Lagarde στην ΕΚΤ: λάθος πρόσωπο για λάθος δουλειά

4 Σεπτεμβρίου 2019

GUE/NGL

Η αριστερή ομάδα στο Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει τον υποψήφιο για την προεδρία της ΕΚΤ
Lagarde στην ΕΚΤ: λάθος πρόσωπο για λάθος δουλειά

Οι αριστεροί ευρωβουλευτές θα καταψηφίσουν σήμερα την Χριστίνα Λαγκάρντ ως επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα οκτώ της χρόνια στο τιμόνι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – στο πλαίσιο της Τρόικα μαζί με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – χαρακτηρίστηκαν από πολιτικές που επιδείνωσαν την ανισότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ωφελούσαν το 1%.

Σχολιάζοντας πριν από την ψηφοφορία, ο συμπρόεδρος της GUE / NGL Manon Aubry (France Insoumise, Γαλλία) δήλωσε:

“Η Christine Lagarde είπε ότι η ΕΚΤ πρέπει να« ακούει την αγορά και τον λαό », αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν αυτό που θέλουν οι αγορές. Όσο οι νομισματικές πολιτικές της ΕΚΤ εξυπηρετούν μόνο την αγορά – όχι τον πλανήτη και τον λαό – η Ομάδα μας θα ψηφίσει κατά του διορισμού του Lagarde ως επικεφαλής της ΕΚΤ ».

“Την αυριανή ακρόαση προειδοποίησα τη Lagarde για τα δίδυμα ζητήματα των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά η υπεράσπιση των νομισματικών πολιτικών της ποσοτικής χαλάρωσης και της σταθερότητας των τιμών σημαίνει ότι οι κερδοσκόποι και οι πλούσιοι θα επωφεληθούν και πάλι. Δεν είχε απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας. “

“Έχει προσποιηθεί ότι ενδιαφέρεται για την αλλαγή του κλίματος, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να δεσμευτεί για συγκεκριμένες ενέργειες. Θα σταματήσει η ΕΚΤ η χρηματοδότηση ρυπογόνων βιομηχανιών; Οι πόροι της ΕΚΤ θα πάνε απευθείας στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε μια νέα πράσινη συμφωνία; Δεν έχουμε απαντήσεις σήμερα “, κατέληξε ο Aubry.

Επίσης ο Δημήτριος Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), ο οποίος δήλωσε:

“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να έχει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο από ό, τι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι, μετακινώντας από το ένα θεσμικό όργανο στο άλλο, η Christine Lagarde πρέπει να το υποστηρίξει”.

«Κατά την ακρόαση, την ρώτησα και για την ταλαιπωρία της Ελλάδας στα χέρια των δύο πρώτων μνημονίων καθώς και των διαβόητων« λανθασμένων πολλαπλασιαστών »του ΔΝΤ που τριπλασίαζαν την ανεργία και εμβαθύνουν την ύφεση μας. Ήταν πραγματικά απλά να σώσουμε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, όπως είπαν κάποτε οι Strauss-Khan και Dijsselbloem; “

“Η ανησυχία μου είναι λοιπόν ότι, πηγαίνοντας από το ΔΝΤ στην ΕΚΤ, ανακυκλώνουμε απλώς την ηγεσία – τίποτα δεν θα αλλάξει πολλά. Ως εκ τούτου, θα καταψηφίσω την υποψηφιότητά της απόψε “, πρόσθεσε.

Φωτογραφία ευγενική προσφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τι είναι τελικά αρμόδιες οι Οικονομικές Επιτροπές στους Δήμους

Πηγή : http://www.airetos.gr/gia-ti-einai-telika-armodies-oi-oikonomikes-epitropes-stoys-dimoys.aspx

5/9/2019

Μετά από αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες που θα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε Δήμο στην τρέχουσα δημοτική θητεία.

Το πολύπαθο σχετικό άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή–Αρμοδιότητες» του Καλλικράτη (ν.3852/2010), αρχικά τροποποιήθηκε το 2016, με το αρ.54 του ν.4447/2016. 

Στη συνέχεια το 2018, με την παρ.3 του αρ.203 του Κλεισθένη(ν.4555/2018).

Ώσπου πρόσφατα αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 και μετά πάλι άλλαξε με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019.

Σήμερα, λοιπόν, ισχύει ότι ηΟικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, το οποίο ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

1) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

2) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο Έκθεση προς το ΔημοτικόΣυμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3) Προελέγχει τον απολογισμό.

4) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

5) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

7) Εισηγείται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

8)Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις αυτές εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

9) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

10) Καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της.

11) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο ΔημοτικόΣυμβούλιο.

12) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το ΔημοτικόΣυμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου.

13) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Ομάδων Διοίκησης Έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Δ9 του ν.4336/2015.

14) Ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

15) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

16) Εισηγείται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.73παρ.1.B.v. του ν.3852/2010(δηλ. το σχέδιο κανονιστικών Αποφάσεων των αρ.79 και 82 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

17) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

18) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

19) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμουςείτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθίαείτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε Ανώτατα Δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί,επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με Απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.281 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

20) Αποφασίζει για:

i) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το αρ.174 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,

ii) τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ κατά το αρ.170 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,

iii) την απευθείας ανάθεση σε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά το αρ.12 του ν.4412/2016,

iv) τη χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων κατά το αρ.259παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου.

v) την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κατά το αρ.259παρ.4 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,

vi) την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

21) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

(Να σημειωθεί ότι, βάσει της παρ.5 του αρ.82 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.83 του ν.4555/2018, η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε Κοινότητα έως 300 κατοίκων, γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Κοινότητας.)

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 17, 18 και 19 η Απόφαση λαμβάνεται ύστερα από Γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής Απόφασης. Αυτό ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το ΔημοτικόΣυμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 60.000 ευρώ της ανωτέρω περ.12.

Σύμφωνα με την περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του ν.3852/2010, όπως μετεβλήθη με την παρ.1 του αρ.14 του ν.4625/2019, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Υπογραμμίζεται πως η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική Απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Και αντιστρόφως, η παρ.6 του 65 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.72 του ν.4555/2018, προβλέπει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με Απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ.18 του αρ.5 του ν.4623/2019, όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με τον.4623/2019έχουν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή, εφεξής αρμόδιο όργανο για τη λήψη Απόφασης ή έγκρισης θα είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Η “επανεκκίνηση” πήρε μετάθεση μια τετραετία

 Γράφτηκε από τον  Ηλίας Μπιτσάνης

Eπί Τάπητος: Η “επανεκκίνηση” πήρε μετάθεση μια τετραετία

“Επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως” έλεγε το αρχαίο ρητό και καταφεύγω στην επανάληψη γιατί η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έδειξε ότι όχι μόνον γίνεται αξιοποίηση στο έπακρο της θεσμικής εκτροπής αλλά επανέρχεται ανανεωμένο το δόγμα “Νίκα”.

Λογικά η ανάληψη θα έπρεπε να συνοδεύεται με σαφή τοποθέτηση επί των προτεραιοτήτων σχετικά με την πόλη αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πράγματι υπάρχουν και ότι μπορούν να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων. Εκ των πραγμάτων θεσμικά ο (οποιοσδήποτε) δήμαρχος εξαρτάται τα μέγιστα από τον (οποιονδήποτε) περιφερειάρχη. Οταν τυχαίνει νέος περιφερειάρχης να είναι ο παλιός δήμαρχος και δήμαρχος ο θητεύσας δίπλα του, εκείνα τα “άλλαξέ τα όλα” μόνον ως… ψιλό γαζί φαντάζουν. Εγραφα λοιπόν πριν από 3,5 χρόνια και το επαναλαμβάνω ως αναγκαία υπενθύμιση με την υποσημείωση ότι η αναγκαία επανεκκίνηση (όπως την αντιλαμβάνομαι βεβαίως) πήρε μετάθεση μια τετραετία και βλέπουμε:

«Αντίθετα με όσα δείχνουν να πιστεύουν ορισμένοι, η Καλαμάτα είναι πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο αλλά κανένας δεν κάνει απολύτως τίποτε, προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό το όνομα που έχει. Αντιθέτως άπειρη “ενέργεια” καταναλώνεται για τη διοργάνωση και προβολή εκδηλώσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τον παραγωγικό ιστό και σε τελευταία ανάλυση δεν προσφέρουν τίποτε σε αυτό το οποίο με όρους οικονομίας αγοράς χαρακτηρίζεται ως brand name της πόλης. Δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει χθες αλλά οι άρχοντες της πόλης δείχνουν να έχουν μια αλλεργία στη λέξη που τείνει να “απαγορευτεί” στην Καλαμάτα. Εκείνοι που κρατούν τα κλειδιά της δείχνουν να μην την χρειάζονται, καθώς η αντίληψη της “αυθεντίας” διαπερνά τη συμπεριφορά της ηγεσίας του δήμου. Η ιδιοκτησιακή αντίληψη για τα “κλειδιά” της πόλης οδηγεί και σε φαινόμενα προκλητικής υπεροψίας την οποία επιδεικνύουν ορισμένοι εκ των ζηλωτών της “αιωνιότητας” σε θέσεις και αξιώματα. Γεγονός που αποτρέπει από τη συμμετοχή ζωντανές δυνάμεις που θα ήθελαν και θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της πόλης του μέλλοντος. Συνειδητά ή ασυνείδητα η ηγεσία της πόλης περιθωριοποιεί το μέλλον της και το οριοθετεί στις δικές της εν πολλοίς ερασιτεχνικές επιλογές, ακόμη και σε εκείνα τα θέματα στα οποία εκ των πραγμάτων τον πρώτο λόγο έχουν οι ειδικοί επιστήμονες. Αρκεί να διαβάσει κάποιος τα όσα διαμείβονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει βουλευόμενο σώμα αλλά ένα όργανο, το οποίο λειτουργεί τυπικά επειδή το προβλέπει ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων και δεν μπορεί να καταργηθεί με… απόφαση δημάρχου. Γιατί εδώ που τα λέμε, σε όλη τη δραστηριότητα του δήμου αυτό συμβαίνει. Ολες οι θεσμικές προβλέψεις έχουν ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα, από τις αρμοδιότητες των αιρετών μέχρι τη λειτουργία της υπαλληλίας. Η αναμονή της… διαδοχής παίζει και αυτή το ρόλο της.

Υποθέτω πως γίνεται αντιληπτό βεβαίως ότι οι λέξεις και οι έννοιες έχουν πολιτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου αφορούν θεσμικές συμπεριφορές και δεν συνδέονται με κάθε είδους “προτιμήσεις” σε πρόσωπα και χρώματα. Από πολλές πλευρές γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται “επανεκκίνηση” για να ξεκολλήσει η πολιτική, θεσμική και διοικητική λειτουργία της πόλης από τις εμμονές που καλλιεργεί -ορισμένες φορές και αναπόφευκτα- η αίσθηση της “μοναδικής αλήθειας” που διακατέχει όσους νέμονται την εξουσία. Αντιλαμβάνομαι ότι για πολλούς -παράγοντες και μη- τέτοιες τοποθετήσεις είναι δυσάρεστες, ενώ ορισμένοι βλέπουν και σκοπιμότητες. Οσο και αν ενοχλεί όμως και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία προσωπική προσδοκία από την όλη ιστορία, δεν υπάρχει κανένας λόγος για “εκπτώσεις” στις απόψεις. Πολύ περισσότερο όταν αυτές διατυπώνονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τις όποιες επιλογές θα κληθούν κάποια στιγμή να κάνουν παράγοντες και πολίτες. Απλώς προειδοποιούν ότι το μοντέλο διεύθυνσης των τοπικών υποθέσεων έχει πλέον ξεπεραστεί. Οτι δυνάμεις της πόλης (και δεν εννοώ πολιτικές) που θα μπορούσαν να δώσουν άλλη πνοή και αέρα, εκείνες που έχουν το μέλλον δικό τους και ως εκ τούτου λόγο με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για το μέλλον της πόλης, θα πρέπει να “απελευθερωθούν” και να βγουν στο προσκήνιο. Γνωρίζω ότι το “τόπο στα νιάτα” είναι απλώς μια ευχή και η λέξη “νιάτα” δεν σημαίνει ούτε ανανέωση, ούτε πρόοδο από χέρι. Είναι όμως προαπαιτούμενο σε κάθε συζήτηση για την αναγκαιότητα της “επανεκκίνησης”.

Τα ζητήματα του σχεδιασμού για το μέλλον της πόλης δεν έχουν να κάνουν με το πλήθος των μελετών (εντός ή εκτός εισαγωγικών), οι οποίες καταλήγουν στην καλύτερη περίπτωση να… κοσμούν τους φoριαμούς και να γεμίζουν τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών του δήμου. Εχουν να κάνουν από τη μια πλευρά με το πώς θέλουν και φαντάζονται την πόλη τους οι άνθρωποι που θα ζήσουν το μέλλον της πέρα από τον ορίζοντα του πεπερασμένου που έχει η ζωή. Με τα έργα υποδομής και τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα προσδιορίσουν αυτό το μέλλον. Από την άλλη πλευρά έχουν να κάνουν με την παραγωγική δομή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ένα πεδίο στο οποίο ο δήμος αλλά και οι συντελεστές της παραγωγής έχουν σημαντικό ρόλο. Αυτή η αντίληψη προσδιορίζει και πολιτικά το περιεχόμενο της έννοιας η οποία αποτυπώνεται στο χαρτί με τη λέξη “συζήτηση”. Και αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί στους τέσσερις τοίχους των (οποιωνδήποτε) γραφείων, όπου οι άρχοντες παίρνουν αποφάσεις με γνώμονα το δικό τους πολιτικό μέλλον. Είναι δύο ασύμβατες καταστάσεις και αποκλίνουσες προοπτικές. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν πρόβλημα αν κάθε σημερινή απόφαση δεν επηρέαζε το μέλλον. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η επίδραση είναι καθοριστική σε τέτοιο βαθμό που η κινητοποίηση όλου του δυναμικού και η συμβολή του στη διαμόρφωση δημοτικών πολιτικών είναι απολύτως αναγκαία. Με μια προϋπόθεση-κλειδί σε κάθε περίπτωση: Οτι θα συνειδητοποιήσουν πως ρόλος και αποστολή του δήμου είναι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε βάρος τού (μικρού ή μεγάλου) ιδιωτικού.

Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της προϋπόθεσης και της διαχείρισής της. Πλην όμως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος ότι αυτό δεν είναι και… αυτονόητο για όλους. Και φυσικά υπάρχουν συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα: Βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του μέλλοντος μιας πόλης είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το θέμα η δημοτική αρχή είναι απολύτως χαρακτηριστικός του τρόπου με τον οποίο ζυγίζει το δημόσιο συμφέρον και τη σχέση του με το ιδιωτικό. Η τραγική διαδικασία με την οποία ουσιαστικά ακυρώθηκε η εφαρμογή του -όσο και αν διαφωνούσε κάποιος με τη φιλοσοφία και τις τελικές ρυθμίσεις- είναι πολύ χαρακτηριστική. Για το κορυφαίο πρόβλημα της στάθμευσης, κυκλοφορίας και συγκοινωνίας της πόλης, η… ριζοσπαστική προσέγγιση περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης των δημοτικών ταμείων μέσα από την ελεγχόμενη στάθμευση και τα πρόστιμα. Η αισθητική της επέμβασης στους δημόσιους χώρους μόνο με το όραμα μιας πόλης υψηλής αισθητικής δεν συμβαδίζει και φαίνεται ότι η λογική αυτή θα έχει και συνέχεια. Στο πεδίο της παραγωγικής δομής το έργο του δήμου είναι… υπό το μηδέν. Θα χρειαστεί ένα ολόκληρο σημείωμα για να ψηλαφήσουμε αυτό το θέμα. Κάποτε ένα συμπατριώτης από την Αυστραλία που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει “Καλαμάτα” στον κόσμο, έκλεινε το μικρό σημείωμα που μου είχε στείλει στην “Ελευθερία” αναφερόμενος στις ελιές Καλαμάτας: “Δεν γνωρίζω τι μπορεί να γίνει. Σκέφτεστε όμως τι θα είχαν κάνει οι Αμερικάνοι αν η ελιά Καλαμών ήταν δικό τους προϊόν;”.

Εν κατακλείδι: Το μέλλον της πόλης είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να το διαχειρίζονται οι παράγοντες όπως θα διαχειρίζονταν την προσωπική τους περιουσία. Τα χωρίζει άβυσσος…».

ΓΙΑΤΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ;

Η δημιουργική και ανήσυχη γειτονιά των Εξαρχείων από το 1830 έως σήμερα

Πηγή Νίνα Γεωργιάδου· 3 Σεπτεμβρίου ·  

Όταν ο Βαυαρός μπουλης, Οθωνας, στέφθηκε βασιλιάς μιας χωράς που αγνοούσε κι οι αγωνιστές της, όσοι είχαν επιζήσει, ζητιάνευαν ή φυλακίζονταν, μάστορες και καλφάδες ήρθαν απ τις Κυκλάδες και την Ήπειρο, για να του χτίσουν το παλάτι. 

Πολλοί εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή, που καθώς ήταν… μακριά απ τα σκαριά των ανακτόρων, ονομάστηκε Προάστιον. 

Μαζευτήκαν εκεί και αγγειοπλάστες αφού το νταμάρι στον κοντινό λόφο (Στρέφη) έδινε και κοκκινόχωμα που στροβιλιζόταν στον τροχό κι έβγαζε πιθάρια. 

Η περιοχή βαφτίστηκε απ τον εργατοκοσμο Πιθαραδικα. 

Όταν οι καλφάδες έχτισαν το Πανεπιστήμιο, τα Πιθαραδικα γέμισαν σπουδαστές, καθηγητές, ποιητές, συγγράφεις, τυπογράφους και κάθε λογής διανοούμενους. 

Τα αγγειοπλαστεια συνυπήρχαν πια με βιβλιοπωλεία, παντοπωλεία, μανάβικα και υφασματεμπορικα.  Ήταν η εποχή που οι νέοι κυκλοφορούσαν με εισαγόμενα λευκά κάπελα. Οι φοιτητές της εποχής βίωναν τη βαυαρική καταπίεση και θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεση τους στην εισαγωγή “ξενόφερτων” καπέλων και στη στυλιζαρισμένη εμφάνιση. Αντικατέστησαν λοιπόν τα λευκά κάπελα με ψαθάκια από τη Σίφνο, που ήταν απλά, φτηνά, ντόπιας παράγωγης και παρέπεμπαν στα κάπελα που φορούσαν στην Ιταλία οι εξεγερμένοι του Γαριβαλδη.

Έτσι, οι φοιτητές με τα ψαθάκια, που σιχάθηκαν τη βαυαρική αποικιοκρατία, ονομάστηκαν Γαριβαλδινοι και οι συντηρητικοί παλατιανοί των άσπρων καπέλων, Αυστριακοί.  Οι εισαγωγείς των λευκών καπέλων είδαν να μειώνονται τα κέρδη και στις 11 Μαϊού 1859, που Γαριβαλδινοι, Αυστριακοί και ντροπαλαι δεσποσυναι έκαναν βόλτες στο Πεδίον του Αρεως, έστειλαν υπάλληλους με ξεχαρβαλωμένα ψαθάκια κι αλλά σε σχήμα και μέγεθος περιπαικτικό, να κατατροπώσουν την αίτια του μειωμένου μπεζαχτά. 

Έτσι ξεκίνησαν τα Σκιαδικα, που εξαπλώθηκαν στα γύρω Πιθαραδικα κι έμειναν στην ιστορία για τη βαρβαρότητα των χωροφυλάκων αλλά και ως η πρώτη εξέγερση, που τρία χρόνια μετά θα έστελνε τον Οθωνα από κει που ήρθε.  Αρχηγός της χωροφυλακής ήταν ο Κωσταντινος Δημητριάδης, που είχε πρόσφατα απαρνηθεί τη φουστανελά, είχε εκλεγεί βουλευτής με νοθεία και είχε χοντρύνει τα μπαστουνιά των χωροφυλάκων σε ρόπαλα, που πάνω τους έγραφαν, “η ισχύς του νομού”. 

Ο Εντμόν Αμπού γράφει εκείνη την εποχή, “τους υφιστάμενους του αρχηγού της χωροφυλακής, κανείς δεν θα ήθελε να τους συναντήσει στη γωνιά ενός δάσους”. Τόσο τρόμο προκαλούσαν από τότε οι “προστασίας του πολίτη”.  Τα Σκιαδικα πνίγονται σε μια άγρια καταστολή. 

Τα Πιθαραδικα συνεχίζουν να πυκνοκατοικουνται και περίπου μια εικοσαετία μετά τα Σκιαδικα, έρχεται από την Κόνιτσα ο Βασίλειος Έξαρχος και ανοίγει ένα μεγάλο εμπορικό, με όλα τα καλά. Λάδια, κρασιά και ηπειρωτικά τυριά, πάστες ρέγγες και υφάσματα. 

Η περιοχή γίνεται διάσημη χάρη στο μεγαλομπακαλικο, γωνιά Θεμιστοκλέους και Σόλωνος και παίρνει το όνομα του μεγαλομπακαλη.  Το Προάστιον που έγινε Πιθαράδικο, όλοι το ξέρουν τώρα ως Εξάρχεια. 

Φτάνουμε στο ντροπιαστικό ελληνοτουρκικό πόλεμο και η έξαρση του εθνικισμού είναι τέτοια, που συμπαρασύρει το φοιτητόκοσμο στα Ευαγγελικά.  1901, Νοέμβρης. Στην περιοχή γύρω απ το Πανεπιστήμιο και στα Εξάρχεια, πορείες, ξύλο, συλλήψεις και νεκροί γιατί ο υπερεθνικισμος είναι τυφλά και “βλέπει” στη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική, τον “σλαβικό κίνδυνο” 

Τα Ευαγγελικά τελειώνουν, με 8 ή 11 νεκρούς.  Μέσα στη δίνη των εξεγέρσεων και του μεσοπόλεμου γεννιούνται και μετακομίζουν στο μεταξύ ποιητές και οι συλλογές τους τυπώνονται στα τυπογραφεία των Εξαρχείων

Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, το Χημείο στη Σόλωνος φιλοξενεί στα υπόγεια του, ένα πολύτιμο ασύρματο. 

Η Εθνική Αντίσταση κάνει τις ταράτσες, στα Εξάρχεια, προμαχώνες. Στην Μπλε Πολυκατοικία, που στεγάζονταν οι πράκτορες του Μίδα, ο ΕΛΑΣ εγκαθιστά βαρύ οπλισμό. Είναι η ίδια πολυκατοικία στην οποία μετά έμειναν η Βέμπο, ο Αλέκος Σακελλαριοε, ο Δημήτρης Μυράτ, ο Χορν.  Στα Εξάρχεια πάντα συνυπάρχει η εξέγερση με τη διανόηση

Το 1973 άλλη μια ταράτσα της περιοχής σφραγίζεται από μισν εξέγερση. Η ταράτσα της Νομικής. 

Λίγους μήνες μετά, το Νοέμβρη του 1973 και λίγα στενά πιο κάτω, η εξέγερση του Πολυτεχνείου σημαδεύει ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία. Πάλι στα Εξάρχεια, στη Στουρναρη, ο φονιάς Ντερτιλής σηκώνει το όπλο, σημαδεύει και δολοφονεί τον εικοσάχρονο φοιτητή Δημήτρη Μυρογιαννη. 

Την Πρωτομαγιά του 1976, η ανακοίνωση για το χαμό του Παναγουλη στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Πεδίο τπυ Αρεως σημαίνει συναγερμό. Ο κόσμος ανεβαίνει προς τη Βουλή και δυνάμεις καταστολής με αύρες, χτυπάνε άγρια τους διαδηλωτές. 

Όλοι οι δρόμοι των Εξαρχείων θολώνουν με καπνογόνα και οι διαδηλωτές πνίγονται στα δακρυγόνα. 

Στα ίδια στενά, το Νοέμβρη του 1985, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, ο αστυνομικός Μελιστας σηκώνει το όπλο και δολοφονεί τον 15χρονο Καλτεζα. 

Οι δρόμοι των Εξαρχείων φιλοξενούν για πολύ καιρό μαζικές διαδηλώσεις οργής.  Το Δεκέμβρη του 2008, πάλι στα Εξάρχεια, ο 15χρονος μαθητής Αλέξης Γρηγοροπουλος πέφτει νεκρός από σφαίρα του “ειδικού φρουρού”, Κορκονέα. 

Από τότε μέχρι σήμερα, η συνοικία που έζησε τη φονική βια των αστυνομικών και τον άδικο θάνατο νέων ανθρώπων, διασχίζεται από πρεζεμπορους που ποτέ δεν συλλαμβάνονται, διαπομπεύεται από δημοσιογραφισκους εντεταλμένης υπηρεσίας βοθροκαναλων και γίνεται καταφύγιο κυνηγημένων ανθρώπων, προσφύγων, μεταναστών, εξεγερμένων γιατί είναι μια συνοικία με ψηλό δείκτη αλληλεγγύης. 

Οι ήχοι στα Εξάρχεια είναι ένα μιγμα από συνθήματα σε πορείες, ποδοβολητά ΜΑΤατζηδων, μηχανές τυπογραφείων, απαγγελίες ποιημάτων, την κιθάρα του Ασιμου και τραγούδια σε μαγέρικα. 

Είναι τόσο το άδικο αίμα που έχουν πιει οι δρόμοι αυτής της συνοικίας, ώστε σε οποία γωνιά κι αν αφήσεις ένα κόκκινο γαρύφαλλο, θα ναι στη μνήμη…  Τα Εξάρχεια είναι η σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου σε μια πολύτιμη συμπύκνωση. 

Είναι το Καρτιε Λατεν της Αθήνας που επιμένει να βγάζει ποιητές, αλληλέγγυους, βιβλία, μουσικές κι εξεγερμενους

Η άγρια καταστολή και η διαπόμπευση θέλει τα Εξάρχεια ξεπουλημένα μπιτ παρά στους νεογιαπηδες, τους δρόμους αποστειρωμένους από το άδικο αίμα, την ιστορία του τόπου αποστειρωμένη από την εξέγερση και όλους εμάς με βάρια ιστορική και κοινωνική άνοια. 

Πηγή: Νίνα Γεωργιάδου