4/12/2018 Οι θέσεις της Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Σήμερα που η χώρα πετυχαίνει την έξοδο από τα μνημόνια και τη σκληρή επιτροπεία, η Αυτοδιοίκηση έχει να αντιμετωπίσει μια συνολικά διαφορετική κατάσταση, θεσμικά, κοινωνικά  και οικονομικά.

Ο “Κλεισθένης” αποτελεί το πρώτο βήμα της αναγκαίας ριζοσπαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης, τη δημοκρατική πρόκληση για τις αναγκαίες προωθητικές συνθέσεις στο προγραμματικό και κοινωνικό πεδίο,σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την αναγκαστική αλλαγή κουλτούρας της διοίκησης που επιβάλει, ενώ παράλληλα ανοίγει τη δυνατότητα για παρεμβάσεις στο αναπτυξιακό πεδίο σε ενέργεια και δημόσια αγαθά κλπ.

Η ατζέντα της “Συνταγματικής Αναθεώρησης” αποτελεί μεν μια δημοκρατική τομή δεν συμπεριλαμβάνει όμως την επιβαλλόμενη αποκέντρωση του υπερσυγκεντρωτικού Ελληνικού κράτους και την αντιστοίχιση του στα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Θετική η τοποθέτηση του Υπουργού αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί.

Καλούμαστε να προτείνουμε στην Κυβέρνηση και τα Κόμματα τις θέσεις μας, ως ΚΕΔΕ, για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση  και την αποτύπωσή της ολοκληρωμένα στον καταστατικό χάρτη της χώρας, σύμφωνα και με τον ψηφισμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Θα πρέπει η Κυβέρνηση στην αναθεωρητέα ύλη να συμπεριλάβει κατά σειρά:

στο άρθρο 56 την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου, που αποκλείει μόνο τους Περιφερειάρχες από την κάθοδο σε άλλες εκλογικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμα και αν παραιτηθούν πολύ πριν.

στο άρθρο 74 να προστεθεί παράγραφος 7, που θα προβλέπει ότι, στα νομοσχέδια που αφορούν ειδικά θέματα αρμοδιότητας ΟΤΑ, να ζητείται υποχρεωτικά γνώμη (όχι σύμφωνη γνώμη), όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με τη συνθήκη της Λισσαβόνας μεταξύ των αποφάσεων της Commission και υποχρεωτικά γνωμοδοτήσεων πριν της Επιτροπής Περιφερειών, από τα θεσμικά όργανα στης Αυτοδιοίκησης ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ. Η ορθή πρόβλεψη στης Επιτροπής του Ν. 4555 (“Κλεισθένης” άρθρο 212)  δεν είναι θεσμικά αρκετά ισχυρή.

στο άρθρο 76 να κατοχυρωθεί το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας των θεσμικών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.

στο άρθρο 101  στην παράγραφο 1 να αποσαφηνίζεται ότι φορείς της κατά τόπους αποκέντρωσης είναι οι οργανισμοί Τ.Α.πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα όργανα της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.Φορείς της καθ’ ύλην αποκέντρωσης να είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και κρατικά νομικά πρόσωπα για να ξεπερασθούν οι νομικές ερμηνευτικές δυστοπίες για το τι είναι τοπική δημόσια υπόθεση

στην παράγραφο 2 να αναφέρονται και τα όργανα της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης (όπως ορισθούν από τον νόμο), για να λήξει το ερμαφρόδιτο των αρμοδιοτήτων των μητροπολιτικών περιοχών

στην παράγραφο 3 να αναφερθούν ρητά οι αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας βάσει των οποίων οι ΟΤΑ έχουν τεκμήριο αρμοδιότητας στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις.Επίσης να παρέχεται δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων από τους ΟΤΑ, ως όργανα της κατά τόπον Διοίκησης, σύμφωνα με τον ψηφισμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, δηλαδή χωρίς η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση να υπόκειται στις ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 2

στο άρθρο 102 με βάση τα προαναφερόμενα, να ορισθεί ο χαρακτήρας των ΟΤΑ και να προβλέπεται ότι με νόμο ορίζονται οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν πολιτικά δικαιώματα και σε αλλοδαπούς που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα, για να αποφεύγουμε τραγέλαφους όπως στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010.

Τα ζητήματα της εποπτείας (πχ άρθρο 98) -πέραν της κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων ως έχουν και την άμεση λειτουργία της αυτοτελούς υπηρεσίας επόπτη-ελεγκτή νομιμότητας του Ν. 4555, “Κλεισθένης”- και της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής εκ μέρους των ΟΤΑ θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και αν υπάρχει πεδίο ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων να συμπεριληφθούν στην αναθεωρητέα ύλη.

Ως ΚΕΔΕ

Οφείλουμε να απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση και τα κόμματα μια προγραμματική συμφωνία απόδοσης των παρακρατηθέντων σε ένα πολυετές επενδυτικό σχέδιο άρσης των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων της χώρας σε δίκτυα, κοινωνικές και τεχνολογικές υποδομές. Για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων με επίκεντρο την πρόληψη στην πηγή και την ανακύκλωση καθώς και των προγραμματικών δεσμεύσεων της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο θετικός ρόλος των προγραμμάτων “Φιλόδημος” στην τοπική ανάπτυξη δεν αρκεί.

Είναι αναγκαία η διεκδίκηση άμεσα:

α) ουσιαστικής αύξησης των προβλεπομένων κρατικών επιχορηγήσεων με σταδιακή εφαρμογή του Ν. 3852/10, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα της χώρας.

β) λειτουργία των επιτροπών των άρθρων 211 και 212 του Ν.4555

γ) ουσιαστικών αλλαγών απλοποίησης και επιτάχυνσης διαδικασιών στον Ν.4412

δ) συμφωνία άρσης μετά το 2021 όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων για εξαίρεση καταβολής τελών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επενδυτικών σχημάτων (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ)

ε) ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις νέες προσλήψεις και ιδιαίτερα επιστημόνων και εξειδικευμένου προσωπικού.

στ) παράταση για ένα χρόνο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε ως Αυτοδιοίκηση στην ακραία νεοφιλελεύθερη λογική, του“λιγότερο κράτος” του 1:5 στις προσλήψεις και της κατάργησης των κρατικών επιχορηγήσεων με τη μεταφορά του ΕΝΦΙΑ  (πρόταση Μητσοτάκη) στην Αυτοδιοίκηση.Πρόταση που απλά  σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις,λιγότερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, λιγότερες και ακριβότερες Κοινωνικές παροχές για τους πολίτες στο τοπικό επίπεδο.

Ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των Δημοτικών υπηρεσιών με σταθερές σχέσεις πλήρους απασχόλησης, πρέπει να αποτελούν την πυξίδα των θέσεών μας.

Μπροστά στη νέα περίοδο που ανοίγεται, οφείλουμε επίσης, κρατώντας τα όποια θετικά της περιόδου (πχ μαραθώνιος καινοτομίας νέων), να ξεπεράσουμε την κυριαρχία του “φαίνεσθαι” καιτων προσωπικών στρατηγικών, πάνω στο “είναι” που μας χαρακτήρισε αυτή την περίοδο. Να ξεπεράσουμε αυτοεγκλωβισμούς (με ευθύνη της πλειοψηφίας που δεν ήταν μονοπαραταξιακή) στην κεντρική πολιτική κομματική αντιπαράθεση (καμπάνια του “ναι”, υιοθέτηση αφηγήματος περί “αριστερής παρένθεσης” κλπ) καθώς και την εργαλειοποίησή  μας, με κραυγές υπερμεγένθυσης και δαιμονοποίησης υπαρκτών κυβερνητικών αστοχιών, μειώνοντας θετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης (Φιλόδημος, χρέη Δήμων, ληξιπρόθεσμα,ενίσχυση νησιωτικών και ορεινών Δήμων κλπ) στερώντας έτσι από την Αυτοδιοίκηση τον ουσιαστικό της ρόλο ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας και αξιόπιστου διεκδικητή της αποκέντρωσης με Δημοκρατία.

Ως Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία δηλώνουμε το παρών μας στη διεκδίκηση αυτού του πλαισίου, από τις όποιες Κυβερνήσεις προκύψουν στο μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι η αντίθεση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικού Κράτους θα είναι παρούσα για πολλά χρόνια.

«Είμαστε φοιτητές, όχι πελάτες!» Στους δρόμους για τέταρτη ημέρα οι φοιτητές της Αλβανίας- Ζητούν πιο φθηνά δίδακτρα


Solidarnost je naša snaga! Solidariteti është forca jonë! 
Η Αλληλεγγύη είναι η δύναμη μας! 

Στα δημόσια πανεπιστήμια, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 160 ως 2.560 ευρώ, όταν ο μέσος μισθός ανέρχεται σε περίπου 350 ευρώ .     


Για τέταρτη μέρα και κατά χιλιάδες διαδήλωσαν σήμερα οι φοιτητές της Αλβανίας, ζητώντας μείωση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια.  

Διαβάστε επίσης: Αλληλεγγύη στον αγώνα των φοιτητών της Αλβανίας

Για τέταρτη μέρα και κατά χιλιάδες διαδήλωσαν σήμερα οι φοιτητές της Αλβανίας, ζητώντας μείωση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια.    Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν στα Τίρανα, όμως πραγματοποιούνται και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Κορυτσά στον νότο, το Ελμπασάν στο κέντρο και το Δυρράχιο στα δυτικά.  


«Μια νεολαία που δεν διαμαρτύρεται είναι μια νεκρή νεολαία»


Τα αιτήματα τους περιλαμβάνουν:
• Μείωση στο μισό όλων των πανεπιστημιακών διδάκτρων.
• Αύξηση των κρατικών δαπανών για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
• Ίδρυση δημόσιου οργανισμού παροχής δωρεάν εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε όλους τους μαθητές.

Στα δημόσια πανεπιστήμια, τα δίδακτρα αυτά κυμαίνονται από 160 έως 2.560 ευρώ, ποσό σημαντικό σ’ αυτή τη φτωχή χώρα όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται σε περίπου 350 ευρώ.  

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν μετά την απόφαση να χρεώνονται οι εξετάσεις της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, μέτρο από το οποίο έκανε πίσω χθες η κυβέρνηση χωρίς ωστόσο να διαλύσει τον θυμό μεταξύ των περίπου 110.000 φοιτητών του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος αυτής της χώρας των 3 εκατομμυρίων κατοίκων.       «Μια νεολαία που δεν διαμαρτύρεται είναι μια νεκρή νεολαία», «Είμαστε φοιτητές, όχι πελάτες!», φώναζαν οι διαδηλωτές μπροστά από το υπουργείο Παιδείας. «Είμαστε το μέλλον της Αλβανίας, οι αρχές οφείλουν να μας ακούν, θέλουμε να μειωθούν τα δίδακτρα», λέει ο Φλοριάν Κόλα, φοιτητής κοινωνιολογίας.   Χθες το βράδυ, στον λογαριασμό του στο Facebook, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Έντι Ράμα δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει το σχέδιο κατασκευής, με τη βοήθεια της γερμανικής κυβέρνησης, μιας πανεπιστημιούπολης αξίας 18,8 εκατομμυρίων ευρώ. «Είναι ένα σχέδιο που θα γίνει πραγματικότητα», γράφει.       Πριν από δύο ημέρες, είχε προκαλέσει την οργή πολυάριθμων φοιτητών εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, και πάλι στο Facebook, για το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι πληρώνουν γι’ αυτούς που αποτυγχάνουν στην πρώτη εξεταστική περίοδο.    

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης βελτίωση των εγκαταστάσεων, καλύτερη αντιπροσώπευση στα διοικητικά συμβούλια των πανεπιστημίων και αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία, ο οποίος αναλογεί μόλις στο 3,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.   «Θα είμαστε εδώ μέχρι να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά μας», φώναζαν σήμερα οι διαδηλωτές.   Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ Πηγή: www.lifo.gr

“Έλλειμμα ενδιαφέροντος για τα αρχαία της πλατείας Υπαπαντής”

“Έλλειμμα ενδιαφέροντος για τα αρχαία της πλατείας Υπαπαντής”

messinia24 στις 07/12/2018 Καλαμάτα

MPEXRAKHS THEOF

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΕΧΡΑΚΗ

Συνέχεια ανάγνωσης “Έλλειμμα ενδιαφέροντος για τα αρχαία της πλατείας Υπαπαντής”