

  • Η Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση
  • Η Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων των οποίων οι ποσότητες όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες
  • Η Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή των δημοτών.

Αντί για ΧΥΤΑ και εργοστάσια καύσης σκουπιδιών που θα τα εκμεταλλεύονται μεγαλοεργολάβοι, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να δημιουργηθούν μικρές αποκεντρωμένες μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην ιδιοκτησία ομάδας Δήμων, υπό τον έλεγχο των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν και τους καρπούς αυτής της διαχείρισης».
Επίσης με σαφή τρόπο τονίζουμε ότι είμαστε εναντίον της βιολογικής ξήρανσης και της θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, διότι πρόκειται για μεθόδους που κρύβουν εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Επιπλέον επιβαρύνουν πολύ τα δημοτικά τέλη διότι είναι ακριβές μέθοδοι για τους Δημότες , ενώ αφήνει τεράστια κέρδη για τους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των απορριμμάτων.
 
Υ.Γ. Το γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ με μια μακροσκελή ανακοίνωση προσπαθεί να απαντήσει στην πρόσφατη ανακοίνωση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της ΕΕΚΕ ΥΠΕΚΑ.
Θέτουμε το εύλογο ερώτημα στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη: Πως θα διαμορφώσουν κ. Υπουργέ οι φορείς της Αυτοδιοίκησης «ολοκληρωμένη διαφανή και δίκαιη τιμολογιακή πολιτική» όταν αυτή έχει προαποφασιστεί από τους εξουσιοδοτημένους συνομιλητές των ιδιωτών για τις Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ);

Tags: 

 

Μονά, ζυγά κερδίζει ο Μορέας….

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία Ενημέρωση: 30/10/2013
Μέχρι πρότινος, όπως είχε αναφέρει το “Θάρρος”, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αμφισβητούσε τη βιωσιμότητα του αυτοκινητόδρομου Μορέα, ζητώντας αναπροσαρμογή του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου προς τα κάτω, ανοίγοντας έτσι μια οικονομική «τρύπα» που έφτανε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2012, όταν οι δανείστριες τράπεζες του έργου (10 ελληνικές και έξι ξένες που συνεισφέρουν με δάνεια 356 εκατ. ευρώ και 318 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) ανέστειλαν τη δανειοδότησή του καθώς αμφισβητούσαν τις προβολές κίνησης και φόρτου του Μορέα. Η ΕΤΕπ, ζήτησε ένα νέο μοντέλο επί τη βάσει ακόμη πιο χαμηλών κυκλοφοριακών επιπέδων και μάλιστα αιτήθηκε να ληφθεί υπόψη και μειωμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, η χρήση του οποίου εμφανίζει ακόμη μικρότερα μεγέθη στις προβολές των εσόδων. Έτσι προέκυψε μια «τρύπα» που αφορά την περίοδο της λειτουργίας (και όχι της κατασκευής, η οποία βαίνει καλώς) ύψους 200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου και την αποπληρωμή των δανείων. Σημειωτέον ότι ο Μορέας είναι, ούτως ή άλλως, «ελλειμματικό» έργο και γι’ αυτό η λειτουργία του επιδοτείται από το Δημόσιο. Όπως φαίνεται, όμως, τα προβλήματα για μία ακόμα φορά ξεπεράστηκαν, και, πολύ σύντομα, η Βουλή θα κληθεί να εγκρίνει μια νέα σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο. Από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε ό,τι ήταν δυνατό, μέσω του υπουργού Υποδομών Μιχ. Χρυσοχοΐδη, να πειστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αναφέρεται ότι το κλίμα ήταν καλό και η απάντηση των Ευρωπαίων θα κατοχυρώνει τη συνέχιση, τη βιωσιμότητα και την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια θα υπάρξει τροποποίηση της σύμβασης, η οποία θα σταλεί προς κύρωση στη Βουλή. Η βασική αλλαγή θα είναι, η πρόνοια ότι σε περίπτωση που μελλοντικά οι φόρτοι του αυτοκινητόδρομου μειωθούν επικίνδυνα, το Δημόσιο θα αναλάβει την αποπληρωμή μέρους του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μάλιστα, σχετική δέσμευση για κάλυψη οποιουδήποτε κενού προκύψει στην αποπληρωμή των δανείων του έργου, υπάρχει και από το υπουργείο Οικονομικών. Το έργο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Λεύκτρο – Σπάρτη έχει μήκος 205 χλμ. Στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπονται η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 100 χλμ., η βελτίωση, η λειτουργία και η συντήρηση του τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη και η λειτουργία και η συντήρηση του τμήματος Αθήναιο – Λεύκτρο και Παραδείσια – Τσακώνα. Το κόστος κατασκευής του Μορέα είναι 904 εκατ. ευρώ. Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Κοινωνικό,Πολιτικό,Αυτοδιοικητικό