Κινητά Πράσινα Σημεία: Το νέο στίγμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ενημέρωση Ειδήσεις Πληροφόρηση

Sharing is caring!


Δρ, Έφη Τριτοπούλου,Γενική Διευθύντρια “Citipost”• Κινητά Πράσινα Σημεία: Το νέο στίγμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης