Αρχείο κατηγορίας Δήμος Καλαμάτας

Μη ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ με ξέπλυμα Κουκουτση στα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων – νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας


Με παραχάραξη της εκλογικής βούλησης των δημοτών με μη αναλογική, αντιδημοκρατική εκπροσώπηση , συγκροτήθηκαν το βράδυ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας. Έντονη αντίδραση για την πολλαπλή στήριξη από το δήμαρχο, Θανάση Βασιλόπουλο στο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Δημήτρη Κουκούτση . 

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας πρόεδρος θα είναι ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιπρόεδρος θα εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στη Φάρις πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Παντελής Δρούγας και αντιπρόεδρος ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και απερχόμενος πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Γιάννης Δούζης. 

Στον “Διοκλή” πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Σκοπετέας, από το συνδυασμό της Ελένης Αλειφέρη που συνεργάζεται με το συνδυασμό του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου. 

Στη Δημοτική Φιλαρμονική πρόεδρος θα είναι η δημοτική σύμβουλος Μαρία Μπαρούνη, επίσης από την παράταξη της Ελένης Αλειφέρη. 

Στον Αθλητικό Οργανισμό πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Τάκης Βασιλόπουλος και αντιπρόεδρος ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης. 

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής Κώστας Αθανασόπουλος και αντιπρόεδρος ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος. 

Στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος θα είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Πολίτης και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Κοσμόπουλου, Γιάννης Χριστόπουλος. Την εξαίρεση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής ζήτησε σε παρέμβαση του ο Σταμάτης Μπεχράκης .

Στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος θα είναι ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Γυφτέας και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Τζαμουράνη, Παναγιώτης Χειλάς.

Στο Πνευματικό Κέντρο πρόεδρος της διοίκησης θα είναι ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας.

Στην Κεντρική Αγορά και τα Δημοτικά Σφαγεία πρόεδρος θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της Ελένης Αλειφέρη, Αναστάσιος Αγγελής. 

Θέμα έγινε για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, τον οποίο σημειωτέον το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει την κατάργηση του.Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες αντιδρούν εντονότατα, σε έμμισθη θέση πρόεδρου προορίζεται από τον Θανάση Βασιλόπουλο, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Κουκούτσης με εκκρεμείς υποθέσεις στην δικαιοσύνη . 

Στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου αντιπρόσωποι του Δήμου θα είναι ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Κοσμόπουλου Γιάννης Χριστόπουλος. 

Στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το Δήμο θα εκπροσωπούν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και η επικεφαλής της “Καλαμάτα Τόπος Ζωής” Τόνια Κουζή. 

Στην Επιτροπή Εγγραφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και το δημοτικό συμβούλιο θα εκπροσωπεί επίσης ο Κώστας Τσαπόγας, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Τζαμουράνη. 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Γραμματισμός ενηλίκων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Αρχική » Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράση 1 (ΠΕ1): Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

Δράση 2 (ΠΕ2): Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης

Δράση 3 (ΠΕ3): Εκπαίδευση νέων και ενηλίκων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά

Δράση 4 (ΠΕ4): Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης – υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές

Το παρακάτω υλικό δημιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος

Εκδόσεις του Προγράμματος
Τα βιβλία που εκδόθηκαν ως παραδοτέα κατά την Α’ Φάση του Προγράμματος

Οδηγός για τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού
Αρχείο

Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο
Γλώσσα – Οδηγός Α
Γλώσσα – Υλικό Α
Γλώσσα – Οδηγός Β
Γλώσσα – Υλικό Β
Μαθηματικά – Οδηγός
Μαθηματικά – Υλικό
Νηπιαγωγεία – Οδηγοί και Υλικό

Με αφορμή… Το δικό μας μεγάλο βιβλίo
Σχετικά με το βιβλίο – από τον Άγγελο Χατζηνικολάου
Εισαγωγή στο βιβλίο και όλο το βιβλίο online

Καλές πρακτικές από τις ενδοσχολικές/εξωσχολικές παρεμβάσεις
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτού του κύκλου είναι η ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη μάθησή τους. Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε:
– Να αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση  ολιστικών, διαθεματικών  προσεγγίσεων στη μάθηση
– Να προσεγγίζεται η μάθηση με όχημα το χορό και την κίνηση, τη μουσική, το θέατρο και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
– Να αναδεικνύεται η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών
– Να προωθείται η ενεργητική και βιωματική μάθηση
– Να αξιοποιούνται οι διαφορετικές ικανότητες και τρόποι μάθησης των παιδιών
– Να ενθαρρύνονται οι συνεργασίες των παιδιών μεταξύ τους, των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, έτσι ώστε η μάθηση και η ανάπτυξη να επιδιώκεται από όλα τα μέλη της μαθησιακής κοινότητας

1) Παρεμβάσεις στη μουσική εκπαίδευση

2) Παρεμβάσεις στη θεατρική εκπαίδευση

3) Παρεμβάσεις στο δημιουργικό χορό και παιχνίδι

4) Παρεμβάσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ζωγραφική στον Υπολογιστή από τα παιδιά του 95ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (Ξυλάδικα)

ΥΠΕΣ: Ποια τακτικά έσοδα των ΟΤΑ λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό εισφορών

  • 30 Ιουλίου 2012 – 12:58

Να ξεδιαλύνει το… τοπίο των εσόδων των ΟΤΑ που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των εισφορών προσπαθεί, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αποστέλλεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (ΑΔΑ: Β41ΝΝ-ΧΥΟ), και με αφορμή «νεώτερα ερωτήματα που υποβάλλονται στο υπουργείο μας, από δήμους της χώρας, αναφορικά με το ύψος των τακτικών εσόδων επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που αυτοί καταβάλλουν», σημειώνει:

Με την υπ’ αριθμ. 11/5978/11-3-2005 εγκύκλιο, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού, μεταξύ άλλων, εισφορών που καταβάλουν οι ΟΤΑ σε ασφαλιστικά ταμεία, όταν οι εισφορές αυτές προσδιορίζονται ως ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους.

«Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα μέρος των τακτικών εσόδων των δήμων είναι πιστώσεις που κατανέμονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου αποκλειστικά, προκειμένου να αποδοθούν στο σύνολό τους σε άλλα, διάφορα του δήμου ή της κοινότητας νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αυτοτελή οικονομική διαχείριση (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πιστώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων: αυτές εγγράφονται μεν στον προϋπολογισμό του δήμου ως τακτικά έσοδα, εν συνεχεία όμως αποδίδονται υποχρεωτικά και στο σύνολό τους από το δήμο στις σχολικές επιτροπές, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα διάφορη από αυτή του δήμου)».

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα τέτοιου είδους εσόδων, το υπουργείο Εσωτερικών είχε υπογραμμίσει ότι «καθόσον, …, οι ανωτέρω πιστώσεις «διέρχονται» από τη διαχείριση εκάστου ΟΤΑ χωρίς στην πραγματικότητα να αυξάνουν τα συνολικά τακτικά του έσοδα, αυτές δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εξόδων παράστασης, εισφορών ή κάθε είδους λοιπών εκροών, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται βάσει των τακτικών εσόδων».

Ανάλογου χαρακτήρα είναι και οι πιστώσεις που κατανέμονται στους δήμους για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής προνοιακών επιδομάτων. «Αυτές εγγράφονται μεν στο δημοτικό προϋπολογισμό ως τακτικά έσοδα, σε κωδικό αριθμό (κ.ά.) της κατηγορίας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», αποδίδονται όμως, υποχρεωτικά και στο σύνολό τους, σε φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται τέτοια επιδόματα 1 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έτσι, στον οικείο κ.α. εξόδου του προϋπολογισμού εγγράφεται δαπάνη ίση ακριβώς με το ποσό που εγγράφεται στον προαναφερόμενο κ.ά. Εσόδου».

Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, «και τα χορηγούμενα στους δήμους χρηματικά ποσά για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων, αποτελούν πιστώσεις που εγγράφονται ως έσοδο και ισόποσο έξοδο στον προϋπολογισμό εκάστου ΟΤΑ, χωρίς στην πραγματικότητα να επαυξάνουν τα συνολικά τακτικά έσοδα του ίδιου, οπότε δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισφορών ή λοιπών εκροών, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται βάσει των τακτικών εσόδων».