«Δημοτική Συνεργασία» στο Δήμο Καλαμάτας ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΩΝ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

“Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, ενταγμένοι, για πολλά χρόνια, στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον”

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Καλαμάτας, για τα ακόλουθα:

Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, για πολλά χρόνια, ενταγμένοι στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον, με ένα τρόπο, θέλουμε να πιστεύουμε, συνεπή και ανιδιοτελή.
Προσπαθήσαμε, ως αυτοδιοικητική δύναμη, να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας και να προσφέρουμε στο Δήμο Καλαμάτας . Δημιουργήσαμε, όταν χρειάστηκε, αυτοδιοικητικές κινήσεις και εκλογικούς συνδυασμούς και μάλιστα σε διευρυμένο πλαίσιο. Στις προηγούμενες εκλογές (2014), αποφασίσαμε – με πολλούς άλλους ανθρώπους και με πρωτοβουλία μας – να συγκροτήσουμε τον εκλογικό συνδυασμό «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες». Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων, όπως το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών», οι Οικολόγοι, οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων κλπ.. Τώρα, όλοι μαζί, επιθυμούμε να προχωρήσουμε, ως «Δημοτική Συνεργασία», απευθυνόμενοι, εκ νέου, στους πολίτες του Δήμου μας.

Χωρίς , λοιπόν, να απουσιάσουμε ούτε λεπτό, από τα δημοτικά πράγματα, είχαμε συστηματική προγραμματική παρουσία, καθ’ όλη τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής – και όχι μόνο – κρίσης.
Είχαμε συμβολή στην προγραμματική επεξεργασία προτάσεων του αυτοδιοικητικού χώρου μας, τις οποίες καταθέσαμε εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχοντας, ως οφείλαμε, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των νομικών προσώπων του Δήμου μας, τόσο στην αυτοδιοικητική περίοδο, που διανύουμε, όσο και σε προηγούμενες.

Επιδιώξαμε σταθερά τη δημιουργική αντιπολίτευση, αποφεύγοντας τις στείρες και ισοπεδωτικές αρνήσεις και αντιπαραθέσεις, ενεργώντας, συγχρόνως, μέσα από τη θεώρησή μας για μια ουσιαστική, αγωνιστική και πολιτικοποιημένη αυτοδιοίκηση.
Θεωρούμε ότι, ως αυτοτελείς οντότητες, είμαστε μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, όπως και οι λοιπές αυτοδιοικητικές δυνάμεις, όντας επιφορτισμένοι με τα θέματα, που αφορούν στην τοπική κοινωνία.

Θεωρούμε το ρόλο αυτό εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η δημοτική εντολή λαμβάνεται μέσω της καθολικής ψηφοφορίας, όπως γίνεται και στην περίπτωση εκλογής της κεντρικής διοίκησης.
Υποστηρίζουμε τον οριοθετημένο συνταγματικά ρόλο των κομμάτων και επιδιώκουμε την ισόρροπη, αναγκαία και δημιουργική σχέση μαζί τους, διότι η ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους συνιστά ουσιώδες συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε τη χειραφέτηση της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος, πρωτίστως, με τη μεταφορά πόρων και νέων αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτοτέλειάς της.

Είμαστε μέρος των δυνάμεων, που προσπάθησαν να υπάρχει συλλογική λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων και των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην μεταφέρονται οι τυχόν παθογένειες της κεντρικής πολιτικής σκηνής σε τοπικό επίπεδο.

Με αυτή τη λογική, επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους, όσους συμφωνούν σε αυτό το γενικό πλαίσιο,μπροστά σε μια νέα περίοδο για την αυτοδιοίκηση, που καθορίζεται, ιδίως, από το νέο νομοθέτημα του «Κλεισθένη».

1] ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ;

Σε ό,τι μας αφορά και με βάση την αντίληψή μας για τα πράγματα, βλέπουμε την αυτοδιοίκηση ως σημαντική παράμετρο εκσυγχρονισμού της παραγωγικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Ειδικό άξονα, στην αυτοδιοικητική μας αντίληψη, αποτελεί η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της πολυνομίας ή των νομοτεχνικών αστοχιών και επικαλύψεων, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορούν ευρύτερα την λειτουργία της. Σύμφωνα με την αυτοδιοικητική μας θεώρηση, ο «Κλεισθένης» ανοίγει ένα πλαίσιο ευρύτερων συγκλίσεων και ενός μόνιμου διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις δυνάμεις και τοποθετηθεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ενισχυμένο κύτταρο δημοκρατίας, συζήτησης και τακτικής λογοδοσίας, δίπλα στους πολίτες, αναγορεύει δε την αυτοδιοίκηση, ως πεδίο συναινέσεων και συνεργασιών. Κατά τη γνώμη μας, η δημοκρατική σύνθεση απόψεων, λογικών και πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, τη βασική διάκριση ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, τη Δημοκρατία απέναντι στον λαϊκισμό, τη δημιουργία απέναντι στην απραξία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών απέναντι στην αδράνεια, το σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες, καθώς και τη λειτουργία της, σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και ελέγχου από όλους τους πολίτες.

2] ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ

Ισχυρός δήμος είναι ο δήμος, που δρα με προγραμματικές, κοινωνικές και οικολογικές αναφορές, κινητοποιώντας τις τοπικές δυνάμεις, που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο συμμετοχικό κοινωνικό κεφάλαιο. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των συνεργασιών, μέσω των νέων δυνατοτήτων, που παρέχει ο «Κλεισθένης», με στόχο την αποτελεσματικότητα έργων, υπηρεσιών και ενεργειών, για την πόλη.

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη, με ιστορία. Όμως σήμερα, έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον και αναζητεί το νέο της πρόσωπο, όπως αυτό οριοθετείται μέσα από τη βιώσιμη (αστική και μη) τοπική ανάπτυξη, τη κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το αγροτικό και τουριστικό προϊόν της, το φυσικό περιβάλλον, τη δικτύωση και συμμετοχή των δημοτών της.
Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, θεμελιώνοντας συνεργασίες πάνω σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει, ως συστατικό στοιχείο του, την προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. αναβάθμιση περιβάλλοντος). Πρέπει να προχωρήσουμε, με προσανατολισμό το κλείσιμο των πληγών, που αφήνει πίσω της η κρίση, καθώς και τη μείωση των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει να προχωρήσουμε, με σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των ανθρώπων στα αστικά κέντρα, αλλά και τις αγροτικές περιοχές. Με σκοπό τη συνεργασία με τους όμορους δήμους, που απορρέει από την υποχρέωσή μας, ως μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Με την εμβάθυνση στην παραγωγή του πολιτισμού και την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών. Με την οργάνωση ενός αυτοδιοικητικού μπλοκ εναντίον της ανόδου κάθε ακραίας λογικής και συμπεριφοράς, που αποτελεί το καταστροφικό υπόστρωμα ενάντια στη συμμετοχή, τον πολιτισμό και την αυτοδιοικητική δημιουργία. Με την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας και των γειτονιών του Δήμου. Με τη στήριξη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών πρωτοβουλιών στο Δήμο μας. Με τις αναβαθμισμένες – έξυπνες δημοτικές υπηρεσίες. Με την προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού και την καθολική ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του δήμου και την υποβοήθηση του έργου των δημοτικών υπαλλήλων.

3] ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Εμείς που ζούμε στην Καλαμάτα, θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή, παρουσιάζεται μια ευκαιρία, για την πόλη μας, προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, όλες εκείνες τις παραγωγικές, φυσικές και πολιτισμικές δυνατότητες, τις οποίες έχει και που έμεναν αναξιοποίητες, τόσα χρόνια, εξαιτίας του δημαρχοκεντρικού μοντέλου της απερχόμενης δημοτικής αρχής, το οποίο λειτουργούσε με εσφαλμένες ιεραρχήσεις ( π.χ. αναπλάσεις και μάλιστα με δανεισμό), χωρίς να εξασφαλίζει την ενημέρωση των δημοτών, τη συμμετοχή των φορέων και των συλλογικών οργάνων.

Θέλουμε, λοιπόν, ο Δήμαρχος να είναι εκφραστής των πολιτών, με συλλογική γνώση, πείρα, σχέδιο, μεράκι, διάθεση συνεργασίας και ουσιαστικής προσφοράς

Θέλουμε η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την καθημερινότητα των πολιτών και να εκφράζει τους «κάτω» στους «πάνω».
Θέλουμε ένα Δήμο, που να μεριμνά για την προστασία από τους ειδικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με αναπτυξιακό σχέδιο για τα περιβαλλοντικά αγαθά.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προστατεύει το περιβαλλοντικό κεκτημένο, προσφέροντας νέα λογική στην ανάπτυξη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προωθεί την εναλλακτική μετακίνηση στην πόλη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων – κινούμενος στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης της Ανακύκλωσης.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να επεξεργάζεται τοπικά σχέδια ανάπτυξης, με αξιοποίηση όλων των παραμέτρων, όπως π.χ. Κάστρο, Παραλιακή ζώνη, Αεροδρόμιο, Λιμάνι κλπ.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να συνεργάζεται και να αξιοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ή την προστασία των ελεύθερων χώρων, για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να βρίσκεται στη λογική της στήριξης της αγροτικής παραγωγής, με στρατηγικό σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να έχει στην προμετωπίδα των επιδιώξεών του την ίδρυση και βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αναδεικνύει τους αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Αρχαία Θουρία), αλλά και να τους καθιστά τόπους γνωριμίας των επισκεπτών με τα τοπικά μας προϊόντα.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να στηρίζει την κοινωνική οικονομία, τις ενεργειακές συμπράξεις, με εταιρείες διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Θέλουμε ένα Δήμο, αρωγό στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και της εικόνας του παραλιακού μετώπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, να πρωτοστατεί στην προστασία του μεσσηνιακού κόλπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, με εκσυγχρονισμένες και έξυπνες υπηρεσίες, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αξιοποιεί τις πολεοδομικές δυνατότητες της πόλης, με την ανάπτυξη νέων πολεοδομικών υποδομών και βελτιώσεων, τόσο στην περιφέρεια, όσο και στις γειτονιές της Καλαμάτας.
Αν λοιπόν θέλουμε όλα αυτά, αλλά και ακόμα περισσότερα, τώρα είναι η ευκαιρία να το πετύχουμε.

4] «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, σεβόμενοι τη Δημοκρατία, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, τόσο τις ατομικές, όσο και τις συλλογικές, των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο.

Δηλώνουμε ότι, είμαστε υπέρ ενός ευρέως αυτοδιοικητικού πλαισίου συνεννόησης, πάνω σε προγραμματικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιδιώκουμε να συνδιαμορφώσουμε, μέσα από δημόσιες συζητήσεις, αλλά και να συνδιαμορφώνουμε συνεχώς, σε μια μακρά πορεία, τόσο με προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου, όσο και με άλλες αυτοδιοικητικές κινήσεις, με τις οποίες επιθυμούμε μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, σεβόμενοι, συγχρόνως, τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν επιλέξει να εκπροσωπούνται και να πολιτεύονται.

Καταθέτουμε, επομένως, δημόσια τη βούληση μας να εμβαθύνουμε στα παραπάνω, με τη συγκρότηση της αυτοδιοικητικής κίνησης, με την επωνυμία «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας» και δηλώνουμε ότι θα αγωνιζόμαστε διαρκώς, με σκοπό τη συγκρότηση ενός ευρύτερου δικτύου προγραμματικής συνεννόησης των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, ευελπιστώντας να είμαστε εκείνη η δύναμη, στο μέτρο του εφικτού, η οποία θα λειτουργεί καθημερινά, ως η πλέον ενεργή κίνηση, για την ενότητα αυτοδιοικητικών δυνάμεων, με θετικό προοδευτικό πρόσημο για την πόλη. Εν τέλει, σκοπός μας, ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων σύγκλισης σε ένα ενιαίο και αμοιβαία αποδεκτό ψηφοδέλτιο νίκης στο Δήμο Καλαμάτας, που θα είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Καλή χρονιά σε όλους!

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2018

Για τη «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος.

Η γέννηση του Χριστού και η γέννηση του Δία

Πηγή: Μ Α Τιβέριος tovima.gr 25 Νοεμβρίου 2008, Ενημερώθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2007,

Η γέννηση του Χριστού και η γέννηση του Δία | tovima.gr
Εικόνα της αναπαράστασης του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Διός που έπλασε ο Φειδίας και εθεωρείτο ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου (Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας)

Ενας ύμνος στον ύψιστο θεό των Ελλήνων αποκαλύπτει ομοιότητες με αντίστοιχες ευχές των «Ειρηνικών» της Εκκλησίας μας

Η γέννηση του Χριστού, που γιορτάσαμε πριν από μερικές μέρες, με έκανε να θυμηθώ έναν ύμνο της αρχαίας θρησκείας που μας είναι γνωστός εδώ και περίπου 100 χρόνια και αναφέρεται στον Δία. Η δημιουργία του έμμετρου αυτού κειμένου προέκυψε εξαιτίας μιας ευρέως διαδεδομένης κατά την αρχαιότητα παράδοσης που θέλει τον ύψιστο θεό των Ελλήνων να γεννιέται στην Κρήτη και μάλιστα στο όρος Δίκτη. Το πλούσιο και εξαιρετικά γόνιμο μινωικό παρελθόν της Μεγαλονήσου δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστους τους κατοίκους της και κατά τους μεταγενέστερους, τους ιστορικούς λεγόμενους χρόνους. Υπαίθριοι χώροι, όπως κορυφές και σπηλιές βουνών, συνηθισμένοι χώροι άσκησης λατρείας κατά τους μινωικούς χρόνους, εξακολούθησαν να προσελκύουν τους πιστούς και της νέας θρησκείας που έφεραν στο νησί οι Έλληνες

* Ο θεός των… σπηλαίων


Δύο κρητικά σπήλαια ήταν πασίγνωστα σ’ όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο γιατί σ’ αυτά τοποθετούσαν τη γέννηση του Δία. Το πρώτο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 μ. στο οροπέδιο της Νίδας, πάνω στο βουνό της Ιδης, και με βεβαιότητα ταυτίζεται με το περίφημο Ιδαίο Αντρο. Το δεύτερο, το Δικταίο Αντρο, ταυτίζεται με ένα σπήλαιο που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του Νομού Λασιθίου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μ., στο όρος Δίκτη, η ταύτιση ωστόσο αυτή δεν είναι υπεράνω πάσης αμφισβήτησης. Οπωσδήποτε το Ιδαίο Αντρο ήταν πολύ πιο γνωστό και είχε μια μεγάλη ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της αρχαίας θρησκείας, όπως βεβαιώνουν και τα πολυπληθή και πλούσια αναθήματα που βρέθηκαν εδώ. Είναι ωστόσο πιθανόν η παράδοση που θέλει τον Δία να «τίκτεται» στο Δικταίο Αντρο να είναι πιο παλιά από αυτήν που τον θέλει να γεννιέται στο Ιδαίο Αντρο. Το τελευταίο έγινε αργότερα, ίσως τον 13ο-12ο αι. π.Χ., με την κάθοδο των Δωριέων, η Βηθλεέμ του αρχαίου κόσμου.


Ο Δικταίος Δίας, νεαρός και αγένειος, φαίνεται να βρίσκεται, σε σχέση με τον Ιδαίο Δία, πιο κοντά στο μινωικό πάνθεον. Το κεντρικό ιερό του, πάνω στο βουνό της Δίκτης, είχε δύο τουλάχιστον παραρτήματα, όλα στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου είχαν καταφύγει και οι περισσότεροι Ετεόκρητες, οι παλιοί κάτοικοι του νησιού, μετά την εισβολή των Δωριέων. Το ένα από αυτά, γνωστό και στον Στράβωνα, βρισκόταν στην Πραισό, το άλλο στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Σητείας. Το τελευταίο εντοπίστηκε το 1904 από τον τότε διευθυντή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών R.C. Bosanquet, συστηματικό ερευνητή της Ανατολικής Κρήτης, σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων από το χωριό, σε παραλιακή θέση. Στην αρχαιότητα η περιοχή αυτή ονομαζόταν «Ελεία χώρα», ενώ στη σύγχρονη εποχή αποκαλείται Ρουσόλακκος.


* Το σημαντικότερο εύρημα


Με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα η λατρεία του ιερού αυτού άρχισε κατά τους γεωμετρικούς χρόνους και επέζησε ως τους ύστερους ρωμαϊκούς. Αποκαλύφθηκαν τμήμα του περιβόλου του, λιγοστά ίχνη από τον ίδιο το ναό και από την πήλινη διακόσμηση της ανωδομής του, λείψανα του βωμού του και αριθμός αναθημάτων. Το σημαντικότερο ωστόσο εύρημα ήταν τα κομμάτια μιας επιγραφής χαραγμένης πάνω σε μελανό λίθο που βρέθηκαν διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία στη γύρω περιοχή. Το κείμενο της επιγραφής – ευτυχώς λίγα μόνο τμήματά της δεν εντοπίστηκαν – είναι ένας Υμνος προς τον Δικταίο Δία. Πιθανόν ο κατατεμαχισμός του σπουδαίου αυτού θρησκευτικού κειμένου να έγινε σκόπιμα κατά τους πρώτους αιώνες της καθιέρωσης του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στα τέλη δηλαδή του 4ου με αρχές του 5ου αι. μ.Χ. Είναι η εποχή που συχνά παρατηρείται ένας υπέρμετρος φανατισμός εναντίον της παλιάς θρησκείας και των σεβασμάτων της.


Οι καταστροφείς δεν αρκέστηκαν μόνο στον κατακερματισμό του ιερού αυτού κειμένου αλλά προχώρησαν πιθανότατα και στο ξεθεμελίωμα του ναού. Η επιγραφή, σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, χρονολογείται από τον 2ο-3ο μ.Χ., αλλά οι ειδικοί δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι αντιγράφει έναν ύμνο ο οποίος πρέπει να είχε συνταχθεί κατά τον 4ο-3ο αι. π.Χ., έχοντας μάλιστα υπόψη του ακόμη παλιότερους ύμνους. Το αξιοπερίεργο με την επιγραφή αυτή είναι ότι το κείμενό της, που προφανώς για πρώτη φορά ακούστηκε μέσα στο Δικταίο Αντρο, ήταν χαραγμένο και στις δύο όψεις της λίθινης στήλης. Φαίνεται ότι ο χαράκτης της κατά την πρώτη αναγραφή του ύμνου υπέπεσε σε αρκετά λάθη – είναι ορατά στα σωζόμενα τμήματα της επιγραφής – και έτσι κρίθηκε αναγκαίο το κείμενο να ξαναγραφτεί. Τον ύμνο τον έψελναν κάθε χρόνο, την ημέρα των γενεθλίων του Δία, γυμνοί νέοι χορεύοντας οργιαστικά και κρούοντας τις χάλκινες ασπίδες τους. Μιμούνταν προφανώς τους Κουρήτες, τους γνωστούς θεϊκούς συνοδούς, οι οποίοι είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη διάσωση του νεογέννητου θεού από το βέβαιο θάνατο που του επιφύλασσε ο πατέρας του Κρόνος. Ο θόρυβος που δημιουργούσαν με τον οργιαστικό χορό τους, κατά τον οποίο χτυπούσαν δυνατά και τις ασπίδες τους, έπνιγε τα κλάματα του νεογέννητου θεού. Ετσι ο πατέρας του, ο Κρόνος, που, ως άλλος Ηρώδης, επιζητούσε την εξόντωσή του, δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Η τελετουργία αυτή, χωρίς άλλο, απηχεί διαβατήριες τελετές, τελετές δηλαδή μύησης νέων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τελευταίοι περνούσαν από την εφηβική ηλικία σ’ αυτήν των ανδρών και εντάσσονταν στην τάξη των τέλειων πολιτών.


* «Μέγιστε κούρε, χαίρε»


Στην αρχή του ύμνου οι ασπιδοφόροι νέοι χαιρετούν τον «παντοδύναμο νεανίσκο» («μέγιστε κούρε, χαίρε») και τον ικετεύουν να αφήσει τον ουράνιο θρόνο του, εκεί όπου είναι πρώτος ανάμεσα στους άλλους θεούς, και να επαναλάβει την ετήσια κάθοδό του στον ιερό τόπο της γέννησής του, στο Δικταίο Αντρο, απολαμβάνοντας τον ύμνο που του ψέλνουν γύρω από το βωμό του με τη συνοδεία χορού και μουσικής. Τον καλούν να κατέβει στο Δικταίο Αντρο γιατί εδώ οι ασπιδοφόροι Κουρήτες, όταν τον γέννησε η μάνα του, η Ρέα, συνέβαλαν, με το θόρυβο των οργιαστικών χορών τους που έπνιγε τα κλάματά του, στη διάσωσή του από τον παιδοφάγο πατέρα του. Στη συνέχεια του εκφράζουν τις ευχαριστίες τους γιατί κατά τη χρονιά που πέρασε ευεργέτησε τους ανθρώπους ποικιλοτρόπως – στην επιγραφή στο σημείο αυτό υπάρχει κενό μιας στροφής – καθώς η σωστή θερμοκρασία και οι κατάλληλες βροχές που έστειλε είχαν ως αποτέλεσμα τα σπαρμένα χωράφια να βγάλουν πλούσιους καρπούς και συγχρόνως φρόντισε να επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους Δικαιοσύνη και Ειρήνη, η οποία κάνει όλα τα ζωντανά να χαίρονται. Στη συνέχεια έχουμε μια δέηση προς τον ύψιστο θεό να φροντίσει και κατά τη χρονιά που έρχεται για τις συζυγικές κοίτες, για τη γονιμότητα των κοπαδιών, για την καρποφορία της γης και για την αποστολή κατάλληλων αέρηδων. Του ζητούν επίσης να προστατεύει τις πόλεις, να οδηγεί με ασφάλεια τα πλοία, να νοιάζεται για τους νέους πολίτες και να μεριμνά ώστε να επικρατεί η καλή δικαιοσύνη.


Εχουν ήδη επισημανθεί οι χτυπητές ομοιότητες που παρουσιάζουν οι παραπάνω επικλήσεις με αντίστοιχες ευχές των «Ειρηνικών» της Εκκλησίας μας (πρβλ. π.χ. το «υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν»), ενώ ο Νικόλαος Ι. Παπαδάκης επέστησε την προσοχή μας και στις εμφανείς ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στον ύμνο αυτόν και σε ευχή από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου η οποία θα ακουστεί την Πρωτοχρονιά στις εκκλησίες: «Τα ταμεία έμπλησον παντός αγαθού, τας συζυγίας εν ομονοία διατήρησον· ευκράτους και επωφελείς τους αέρας ημίν χάρισαι· όμβρους ειρηνικούς τη γη προς καρποφορίαν δώρησαι κτλ.»!
Ο κ. Μιχάλης Α. Τιβέριος είναι καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.