Αρχείο κατηγορίας Πόλη και αστικός σχεδιασμός

Η ιστορική ανάδυση της σύγχρονης πολεοδομίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού

ΣΒΑΚ ΆΡΘΡΟ 22 Νόμος 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

05 Μαρτίου 2019

Κατεβάστε το ΦΕΚ : Νόμος 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) Σχεδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Άρθρο 22  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΒΑΚ ΆΡΘΡΟ 22 Νόμος 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων

Άρθρο 175 – Νόμος 4555/2018

Άρθρο 175 – Νόμος 4555/2018 – Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων – Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010

1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων

Ποιες περιοχές της Μεσσηνίας βρίσκονται “στο κόκκινο” σε περίπτωση πλημμύρας

ByMessinia LivePosted on 02/11/2018COMMENTS

Μεγάλες εκτάσεις της Καλαμάτας κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όπως προκύπτει από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όπου μελετήθηκαν και αποτυπώθηκαν με ακρίβεια όλες οι περιοχές της χώρας, που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν. Οι χάρτες στους οποίους αποτυπώθηκαν οι “ευάλωτες περιοχές”-και στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης- παρουσιάζουν σενάρια υδρολογικής προσομοίωσης ανά 50,100 και 1000 χρόνια.

Στη Μεσσηνία, οι ζώνες-περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου, που θα μπορούσαν δηλαδή να πλημμυρίσουν από μια ισχυρή βροχόπτωση ή ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, είναι η πεδινή περιοχή Καλαμάτας και Μεσσήνης[ ρ.Πάμισος,ρ.Άρης, ρ.Βελίκας], και η πεδινή περιοχή Μελιγαλά.

“ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ”

Το MessiniaLive απευθύνθηκε στον γεολόγο, αντιπρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας και δημοτικό σύμβουλο, Μιχάλη Αντωνόπουλο, που μας επισήμανε ότι πρέπει να οπωσδήποτε να γίνουν υδραυλικές μελέτες όλων των ρεμάτων που διέρχονται της Καλαμάτας και να διευθετηθούν τα ρέματα που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανοίξουν, αν είναι κλειστά, ή να μεγαλώσει η διατομή τους, εάν η υπάρχουσα δεν επαρκεί, ή αν έχουν εγκιβωτιστεί θα πρέπει επίσης να ανοίξουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας εξήγησε, θα πρέπειη απορροή των υδάτων τους να γίνεται γρήγορα προς τη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας των περιοχών από τα οποία διέρχονται.

Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι οι πλημμύρες, σύμφωνα πάντα με τους χάρτες επικινδυνότητας, είναι αναπόφευκτες, πρέπει όμως εμείς να προλάβουμε το κακό κάνοντας υδραυλικές μελέτες και προχωρώντας γρήγορα σε έργα που μπορούν να αποτρέψουν ίσως μια τραγωδία.

Όπως μας δήλωσε υπάρχουν χείμαρροι εντός της πόλης της Καλαμάτας, όπως ο Καραμπογιάς, το Καλαμίτσι, το ρέμα της Αγίας Σωτήρας, των οποία τα νερά δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα πριν πλημμυρίσει η περιοχή τους. Καθώς στην πορεία των ρεμάτων αυτών υπάρχουν Νηπιαγωγεία, Σχολεία, κατοικίες σε χαμηλό επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας. Προέχει επομένως να διευθετηθούν τα ρέματα.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πλημμύρα στην περιοχή της Μεσσήνης από τη θάλασσα-Το ύψος του νερού εκτιμάται ότι θα φτάνει το 1 μέτρο!

Πλημμύρα από Νέδοντα ανά 50/100/1000 χρόνια

Ο π Νέδων στο τμήμα από την είσοδο στην ΖΔΥΚΠ (Χ.Θ. 4+788) έως την είσοδο στο διευθετημένο αστικό τμήμα δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική κατάκλυση. Για Τ= SO και 100 έτη το νερό δεν υπερχειλίζει ενώ στα 1000 έτη κατακλύζονται κάποιες εκτάσεις αριστερά της κοίτης με μέγιστα βάθη περί το 1.00 m. Εντός της πόλης της Καλαμάτας έχει κατασκευαστεί διευθέτηση με ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα με ανοιχτά και κλειστά τμήματα. Για Τ= 50 και 100 έτη υπερχειλίσεις εμφανίζονται κατάντη της γέφυρας της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για περίπου 1 km μέχρι την εκβολή. Τα βάθη είναι περίπου 0.70 m. Πρέπει να σημειωθεί όπ η ακρίβεια και λεπτομέρεια των αποτελεσμάτων είναι άμεσα εξαρτημένη από την ποιότητα και λεπτομέρεια του τοπογραφικού υποβάθρου το οποίο σε αρκετά σημεία (και σε μεγαλύτερο βαθμό εντός των αστικών περιοχών) δεν διαθέτει την απαιτούμενη ανάλυση ώστε να προσομοιωθεί πλήρως η επιφάνεια του αναγλύφου τα κτίρια κλπ. Προκειμένου να είναι ακριβής η προσομοίωση, θα πρέπει να εισαχθεί στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους η γεωμετρία των κτιρίων (περίγραμμα και ύψος) ώστε αυτά να εξαιρεθούν από το πλημμυρικό πεδίο. Λυτού του είδους η πληροφορία απαιτεί λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση, σχέδια πόλεως κλπ. και δεν ήταν διαθέσιμη στην παρούσα μελέτη. Για το λόγο αυτό έγινε κατάλληλη χωρική προσαρμογή του συντελεστή manning, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ανάλογο επίπεδο λεπτομέρειας

Να σημειωθεί ότι πέρα από τη φονική πλημμύρα στην Καλαμάτα στις 7 Σεπτεμβρίου του 2016, ακόμα μεγαλύτερη πλημμύρα και με δεκάδες νεκρούς έχει ζήσει η πόλη πριν περίπου 100 χρόνια, στις 16 Οκτωβρίου του 1924, όταν πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης και πνίγηκε κόσμος, όπως διαβάζουμε στα ΓΑΚ Μεσσηνίας, όπου επίσης αναφέρονται πλημμύρες στην Καλαμάτα το 1839, 1860,1892, 1935.

Η μεγάλη πλημμύρα του 1924 Τα χειμαρρώδη νερά του Νέδοντα στην οδό Κολοκοτρώνη από ανατολάς προς δυσμάς).

Βεβαίως, στη σημερινή εποχή που μπορούμε ακόμα και να προβλέψουμε τον κίνδυνο πλημμύρας, με έγκαιρη πρόγνωση και προειδοποίηση του πληθυσμού, πρέπει να προλαβαίνουμε με τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα τέτοια φαινόμενα με τραγική κατάληξη.
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που μελετήθηκαν οι περιοχές αυτές [IΙανουάριος 2017] και έγιναν οι χάρτες επικινδυνότητας, όχι για να καταλήξουν σχέδια επί χάρτου σε κάποιο συρτάρι, αλλά να εφαρμοστούν βάσει αυτών των ευάλωτων περιοχών, οι διευθετήσεις ρεμάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα.

Μαίρη Περδικέα

Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά Θουρία – Ασπρόχωμα

Τα δύο αντιπλημμυρικά έργα από τη Θουρία μέχρι το νέο Νοσοκομείο και από το Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση προς Μεσσήνη, στο Ασπρόχωμα, με τα οποία θα αποφορτισθεί η περιοχή από τα νερά της βροχής, που δημιουργούσαν προβλήματα, προχωρούν ικανοποιητικά, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας.

Από τα δύο έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μεγαλύτερη πρόοδο έχει σημειώσει το πρώτο, καθώς ξεκίνησε νωρίτερα

Συνέχεια ανάγνωσης Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά Θουρία – Ασπρόχωμα

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της χώρας

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Tα ΣΔΚΠ είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζονται σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ώστε να υπάρχει ενιαία δράση σε όλη την έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.

Συνέχεια ανάγνωσης Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της χώρας

Ο “Μορέας” ξεκινά μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας για τον οδικό άξονα Κόρινθος-Καλαμάτα

25 Μάιος, 2018

Σειρά από μελέτες αντιπλημμυρικών έργων αναλαμβάνει η παραχωρησιούχος “Μορέας Α.Ε.” για τον οδικό άξονα Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ, προβλέπεται από το άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης όπου προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών στον Παραχωρησιούχο (οι οποίες περιλαµβάνουν και την εκπόνηση των µελετών), μιας και οι εργασίες αυτές κατέστησαν αναγκαίες από απρόβλεπτα γεγονότα που ανέκυψαν µετά την υπογραφή της Σύµβασης Παραχώρησης, ενώ δεν µπορούν να διαχωριστούν από τη Σύµβαση Παραχώρησης από τεχνική και οικονοµική άποψη, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στο ∆ηµόσιο ή όσες από αυτές µπορούν, είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της Σύµβασης Παραχώρησης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η υλοποίησή τους διασφαλίζει την προστασία του σώµατος του Αυτοκινητόδροµου από φαινόµενα διάβρωσης και φθορά συνεπεία των εκτεταµένων πληµµυρικών φαινοµένων, ενισχύει την απρόσκοπτη απορροή των µη διαχωριζοµένων αποδεκτών και την προστασία αυτών και του περιβάλλοντος και αποτρέπει πλημμυρικά φαινόμενα σε εκτεταμένες επιφάνειες γης.

Οι συγκεκριμένες μελέτες που αφορούν το σύνολο του άξονα, θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του παραχωρησιούχου και θα είναι αδαπάνως για το Δημόσιο και περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, στατικές, οριοθέτηση υδατορεμάτων καθώς και απαιτούμενες κτηματολογικές μελέτες σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν αναλυτικά τις θέσεις:

ΧΘ30-ΧΘ60: Καθαρισµοί κοίτης 17 τάφρων και ρεµάτων, έργα συγκράτησης φερτών, έργα διευθέτησης και επένδυσης µε στρώµνες.

ΧΘ99,300: Έξοδος Σήραγγας Ραψομμάτη, πλησίον ομώνυμου οικισμού.

ΧΘ103,300: Ρέμα Ταβανόρεμα, Οικισμός Περιβόλια.

ΧΘ138,875 –140,380: Μετωπικά Διόδια Θουρίας, Οικισμός Πηδήματος.

ΧΘ147: Αεροδρόμιο Πόλεως Καλαμάτας, Περιοχή μεταξύ Round About συνδετήριας οδού Σπερχογείας στη συμβολή με τη Επαρχιακή Οδό Μεσσήνης – Ασπροχώματος και το Αεροδρόμιο.

και

Επαρχιακή Οδός Μεσσήνης Ασπροχώματος (Περιοχή μεταξύ Round About συνδετήριας οδού Σπερχογείας στη συμβολή με τη Επαρχιακή Οδό Μεσσήνης – Ασπροχώματος και το Ποταμό Άρι)

ΧΘ152,8: Περιμετρική Οδός Πόλεως Καλαμάτας / Ρέμα Βαθιά Λαγκάδα.

ΧΘ155,3: Περιμετρική Οδός Πόλεως Καλαμάτας / Ποταμός Νέδοντας

ΧΘ153,543-154,476: Περιμετρική Οδός Πόλεως Καλαμάτας / Ρέματα
Ελαφογκρέμη, Λαγκαδά, Καραμπογιά.

ΧΘ156,296: Περιμετρική Οδός Πόλεως Καλαμάτας / Ρέμα Καλαμίτσι

ΧΘ157,086-158,311: Περιμετρική Οδός Πόλεως Καλαμάτας / Ρέματα Πολιτέικο, Κερεζένια

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com