ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Αλ. Χαρίτσης: «Σε μικρά και μεσαία έργα το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Αλ. Χαρίτσης: «Σε μικρά και μεσαία έργα το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020» https://www.scribd.com/doc/272926687/sxedio-nomou-ota-pdf ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΕ: Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και στην Προώθηση της Ανάπτυξης kede-logΗ πρωτοφανής κρίση που βιώνει η Χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας. Για να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θεωρεί αναγκαία τη διεύρυνση της Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες. Είναι μονόδρομος η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί ο Δήμος:
  • ο φορέας ενός νέουτοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, προκειμένου να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και
  • ο φορέας παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, με έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι απαραίτητο: – να ενισχυθούν τα οικονομικά των Δήμων και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα Αναπτυξιακά Προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, -να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, -να διασφαλιστούν οι μηχανισμοί και οι πόροι που θα καταστήσουν τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού βασικούς μοχλούς για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, -να δοθούν στους Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού ουσιαστικές αρμοδιότητες στα ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία, την πολεοδομία,το περιβάλλον, την υγεία, την απασχόληση και γενικότερα την ποιότητα ζωής των πολιτών.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΛΛΗΣ Λ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρουσίαση

Σήμερα, η διοικητική μεταρρύθμιση δεν προσεγγίζεται μόνο με όρους κατάργησης ή δημιουργίας οργάνων και ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικών επιπέδων (υπουργείων, περιφερειών και ΤΑ), αλλά προσδίδεται ίσο βάρος και στις διοικητικές λειτουργίες και τα αποτελέσματά τους. Η δημιουργία μιας νέας δομής πρέπει να απαντά στα ερωτήματα: τι θέλουμε να κάνει και γιατί; Πως θα το κάνει και ποια τα κριτήρια και οι διαδικασίες ελέγχου της επιτυχίας / αποτυχίας; Χρειάζεται συνολική αναβάθμιση διοικητικών λειτουργιών, δηλαδή: – Ικανότητα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού – Ικανότητα ελέγχου εφαρμογής δημόσιων πολιτικών – Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας συμβάσεων – Ικανότητα αξιολόγησης αποτελεσμάτων – Χρήση ποσοτικών μεθόδων διοίκησης (ανάλυση κόστους-ωφέλειας με βάση δείκτες απόδοσης) – Προηγμένες τεχνικές λογιστικής καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου – Προηγμένες τεχνικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ      

Κοινωνικό,Πολιτικό,Αυτοδιοικητικό