Αρχείο κατηγορίας Δήμος Καλαμάτας

Χρήστος Αναστασόπουλος: Η έκθεση «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» από άλλη οπτική

Χρήστος Αναστασόπουλος

Η έκθεση «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» από άλλη οπτική

Από άλλη οπτική μας καλεί να δούμε την έκθεση «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Ανοικτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» Χρήστος Αναστασόπουλος

H παρέμβαση του κ. Αναστασόπουλου:

«Στο πλαίσιο ενός κλιμακούμενου ενδιαφέροντος για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας εν γένει και αντιμετωπίζοντας με κριτική ματιά την έκθεση «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας και πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, εκτός από τα θετικά σχόλια που αναφέρθηκαν και τα εύσημα που αποδόθηκαν, καλό είναι να τονιστούν και σημεία τα οποία καταδεικνύουν περιθώρια βελτίωσής της.

Κριτική, αργοπορημένη μεν αλλά αρκετά έγκαιρη, ώστε να ληφθεί υπόψη από τους ιθύνοντες για την επόμενη διοργάνωση. Με καλόπιστη και εποικοδομητική, φυσικά, διάθεση και χωρίς μηδενιστική, απέναντι σε όσους και όσες συνετέλεσαν στην πραγματοποίησή της, πρόθεση.

Με βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας, κατά κοινή ομολογία, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό, η φιλοσοφία πίσω από μια τέτοια έκθεση είναι ή θα πρέπει να είναι η προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων, παραδοσιακών και μη, της κουζίνας, των ηθών και των εθίμων καθώς και της λαϊκής παράδοσης που συνδέονται με την ταυτότητα της περιοχής μας. Και όλα αυτά, να εντάσσονται στο πλαίσιο του εγχειρήματος διατήρησης της παράδοσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, αλλά και ταυτόχρονα να υπηρετούν τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης μέσω της συμβολής τους στη διαμόρφωση και την ανάδειξη της μοναδικότητας του τουριστικού μας προϊόντος. Περιορίζοντας την κριτική σε μια βασική πτυχή της έκθεσης, αυτής των περιπτέρων, γίνεται φανερό από τα ακόλουθα πως οι προαναφερθέντες στόχοι δεν ικανοποιήθηκαν!

Ακόμα και για όποιον δεν διαπνέεται από ακραίες τοπικιστικές αντιλήψεις, δεν ήταν δυνατόν να περάσει απαρατήρητο το δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό εκθετών που προέρχονταν από περιοχές εκτός της Μεσσηνίας. Προβάλλονταν και πωλούνταν προϊόντα άλλων περιοχών, με ενδεικτική αναφορά στο μέλι, στην τσικουδιά και στα τυροκομικά είδη από την Κρήτη, στην μπύρα και στους οίνους από την Κορινθία και στα ζυμαρικά από την Ηλεία. Μακριά από σοβινιστικά κίνητρα και με απόλυτο σεβασμό στους προερχόμενους από άλλες περιοχές εκθέτες, η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής μας αλλά να τύχει της πρέπουσας αξιολόγησης και της κριτικής μας στάσης.

Με δεδομένο πως διοργανωτής της έκθεσης ήταν ο Δήμος, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ερωτήματα που ακολουθούν. Τι εντύπωση, αποκόμισαν επισκέπτες της πόλης μας οι οποίοι, προσερχόμενοι στην έκθεση, είχαν, λογικά, συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς την προέλευση των εκθεμάτων; Πώς αισθάνθηκαν οι συνδημότες μας από την προβολή και προώθηση προϊόντων άλλων περιοχών; Πώς αισθάνθηκαν οι επαγγελματίες της περιοχής που συμμετείχαν ως εκθέτες, έχοντας ανταγωνιστές, στην προβολή αλλά και στην πώληση των προϊόντων τους, εκθέτες από άλλες περιοχές της χώρας; Η σύγχυση, η απορία και η δυσαρέσκεια συγκαταλέγονται αναμφίβολα ανάμεσα στα προκληθέντα συναισθήματα σημαντικής μερίδας επισκεπτών και εκθετών. Το κυρίαρχο όμως ερώτημα που χρήζει απαντήσεως από τη δημοτική αρχή είναι εάν και κατά πόσο η αλλοίωση του χαρακτήρα της έκθεσης και η απομάκρυνση από τη φιλοσοφία καθιέρωσής της, εξυπηρετούν τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής, η οποία πρέπει να είναι πλήρως αποσαφηνισμένη και διάφανη, ή, εάν αντίθετα, τη δυσχεραίνουν θολώνοντάς την.

Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή εκθετών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη Μεσσηνία ήταν απογοητευτικά μικρή – ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το δυναμικό της περιοχής – γεγονός που συνιστά πιθανή αιτία και ταυτόχρονα πιθανή δικαιολογία αυτής της διεύρυνσης της γεωγραφικής προέλευσης των εκθετών. Το μεγάλο πλήθος των εκθετών, όμως, δεν αρκεί, για να αξιολογηθεί θετικά μια έκθεση. είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Πέρα από τα ποσοτικά και οικονομικά κριτήρια, μια έκθεση πρέπει να αξιολογείται βάσει της φιλοσοφίας που τη διέπει και του επιδιωκόμενου στόχου της. Το πρόβλημα της μικρής συμμετοχής ντόπιων παραγωγών χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης. Στις πιθανές αιτίες συγκαταλέγονται η έλλειψη οράματος ή η μη κοινοποίησή του, η αναποτελεσματική επικοινωνία, η απουσία έμπνευσης, η ασαφής στρατηγική, η λανθασμένη τιμολογιακή πολιτική και η έλλειψη ή ο περιορισμένος αριθμός συνεργειών, όπως λόγου χάρη με επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και, γενικότερα, σχετικούς με το αντικείμενο της έκθεσης φορείς. Παραγνωρίζοντας τις αιτίες του προβλήματος και υπό την απειλή της μη βιωσιμότητάς της, η έκθεση καθίσταται αυτοσκοπός χάνοντας τον βασικό λόγο καθιέρωσής της.

Η στόχευση πρέπει να αλλάξει, η έκθεση πρέπει να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών, και όχι εκθετών, από όλη την Ελλάδα και, γιατί όχι;, και πέρα από αυτή. Επαγγελματιών, στο πλαίσιο αναζήτησης εμπορικών συνεργασιών με την τοπική αγορά, ελλήνων και ξένων ταξιδευτών που αναζητούν-κυνηγούν γαστρονομικές εμπειρίες, επισκεπτών που θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές των προϊόντων και της γαστρονομικής μας κουλτούρας, εν γένει. Η δημοτική αρχή οφείλει να αντιληφθεί τη σημασία και τη δυναμική της εν λόγω έκθεσης και να τη χρησιμοποιήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο εφαρμογής της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Αναζητώντας σχετικές βέλτιστες πρακτικές, εύκολα οδηγείται κανείς στο παράδειγμα της Κρήτης, χωρίς να είναι το μοναδικό, όπου ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η προώθηση των προϊόντων, της κουζίνας και της γαστρονομικής κουλτούρας του τόπου είναι υποδειγματικός. Συγκρίνοντας τις πρακτικές της με τις βέλτιστες, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), η δημοτική αρχή θα μπορούσε να αναπτύξει σχέδιο «υιοθέτησης» των δεύτερων, αυτούσιων ή κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές.

Όταν η Μεσσηνία, με την Καλαμάτα δικαιωματικά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, προσπαθεί εναγωνίως να τοποθετήσει τα προϊόντα της, παραδοσιακά και μη, στις διεθνείς αγορές, να καθιερωθεί ως γαστρονομικός προορισμός και να ισχυροποιήσει το στίγμα της στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα, είναι κρίμα να χάνονται ανάλογες ευκαιρίες.»

Καφεζυθεστιατόριον τό Πανελλήνιον παρά τον άντιβραχίονα του Λιμένος Καλαμών

Το Καφεζυθεστιατόριο το Πανελλήνιον, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921. ΤΟΜΟΣ Ζ’, ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Ημερομηνία έκδοσης 1928, από ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ.

https://www.facebook.com/Lizas-Photographic-Archive-of-Greece-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-905505916194212/?tn-str=k%2AF

«Ώδινεν όρος και έτεκεν Κουκούτσι (η)»

-Δήλωσε με περίσσεια αυτοπεποίθηση και πολιτική αυτοϊκανοποίηση ότι θα υπάρξει άνετη πλειοψηφία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
-Δήλωσε και δηλώνει πρόθυμος να συνεργασθεί με όσους επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.
-Η συνέπεια λόγων και έργων ανύπαρκτη, αλλά η τελευταία πράξη του, να συνεργασθεί επισήμως με υπόδικο πρώην βουλευτή, καταδεικνύει την παντελή έλλειψη πολιτικής και αυτοδιοικητικής διαίσθησης και κρίσης.
-Οι προπηλακισμοί εκ μέρους συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων του σε βάρος μελών δημοτικών ομάδων – που αντέδρασαν με επιχειρήματα- στην ανάληψη θέσης ευθύνης – και ειδικά στη θέση για θέματα παιδείας- στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής φανερώνει ανομοιογένεια της δημοτικής ομάδας του κ. δημάρχου.
-Απαιτείται αναστοχασμός σε θέματα πολιτικής συμπεριφοράς και αυτοδιοικητικής επάρκειας, εκ μέρους του κ. δημάρχου και μικρής ομάδος συμβούλων.
-Το Δ.Σ είναι ο πυρήνας των συζητήσεων για μικρά και μεγάλα θέματα των δημοτών που εκπροσωπούνται από τις δημοτικές παρατάξεις.
Είμαστε «καταδικασμένοι» να συνυπάρξουμε, να συγκρουσθούμε, αλλά και να ομονοήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα και μικρά προβλήματα που αφορούν στο παρόν και το μέλλον του τόπου μας.
Είμαστε υποχρεωμένοι η αυτοδιοικητική συμπεριφορά μας να χαρακτηρίζεται από «Λόγον έμπρακτον και πράξιν έλλογον».
Γεώργιος Ν. Σωφρονάς
Δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Πρότυπος Δήμος»

Ο Δήμος Καλαμάτας «ξέπλυνε» τον Κουκούτση και την παρέα του

Γιώτα Τέσση

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας με την παράταξη «Καλαμάτα Πόλη Ενωμένη» του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και κατηγορούμενου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Δημήτρη Κουκούτση, ο οποίος, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, ορίστηκε σε θέσεις διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων του δήμου (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ), ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Δούβας από την παράταξή του αναλαμβάνει αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Μπεχράκης («Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»), ο οποίος σχολίασε «στέλνετε στα νήπια εκείνον που έλεγε να αποκλειστούν τα νήπια των μεταναστών από τα Νηπιαγωγεία», καθώς και οι Δημήτρης Οικονομάκος και Τάσος Νιάρχος («Λαϊκή Συσπείρωση»), οι οποίοι έκαναν λόγο για τεράστιο πολιτικό ολίσθημα του δημάρχου και καλούσαν τις άλλες παρατάξεις να πάρουν θέση.

Ακολούθησε ανακοίνωση της παράταξης «Καλαμάτα Μπροστά» του Βασίλη Κοσμόπουλου, σύμφωνα με την οποία «η επιβεβαίωση της συζητούμενης συνεργασίας της δημοτικής αρχής με τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής καταρρίπτει τα επιχειρήματα του δημάρχου πως επιθυμεί τη συνέργεια των δημοτικών παρατάξεων σε προοδευτική αναπτυξιακή κατεύθυνση προς όφελος του δήμου.

Αποδεικνύει επίσης τις προεκλογικές συμφωνίες που έγιναν κάτω από το τραπέζι και παρέμειναν στο παρασκήνιο μέχρι χθες. Η τήρηση αυτής της συμφωνίας οδήγησε προφανώς τον δήμαρχο στην κίνηση αυτή διότι με τον νόμο Θεοδωρικάκου δεν τη χρειαζόταν».

Για την παράταξη «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» της Τόνιας Κουζή, «ο κ. Βασιλόπουλος και όσοι συνεργάζονται μαζί του προτιμούν να στηριχθούν στην ακροδεξιά και όχι σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που μέχρι τώρα διαψεύδει όλα τα καταστροφολογικά σενάρια ακυβερνησίας, ψηφίζοντας με γνώμονα τη λογική και το δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση πολιτικές επιδιώξεις».

Η επόμενη αντίδραση ήρθε από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Παναγιώτη Κουφαλάκο, ο οποίος κατά την ομιλία του στην προχθεσινή απεργιακή κινητοποίηση του ΠΑΜΕ δήλωσε ότι «ο υπόδικος Κουκούτσης δεν θα περάσει τα σκαλιά της ΔΕΥΑΚ για να συμμετάσχει σε διοικητικό συμβούλιο».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, υπογραμμίζοντας ότι «τον Δημήτρη Κουκούτση “ξεπλένει” η παράταξη του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, επίσημου υποψηφίου της Ν.Δ. με χρίσμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη στιγμή που οι πολίτες καταδίκασαν με την ψήφο τους την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, οι φασίστες βρίσκουν τρόπο να “φωλιάσουν” και να αξιοποιηθούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας».

Οσο για τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Ν. Μιχαλολιάκου, Δ. Κουκούτση, που έχει κληθεί στις 16 Οκτωβρίου να απολογηθεί για την κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και ο οποίος πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του δημοτικού συμβούλου Αθήνας και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρου Κωνσταντίνου, περιορίστηκε να σχολιάσει απευθυνόμενος στα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου: «Κι εγώ σας αγαπώ…».

Μη ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ με ξέπλυμα Κουκουτση στα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων – νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας


Με παραχάραξη της εκλογικής βούλησης των δημοτών με μη αναλογική, αντιδημοκρατική εκπροσώπηση , συγκροτήθηκαν το βράδυ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας. Έντονη αντίδραση για την πολλαπλή στήριξη από το δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο στο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Δημήτρη Κουκούτση . 

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας πρόεδρος θα είναι ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιπρόεδρος θα εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στη Φάρις πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Παντελής Δρούγας και αντιπρόεδρος ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και απερχόμενος πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Γιάννης Δούζης. 

Στον “Διοκλή” πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Σκοπετέας, από το συνδυασμό της Ελένης Αλειφέρη που συνεργάζεται με το συνδυασμό του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου. 

Στη Δημοτική Φιλαρμονική πρόεδρος θα είναι η δημοτική σύμβουλος Μαρία Μπαρούνη, επίσης από την παράταξη της Ελένης Αλειφέρη. 

Στον Αθλητικό Οργανισμό πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Τάκης Βασιλόπουλος και αντιπρόεδρος ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης. 

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Κώστας Αθανασόπουλος και αντιπρόεδρος ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος. 

Στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος θα είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Πολίτης και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Κοσμόπουλου, Γιάννης Χριστόπουλος. Την εξαίρεση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής ζήτησε σε παρέμβαση του ο Σταμάτης Μπεχράκης .

Στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος θα είναι ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Γυφτέας και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Τζαμουράνη, Παναγιώτης Χειλάς.

Στο Πνευματικό Κέντρο πρόεδρος της διοίκησης θα είναι ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας.

Στην Κεντρική Αγορά και τα Δημοτικά Σφαγεία πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της Ελένης Αλειφέρη, Αναστάσιος Αγγελής. 

Θέμα έγινε για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, τον οποίο σημειωτέον το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει την κατάργηση του.Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες αντιδρούν εντονότατα, σε έμμισθη θέση πρόεδρου προορίζεται από τον Θανάση Βασιλόπουλο, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Κουκούτσης με εκκρεμείς υποθέσεις στην δικαιοσύνη . 

Στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου αντιπρόσωποι του Δήμου θα είναι ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Κοσμόπουλου Γιάννης Χριστόπουλος. 

Στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το Δήμο θα εκπροσωπούν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και η επικεφαλής της “Καλαμάτα Τόπος Ζωής” Τόνια Κουζή. 

Στην Επιτροπή Εγγραφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και το δημοτικό συμβούλιο θα εκπροσωπεί επίσης ο Κώστας Τσαπόγας, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Τζαμουράνη. 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Γραμματισμός ενηλίκων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Αρχική » Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράση 1 (ΠΕ1): Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

Δράση 2 (ΠΕ2): Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης

Δράση 3 (ΠΕ3): Εκπαίδευση νέων και ενηλίκων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά

Δράση 4 (ΠΕ4): Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης – υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές

Το παρακάτω υλικό δημιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος

Εκδόσεις του Προγράμματος
Τα βιβλία που εκδόθηκαν ως παραδοτέα κατά την Α’ Φάση του Προγράμματος

Οδηγός για τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού
Αρχείο

Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο
Γλώσσα – Οδηγός Α
Γλώσσα – Υλικό Α
Γλώσσα – Οδηγός Β
Γλώσσα – Υλικό Β
Μαθηματικά – Οδηγός
Μαθηματικά – Υλικό
Νηπιαγωγεία – Οδηγοί και Υλικό

Με αφορμή… Το δικό μας μεγάλο βιβλίo
Σχετικά με το βιβλίο – από τον Άγγελο Χατζηνικολάου
Εισαγωγή στο βιβλίο και όλο το βιβλίο online

Καλές πρακτικές από τις ενδοσχολικές/εξωσχολικές παρεμβάσεις
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτού του κύκλου είναι η ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη μάθησή τους. Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε:
– Να αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση  ολιστικών, διαθεματικών  προσεγγίσεων στη μάθηση
– Να προσεγγίζεται η μάθηση με όχημα το χορό και την κίνηση, τη μουσική, το θέατρο και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
– Να αναδεικνύεται η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών
– Να προωθείται η ενεργητική και βιωματική μάθηση
– Να αξιοποιούνται οι διαφορετικές ικανότητες και τρόποι μάθησης των παιδιών
– Να ενθαρρύνονται οι συνεργασίες των παιδιών μεταξύ τους, των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, έτσι ώστε η μάθηση και η ανάπτυξη να επιδιώκεται από όλα τα μέλη της μαθησιακής κοινότητας

1) Παρεμβάσεις στη μουσική εκπαίδευση

2) Παρεμβάσεις στη θεατρική εκπαίδευση

3) Παρεμβάσεις στο δημιουργικό χορό και παιχνίδι

4) Παρεμβάσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ζωγραφική στον Υπολογιστή από τα παιδιά του 95ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (Ξυλάδικα)

ΥΠΕΣ: Ποια τακτικά έσοδα των ΟΤΑ λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό εισφορών

  • 30 Ιουλίου 2012 – 12:58

Να ξεδιαλύνει το… τοπίο των εσόδων των ΟΤΑ που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των εισφορών προσπαθεί, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αποστέλλεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (ΑΔΑ: Β41ΝΝ-ΧΥΟ), και με αφορμή «νεώτερα ερωτήματα που υποβάλλονται στο υπουργείο μας, από δήμους της χώρας, αναφορικά με το ύψος των τακτικών εσόδων επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που αυτοί καταβάλλουν», σημειώνει:

Με την υπ’ αριθμ. 11/5978/11-3-2005 εγκύκλιο, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού, μεταξύ άλλων, εισφορών που καταβάλουν οι ΟΤΑ σε ασφαλιστικά ταμεία, όταν οι εισφορές αυτές προσδιορίζονται ως ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους.

«Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα μέρος των τακτικών εσόδων των δήμων είναι πιστώσεις που κατανέμονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου αποκλειστικά, προκειμένου να αποδοθούν στο σύνολό τους σε άλλα, διάφορα του δήμου ή της κοινότητας νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αυτοτελή οικονομική διαχείριση (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πιστώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων: αυτές εγγράφονται μεν στον προϋπολογισμό του δήμου ως τακτικά έσοδα, εν συνεχεία όμως αποδίδονται υποχρεωτικά και στο σύνολό τους από το δήμο στις σχολικές επιτροπές, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα διάφορη από αυτή του δήμου)».

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα τέτοιου είδους εσόδων, το υπουργείο Εσωτερικών είχε υπογραμμίσει ότι «καθόσον, …, οι ανωτέρω πιστώσεις «διέρχονται» από τη διαχείριση εκάστου ΟΤΑ χωρίς στην πραγματικότητα να αυξάνουν τα συνολικά τακτικά του έσοδα, αυτές δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εξόδων παράστασης, εισφορών ή κάθε είδους λοιπών εκροών, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται βάσει των τακτικών εσόδων».

Ανάλογου χαρακτήρα είναι και οι πιστώσεις που κατανέμονται στους δήμους για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής προνοιακών επιδομάτων. «Αυτές εγγράφονται μεν στο δημοτικό προϋπολογισμό ως τακτικά έσοδα, σε κωδικό αριθμό (κ.ά.) της κατηγορίας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», αποδίδονται όμως, υποχρεωτικά και στο σύνολό τους, σε φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται τέτοια επιδόματα 1 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έτσι, στον οικείο κ.α. εξόδου του προϋπολογισμού εγγράφεται δαπάνη ίση ακριβώς με το ποσό που εγγράφεται στον προαναφερόμενο κ.ά. Εσόδου».

Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, «και τα χορηγούμενα στους δήμους χρηματικά ποσά για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων, αποτελούν πιστώσεις που εγγράφονται ως έσοδο και ισόποσο έξοδο στον προϋπολογισμό εκάστου ΟΤΑ, χωρίς στην πραγματικότητα να επαυξάνουν τα συνολικά τακτικά έσοδα του ίδιου, οπότε δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισφορών ή λοιπών εκροών, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται βάσει των τακτικών εσόδων».