Ημερήσιο αρχείο: 7 Ιανουαρίου, 2019

Μπεχράκης: Το κομματικός σημαίνει «στενός» δεν ισχύει … πάντα

Μπεχράκης: Το κομματικός σημαίνει «στενός» δεν ισχύει … πάντα

«Στενός γιατί είναι κομματικός» Μια φράση που θέλει ανάλυση ως προς το περιεχόμενο της . Τοποθετεί όλα τα κόμματα στο ίδιο τσουβάλι, ότι είναι το ίδιο και εκείνα που πιστεύουν ότι η αυτοδιοίκηση περιέχει...