Αρχείο κατηγορίας Αυτοδιοικητικός Παράπλους

ΔήμοΣ Χαλανδρίου έγιναν πολλά, μένουν να γίνουν όμως περισσότερα.

Σ. Ρούσσος: Στον Δήμο Χαλανδρίου έγιναν πολλά, μένουν να γίνουν …
https://left.gr/…/s-royssos-ston-dimo-halandrioy-eginan-polla-menoyn-na-ginoyn-om…
30 Μαρ 2019 – Στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, … Δήμο Χαλανδρίου έγιναν πολλά, μένουν να γίνουν όμως περισσότερα.

Στα όρια της κοροϊδίας η υποβολή πρότασης Στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρίπολη 4-4-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα όρια της κοροϊδίας

Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3/4/2019 εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 των παρακάτω έργων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Συνέχεια ανάγνωσης Στα όρια της κοροϊδίας η υποβολή πρότασης Στο ΕΣΠΑ 2014-2020

μελέτη Διαμόρφωσης ΧΏΡΟΥ στην Παλια ιερατική σχολή Καλαμάτας ΓΙΑ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ. αρ. 6/2019 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η μελέτη για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες» συντάσσεται προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησου 2014-2020 Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και έξυπνη πόλη».

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42

Υποβάλλεται στο ΔΣ για έγκριση η υπ. αρ. 6/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 170.000ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%),με σκοπό την έγκριση της μελέτης ως προς το σύνολό της.

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στην κατασκευή Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες καθορίζονται στην υπ αρ. Π4α/οικ.4633 (ΦΕΚ 789/Β/06.10.1993) Υπουργική Απόφαση. Το κτίριο του Κέντρου, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή, οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.

Σκοπός των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας.

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους 13,00μ, που αρχίζει από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική διαφορά 0,50μ.

Τα βασικά οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εντοπίζονται στα παρακάτω:

  • •  Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
  • •  Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
  • • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • •  Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
  • •  Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
  • •  Στη δημιουργία θέσεων εργασίας
  • • Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
  • • Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
  • • Στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Συνημμένα: Η υπ’ αρ. 6/2019 μελέτη.

Καλαμάτα (1/03/2019)

Περιγραφή ακινήτου

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με στέγη, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το οποίο έχει ανεγερθεί προ του έτους 1983. Το εν λόγω κτίριο λειτουργούσε ως Ιερατική σχολή.

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Αγ Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους Ι3,00μ, που αρχίζει από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική διαφορά 0,50μ.

O Δήμος Λαρισαίων -Greenpeace ηλιακή ενέργεια μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος net-metering

O Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να προχωρήσει σε συνεργασία με την Greenpeace, με σκοπό την ανάδειξη της ηλιακής ενέργειας ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος net-metering. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική συνεργασία, με ιδιαίτερα ξεχωριστές προοπτικές.

Συνέχεια ανάγνωσης O Δήμος Λαρισαίων -Greenpeace ηλιακή ενέργεια μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος net-metering

Μπιτσάνης Ηλίας Ανάπτυξη, σχεδιασμός, μικροπεριφέρεια και μια άλλη αντίληψη

Από τη θέση αυτή πολλές φορές έχει ασκηθεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι τοπικοί παράγοντες τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όσα περικλείονται (ή έπρεπε να περικλείονται) στην έννοια “ανάπτυξη”.

Μια έννοια που λέει πολύ περισσότερα από μια λέξη, η οποία έχει γίνει καραμέλα για… πολιτική κατανάλωση. Πριν κάποιες δεκαετίες είχε “παίξει” πολύ ο όρος “περιφερειακή ανάπτυξη” και είχαν αναπτυχθεί ενδιαφέρουσες θεωρητικές προσεγγίσεις.

Επρόκειτο για μια εποχή κατά την οποία έγινε προσπάθεια να καλυφθούν οι θεωρητικές και πρακτικές υστερήσεις στην επιστημονική αναζήτηση για την αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση, το χωρικό σχεδιασμό, τις σχέσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης, τις χρήσεις γης με νέα παράμετρο την τουριστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία. Τα διάφορα σχέδια που εκπονήθηκαν έμειναν στη μέση, καθώς από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό άλλαζαν οι αντιλήψεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν για μελέτες, οι περισσότερες των οποίων έμειναν στο συρτάρι. Κάποιες είχαν να αναδείξουν πράγματα, κάποιες άλλες ήταν δουλειές ρουτίνας. Ακόμη και εκεί που τυπικά θεσμοθετήθηκαν, παραβιάστηκαν στη συνέχεια όταν δεν εξυπηρετούσαν πολιτικούς και οικονομικούς σχεδιασμούς “παραγόντων” και “επενδυτών”. Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στη μεγάλη τους πλειοψηφία όχι μόνο δεν συμμετείχαν ενεργά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αδιαφόρησαν και άλλοτε υπέκυψαν σε πιέσεις από ομάδες συμφερόντων. Με ακραίες περιπτώσεις βεβαίως τα χωροταξικά και τα σχέδια πόλης, όπου το δημόσιο συμφέρον ακουμπά το ιδιωτικό. Και εκεί… νικάνε οι ομάδες πίεσης, ακόμη και οι έχοντες… δόντι στα διάφορα επίπεδα εξουσίας. Το έχουμε ζήσει σε διάφορες περιπτώσεις και φυσικά θα συνεχίσουμε να το ζούμε εφόσον οι επιλογές και η στάση των τοπικών παραγόντων έχει ως κριτήριο το πολιτικό όφελος και κατά κανόνα οι μειοψηφίες ανταγωνίζονται σε “ενδιαφέρον” τις πλειοψηφίες. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που έρχονται να επιβεβαιώσουν τον κανόνα, πολλές φορές δεν έχουν εκείνη τη δυναμική που θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Και ως εκ τούτου αναζητείται μια νέα γενιά ανθρώπων που θα θελήσουν να πάρουν την υπόθεση του μέλλοντος στα χέρια τους, μια γενιά αποφασισμένη να συγκρουσθεί με αντιλήψεις μικροπολιτικής διαχείρισης του σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός βεβαίως άλλοτε είναι υποχρεωτικός, όπως στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, και άλλοτε επαφίεται στην καλή διάθεση και την επάρκεια των διαχειριστών της τοπικής εξουσίας. Και εδώ πλέον τείνει να γίνει είδος εν ανεπαρκεία, καθώς κυριαρχεί το τυχαίο και το ευκαιριακό. Ο ερασιτεχνισμός βασιλεύει με φόντο επεμβάσεις, οι οποίες δίνουν την εικόνα της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού. Αλλά τελικά δεν είναι τίποτε περισσότερο από κατασπατάληση πόρων. Χωρίς συνοχή μεταξύ τους, με απογοητευτική επανάληψη “μοτίβων” της “βιομηχανίας αναπλάσεων”, με έλλειψη βασικών μέσων υποδομής και με τη σφραγίδα της χαμηλής αισθητικής διάχυτη και συμβατή με τα πολιτισμικά μοντέλα που παράγει η μιντιακή εξουσία. Και ορισμένες φορές με την παραβίαση βασικών κανόνων ακόμη και της κοινής λογικής. Οταν δεν υπάρχει σχεδιασμός φυσικά δεν υπάρχουν και ιεραρχήσεις. Για τις οποίες έχει γίνει κανόνας το εύκολο και εντυπωσιακό και όχι το δύσκολο αλλά κοινωνικά ωφέλιμο. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες το ενδιαφέρον περιορίζεται κατά κανόνα στη διαχείριση ζητημάτων του αστικού ή ημιαστικού κέντρου, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η χωρική περιφέρεια του δήμου, όταν αυτό δίνει τον τόνο και δεν υπάρχουν ισχυρά ανταγωνιστικά κέντρα οπότε αναγκαστικά το ενδιαφέρον… μοιράζεται. Και το ενδιαφέρον έχει πάντα να κάνει με το δομημένο χώρο, οι τοπικοί παράγοντες δίνουν την εντύπωση ότι η περιφέρειά τους αποτελείται από οικιστικές νησίδες στις οποίες απλώς… μένουν άνθρωποι. Οι οποίοι από εκεί και πέρα… ας κόψουν το λαιμό τους να αντιμετωπίσουν τα όσα τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τη ζωή τους, που ασφαλώς δεν αποτελείται από πεζοδρόμια και πλακόστρωτα, άντε και κανένα πανηγύρι για λόγους ευθυμίας.

Και εδώ επανερχόμαστε στην αφετηρία αφού περιδιαβήκαμε το σχεδιασμό (ή μη σχεδιασμό), όπως γίνεται αντιληπτός από τους τοπικούς παράγοντες. Οι οποίοι όταν μιλάνε για “ανάπτυξη” δεν βλέπουν τίποτε περισσότερο από… τουρίστες και ξενοδοχεία, άντε και κανέναν δρόμο να τους εξυπηρετεί. Οταν εφαρμόστηκαν τα σχέδια μεγέθυνσης των μονάδων της αυτοδιοίκησης και με τον “Καποδίστρια” και με τον “Καλλικράτη”, προβλήθηκε έντονα η αλλαγή του ρόλου της αυτοδιοίκησης και η αναπτυξιακή διάσταση των δραστηριοτήτων της. Αυτό που τελικά έγινε απέχει πόρρω από τις διακηρύξεις και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι τελικά ο μοναδικός στόχος ήταν η συγκέντρωση των υπηρεσιών και ο ευχερέστερος έλεγχος της αυτοδιοίκησης. Η οποία όχι μόνο παραμένει μακριά αλλά όλο και περισσότερο απομακρύνεται από τον πολίτη και τις ανάγκες του, αδυνατώντας (ή και αδιαφορώντας) να παίξει ρόλο στην οικονομία του τόπου. Την ενίσχυση της οποίας περιορίζει σε κάθε είδους “πανηγύρια” που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες τριημέρων. Εύκολες και “πιασάρικες” δουλειές που ενισχύουν τη λογική της φούσκας που μπορεί να σκάσει και μάλιστα σε χρόνο απρόβλεπτο -οι προειδοποιήσεις κάθε χρόνο άλλωστε γίνονται όλο και περισσότερο έντονες. Ειδικά μάλιστα όταν δεν δημιουργούνται και οι αναγκαίες αστικές ή ημιαστικές υποδομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επισκεψιμότητα. Σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εξής: Ποτέ και σε κανένα δημοτικό συμβούλιο για παράδειγμα δεν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για την περιφέρειά του. Να εξετάσουν δηλαδή οι άνθρωποι ποια είναι η οικονομία και η κοινωνία της περιφέρειας, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, τι λύσεις μπορούν να δοθούν, ποιο είναι το συλλογικό όραμα για το μέλλον. Επιφανειακά και μεμονωμένα συζητούνται κάποια θέματα, αν σκάσει κάτι το έκτακτο που συγκινεί την τοπική κοινωνία, για το οποίο εκδίδεται ένα ψήφισμα… στην εξουσία και μετά σιωπή και επιστροφή σε αναπλάσεις και τραπεζοκαθίσματα.

Βεβαίως οικονομία και κοινωνία δεν τεμαχίζονται στα όρια ενός δήμου τα οποία χαράχτηκαν με βάση κριτήρια και σκοπιμότητες. Και πρακτικά η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων και σε όλα τα επίπεδα δεν μπορεί παρά να γίνει σε ευρύτερες ενότητες με κοινά χαρακτηριστικά ή ενδιαφέροντα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση οδηγούμαστε στην ανάγκη του “μικροπεριφερειακού προγραμματισμού” στη βάση μιας αναγνωρίσιμης πραγματικότητας που προσδιορίζεται από γεωγραφικούς, παραγωγικούς, οικιστικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Οι δήμοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να στηρίξουν την τοπική οικονομία, όταν αντιληφθούν πως χρειάζονται μεγάλης κλίμακας συνέργειες και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε επίπεδο “μικροπεριφέρειας”. Κλασική περίπτωση μικροπεριφέρειας αποτελεί η περιοχή του Μεσσηνιακού κάμπου, όπου συναντιούνται οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας. Μια τεράστια παραγωγική βάση περιμένει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και η συνεργασία αυτών των δήμων, προκειμένου να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί στηρίζοντας την τοπική οικονομία και τους ανθρώπους της. Η χωρική μικροπεριφέρεια δεν ορίζεται απλώς με βάση τη γεωργική γη, αλλά έχοντας ως βάση τη γεωργική γη επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτήν, από την καλλιέργεια μέχρι τον τουρισμό και τη βιομηχανία, τις υποδομές από την άρδευση μέχρι το αεροδρόμιο, το περιβάλλον από τον Πάμισο μέχρι τα πυρηνελαιουργεία. Δεν πρόκειται να γίνουν σοβαρά πράγματα σε αυτή την περιοχή αν δεν υπάρξουν συνεργασία, μελέτη, σχέδιο και κοινή υποστήριξη για την υλοποίησή του. Και φυσικά δεν είναι η μόνη περιοχή η οποία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μικροπεριφέρεια. Η Δυτική Μεσσηνία και τμήμα της Ηλείας με κοινή παράδοση, επιρροές και οικονομικές δραστηριότητες, είναι επίσης μια τυπική μικροπεριφέρεια. Ολόκληρη η Μάνη επίσης είναι μια μικροπεριφέρεια με πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι πρέπει να ξεφύγουν από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις υποθέσεις της τοπικής κοινωνίας. Χρειάζονται μια άλλη αντίληψη και ανθρώπους που θα μπορούσαν να την υπηρετήσουν, με ανοιχτό ορίζοντα και όραμα, σε ρήξη με τις πρακτικές που παγιώθηκαν την εποχή της γιγάντωσης και των υπερεξουσιών των δημάρχων. Και αυτό είναι υπόθεση των νέων ανθρώπων που έχουν το μέλλον μπροστά τους, αλλά και της κοινωνίας που δεν μπορεί να περιμένει θαύματα αλλά… οφείλει να τα κάνει.Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 17:07

Κατηγορία Καλημέρα κύριε Δήμαρχε

Ηλίας Μπιτσάνης

Ηλίας Μπιτσάνης

Ιστότοπος: www.facebook.com/ilias.bitsanis.96

Τελευταία άρθρα από τον/την Ηλίας Μπιτσάνης

Σχετικά Άρθρα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Επί Τάπητος: Η γεωργία, η εργασία και το μέλλον… Επί Τάπητος: Διαδρομή μνήμης και τιμής για το Χρήστο… »

Προσθήκη νέου σχολίου

 Όνομα (υποχρεωτικό)

 E-mail (υποχρεωτικό)

 Ιστότοπος1500 χαρακτήρες απομένουν

 Αποστολή ειδοποίησης σε περίπτωση νέων σχολίων

Κωδικός ασφαλείας


Ανανέωση

ΑποστολήJCommentsεπιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσειςΕγγραφή

Δοκιμάστε και τις εφαρμογές:

iOS AndroidΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗDevArt 2015

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπράττων εταίρος

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμμετέχει συστηματικά σε κοινωνικές συμπράξεις, να χρησιμοποιεί κοινωνικούς συνεταιρισμούς για την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του περιβάλλοντος αξιοποιώντας την συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων.

Σε αυτό το επίπεδο αναφορικά με την Ελλάδα υπάρχει η ανάγκη σύναψης ενός Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, τη μείωση των μεγάλων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας, τη μείωση της ανεργίας των νέων και όλα αυτά σε μια περίοδο που ενώ αφθονούν οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι, (οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι ανθρώπινοι πόροι από τη σκοπιά της εκπαίδευσης) ταυτόχρονα να υπάρχει υστέρηση επιχειρηματικότητας.

Συνέχεια ανάγνωσης Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Παρέχοντας φροντίδα στο αστικό περιβάλλον

29 Sep 2012, London, England, UK --- London, United Kingdom. 29th September 2012 -- Woman holds placard 'Our bodies are still battlegrounds' based on Barbara Kruger's 1989 poster for a 1989 US abortion rights protest. -- On the International Day of Action for Safe and Legal Abortion, an Abortion Rights protest called for rights for women in Northern Ireland, an end to anti-choice harassment outside abortion clinics and the global decriminalisation of abortion. --- Image by © Peter Marshall/Demotix/Corbis

Της Τζοάννας Μπρένερ

Συνέχεια ανάγνωσης Παρέχοντας φροντίδα στο αστικό περιβάλλον