• Χωρίς κατηγορία

Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση χρηματοδότησης πέντε έργων δια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Sharing is caring!


Οκτώβριος 31, 2018

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ7Λ1-ΔΧΣ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», άξονα προτεραιότητας: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Πλέγμα αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας». Η πρόσκληση αφορά στο τμήμα των αναπλάσεων του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την πρότασή του.

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Με αυτή τη δράση επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της
Καλαμάτας (ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89), η ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας του οικιστικού ιστού με παρεμβάσεις ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης, η οποία αποτελεί πόλο έλξης τόσο τουριστών, όσο και μονίμων κατοίκων της πόλης για αναψυχή, αλλά και για εργασία.
Οι εν λόγω περιοχές, εκτός των μονίμων κατοίκων, δέχονται σημαντικό αριθμό τουριστών, επισκεπτών και εργαζομένων λόγω του πολιτιστικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού τους χαρακτήρα. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ήδη πραγματοποιήσει επιμέρους παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου τόσο με δικούς του πόρους (π.χ. ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη), όσο και μέσω συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Ωστόσο, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των περιοχών παρέμβασης της παρούσας δράσης, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους (ανάγκη νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανάγκη δημιουργίας νέων ζωνών αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και των τουριστών, διευκόλυνση της προσβασιμότητας, κ.ά.), αλλά και της ποιότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Ως εκ τούτων, η δράση συμπληρώνει το πλέγμα των παλαιότερων παρεμβάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη
της πόλης, δημιουργώντας προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας των δύο κύριων περιοχών παρέμβασης της στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...