Συνεδριάσεις ΠΕΔ

Εδώ θα ενημερώνεστε για την θεματολογία των συνεδριάσεων.  Η ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι το θεσμικό όργανο συλλογικής έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει ως βασικό σκοπό την εκπροσώπηση και οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Προσκλήσεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Σ. πεδ πελοπονησσου

ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε στις 21 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00π.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Διοικητικά  θέματα

  1. Συγκρότηση Επιτροπών της ΠΕΔ Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ., για το έτος 2016
  2. Συγκρότηση Επιτροπών της ΠΕΔ Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Έργων- Μελετών – Υπηρεσιών  της ΠΕΔ Πελοποννήσου, για το έτος 2016

Β. Προγραμματισμός

 Ψήφιση προγράμματος δράσης της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου έτους 2016 Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης

Δ. Οικονομικά θέματα

  1. Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2016 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την εξέταση των πεπραγμένων της ΠΕΔ Πελοποννήσου από 1/10/2015 έως 31/12/2015
  2. Ψήφιση απολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου  οικ. έτους 2015
  3. Ψήφιση προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου οικ. έτους 2016 Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια

 
  • Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή διαγωνισμού δημοπρασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 21,  παρ. 3β του Ν. 3669/2008.
  • Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 2 της αρ. ΓΠ/23641/37-2003 ΚΥΑ(ΦΕΚ973/Τ.Β΄/15-7-2003). Εισηγητής : κ. Καμπόσος Δημήτριος, Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

       

Κοινωνικό,Πολιτικό,Αυτοδιοικητικό