Για το νόμο «Κλεισθένης Ι» – ανάλυση

Επιτροπή για θέματα πόλης χώρου περιβάλλοντος του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση:

Για το νόμο «Κλεισθένης Ι», νόμος 4555/18, ΦΕΚ133/19-7-2018

Συνέχεια ανάγνωσης Για το νόμο «Κλεισθένης Ι» – ανάλυση