«Δημοτική Συνεργασία» στο Δήμο Καλαμάτας ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΩΝ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

“Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, ενταγμένοι, για πολλά χρόνια, στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον”

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Καλαμάτας, για τα ακόλουθα:

Είμαστε, οργανικά και δυναμικά, για πολλά χρόνια, ενταγμένοι στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου μας, υπηρετώντας τον, με ένα τρόπο, θέλουμε να πιστεύουμε, συνεπή και ανιδιοτελή.
Προσπαθήσαμε, ως αυτοδιοικητική δύναμη, να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας και να προσφέρουμε στο Δήμο Καλαμάτας . Δημιουργήσαμε, όταν χρειάστηκε, αυτοδιοικητικές κινήσεις και εκλογικούς συνδυασμούς και μάλιστα σε διευρυμένο πλαίσιο. Στις προηγούμενες εκλογές (2014), αποφασίσαμε – με πολλούς άλλους ανθρώπους και με πρωτοβουλία μας – να συγκροτήσουμε τον εκλογικό συνδυασμό «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες». Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων, όπως το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών», οι Οικολόγοι, οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων κλπ.. Τώρα, όλοι μαζί, επιθυμούμε να προχωρήσουμε, ως «Δημοτική Συνεργασία», απευθυνόμενοι, εκ νέου, στους πολίτες του Δήμου μας.

Χωρίς , λοιπόν, να απουσιάσουμε ούτε λεπτό, από τα δημοτικά πράγματα, είχαμε συστηματική προγραμματική παρουσία, καθ’ όλη τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής – και όχι μόνο – κρίσης.
Είχαμε συμβολή στην προγραμματική επεξεργασία προτάσεων του αυτοδιοικητικού χώρου μας, τις οποίες καταθέσαμε εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχοντας, ως οφείλαμε, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των νομικών προσώπων του Δήμου μας, τόσο στην αυτοδιοικητική περίοδο, που διανύουμε, όσο και σε προηγούμενες.

Επιδιώξαμε σταθερά τη δημιουργική αντιπολίτευση, αποφεύγοντας τις στείρες και ισοπεδωτικές αρνήσεις και αντιπαραθέσεις, ενεργώντας, συγχρόνως, μέσα από τη θεώρησή μας για μια ουσιαστική, αγωνιστική και πολιτικοποιημένη αυτοδιοίκηση.
Θεωρούμε ότι, ως αυτοτελείς οντότητες, είμαστε μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, όπως και οι λοιπές αυτοδιοικητικές δυνάμεις, όντας επιφορτισμένοι με τα θέματα, που αφορούν στην τοπική κοινωνία.

Θεωρούμε το ρόλο αυτό εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η δημοτική εντολή λαμβάνεται μέσω της καθολικής ψηφοφορίας, όπως γίνεται και στην περίπτωση εκλογής της κεντρικής διοίκησης.
Υποστηρίζουμε τον οριοθετημένο συνταγματικά ρόλο των κομμάτων και επιδιώκουμε την ισόρροπη, αναγκαία και δημιουργική σχέση μαζί τους, διότι η ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους συνιστά ουσιώδες συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε τη χειραφέτηση της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος, πρωτίστως, με τη μεταφορά πόρων και νέων αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτοτέλειάς της.

Είμαστε μέρος των δυνάμεων, που προσπάθησαν να υπάρχει συλλογική λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων και των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην μεταφέρονται οι τυχόν παθογένειες της κεντρικής πολιτικής σκηνής σε τοπικό επίπεδο.

Με αυτή τη λογική, επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους, όσους συμφωνούν σε αυτό το γενικό πλαίσιο,μπροστά σε μια νέα περίοδο για την αυτοδιοίκηση, που καθορίζεται, ιδίως, από το νέο νομοθέτημα του «Κλεισθένη».

1] ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ;

Σε ό,τι μας αφορά και με βάση την αντίληψή μας για τα πράγματα, βλέπουμε την αυτοδιοίκηση ως σημαντική παράμετρο εκσυγχρονισμού της παραγωγικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Ειδικό άξονα, στην αυτοδιοικητική μας αντίληψη, αποτελεί η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της πολυνομίας ή των νομοτεχνικών αστοχιών και επικαλύψεων, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορούν ευρύτερα την λειτουργία της. Σύμφωνα με την αυτοδιοικητική μας θεώρηση, ο «Κλεισθένης» ανοίγει ένα πλαίσιο ευρύτερων συγκλίσεων και ενός μόνιμου διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις δυνάμεις και τοποθετηθεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ενισχυμένο κύτταρο δημοκρατίας, συζήτησης και τακτικής λογοδοσίας, δίπλα στους πολίτες, αναγορεύει δε την αυτοδιοίκηση, ως πεδίο συναινέσεων και συνεργασιών. Κατά τη γνώμη μας, η δημοκρατική σύνθεση απόψεων, λογικών και πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, τη βασική διάκριση ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, τη Δημοκρατία απέναντι στον λαϊκισμό, τη δημιουργία απέναντι στην απραξία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών απέναντι στην αδράνεια, το σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες, καθώς και τη λειτουργία της, σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και ελέγχου από όλους τους πολίτες.

2] ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ

Ισχυρός δήμος είναι ο δήμος, που δρα με προγραμματικές, κοινωνικές και οικολογικές αναφορές, κινητοποιώντας τις τοπικές δυνάμεις, που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο συμμετοχικό κοινωνικό κεφάλαιο. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των συνεργασιών, μέσω των νέων δυνατοτήτων, που παρέχει ο «Κλεισθένης», με στόχο την αποτελεσματικότητα έργων, υπηρεσιών και ενεργειών, για την πόλη.

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη, με ιστορία. Όμως σήμερα, έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον και αναζητεί το νέο της πρόσωπο, όπως αυτό οριοθετείται μέσα από τη βιώσιμη (αστική και μη) τοπική ανάπτυξη, τη κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το αγροτικό και τουριστικό προϊόν της, το φυσικό περιβάλλον, τη δικτύωση και συμμετοχή των δημοτών της.
Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, θεμελιώνοντας συνεργασίες πάνω σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει, ως συστατικό στοιχείο του, την προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. αναβάθμιση περιβάλλοντος). Πρέπει να προχωρήσουμε, με προσανατολισμό το κλείσιμο των πληγών, που αφήνει πίσω της η κρίση, καθώς και τη μείωση των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει να προχωρήσουμε, με σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των ανθρώπων στα αστικά κέντρα, αλλά και τις αγροτικές περιοχές. Με σκοπό τη συνεργασία με τους όμορους δήμους, που απορρέει από την υποχρέωσή μας, ως μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Με την εμβάθυνση στην παραγωγή του πολιτισμού και την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών. Με την οργάνωση ενός αυτοδιοικητικού μπλοκ εναντίον της ανόδου κάθε ακραίας λογικής και συμπεριφοράς, που αποτελεί το καταστροφικό υπόστρωμα ενάντια στη συμμετοχή, τον πολιτισμό και την αυτοδιοικητική δημιουργία. Με την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας και των γειτονιών του Δήμου. Με τη στήριξη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών πρωτοβουλιών στο Δήμο μας. Με τις αναβαθμισμένες – έξυπνες δημοτικές υπηρεσίες. Με την προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού και την καθολική ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του δήμου και την υποβοήθηση του έργου των δημοτικών υπαλλήλων.

3] ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Εμείς που ζούμε στην Καλαμάτα, θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή, παρουσιάζεται μια ευκαιρία, για την πόλη μας, προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, όλες εκείνες τις παραγωγικές, φυσικές και πολιτισμικές δυνατότητες, τις οποίες έχει και που έμεναν αναξιοποίητες, τόσα χρόνια, εξαιτίας του δημαρχοκεντρικού μοντέλου της απερχόμενης δημοτικής αρχής, το οποίο λειτουργούσε με εσφαλμένες ιεραρχήσεις ( π.χ. αναπλάσεις και μάλιστα με δανεισμό), χωρίς να εξασφαλίζει την ενημέρωση των δημοτών, τη συμμετοχή των φορέων και των συλλογικών οργάνων.

Θέλουμε, λοιπόν, ο Δήμαρχος να είναι εκφραστής των πολιτών, με συλλογική γνώση, πείρα, σχέδιο, μεράκι, διάθεση συνεργασίας και ουσιαστικής προσφοράς

Θέλουμε η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την καθημερινότητα των πολιτών και να εκφράζει τους «κάτω» στους «πάνω».
Θέλουμε ένα Δήμο, που να μεριμνά για την προστασία από τους ειδικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με αναπτυξιακό σχέδιο για τα περιβαλλοντικά αγαθά.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προστατεύει το περιβαλλοντικό κεκτημένο, προσφέροντας νέα λογική στην ανάπτυξη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να προωθεί την εναλλακτική μετακίνηση στην πόλη.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων – κινούμενος στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης της Ανακύκλωσης.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να επεξεργάζεται τοπικά σχέδια ανάπτυξης, με αξιοποίηση όλων των παραμέτρων, όπως π.χ. Κάστρο, Παραλιακή ζώνη, Αεροδρόμιο, Λιμάνι κλπ.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να συνεργάζεται και να αξιοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ή την προστασία των ελεύθερων χώρων, για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να βρίσκεται στη λογική της στήριξης της αγροτικής παραγωγής, με στρατηγικό σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να έχει στην προμετωπίδα των επιδιώξεών του την ίδρυση και βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αναδεικνύει τους αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Αρχαία Θουρία), αλλά και να τους καθιστά τόπους γνωριμίας των επισκεπτών με τα τοπικά μας προϊόντα.
Θέλουμε ένα Δήμο , που να στηρίζει την κοινωνική οικονομία, τις ενεργειακές συμπράξεις, με εταιρείες διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Θέλουμε ένα Δήμο, αρωγό στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και της εικόνας του παραλιακού μετώπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, να πρωτοστατεί στην προστασία του μεσσηνιακού κόλπου.
Θέλουμε ένα Δήμο, με εκσυγχρονισμένες και έξυπνες υπηρεσίες, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.
Θέλουμε ένα Δήμο, που να αξιοποιεί τις πολεοδομικές δυνατότητες της πόλης, με την ανάπτυξη νέων πολεοδομικών υποδομών και βελτιώσεων, τόσο στην περιφέρεια, όσο και στις γειτονιές της Καλαμάτας.
Αν λοιπόν θέλουμε όλα αυτά, αλλά και ακόμα περισσότερα, τώρα είναι η ευκαιρία να το πετύχουμε.

4] «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, σεβόμενοι τη Δημοκρατία, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, τόσο τις ατομικές, όσο και τις συλλογικές, των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο.

Δηλώνουμε ότι, είμαστε υπέρ ενός ευρέως αυτοδιοικητικού πλαισίου συνεννόησης, πάνω σε προγραμματικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιδιώκουμε να συνδιαμορφώσουμε, μέσα από δημόσιες συζητήσεις, αλλά και να συνδιαμορφώνουμε συνεχώς, σε μια μακρά πορεία, τόσο με προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου, όσο και με άλλες αυτοδιοικητικές κινήσεις, με τις οποίες επιθυμούμε μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, σεβόμενοι, συγχρόνως, τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν επιλέξει να εκπροσωπούνται και να πολιτεύονται.

Καταθέτουμε, επομένως, δημόσια τη βούληση μας να εμβαθύνουμε στα παραπάνω, με τη συγκρότηση της αυτοδιοικητικής κίνησης, με την επωνυμία «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας» και δηλώνουμε ότι θα αγωνιζόμαστε διαρκώς, με σκοπό τη συγκρότηση ενός ευρύτερου δικτύου προγραμματικής συνεννόησης των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, ευελπιστώντας να είμαστε εκείνη η δύναμη, στο μέτρο του εφικτού, η οποία θα λειτουργεί καθημερινά, ως η πλέον ενεργή κίνηση, για την ενότητα αυτοδιοικητικών δυνάμεων, με θετικό προοδευτικό πρόσημο για την πόλη. Εν τέλει, σκοπός μας, ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων σύγκλισης σε ένα ενιαίο και αμοιβαία αποδεκτό ψηφοδέλτιο νίκης στο Δήμο Καλαμάτας, που θα είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Καλή χρονιά σε όλους!

Καλαμάτα, 30 Δεκεμβρίου 2018

Για τη «Δημοτική Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βεργινάδη Μαρία, Γεωργακίλας Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Μπεχράκης Σταμάτης, Σταματόπουλος Ευστάθιος και Φαββατάς Δημήτριος.

Η γέννηση του Χριστού και η γέννηση του Δία

Πηγή: Μ Α Τιβέριος tovima.gr 25 Νοεμβρίου 2008, Ενημερώθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2007,

Η γέννηση του Χριστού και η γέννηση του Δία | tovima.gr
Εικόνα της αναπαράστασης του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Διός που έπλασε ο Φειδίας και εθεωρείτο ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου (Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας)

Ενας ύμνος στον ύψιστο θεό των Ελλήνων αποκαλύπτει ομοιότητες με αντίστοιχες ευχές των «Ειρηνικών» της Εκκλησίας μας

Η γέννηση του Χριστού, που γιορτάσαμε πριν από μερικές μέρες, με έκανε να θυμηθώ έναν ύμνο της αρχαίας θρησκείας που μας είναι γνωστός εδώ και περίπου 100 χρόνια και αναφέρεται στον Δία. Η δημιουργία του έμμετρου αυτού κειμένου προέκυψε εξαιτίας μιας ευρέως διαδεδομένης κατά την αρχαιότητα παράδοσης που θέλει τον ύψιστο θεό των Ελλήνων να γεννιέται στην Κρήτη και μάλιστα στο όρος Δίκτη. Το πλούσιο και εξαιρετικά γόνιμο μινωικό παρελθόν της Μεγαλονήσου δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστους τους κατοίκους της και κατά τους μεταγενέστερους, τους ιστορικούς λεγόμενους χρόνους. Υπαίθριοι χώροι, όπως κορυφές και σπηλιές βουνών, συνηθισμένοι χώροι άσκησης λατρείας κατά τους μινωικούς χρόνους, εξακολούθησαν να προσελκύουν τους πιστούς και της νέας θρησκείας που έφεραν στο νησί οι Έλληνες

* Ο θεός των… σπηλαίων


Δύο κρητικά σπήλαια ήταν πασίγνωστα σ’ όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο γιατί σ’ αυτά τοποθετούσαν τη γέννηση του Δία. Το πρώτο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 μ. στο οροπέδιο της Νίδας, πάνω στο βουνό της Ιδης, και με βεβαιότητα ταυτίζεται με το περίφημο Ιδαίο Αντρο. Το δεύτερο, το Δικταίο Αντρο, ταυτίζεται με ένα σπήλαιο που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του Νομού Λασιθίου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μ., στο όρος Δίκτη, η ταύτιση ωστόσο αυτή δεν είναι υπεράνω πάσης αμφισβήτησης. Οπωσδήποτε το Ιδαίο Αντρο ήταν πολύ πιο γνωστό και είχε μια μεγάλη ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της αρχαίας θρησκείας, όπως βεβαιώνουν και τα πολυπληθή και πλούσια αναθήματα που βρέθηκαν εδώ. Είναι ωστόσο πιθανόν η παράδοση που θέλει τον Δία να «τίκτεται» στο Δικταίο Αντρο να είναι πιο παλιά από αυτήν που τον θέλει να γεννιέται στο Ιδαίο Αντρο. Το τελευταίο έγινε αργότερα, ίσως τον 13ο-12ο αι. π.Χ., με την κάθοδο των Δωριέων, η Βηθλεέμ του αρχαίου κόσμου.


Ο Δικταίος Δίας, νεαρός και αγένειος, φαίνεται να βρίσκεται, σε σχέση με τον Ιδαίο Δία, πιο κοντά στο μινωικό πάνθεον. Το κεντρικό ιερό του, πάνω στο βουνό της Δίκτης, είχε δύο τουλάχιστον παραρτήματα, όλα στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου είχαν καταφύγει και οι περισσότεροι Ετεόκρητες, οι παλιοί κάτοικοι του νησιού, μετά την εισβολή των Δωριέων. Το ένα από αυτά, γνωστό και στον Στράβωνα, βρισκόταν στην Πραισό, το άλλο στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Σητείας. Το τελευταίο εντοπίστηκε το 1904 από τον τότε διευθυντή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών R.C. Bosanquet, συστηματικό ερευνητή της Ανατολικής Κρήτης, σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων από το χωριό, σε παραλιακή θέση. Στην αρχαιότητα η περιοχή αυτή ονομαζόταν «Ελεία χώρα», ενώ στη σύγχρονη εποχή αποκαλείται Ρουσόλακκος.


* Το σημαντικότερο εύρημα


Με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα η λατρεία του ιερού αυτού άρχισε κατά τους γεωμετρικούς χρόνους και επέζησε ως τους ύστερους ρωμαϊκούς. Αποκαλύφθηκαν τμήμα του περιβόλου του, λιγοστά ίχνη από τον ίδιο το ναό και από την πήλινη διακόσμηση της ανωδομής του, λείψανα του βωμού του και αριθμός αναθημάτων. Το σημαντικότερο ωστόσο εύρημα ήταν τα κομμάτια μιας επιγραφής χαραγμένης πάνω σε μελανό λίθο που βρέθηκαν διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία στη γύρω περιοχή. Το κείμενο της επιγραφής – ευτυχώς λίγα μόνο τμήματά της δεν εντοπίστηκαν – είναι ένας Υμνος προς τον Δικταίο Δία. Πιθανόν ο κατατεμαχισμός του σπουδαίου αυτού θρησκευτικού κειμένου να έγινε σκόπιμα κατά τους πρώτους αιώνες της καθιέρωσης του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στα τέλη δηλαδή του 4ου με αρχές του 5ου αι. μ.Χ. Είναι η εποχή που συχνά παρατηρείται ένας υπέρμετρος φανατισμός εναντίον της παλιάς θρησκείας και των σεβασμάτων της.


Οι καταστροφείς δεν αρκέστηκαν μόνο στον κατακερματισμό του ιερού αυτού κειμένου αλλά προχώρησαν πιθανότατα και στο ξεθεμελίωμα του ναού. Η επιγραφή, σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, χρονολογείται από τον 2ο-3ο μ.Χ., αλλά οι ειδικοί δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι αντιγράφει έναν ύμνο ο οποίος πρέπει να είχε συνταχθεί κατά τον 4ο-3ο αι. π.Χ., έχοντας μάλιστα υπόψη του ακόμη παλιότερους ύμνους. Το αξιοπερίεργο με την επιγραφή αυτή είναι ότι το κείμενό της, που προφανώς για πρώτη φορά ακούστηκε μέσα στο Δικταίο Αντρο, ήταν χαραγμένο και στις δύο όψεις της λίθινης στήλης. Φαίνεται ότι ο χαράκτης της κατά την πρώτη αναγραφή του ύμνου υπέπεσε σε αρκετά λάθη – είναι ορατά στα σωζόμενα τμήματα της επιγραφής – και έτσι κρίθηκε αναγκαίο το κείμενο να ξαναγραφτεί. Τον ύμνο τον έψελναν κάθε χρόνο, την ημέρα των γενεθλίων του Δία, γυμνοί νέοι χορεύοντας οργιαστικά και κρούοντας τις χάλκινες ασπίδες τους. Μιμούνταν προφανώς τους Κουρήτες, τους γνωστούς θεϊκούς συνοδούς, οι οποίοι είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη διάσωση του νεογέννητου θεού από το βέβαιο θάνατο που του επιφύλασσε ο πατέρας του Κρόνος. Ο θόρυβος που δημιουργούσαν με τον οργιαστικό χορό τους, κατά τον οποίο χτυπούσαν δυνατά και τις ασπίδες τους, έπνιγε τα κλάματα του νεογέννητου θεού. Ετσι ο πατέρας του, ο Κρόνος, που, ως άλλος Ηρώδης, επιζητούσε την εξόντωσή του, δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Η τελετουργία αυτή, χωρίς άλλο, απηχεί διαβατήριες τελετές, τελετές δηλαδή μύησης νέων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τελευταίοι περνούσαν από την εφηβική ηλικία σ’ αυτήν των ανδρών και εντάσσονταν στην τάξη των τέλειων πολιτών.


* «Μέγιστε κούρε, χαίρε»


Στην αρχή του ύμνου οι ασπιδοφόροι νέοι χαιρετούν τον «παντοδύναμο νεανίσκο» («μέγιστε κούρε, χαίρε») και τον ικετεύουν να αφήσει τον ουράνιο θρόνο του, εκεί όπου είναι πρώτος ανάμεσα στους άλλους θεούς, και να επαναλάβει την ετήσια κάθοδό του στον ιερό τόπο της γέννησής του, στο Δικταίο Αντρο, απολαμβάνοντας τον ύμνο που του ψέλνουν γύρω από το βωμό του με τη συνοδεία χορού και μουσικής. Τον καλούν να κατέβει στο Δικταίο Αντρο γιατί εδώ οι ασπιδοφόροι Κουρήτες, όταν τον γέννησε η μάνα του, η Ρέα, συνέβαλαν, με το θόρυβο των οργιαστικών χορών τους που έπνιγε τα κλάματά του, στη διάσωσή του από τον παιδοφάγο πατέρα του. Στη συνέχεια του εκφράζουν τις ευχαριστίες τους γιατί κατά τη χρονιά που πέρασε ευεργέτησε τους ανθρώπους ποικιλοτρόπως – στην επιγραφή στο σημείο αυτό υπάρχει κενό μιας στροφής – καθώς η σωστή θερμοκρασία και οι κατάλληλες βροχές που έστειλε είχαν ως αποτέλεσμα τα σπαρμένα χωράφια να βγάλουν πλούσιους καρπούς και συγχρόνως φρόντισε να επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους Δικαιοσύνη και Ειρήνη, η οποία κάνει όλα τα ζωντανά να χαίρονται. Στη συνέχεια έχουμε μια δέηση προς τον ύψιστο θεό να φροντίσει και κατά τη χρονιά που έρχεται για τις συζυγικές κοίτες, για τη γονιμότητα των κοπαδιών, για την καρποφορία της γης και για την αποστολή κατάλληλων αέρηδων. Του ζητούν επίσης να προστατεύει τις πόλεις, να οδηγεί με ασφάλεια τα πλοία, να νοιάζεται για τους νέους πολίτες και να μεριμνά ώστε να επικρατεί η καλή δικαιοσύνη.


Εχουν ήδη επισημανθεί οι χτυπητές ομοιότητες που παρουσιάζουν οι παραπάνω επικλήσεις με αντίστοιχες ευχές των «Ειρηνικών» της Εκκλησίας μας (πρβλ. π.χ. το «υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν»), ενώ ο Νικόλαος Ι. Παπαδάκης επέστησε την προσοχή μας και στις εμφανείς ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στον ύμνο αυτόν και σε ευχή από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου η οποία θα ακουστεί την Πρωτοχρονιά στις εκκλησίες: «Τα ταμεία έμπλησον παντός αγαθού, τας συζυγίας εν ομονοία διατήρησον· ευκράτους και επωφελείς τους αέρας ημίν χάρισαι· όμβρους ειρηνικούς τη γη προς καρποφορίαν δώρησαι κτλ.»!
Ο κ. Μιχάλης Α. Τιβέριος είναι καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο θάνατος του γερμανικού ονείρου


ΤΟ Jacobin είναι ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό τριμηνιαίο περιοδικό που εδρεύει στη Νέα Υόρκη προσφέροντας σοσιαλιστικές και αντικαπιταλιστικές προοπτικές για την πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό από την αμερικανική αριστερά . Τα άρθρα περιλαμβάνουν κομμάτια σχετικά με την ανισότητα των πλούτου, τη δύναμη της μαζικής διαμαρτυρίας, τους οικονομικούς λόγους πίσω από την κρίση του Πουέρτο Ρίκο μετά τον τυφώνα Μαρία και (μερικές φορές κρίσιμες) κομμάτια στα συνδικάτα. Η κυκλοφορία του έφθασε τα 36.000 και ο ιστότοπός του έβγαλε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές το μήνα το 2017. [2] ΟNoam Chomsky έχει ονομάσει το περιοδικό “ένα έντονο φως σε σκοτεινούς χρόνους”. [3]

Μια συνέντευξη με Ingar Solty

Η Angela Merkel παραιτήθηκε από την ηγεσία του CDU. Οι αποτυχημένες υποσχέσεις της “ευημερίας για όλους” οδηγούν στην αποσύνθεση των παραδοσιακών μαζικών κομμάτων.

Ένα σημάδι εκστρατείας για την Angela Merkel. duesentrieb / Flickr

Συνέντευξη από Τζέρκο Μπακοτίν

Από την αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν από μια δεκαετία, η Γερμανία έχει ισχυριστεί ότι είναι η κυρίαρχη οικονομική δύναμη της Ευρώπης. έως το 2024 θα έχει επίσης τον μεγαλύτερο στρατιωτικό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, εάν από έξω η Γερμανία μοιάζει με μια οικονομική δύναμη και μια αναδυόμενη γεωπολιτική δύναμη, εμπλέκεται επίσης σε μια βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση.

Όταν η Angela Merkel έγινε καγκελάριος το 2005, τα δύο μεγάλα “Volksparteien” (τα μαζικά “catch-all” κόμματα, το χριστιανοδημοκρατικό CDU / CSU και το Σοσιαλδημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα), έδωσαν ακόμη το 69,4% των ψήφων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καγκελαρίου της, τα κόμματα αυτά αναγκάστηκαν να κυβερνήσουν μαζί σε τρεις μεγάλους συντομότερους συνασπισμούς. Σήμερα, ένα χρόνο μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές, ένα άκρως δεξί κόμμα εισήλθε στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά από το 1952, οι δύο αυτές δυνάμεις δεν αντιπροσωπεύουν πλέον την πλειοψηφία των Γερμανών. Οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν ένα συνδυασμένο ποσοστό μόλις 42 τοις εκατό.

Το πολιτικό σύστημα που χτίστηκε στη μεταπολεμική περίοδο αντιμετωπίζει διάβρωση και ακόμη και θεμελιώδη μετασχηματισμό. Ωστόσο, αυτή η κρίση στο κομματικό σύστημα συνδέεται επίσης με υποκείμενες κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες. Σήμερα βλέπουμε το τέλος του δυτικογερμανικού ονείρου, μιας ισότιμης «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» με «ευημερία για όλους», που προστέθηκε στο θάνατο του Ανατολικογερμανικού ονείρου μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που άφησε πίσω της τις ανασφάλειες του καπιταλισμού, τις κρίσεις και τις ταξικές διαιρέσεις. Οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί επιστήμονες πάντα προειδοποιούσαν ότι η αποδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην (Δυτική) Γερμανία εξαρτιόταν πάντα από την ύπαρξη αυτού του είδους γενικής ευημερίας και καθολικής κοινωνικής ασφάλισης. Πώς μπορεί λοιπόν να επιβιώσει σήμερα;

Σε αυτή τη συνέντευξη που αρχικά διεξήχθη για τον Novosti με την παραίτηση της Μέρκελ ως αρχηγού του CDU , ο Jerko Bakotin μίλησε με την Ingar Solty για τη διάβρωση της γερμανικής δημοκρατίας και την ευρύτερη απειλή για την Ευρώπη.


JB

Πώς θα συνοψίσατε την κληρονομιά της Άνγκελας Μέρκελ; Δύο από τις σημαντικότερες στιγμές ήταν ίσως η χειραγώγηση της κρίσης της ευρωζώνης και της λεγόμενης προσφυγικής κρίσης. Ε

Η κληρονομιά δεν θα είναι πολύ καλή. Ο Μίλκελ έδειξε ότι κάτω από την ηγεσία της, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης της ευρωζώνης, η Γερμανία ήταν ικανή να κυριαρχεί, αλλά δεν μπόρεσε πραγματικά να ηγεμονικώς οδηγήσει. Στη δεκαετία του 1980, με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τέθηκε σε μια νεοφιλελεύθερη τροχιά που ακολούθησε από τότε. Αυτό, ωστόσο, δεν οδήγησε σε αυτό που οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι ονομάζουν ισορροπία και σύγκλιση, αλλά αντ ‘αυτού οδήγησε σε αυξανόμενες οικονομικές αποκλίσεις και ανισορροπίες. Ως αποτέλεσμα, η Νότια Ευρώπη αποβιομηχανοποιήθηκε.

Παρόλα αυτά, αντί να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα από μια κρατική ενεργητική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η Μέρκελ και ο υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble αντιμετώπισαν τις οικονομίες διαρθρωτικού ελλείμματος της ευρωπαϊκής περιφέρειας, σαν να ήταν το πρόβλημα του δημόσιου χρέους και των μισθών. Αυτό παρουσίαζε ένα είδος ηθικού παιχνιδιού, σαν τα περιφερειακά κράτη ζούσαν πάνω από τα μέσα τους. Και στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, η επιδιωκόμενη στρατηγική επιδιώκει την εσωτερική υποτίμηση του κόστους εργασίας.

Η αποκαλούμενη “διάσωση της Ελλάδας” ήταν στην πραγματικότητα ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης – το 89% των χρημάτων που δόθηκαν πήγαν απευθείας στους πιστωτές, κυρίως γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Αυστηρή λιτότητα επιβλήθηκε στην Ελλάδα στο όνομα της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περικοπές της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων κοινωνικών δαπανών, περικοπές των συντάξεων, πάγωμα μισθών και μισθώσεων του δημοσίου, ιδιωτικοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και, όπως Thorsten Schulten και Torsten Müller έχουν τεκμηριώσει πλήρως, την περικοπή των εργασιακών δικαιωμάτων όπως οι συλλογικές συμβάσεις διαπραγμάτευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σήμερα, η Γαλλία προσφέρει ένα άλλο καλό παράδειγμα του νεοφιλελεύθερου και αντιδημοκρατικού χαρακτήρα της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Ένα τεράστιο δημοκρατικό κίνημα που βασίζεται στην τάξη από κάτω, το gilets jaunes , εξάγει παραχωρήσεις κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής από μια κυβέρνηση με επικεφαλής επενδυτικό τραπεζίτη της Wall Street. Τώρα, αυτή είναι η δημοκρατία μοιάζει! Ωστόσο, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ωφελούν την εργατική τάξη θα αναγκάσουν τη Γαλλία να παραβιάσει τους κανόνες λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ετήσιο χρέος και η διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πιθανόν να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Γαλλία.

Και ανεξάρτητα από το τι σκέφτεστε για την ιταλική κυβέρνηση και τις μεταναστευτικές πολιτικές της, εδώ και η δημοκρατική της απόφαση να σπάσει την ορθοδοξία λιτότητας οδήγησε στο πρόστιμο ύψους 3,5 δισ. Ευρώ. Εν ολίγοις, κάτω από την κυριαρχία της Γερμανίας, η δημοκρατία περιορίζεται από το νέο συνταγματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές εργατικές μάζες καταβλήθηκαν για να πληρώσουν για την κρίση που προκάλεσαν οι τραπεζίτες. Και αυτή είναι η πολιτική που αντιπροσωπεύουν η Μέρκελ και η Schäuble (με τον διάδοχο του Olaf Scholz, έναν σοσιαλδημοκράτη).

Σε διεθνές επίπεδο, πολλοί έχουν επαίνεσε την φαινομενικά ανθρωπιστική στάση της Μέρκελ κατά τη διάρκεια της κρίσης των προσφύγων. Ωστόσο, ξεχνούν πως η δυτική εξωτερική πολιτική προκάλεσε συγκρούσεις και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων για δεκαετίες – από τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και άλλους δυτικούς πολέμους μέχρι την αύξηση των εξαγωγών όπλων, στον ιμπεριαλισμό του χρέους της Δύσης και την επιβολή «ελεύθερων», εμπόριο στον Παγκόσμιο Νότο. Και ξεχνούν επίσης ότι η Γερμανία είναι η ηγετική δύναμη πίσω από το «Σύμφωνο με την Αφρική» και τις αποκαλούμενες «Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης» με την Αφρική, οι οποίες θα αναγκάσουν εκατομμύρια να μεταναστεύσουν.

Αλλά ακόμα κι αν δίνουμε πίστωση στις υποκειμενικές προθέσεις της Μέρκελ για το χειρισμό του προσφυγικού κινήματος, ξανά δεν μπόρεσε να οδηγήσει. Ήθελε να εκφράσει τον διεθνισμό μετά από ιδιαίτερα αμερικανική κριτική για τη σκληρή στάση της Γερμανίας στην ελληνική κρίση. αλλά παρόλα αυτά είπε “μπορούμε να το κάνουμε”, δεν παρείχε τα οικονομικά μέσα με τα οποία θα μπορούσε να γίνει “για παράδειγμα, μέσω μιας πιο εκτεταμένης κοινωνικής μεταρρύθμισης που θα βοηθούσε τόσο τους εγχώριους όσο και τους μετανάστες εργαζόμενους.

Αντ ‘αυτού, υπό την ηγεσία της, αντανακλώντας τη δύναμη της καπιταλιστικής τάξης, η Γερμανία βρισκόταν σε μια πορεία ισορροπημένων τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και της άγριας ανισότητας των πλούτων. Αυτό που θεωρητικά θα μπορούσε και θα έπρεπε να ήταν ένα εύκολο έργο επιβλήθηκε στους τοπικούς δήμους που ήδη αγωνίζονται οικονομικά υπό συνθήκες λιτότητας. Ο Schäuble εκτιμά ότι το αρχικό κόστος της «κρίσης των προσφύγων» ανέρχεται σε είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το ομοσπονδιακό κράτος κάλυψε μόνο οκτώ δισεκατομμύρια. Έτσι, η κρίση των προσφύγων του 2015 έγινε ένα πρόγραμμα τόνωσης στα δεξιά, το οποίο μέχρι τότε ήταν σε κατηφορική κλίση. Ο Αλέξανδρος Γκαουλάντ, συμπρόεδρος της άκρας δεξιάς Alternative für Deutschland (AfD), εξήρε εύστοχα την «κρίση των προσφύγων» ως το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν και στο κόμμα του, διότι είναι ευκολότερο να ευδοκιμήσει η δεξιά εξουσιαστική δημαγωγία από μια κριτική του στόχου 2 και των ευρωομολόγων.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η οικονομική πολιτική της Μέρκελ και η χειραγώγηση της λεγόμενης «προσφυγικής κρίσης» που προωθούσαν την άκρα δεξιά. Είναι επίσης το προεδρικό της πολιτικό στυλ, επειδή αποπολιτικοποιεί την πολιτική και διαβρώνει τις διαφορές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, τροφοδοτώντας την αντι-καθιερωμένη ρητορική του μάλλον καθιερωμένου και χρηματοδοτούμενου από δισεκατομμυριούχους, ψευδο-επαναστατικού, άκρας δεξιάς. Έτσι, η AfD είναι της κατασκευής της Μέρκελ. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά της, η δηλητηριώδη σούπα όλοι μας θα πρέπει να στομάχι κατά τις επόμενες δεκαετίες.

JB

Σύμφωνα με ορισμένους, η αναχώρηση της Μέρκελ προμηνύει το τέλος της σταθερής φιλελεύθερης δημοκρατικής τάξης. Ωστόσο, το CDU επέλεξε τη συνέχεια, εξατομικευμένη από τον Annegret Kramp-Karrenbauer. Τι σημαίνει η εκλογή της για τη Γερμανία; ΕΙΝΑΙ

Το Kramp-Karrenbauer (AKK) είναι πράγματι πιο κοντά στη συνέχιση της κληρονομιάς της Μέρκελ. Οι άλλοι υποψήφιοι Jens Spahn και Friedrich Merz δήλωσαν ισχυρούς προσανατολισμούς κατά της Merkel σε προσπάθειες να απευθυνθούν σε μια θυμωμένη βάση κόμματος. Τόσο ο Spahn όσο και ο Merz θεωρούνταν ευρέως ότι αποτελούν μια μετατόπιση προς τα δεξιά. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το AKK είναι το ίδιο κοινωνικό συντηρητικό, το οποίο αντιτίθεται στα αναπαραγωγικά δικαιώματα και επίσης δημιούργησε την εκστρατεία της για να δείξει πόσο κοντά βρίσκεται σε μεγάλη επιχείρηση. Έτρεξε σε μια πλατφόρμα εταιρικών φορολογικών ελαφρύνσεων, η οποία προχώρησε στην εξουσία η προεδρία του Γερμανικού Βιομηχάνου Dieter Kempf και ολόκληρης της γερμανικής καπιταλιστικής τάξης από τότε που ήρθε στην εξουσία ο Donald Trump και ανακοίνωσε τις φορολογικές περικοπές του για την πρωτεύουσα και τους πλούσιους.

Το ΑΚΚ θέλει να δεσμεύσει τη Γερμανία για τον καταστροφικό νέο αγώνα στον πυθμένα προς όφελος μόνο του παγκόσμιου κεφαλαίου. Από την απόφαση του Trump, έντεκα από τις τριάντα πέντε χώρες του ΟΟΣΑ μείωσαν παρομοίως τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών ενώ άλλοι βρήκαν περισσότερους τρόπους για να μειώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, για παράδειγμα με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας της Macron στη Γαλλία ή με την απόφαση του συντηρητικού / σωστό συνασπισμό να επαναφέρει τη δωδεκάωρη ώρα εργασίας ή τον νέο “δουλεμπόριο” που επιτρέπει στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις να ζητούν από τους εργαζόμενους έως και τετρακόσιες υπερωρίες κάθε χρόνο.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Γερμανίας, η πρόταση του AKK θα τροφοδοτήσει ανταγωνιστικές πιέσεις στην περιφέρεια της ΕΕ, οδηγώντας τους εργαζομένους της Νότιας Ευρώπης όλο και περισσότερο σε ανασφάλεια, φτώχεια και δυστυχία. Εν ολίγοις, αναμένω ότι το AKK θα ενισχύσει την τρέχουσα ταξική πάλη από πάνω. Ωστόσο, δεν θα το κάνει με τον αρχικό και επιθετικό τρόπο ενός εκπροσώπου χρηματοοικονομικού κεφαλαίου όπως ο Merz, ο γερμανός Macron, ο οποίος βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας, αλλά μάλλον στο απολυτικοποιητικό προεδρικό της Merkel “Mutti” [“Mom “] στυλ.

JB

Τι αντίκτυπο θα έχει το AKK στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα; Μπορούμε να αναμένουμε ότι ο σημερινός μεγάλος συνασπισμός του CDU-SPD θα συνεχιστεί μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021;

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα του AKK μπορεί να είναι να βλάψει την Αριστερά. Αν η Merz κέρδιζε, το πολιτικό φάσμα θα είχε σαφώς πολωθεί μεταξύ αριστεράς και δεξιάς και μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Η ηγεσία του SPD δεν θα ήταν σε θέση να δικαιολογήσει την είσοδο σε ένα άλλο μεγάλο συνασπισμό με τον Merz ως υποψήφιο του CDU για τον καγκελάριο. Επιπλέον, τα επόμενα χρόνια, το SPD θα είχε ευκολότερο χρόνο για να ανανεωθεί, εμφανιζόμενος ως κοινωνική συνείδηση ​​αντίθετη με τον «κινητοποιητικό της αγοράς» του Merz, τον «καπιταλισμό του τουρνουά ή του κεφαλιού» κλπ. Και αυτό θα ενίσχυε επίσης τη Die Linke, επειδή η μετατόπιση του δημόσιου λόγου προς την οικονομία και το «κοινωνικό ζήτημα» θα ωθούν τον άνεμο στα πανιά του, για να χρησιμοποιήσουν τη διάσημη μεταφορά του Βάλτερ Βενιαμίν, αφού η Die Linke έχει την υψηλότερη αξιοπιστία στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Φυσικά, πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ένας μεγάλος συνασπισμός δεν θα έχει πια την απόλυτη πλειοψηφία, αφού λίγο πριν από την εκστρατεία ηγεσίας το CDU πραγματοποίησε ψηφοφορία στο 28% και το SPD σε ιστορικό χαμηλό 14%. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Merz σκόπευε σαφώς να δημιουργήσει έναν νεοφιλελεύθερο αστικό συνασπισμό με τους ανερχόμενους Πράσινους, συνεχώς επαινώντας την αστική «ευαισθησία» τους, ενώ ταυτόχρονα απέκλεισε την Αφρικανική Πολεμική Αεροπορία ως «εθνικοσοσιαλιστική», δηλαδή αναξιόπιστη για το κεφάλαιο και άχρηστη για πολιτικές προς το συμφέρον της κυρίαρχης διακρατικής καπιταλιστικής τάξης, όπως το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης Blackrock και η τράπεζα της HSBC, για την οποία εργάζεται.

Πράγματι, για όσο διάστημα η AfD κατέχει τη θέση της έναντι της ευρωζώνης, οι συνασπισμοί CDU / AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι αδύνατοι, διότι γι ‘αυτή την κυρίαρχη ομάδα στο γερμανικό μπλοκ ισχύος το ενιαίο νόμισμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως απαραίτητα σκαλοπάτια για την επιβολή παγκόσμια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά τους. Και αυτή είναι η αποφασιστική διαφορά μεταξύ του ναζιστικού κόμματος στη δεκαετία του 1930 και του AfD σήμερα.

Το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ και το πρόγραμμά του για την εξάλειψη του εργατικού κινήματος και της δημοκρατίας της Βαϊμάρης – προϋπόθεση για την αμφισβήτηση της αγγλοαμερικανικής ηγεμονίας μέσω του παγκόσμιου πολέμου – ήταν απόλυτα συμβατά με τα σαφώς κατοχυρωμένα συμφέροντα της εθνικής οργάνωσης της μπουρζουαζίας. Οι Ναζί βασικά έμειναν σε συνεχή βάση με την παραδοσιακή στρατηγική της γερμανικής άρχουσας τάξης για «εσωτερική θανάτωση της σοσιαλδημοκρατίας, αν χρειαζόταν με αιματοχυσία και στη συνέχεια για πόλεμο εξωτερικά», όπως το περιέγραψε ο αυτοκράτορας Βίλχελμ Β.

Ωστόσο, σήμερα, υπό τις συνθήκες του παγκόσμιου καπιταλισμού και της υπερεθνικοποίησης της καπιταλιστικής τάξης, των παγκόσμιων αξιακών αλυσίδων, ο οικονομικός εθνικισμός της AfD είναι ασυμβίβαστος με τα συμφέροντα αυτής της κυρίαρχης φατρία. Είναι προφανές ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το πρόγραμμα των σημερινών λεγόμενων “δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων” – προτιμώ να μιλήσω για δεξιότατα αυταρχικά εθνικιστικά κόμματα – και τις πραγματικές πολιτικές που εφαρμόζουν μια φορά στην εξουσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Trump και το συνασπισμό του Κόμματος του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος / Κόμματος της Ελευθερίας μας έδωσαν άφθονες αποδείξεις για το πώς η «κανονιστική δύναμη των διακρατικοποιημένων παραγωγικών σχέσεων» αντέχει σε οτιδήποτε ασυμβίβαστο με τον νεοφιλελεύθερο παγκόσμιο καπιταλισμό. Ο Τράμπ δεν είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει την κριτική του για το ελεύθερο εμπόριο και την αυτοκρατορία, ενώ το σχέδιο του Αυστριακού Κόμματος Ελευθερίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ έπρεπε να διαλυθεί και να αντικατασταθεί από μια δέσμευση για την ένταξη της ΕΕ στον συνασπισμό.

Αυτό που αποδίδει η άκρα δεξιά είναι η ελευθερία να εφαρμόσει αυταρχικές πολιτικές εναντίον των παραδοσιακών πολιτικών εχθρών της, δηλαδή μουσουλμανικών και ξένων μελών της εργατικής τάξης και της αντιφασιστικής αριστεράς, επειδή είναι και εχθροί της κυρίαρχης καπιταλιστικής τάξης ή μικρής σημασία για αυτούς.

JB

Λοιπόν λέτε ότι το CDU θα στραφεί προς τα δεξιά – όχι τόσο όσο θα ήταν με τον Merz ή τον Spahn, αλλά με πολιτικές πιο δεξιές από ό, τι κατά τη διάρκεια της εποχής της Μέρκελ ως αρχηγού; ΕΙΝΑΙ

Για το Kramp-Karrenbauer θα είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί το κόμμα ενωμένο. Η χειρότερη δουλειά που θα μπορούσατε να έχετε σήμερα είναι να είστε στρατηγός CDU. Το CDU ακολουθεί τα βήματα της εμπειρίας του SPD για να χάσει την ιδιότητά του ως Volkspartei . Διαλύεται, καθώς προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους σύγχρονους αστικούς αστικούς ψηφοφόρους που ρίχνει στο Κόμμα των Πράσινων – καπιταλιστές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, επαγγελματίες που εργάζονται, υψηλόβαθμοι κρατικοί υπάλληλοι, όπως καθηγητές πανεπιστημίων και καθηγητές γυμνασίου με κοινωνικά φιλελεύθερες νοοτροπίες, οι οποίοι θέλουν τη χώρα να τρέξει με νεοφιλελεύθερες γραμμές, αλλά με έναν ομαλό και πολιτισμένο τρόπο – και από την άλλη πλευρά τους ακροδεξιούς ψηφοφόρους της υπαίθρου και των προαστίων που έχουν ριζοσπαστεί στα δεξιά ως αποτέλεσμα της οικονομικής και γεωγραφικής διαφορές που έχει δημιουργήσει ο νεοφιλελευθερισμός.

Το CDU και το CSU εκδιώκουν και τους δύο τελευταίους ψηφοφόρους στο AfD. Ο διορισμός του Paul Ziemiak ως γενικού γραμματέα του CDU – ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλη τη ζωή του μέχρι στιγμής στην πολιτική και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πτυχίο του – είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, ένα μήνυμα για τη δεξιά δυσαρέσκεια στο εσωτερικό CDU.

Ωστόσο, δεδομένων των φυγόκεντρων τάσεων εντός της κοινωνίας και εντός του πολιτικού περιβάλλοντος του κόμματος, είναι απίθανο να γίνει επιτυχής αυτή η επιχείρηση. Και οι φήμες για μια σημαντική έξοδο από το κόμμα μετά από φερόμενες μηχανορραφίες πίσω από την ήττα του Merz – δηλαδή το AKK υποσχέθηκε στον Spahn ότι ο Ziemiak θα διοριζόταν για να κερδίσει τους αντιπροσώπους του – είναι ένα σύμπτωμα αυτής της αποτυχίας.

JB

Η συνάδελφος της Bundestag της Die Linke, Sahra Wagenknecht, υποστήριξε ότι η “Μέρκελ 2.0” δεν είναι λύση, διότι θα συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στην άνοδο της AfD. ΕΙΝΑΙ

Όλες οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 τροφοδότησαν μια κοινωνική και οικονομική πόλωση στην κοινωνία, με επίπεδα ρεκόρ ανισότητας πλούτου. Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης – αυξήθηκε από 102 σε 200 από το 2007 – ενώ οι μισθοί συνέχισαν να μειώνονται σε σχέση με τα κέρδη.

Η ατζέντα του SPD / Πράσινο για την κοινωνική πρόνοια και τις μεταρρυθμίσεις του εργατικού δυναμικού του 2010 – προσανατολισμένη προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας («ο άρρωστος της Ευρώπης») με την απελευθέρωση των νόμων για την ασφάλεια της εργασίας και την επιβολή επισφαλών / άτυπων συμβάσεων απασχόλησης – και τη συνέχιση αυτών των “μεταρρυθμίσεων” όλες οι επόμενες κυβερνήσεις δημιούργησαν μια κατάσταση στην οποία το ένα τέταρτο όλων των εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα των χαμηλών μισθών. Και φέρουν το κύριο βάρος του εξαγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της Γερμανίας.

Ταυτοχρόνως, οι ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις για την ευημερία του Χάρτς, παρόμοιες με την προσωρινή βοήθεια του Clinton για τις κακές οικογένειες, δημιούργησαν μια βαθιά ανασφάλεια στις μεσαίες τάξεις που απασχολούνται στις βασικές εξαγωγικές βιομηχανίες. Διότι, ενόψει της ψηφιοποίησης, της προπαραγγελίας και της αυξανόμενης αστάθειας της σταδιοδρομίας, ακόμη και οι υψηλοί μισθοί μπορούν εύκολα να εκβιαστούν σε σκληρή εργασία και σε παραχωρήσεις. Μέσω της μετεγκατάστασης κεφαλαίων, των αυτοματισμών και των μαζικών απολύσεων, μπορούν τώρα να υποβαθμιστούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό: και αυτό μέσα σε μόλις ένα έτος ανεργίας, για τους νεότερους εργαζομένους και μέσα σε δεκαοκτώ μήνες για τους παλαιότερους ομολόγους τους.

Όπως έδειξαν οι μελέτες της συνείδησης της εργατικής τάξης από τους Klaus Dörre και τους κοινωνιολόγους του πανεπιστημίου της Jena καθώς και οι ερευνητές του Αμβούργου WissenTransfer, η φτώχεια, η ανασφάλεια, η μόνιμη οικονομία, η σωματική / ψυχική εξάντληση και ο φόβος προκαλούν τεράστιο θυμό. άμεση κατά των αλλοδαπών. Η κοινωνική πόλωση στην εγχώρια και η απογοήτευση των εργαζομένων με το νεοφιλελεύθερο ΕΕΠ μετατόπισε πολλά εκατομμύρια ψηφοφόρους του SPD πρώτα σε αποχή – το SPD έχασε περισσότερες από δέκα εκατομμύρια ψήφους από το 1998 – και από εκεί μέχρι το άκρο δεξιά. Η γερμανική αριστερά έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί μόνο αυτή την αιμοληψία. Και από την άποψη αυτή, παρόλο που μπορεί να φανεί ότι η άνοδος του αυταρχικού αυταρχικού εθνικισμού ξεκίνησε με την «κρίση της ευρωζώνης» και την «κρίση των προσφύγων», στην πραγματικότητα πρόκειται για την καθυστερημένη συγκομιδή των σπόρων που σπέρθηκαν από την Ατζέντα 2010.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σωστό να πούμε ότι το πολιτικό φάσμα αντιμετωπίζει μια μετατόπιση προς τα δεξιά με το AKK. είδαμε ήδη μια σημαντική στροφή προς τα δεξιά κάτω από τη Μέρκελ. Το διαβρωτικό νεοφιλελεύθερο κέντρο προσπαθεί να “ανατρέψει” την άνοδο της άκρας δεξιάς υιοθετώντας μεγάλο μέρος της αυταρχικής πολιτικής και ρητορικής και δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό μόνο εξομαλύνει και ενισχύει το “πραγματικό πράγμα”.

Και παρά τις δημοσκοπήσεις εξόδου από πρόσφατες κρατικές εκλογές, για παράδειγμα, οι οποίες δείχνουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και όσοι εξακολουθούν να κατέχουν την υψηλότερη θέση όσον αφορά τους εκλογείς, ολόκληρος ο πολιτικός λόγος κυριαρχείται από το ζήτημα της μετανάστευσης. Με δεδομένο και με τον εξαιρετικά τοξικό τρόπο, η Αφρικανική Ένωση προωθεί το ζήτημα της μετανάστευσης και ενθαρρύνει τις επιθέσεις, αν συνεχίσει η Γερμανία στη συγκεκριμένη πορεία, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε όλο και χειρότερα πογκρόμ όπως το φετινό στο Chemnitz.

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η μετανάστευση είναι ένα τόσο κυρίαρχο ζήτημα είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτες, που εξακολουθούν να έχουν μια βάση εργατικής τάξης – ειδικά στην ιδιαίτερα βιομηχανική νοτιοδυτική, όπου η Die Linke εξακολουθεί να είναι σχετικά αδύναμη – μπήκαν στον μεγάλο συνασπισμό. Ως αποτέλεσμα, το ΕΕΠ δεν μπορεί να προσπαθήσει να επαναδημοκρατικοποιήσει τον εαυτό του μέσω της αντι-νεοφιλελεύθερης ρητορικής.

Αυτό σημαίνει ότι το Die Linke είναι το μοναδικό κόμμα της Ομοσπονδιακής Βουλής, που βλέπει και αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι της οικονομίας με προσανατολισμό προς την ιδιωτική οικονομία, προ της δημόσιας και της αγοράς. Όλα τα άλλα κόμματα της Ομοσπονδιακής Βουλής, από τους Πράσινους έως την AfD, δεν βλέπουν ουσιαστικά καμία εναλλακτική λύση σε αυτό το είδος νεοφιλελευθερισμού, πόσο μάλλον στον καπιταλισμό. Και ως εκ τούτου, ολόκληρος ο πολιτικός λόγος λαμβάνει χώρα κυρίως στο επίπεδο των πολιτιστικών πολέμων, που εκφράζουν την αποσύνθεση της κοινωνίας από τον νεοφιλελευθερισμό και την κοινωνική ανάπτυξη που αφέθηκε στις δυνάμεις της αγοράς.

Τα ερωτήματα που επηρεάζουν πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τα εκατομμύρια των εργαζομένων – η φτώχεια στην ηλικία, η εργασιακή ανασφάλεια, η εξάντληση των εργαζομένων, το ζήτημα της στέγασης – είναι πανταχού παρόντα αλλά δεν αντιμετωπίζονται. Γιατί πώς μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε, αν δεν μπορείτε καν να σκεφτείτε ότι ίσως η καπιταλιστική αγορά είναι το πρόβλημα και όχι η λύση; Αυτό που καθιστά αυτή την απομάκρυνση της οικονομίας και το κοινωνικό ζήτημα από την πολιτική συζήτηση τόσο επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν μπορεί και δεν θα σταματήσει μέχρι να υπάρξει διάλειμμα με πολιτικές προσανατολισμένες στην αγορά που (όπως έδειξε ο Karl Polanyi έχουν πει) καταστρέφουν την κοινωνία.

Κοινωνία και φύση επίσης. Η άκρη δεξιά διοχετεύει θυμό και ανασφάλειες στην κατεύθυνση της βαρβαρότητας, προκαλώντας σκάνδαλο εάν ένας μόνο πρόσφυγας από τα δύο εκατομμύρια που βρίσκονται στη χώρα ή τα εκατομμύρια περισσότεροι Γερμανοί με ιστορία μεταναστών διαπράττουν βίαιο έγκλημα. Η στρατηγική αυτή θα συνεχίσει να είναι επιτυχής έως ότου αρχίσουμε να μιλάμε ξανά για αυτά τα θέματα και επιμένουμε ότι η ανάπτυξη που βασίζεται στην αγορά είναι η ρίζα της κοινωνικής και πολιτικής αποσύνθεσης της Γερμανίας.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ο Ingar Solty είναι ο ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Κρίσιμης Κοινωνικής Ανάλυσης του Ιδρύματος Rosa Luxemburg στο Βερολίνο. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του ιμπεριαλισμού και του επικείμενου Τι πρέπει να γίνει στα Dark Times; Προοπτικές κατά του καπιταλισμού κρίσης, της άνοσης της δεξιάς και της ισλαμικής τρομοκρατίας .

Σχετικά με τον Συντάκτη

Ο Jerko Bakotin είναι δημοσιογράφος με έδρα το Βερολίνο.

Βαρδής Βαρδινογιάννης -ποιος ηταν/ “Οι δωσίλογοι στα μαλακά, εμείς στο απόσπασμα”

Είκοσι επτά πολιτικοί κρατούμενοι – κομμουνιστές κατάφεραν με απλά μέσα να επιτύχουν μια κινηματογραφική απόδραση

ΔΕΊΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΌ: https://tvxs.gr/news/prosopa/synenteyksi-ntokoymento-toy-bardi-b-bardinogianni-sto-13-keli


Βαρδής Βαρδινογιάννης – Αποχαιρετισμός σε έναν μεγάλο αγωνιστή

Το στίγμα που έχει αφήσει στην πολιτική και την κοινωνία ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φάνηκε και στην κηδεία του. Πλήθος κόσμου παρευρέθη χθες το πρωί στο νεκροταφείο Ραφήνας ώστε να αποχαιρετήσει τον 97χρονο αγωνιστή, που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην αντίσταση κατά των Γερμανών στην Κρήτη, στην οργάνωση και διεύθυνση της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) και αποτέλεσε στη συνέχεια σημαίνον στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Δίπλα στην οικογένειά του, έδωσαν το παρών παλιοί αγωνιστές της Αριστεράς, υπουργοί, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά ακόμη πρόσωπα της Αριστεράς.

Στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Φίλης υπογράμμισε την ισχυρή παρακαταθήκη που αφήνει στους νέους μέσα από το παράδειγμά του, ειδικά τώρα που έχει ανέβει η Ακροδεξιά.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρέτησε μια προσωπικότητα, όπως είπε, «έναν από τους τελευταίους επιζώντες της δρακογενιάς της Αντίστασης, έναν αγωνιστή της Αριστεράς, έναν από τους πρωτεργάτες της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας». Εξήρε την ανιδιοτέλεια τη γενναιότητα και το καθαρό μυαλό «ενός ανθρώπου που πέρασε χρόνια ολόκληρα σε φυλακές, εξορία και παρανομίες» καθώς και τη συνεισφορά του στην ιστορική έρευνα της Εθνικής Αντίστασης, με την ίδρυση της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974. «Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο οποίος μετά το ΚΚΕ Εσωτερικού και τον ΣΥΝ ήταν δραστήριο μέλος, παρά την ηλικία του στον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε σε ηλικία 93 ετών και εκλογικός αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου.» Καταλήγοντας ο Ν. Φίλης επισήμανε ότι «το αγωνιστικό του παράδειγμα θα το θυμούνται ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο που το αντιφασιστικό καθήκον ξανάρχεται στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα».


Η φυλακή – φρούριο των Βούρλων https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1#%CE%A4%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82

Έζησε δέκα χρόνια στη φυλακή, δύο χρόνια στην εξορία και συνολικά 13 χρόνια στην παρανομία. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ήταν ένας άνθρωπος που διώχθηκε πολύ για τις ιδέες του και όπως πολλοί αγωνιστές της Αριστεράς δεν λύγισε ούτε από ξερονήσια ούτε από φυλακές.

Υπήρξε κυριολεκτικά συνεπής προς τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου, «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία», καταφέρνοντας να μείνει στην Ιστορία για την απόδραση με άλλους συντρόφους του από τις φυλακές στα Βούρλα το 1955, όπου κρατούσαν κομμουνιστές με την πολυσυζητημένη τότε κατηγορία της… κατασκοπείας. Με την ίδια κατηγορία είχαν καταδικαστεί και εκτελεστεί ο Νίκος Μπελογιάννης και ο Νίκος Πλουμπίδης, αλλά και πάμπολλοι ακόμη κομμουνιστές.

Ο νόμος περί κατασκοπείας είχε θεσπιστεί από τον Μεταξά, τέτοιες μέρες, στις 18 Δεκεμβρίου του 1936. Ο δικτάτορας τον είχε θεσπίσει στο όνομα της προστασίας του κράτους και της δημοκρατίας (!) από τον κομμουνισμό.

“Οι δωσίλογοι στα μαλακά, εμείς στο απόσπασμα”

Μιλώντας παλιότερο στον νυν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου και στο «Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα» για την ιστορική απόδραση από τα Βούρλα, ο Β. Βαρδινογιάννης είχε μιλήσει αναλυτικά για την απόδραση, την ιστορία της ζωής του.

Μεταξύ άλλων υπογράμμιζε την εντελώς αντίθετη αντιμετώπιση που είχαν μετά την απελευθέρωση οι δωσίλογοι από τους κομμουνιστές αγωνιστές της αντίστασης στους ναζί, τονίζοντας ότι δεν αποδιδόταν στο ελάχιστο δικαιοσύνη.

«Μετά την απελευθέρωση δικάστηκαν πολλές εκατοντάδες στελέχη της Εθνικής Αντίστασης με διάφορες κατηγορίες […] Κάθε λοιπόν κλήρωση ενόρκων κλήρωνε ενόρκους θανατοδίκες κι όλες οι δίκες κατέληγαν σε θάνατο. Έχουμε πάνω από 500 καταδίκες σε θάνατο που εκτελέστηκαν, ενώ τον ίδιο καιρό, που πέρασαν από δίκη και τους δωσίλογους, έχουμε 600 δικογραφίες δωσίλογων από τις οποίες μόνο 40 παρεπέμποντο κι οι άλλοι είχαν απαλλαχτικά βουλεύματα. Ναι μεν ανέφεραν πως ο τάδε συνέλαβε, παρέδωσε στους Γερμανούς ή βίασε γυναίκες, αλλά όλα αυτά τα έκανε γιατί επίστευε ότι υπηρετεί την πατρίδα. Απαλλαχτικό βούλευμα… Υπήρχε μια κατάσταση όπου καταρρακώνονταν η ιδέα της δικαιοσύνης. Για εμάς, όταν πήγαμε στο στρατοδικείο τότε σαν κατάσκοποι, δεν είχαν καθόλου στοιχεία και τελικά υποχρεώθηκαν να απαλλάξουν τους περισσότερους. Από τους 42 δηλαδή, μόνο 8 καταδικάστηκαν».

Τους ξεγέλασαν με περούκες και κουβέρτες

Η απόδραση από τα Βούρλα έγινε στις 17 Ιουλίου του 1955, ημέρα Κυριακή και 1 το μεσημέρι. Είκοσι επτά πολιτικοί κρατούμενοι θα έγραφαν για πάντα τα ονόματά τους στην πολιτική ιστορία της χώρας, εξευτελίζοντας με απλά μέσα, όπως κουβέρτες και περούκες, τους ανθρωποφύλακες της Δεξιάς.

«Το βράδυ, τις νυχτερινές ώρες που έκλεινε η φυλακή, φτιάχναμε και ψεύτικους ανθρώπους απάνω στα κρεβάτια. Δηλαδή ήταν δύο, ήτανε τρεις κάτω που δουλεύανε, εμείς φτιάχναμε τα σώματά τους με τις κουβέρτες και βάζαμε μαλλιά, περούκες από το θέατρο, για να δείχνουμε πως κοιμούνται. Κι ερχότανε ο φύλακας, μέτραγε τα κεφάλια και πίστευε ήμασταν κι οι πέντε στο κελί», θυμόταν ο Β. Βαρδινογιάννης, που τότε ήταν 33 ετών και φοιτητής Νομικής.

Από τον… βόθρο στην ελευθερία

Η απόδραση έγινε από το κελί 13, μέσα από μια σήραγγα 18 μέτρων, που κατέληγε στον… βόθρο του εργοστασίου της Ντεστρέ. «Στη διαδρομή υπήρχαν σακιά με πέτρες, στη μια μεριά και στην άλλη, και σε κάποια φάση έπρεπε με κινήσεις της κοιλιάς να κινούμαστε. Για να φτάσουμε στο έργο, για να χτυπήσουμε και να ανοίξουμε μεγαλύτερη τη στοά, αδειάσαμε όλο αυτό το υλικό και το ρίξαμε μέσα στο βόθρο. Κι έτσι με περισσότερη άνεση κινηθήκαμε κατά την έξοδο. Είχαμε δε ηλεκτροφωτίσει με μια πλάκα του φακού ας πούμε που είχαμε βάλει το λαμπάκι κι είχαμε ηλεκτροδοτήσει όλη τη διέξοδο».

Η αρχή της σήραγγας ήταν κάτω από το κρεβάτι του 28χρονου τότε λογιστή Ανδρέα Μπαρτζώκα. Αν το επώνυμο σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί πρόκειται για τον πατέρα του γνωστού προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, που βρισκόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Αναλυτικό κείμενο για την ιστορία της απόδρασης και τη συμμετοχή του Α. Μπαρτζώκα είχε δημοσιευτεί από τον Νίκο Πανταζίδη στην εφημερίδα μας στις 14 Ιουλίου του 2013 με τίτλο: «Απόδραση κάτω από το κρεβάτι του Μπαρτζώκα!».

Οι υπόλοιποι 25 δραπέτες ήταν: Γεώργιος Χατζηπέτρου, υδραυλικός, ετών 33, υπόδικος * Αριστοτέλης Γεωργούλιας, έμπορος, τελειόφοιτος Νομικής, ετών 38, υπόδικος * Χαράλαμπος Καλατζής, έμπορος, ετών 28, υπόδικος * Κώστας Λιναρδάτος, δημοσιογράφος, τελειόφοιτος Νομικής, ετών 33, υπόδικος * Δημήτρης Μυριανθόπουλος, εργάτης, ετών 42, υπόδικος * Γκαστόν Βερναρδής, τελειόφοιτος Ιατρικής, ετών 31, υπόδικος * Μιχάλης Κολοκοτρώνης, αρτεργάτης, ετών 30, υπόδικος * Περικλής Ροδάκης, μεταφραστής, ετών 30, υπόδικος * Βασίλης Δουκάκης, μεταφραστής, ετών 30, υπόδικος * Κώστας Φίλης, καθηγητής Φιλολογίας, ετών 28, υπόδικος * Βασίλης Κάτρης, εργάτης, ετών 30, υπόδικος * Κυριάκος Τσακίρης, φοιτητής Νομικής, ετών 39, υπόδικος * Δημήτριος Πανουσόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, ετών 26, υπόδικος * Ανδρέας Βελλής, φοιτητής Πολυτεχνείου, ετών 26, υπόδικος * Σταύρος Καρράς, σπουδαστής Πολυτεχνείου, ετών 30, υπόδικος * Σωτήρης Σωτηρόπουλος, κτηματίας, ετών 35, υπόδικος * Σταύρος Σιδέρης, πτηνοτρόφος, ετών 30, υπόδικος * Λεωνίδας Τζεφρώνης, τελειόφοιτος Πολυτεχνείου, ετών 35, υπόδικος * Στυλιανός Πάσιος, σιδηροδρομικός, ετών 31, ισοβίτης * Αλέξης Παπαλεξίου, φοιτητής Ιατρικής, ετών 36, ισοβίτης * Αλέξης Παπούλιας, δικηγόρος, ετών 41, φυλάκιση 15 χρόνια * Γιώργος Γεωργίου, εργάτης, ετών 55, καταδικασμένος δυο φορές σε 10 χρόνια * Παντελής Κιουρτσής, έμπορος, ετών 42, κάθειρξη 15 χρόνια * Αλέξης Λογαράς, γεωπόνος, ετών 29, φυλάκιση 2 χρόνια * Ζήσιμος Κόκλας, δημόσιος υπάλληλος, ετών 40, φυλάκιση 5 μήνες.

“Απάντηση στην Ασφάλεια”

Σημειώνεται πάντως ότι η απόδραση πήγαινε ενάντια στη γραμμή που είχε το κόμμα τους. Όπως θα δήλωνε χρόνια αργότερα ένας από τους 27, ο Ανδρέας Βελής: «Ήταν η εποχή που η απόδραση δεν ήταν μέσα στο σύνολο των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων ενός κομουνιστή». «Εν γνώσει μας κάναμε παράβαση βασικότατου κομματικού κανόνα, πήραμε πρωτοβουλία». Από την πλευρά του ο Λεωνίδας Τζεφρώνης, γραμματέας τότε της παράνομης οργάνωσης του ΚΚΕ στην Αθήνα, έλεγε: «Θέλαμε να δώσουμε μια απάντηση στη συνεχή ζημιά που κάνει η Ασφάλεια σε εμάς». «Όλο συλλάμβανε, έπιανε, εκτελούσε…».

Τους κυνηγούσαν 23.000 αστυνομικοί

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δραπέτευση προκάλεσε γενική κινητοποίηση του κράτους και 23 χιλιάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στην καταδίωξη. Οι δραπέτες επικηρύχθηκαν, με χρηματική αμοιβή από 5.000 έως 30.000 δραχμές. Από τους 27, τελικά μόνο οι 11 κατάφεραν να διαφύγουν. 15 συνελήφθησαν και ένας δολοφονήθηκε στα σύνορα.

Ο Β. Βαρδινογιάννης κατέφυγε με τον μετέπειτα κουμπάρο του Α. Μπαρτζώκα «σε ένα σπίτι κάπου στους Θράκονες και μείναμε κάμποσες μέρες. Από κει έφυγα, πήγα σε άλλο σπίτι, από κει πήγα σε ένα άλλο σπίτι που ήταν ένα αντρόγυνο. Πιάσαμε μαζί σπίτι και μέναμε όλο το διάστημα μετά».

Η φυλακή – φρούριο των Βούρλων

Γενική κινητοποίηση για τη σύλληψη των 27 κομμουνιστών

http://avgi.gr/article/10842/9460506/geloiopoiesan-tous-anthropophylakes

Κύρκος Δοξιάδης : Το κρίσιμο 2019

Στα τέλη του πρώτου μήνα του τρέχοντος έτους, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών χρόνων από την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ («Εφ.Συν.», 30/1/2018 – «Ευκαιρία για περίσκεψη»), έγραφα τα εξής: «Αν στην κορυφή τους [των κρατικών μηχανισμών] ξαναβρεθεί ο αντίπαλος, οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικότερες από την -πρόσκαιρη και αμφίβολη- σωτηρία της τιμής της Αριστεράς». Διαφωνούσα με την άποψη που επικρατεί σε ευρύτατο φάσμα της Αριστεράς και των απογοητευμένων ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφ’ όσον έκρινε πως δεν μπορούσε να αντισταθεί αποτελεσματικά στις μνημονιακές πολιτικές, όφειλε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση.

Εξακολουθώ να πιστεύω πως μια τέτοια απόφαση του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς θα είχε όντως ολέθριες συνέπειες. Το ζήτημα είναι ότι κατά τη διάρκεια του έτους που μπαίνει σε λίγες μέρες θα έχουμε εκλογές ούτως ή άλλως. Υπάρχουν κάποιοι στη συστημική (και στην «αντισυστημική») Ακροδεξιά της χώρας μας που λένε (αν πράγματι το πιστεύουν είναι άλλο θέμα) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν μπορούσε δεν θα έκανε εκλογές.

Παρά την απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτηση που προξενεί μια τέτοια δήλωση, οφείλουμε ως αριστεροί/ές να συλλογιστούμε επάνω στην αλήθεια αυτής μας ακριβώς της αγανάκτησης. Με ποια έννοια ως Αριστερά, ενώ από τη μια δεν θέλαμε πρόωρες εκλογές, από την άλλη απέχουμε παρασάγγας από το να βλέπουμε τις επικείμενες εκλογές ως «αναγκαίο κακό» επειδή μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της κυβερνητικής εξουσίας;

Αντί για άλλη απάντηση, και δεδομένου ότι στις 15 Ιανουαρίου συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη δολοφονία της, επαναλαμβάνω εδώ αποκαλυπτικό απόσπασμα της δριμύτατης κριτικής που άσκησε η Ρόζα Λούξεμπουργκ στην ηγεσία της Οκτωβριανής Επανάστασης την άνοιξη του 1918: «…Ασφαλώς κάθε δημοκρατικός θεσμός έχει τις ατέλειές του και τις αδυναμίες του, πράγμα που συμβαίνει με όλους τους ανάλογους ανθρώπινους θεσμούς. Αλλά το φάρμακο που ανακάλυψαν ο Λένιν και ο Τρότσκι, τη γενική κατάργηση της Δημοκρατίας [εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα στη διάλυση της Συντακτικής Συνέλευσης], είναι χειρότερο ακόμη κι από την αρρώστια που επρόκειτο να θεραπεύσουν: Καταστρέφει αυτή την ίδια τη ζωντανή πηγή, απ’ όπου μπορεί να διορθωθεί κάθε φυσική ατέλεια των κοινωνικών θεσμών: την ενεργό, ανεμπόδιστη, δραστήρια πολιτική ζωή όσο το δυνατόν πιο πλατιών λαϊκών μαζών του έθνους».1

Ιδού λοιπόν τι σημαίνει η δημοκρατία για τη μεγάλη μαρξίστρια επαναστάτρια (και μάλιστα η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που είθισται στην Αριστερά να κακολογείται ως «αστική»): δημοκρατία είναι «η ενεργός, ανεμπόδιστη, δραστήρια πολιτική ζωή όσο το δυνατόν πιο πλατιών λαϊκών μαζών του έθνους». Με άλλα λόγια: Για τη ριζοσπαστική Αριστερά, η δημοκρατία δεν είναι μέσο, είναι αυτοσκοπός. Στις ταξικές κοινωνίες (σε όσες υπάρχει δημοκρατία, εννοείται) είναι το κύριο θεσμικό πεδίο όπου διεξάγεται η ταξική πάλη και γι’ αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «εργαλείο» που μονοσήμαντα κατέχει μία τάξη εις βάρος των υπολοίπων (έχω εδώ κατά νου κυρίως τις αναλύσεις του Νίκου Πουλαντζά, από του οποίου τον επίσης τραγικό θάνατο συμπληρώνονται σαράντα χρόνια το 2019).

Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, για τη ριζοσπαστική Αριστερά, η διαφύλαξη, διατήρηση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών είναι κάτι ασύγκριτα πιο σημαντικό από την παραμονή της ίδιας της Αριστεράς στην κυβερνητική εξουσία. Η βασική αιτία για τον ακραίο κρατικό αυταρχισμό που επικράτησε στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού» συνίσταται στο ότι η κατάργηση της δημοκρατίας ισοδυναμούσε με την απόπειρα αυταρχικής κατάργησης των ίδιων των ταξικών αγώνων. Μια απόπειρα που, εκτός του ότι ήταν καταδικασμένη εκ των πραγμάτων στην αποτυχία, εγκαθίδρυσε και την τυραννία που δυσφήμησε το όνομα του σοσιαλισμού άγνωστο μέχρι πότε.

Ολα αυτά τι σημαίνουν στα καθ’ ημάς; Αν μετά τις εκλογές του έτους που ακολουθεί η Αριστερά περάσει στην αντιπολίτευση, «δεν χάθηκε ο κόσμος». Θα «χανόταν ο κόσμος» αν στην πορεία προς ή μετά τις εκλογές υπονομεύονταν καθοριστικά οι δημοκρατικοί θεσμοί. Αν, για παράδειγμα, επιτευχθεί το φιλόδοξο σχέδιο του κ. Βορίδη για πλήρη αφάνιση της Αριστεράς διά μέσου παρέμβασης στους θεσμούς.

Και κάτι ακόμη. Η υπονόμευση της δημοκρατίας σίγουρα δεν επέρχεται από την περίφημη πόλωση – όσο η τελευταία παραμένει εντός των πλαισίων της (δημοκρατικής) νομιμότητας, εννοείται. Ακριβώς επειδή η δημοκρατία είναι πεδίο της ταξικής διαμάχης, και ιδίως σε περιόδους κρίσης, πόλωση υπάρχει – θα ήταν ύποπτο αν δεν υπήρχε. Οταν τα αστικά κόμματα «καταγγέλλουν» την πόλωση, κατ’ ουσίαν απαιτούν από τις αντίπαλές τους δυνάμεις «να κάτσουν στ’ αυγά τους».

Ευχές, λοιπόν, για ένα πολωμένο 2019.

1) Ρόζα Λούξεμπουργκ, «Ρωσική Επανάσταση» (μτφρ. Α. Στίνας), Αθήνα, Υψιλον, 1978, σελ. 63.

* καθηγητής της Κοινωνικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

https://www.efsyn.gr/arthro/krisimo-2019

Συνέντευξη με τον Κώστα Κάβουρα, υποψήφιο δήμαρχο στο Ίλιον

Στόχος μας οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών

Τη συνέντευξη πήρε ο Πέτρος Ζούνης

Μια νέα αυτοδιοικητική παράταξη το 2014, με εσάς υποψήφιο δήμαρχο Ιλίου, για λίγους ψήφους δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Πέντε χρόνια μετά πώς βλέπετε τα πράγματα;


Πράγματι στις προηγούμενες εκλογές, δεδομένου και του μικρού χρονικού διαστήματος που είχαμε στη διάθεση μας ως νέα παράταξη, μπορέσαμε και καταγράψαμε ένα πολύ καλό ποσοστό και για ελάχιστους ψήφους μείναμε τρίτη δύναμη. Βεβαίως, ως άτομα ο καθένας ξεχωριστά είμαστε ενεργοί πολίτες και είχαμε αναπτύξει δράση για τα προβλήματα της πόλης μας. Τότε είχαμε υποσχεθεί, και το τηρήσαμε, ότι δεν θα είμαστε ευκαιριακό πυροτέχνημα, αλλά θα ασχοληθούμε σοβαρά και δημιουργικά για την πόλη μας και για τη λύση των προβλημάτων των κατοίκων της. Όλα αυτά τα χρόνια τιμήσαμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας στήριξαν με συνεχή και συνεπή παρουσία. Σήμερα εκτιμώ ότι οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί. Δεν αρκεστήκαμε σε στείρα αντιπολίτευση, αλλά απεναντίας παλέψαμε για την υλοποίηση του προγράμματός μας και παρότι στην αντιπολίτευση, καταφέραμε αρκετά πράγματα να τα κάνουμε πράξη.

Πρωτοβουλίες και νίκες

Ήσασταν, λοιπόν, μια ενεργή παράταξη. Πείτε μου ζητήματα που παλέψατε και πετύχατε.


Το πιο σημαντικό, που άπτεται της προστασίας των πολιτών, ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα που είχε ανάγκη η πόλη μας. Το πρόβλημα αυτό το είχαμε αναδείξει προεκλογικά και το θέσαμε έντονα στο δημοτικό συμβούλιο, σε συνεργασία με επιτροπές πολιτών, στις οποίες συμμετείχαμε διεκδικώντας την υλοποίησή τους. Επίσης, προσπαθήσαμε να σταματήσουμε την απαξίωση και καταστροφή του μεγαλύτερου πάρκου του Λεκανοπεδίου, του Πάρκου Τρίτση. Σε συνεργασία με περιβαλλοντικές και άλλες κινήσεις του δήμου μας, αλλά και όμορων δήμων, πήραμε πρωτοβουλία με στόχο να πιέσουμε για να δοθεί μια θεσμική λύση, έτσι ώστε να ξεπεραστεί το τέλμα που είχε οδηγηθεί ο συγκεκριμένος χώρος. Η λύση ήρθε το 2016 από το υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον τότε υπουργό Πάνο Σκουρλέτη. Δημιουργήθηκε ένας νέος φορέας, απαλλαγμένος από προηγούμενα βάρη και με εξασφάλιση χρηματοδότησης. Μετά από αυτή την εξέλιξη και παρά την εχθρική στάση της απερχόμενης δημοτικής αρχής, το Πάρκο Τρίτση έχει αρχίσει να αλλάζει εικόνα. Έχει υλοποιηθεί μια σειρά αναγκαίων έργων. Ήδη το πάρκο έχει αυξημένη επισκεψιμότητα και όχι μόνο από τους όμορους δήμους, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου. Έχει πάρει πλέον το δρόμο του για να μπορέσει να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και να παίξει το ρόλο του ως ένας υπερτοπικός πόλος αναψυχής και πράσινου για όλη την Αθήνα.

Έχετε ασχοληθεί και μ΄ ένα δεύτερο πάρκο, στο χώρο της Ραδιοφωνίας. Πείτε μου δυο λόγια και γι΄ αυτό.


Ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας να αναδειχθεί και αξιοποιηθεί ο χώρος της Ραδιοφωνίας. Πρόκειται για 33 στρέμματα στα οποία ήταν εγκατεστημένη η ΕΡΤ. Εκεί ευρίσκετο ο χειροποίητος πομπός του ΕΙΡ, με ιστορική αξία, αλλά και σημαντική βιομηχανική κληρονομιά και τοπόσημο της περιοχής. Εμείς αναδείξαμε το πάγιο αίτημα για αξιοποίηση του χώρου και προτείναμε τη δημιουργία ενός πάρκου-μουσείου ραδιοφωνίας. Μάλιστα για να κάνουμε πιο γνωστό το αίτημα, διοργανώσαμε και ένα φεστιβάλ στο διπλανό χώρο, ώστε να αποτελέσει μια αφορμή να έρθει κόσμος και να τον γνωρίσει. Φτιάξαμε και κάποιες εκθέσεις φωτογραφίας για να καταλάβουν οι πολίτες τη μεγάλη σημασία που έχει ο χώρος για την πόλη μας. Την πρότασή μας έχει αποδεχθεί η ΕΡΤ και ήδη δρομολογούνται οι σχετικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της ωρίμανσης της μελέτης και μέχρι το καλοκαίρι του 2019 θα μπει ανάδοχος για τη συντήρηση των κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από το υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να στεγάσουν το χώρο του μουσείου, αλλά και ανάπλαση του χώρου, ώστε να δοθεί για αναψυχή στους κατοίκους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αρκεστήκαμε σε αιτηματολογία, αλλά επιδιώξαμε να προωθήσουμε λύσεις.

Η κοινωνική πολιτική είναι δικαίωμα

Το Ίλιον είναι μια πόλη που χτίστηκε την περίοδο της εσωτερικής μετανάστευσης 1950-1970 από φτωχούς ανθρώπους που ήρθαν στην Αθήνα για καλύτερες μέρες. Χτίστηκε χωρίς σχεδιασμό, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πώς βλέπετε σήμερα το μέλλον του;


Έτσι είναι. Πάντως το Ίλιον έχει μια παράδοση από την περίοδο των Βαυαρών στη χώρα μας. Στον οικισμό αυτό ζούσαν οι εργάτες του Επταλόφου, του σημερινού Πάρκου Τρίτση, του κτήματος των Βασιλιάδων με άλλα λόγια. Είναι μια γειτονιά της Δυτικής Αθήνας, μια γειτονιά εργατική, λαϊκή. Αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιες γειτονιές σε περιόδους κρίσης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, πέραν των γνωστών της έλλειψης πρασίνου, δημόσιων χώρων, κ.λπ. Αντιμετωπίζουν προβλήματα βασικών αναγκών, τα οποία έφερε η κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από την κρίση των τελευταίων χρόνων, που άγγιξε τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων. Οφείλουμε να αναδείξουμε την ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου. Οφείλουμε να οργανώσουμε την κοινωνική πολιτική του δήμου, έτσι ώστε να αποτελεί ασπίδα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κοινωνική δομή σημαίνει οργανωμένη παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας και λήψη μέτρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελών της. Κοινωνική πολιτική σημαίνει δικαίωμα και όχι φιλανθρωπία.

Σε τι επίπεδο είναι σήμερα η κοινωνική πολιτική του δήμου σας. Τι πρέπει να γίνει;


Ο δήμος μας διαθέτει αρκετές κοινωνικές δομές, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Πολλές από αυτές υπάρχουν ως σφραγίδα. Οι πολίτες δεν τις γνωρίζουν ή δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Η κοινωνική πολιτική είναι ιδιαίτερα κρίσιμος κρίκος των αρμοδιοτήτων ενός δήμου και οι δομές αυτές πρέπει να είναι σωστά οργανωμένες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια, χωρίς επισφάλεια. Αυτό στην πόλη μας σήμερα δεν υπάρχει.

Είστε εν δυνάμει δήμαρχος. Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε στον τομέα αυτό;


Πρώτα απ΄ όλα θα ενισχύσουμε οικονομικά αυτές τις δομές. Ο δήμος μας έχει δυνατότητες, αρκεί με σωστό τρόπο να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπήρξε έλλειψη γραφικής ύλης στα νηπιαγωγεία της πόλης. Εμείς προτείνουμε να το καλύψει ο δήμος, ο οποίος και αρνήθηκε να το κάνει. Το κόστος ήταν περίπου 50.000. Ταυτόχρονα, ο δήμος οργανώνει κάθε χρόνο το φεστιβάλ της λευκής νύχτας και για μια μέρα διαθέτει πάνω από 120.000. Αν δεν υπάρξει ορθολογισμός στις δαπάνες και ιεράρχηση αναγκών, αν χάνουμε την ουσία χάριν της επικοινωνίας, τότε θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το δεύτερο που θα κάνουμε, είναι να οργανώσουμε αυτές τις δομές έτσι, ώστε να είναι δίπλα στο δημότη και να απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και να απλώσουν δίχτυ προστασίας στις ευάλωτες ομάδες.

Έμφαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Ποιες άλλες δραστηριότητες χρήζουν ενίσχυσης στο δήμο σας, που θα δώσετε προτεραιότητα;


Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους νέους και νέες του δήμου μας. Ένα από αυτά που αναδείξαμε και στο δημοτικό συμβούλιο, είναι η κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση. Το δεύτερο είναι ο πολιτισμός και η ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων του δήμου, αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Δυστυχώς τώρα γίνονται διακρίσεις στην ενίσχυσή τους βάσει του πώς διάκεινται έναντι του δημάρχου. Στόχος μας θα είναι η ενίσχυση πολιτιστικών πρωτοβουλιών χωρίς διακρίσεις και επιδιώκοντας την ποιότητα. Άλλος τομέας, εξίσου σημαντικός, είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εκτός από τις δημοτικές δομές, μελετάμε και ένα σύστημα voucher, ώστε σε συνεργασία με συλλόγους που έχουν ακαδημίες στην πόλη μας να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά που θέλουν να αθληθούν. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να παρθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες η πόλη να γίνει προσβάσιμη και φιλική στους ΑμεΑ συμπολίτες μας. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε ό,τι αφορά τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις είναι απελπιστική. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα ζητήματα και τα έχουμε θέσει αρκετά υψηλά στις προτεραιότητες της παράταξής μας.