Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για Μουτελάκη και Κασκούτη

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 

 Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

Σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, λόγω του πολυετούς περιβαλλοντικού προβλήματος ρύπανσης των νερών των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη, προτίθεται να προχωρήσει η διοίκηση του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Μιχάλης Μανωλέας, παρουσιάζοντας τις θέσεις της διοίκησης για το σοβαρό αυτό ζήτημα και για άλλα σημαντικά θέματα του Οργανισμού, ενώ αντιδρά και χαρακτηρίζει ατεκμηρίωτο το πρόστιμο των 500 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Παρατηρεί ότι “η ρύπανση των υδάτων των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη συνεχίζεται και δημιουργεί περιβαλλοντικό πρόβλημα και αρδευτική δυσλειτουργία στην περιοχή”. Σημειώνει πως “το πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων των δύο αποστραγγιστικών τάφρων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι ένα πολυετές περιβαλλοντικό πρόβλημα – έγκλημα που ακόμα δεν έχει επιλυθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες”. Κι εκτιμά ότι “επιπλέον δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του ΓΟΕΒ Παμίσου και την άρδευση των αγροτών, διότι εντός ενός πεπαλαιωμένου δικτύου άρδευσης περιορισμένων δυνατοτήτων εμποδίζεται η δυνατότητα ποτίσματος από τις συγκεκριμένες τάφρους, λόγω της μόλυνσής τους”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Παμίσου Μ. Μανωλέας, για την προσπάθεια του Οργανισμού να ελέγξει το πρόβλημα, παρατηρεί: “Ο ΓΟΕΒ Παμίσου επανειλημμένως έλεγξε την κατάσταση και απευθύνθηκε με δεδομένα εγγράφως στις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες, ώστε επιτέλους το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από τη ρίζα του, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο 2017 ο ΓΟΕΒ Παμίσου ζήτησε εγγράφως τη σύγκληση του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας, ώστε να γίνουν οι κατά αρμοδιότητα έλεγχοι εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων όλων των παρακείμενων εγκαταστάσεων”.

Ο κ. Μανωλέας διαφωνεί με το πρόστιμο των 500 ευρώ που επιβλήθηκε στον ΓΟΕΒ Παμίσου από την Π.Ε. Μεσσηνίας, εκτιμά πως στρέφεται κατά της Περιφέρειας κι επισημαίνει: “Στην παρούσα φάση το ανωτέρω πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων δεν έχει επιλυθεί. Μάλιστα, η Π.Ε. Μεσσηνίας επιβάλλει πρόστιμο 500 ευρώ στον ΓΟΕΒ Παμίσου για πλημμελή συντήρηση και εποπτεία αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. Τονίζεται ότι ο ΓΟΕΒ είναι αυτοδιοικούμενος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας εποπτευόμενος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα σε θέματα πρόσληψης προσωπικού και καθορισμού δαπανών συντήρησης δεν δύναται να ενεργήσει χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας. Και όπως προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα πλημμελούς εποπτείας και συντήρησης του στραγγιστικού δικτύου με ευθύνη του ΓΟΕΒ. Βέβαια η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η συντήρηση της περιοχής προβλέπεται να γίνεται και από άλλες υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Και γεννάται το ερώτημα εάν έχει επιβληθεί πρόστιμο και σε αυτές τις υπηρεσίες”.

Για την εποπτεία και συντήρηση του αποστραγγιστικού δικτύου αναφέρει, αναλυτικά: “Οσον αφορά την εποπτεία του δικτύου, ο Οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό (υδρονομείς κ.ά.) και δύναται να προσλάβει μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της εποπτεύουσας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Δ.Σ. του Οργανισμού επανειλημμένως έκανε σχετικά αιτήματα προς την Περιφέρεια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε ο Οργανισμός να διαθέτει προσωπικό. Παρά την παντελή έλλειψη προσωπικού, όπως προαναφέρθηκε ο ΓΟΕΒ Παμίσου ενήργησε αυτοβούλως και από τον Ιούνιο 2017 έλεγξε και ακολούθως με στοιχεία ζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του φαινομένου και της περιοχής”.

Για τη συντήρηση του δικτύου:

– Κατόπιν της θεομηνίας Σεπτεμβρίου 2016, όπου προβλέπεται να επεμβαίνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση των ζημιών από ανωτέρα βία, η Π.Ε. Μεσσηνίας συνέταξε τεχνικό δελτίο και εκτός των άλλων αιτήθηκε χρηματοδότηση για τον «καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου. λόγω επίχωσης από φερτά υλικά. Μήκος αποστραγγιστικού δικτύου περίπου 200 χλμ.» και οφείλει να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού τάφρων από ανωτέρα βία, για την αποφυγή πλημμυρών και την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

– Οι αποστραγγιστικές τάφροι Μουτελάκη και Κασκούτη και δευτερεύοντα τμήματά τους καθαρίστηκαν προσφάτως από εργολαβίες της Π.Ε. Μεσσηνίας, η μεν πρώτη κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και η δεύτερη κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.

– Τα ύδατα των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη είναι τα μόνα που δεν μπορούν να είναι στάσιμα, διότι καθημερινά οδεύονται προς την θάλασσα μέσω του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά.

– Πρόσφατα, στις 18-1-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό την κ. αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας με θέμα την αντιμετώπιση της περιοδικής μόλυνσης των υδάτων και αποφασίστηκε ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης. Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν και σχετικά δελτία Τύπου. Δεν ετέθη θέμα περαιτέρω καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων, λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης των υδάτων. Δεν ετέθη θέμα καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων από τον ΓΟΕΒ για να γίνουν προσβάσιμοι οι χώροι αυτοί και να μπορούν να ελεγχθούν. Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην περιοχή είναι γνωστές σε όλους και μπορούν να ελεγχθούν. Αλλωστε η Π.Ε. Μεσσηνίας διαθέτει μηχανήματα έργων (Μ.Ε.), τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την εκτέλεση των εργασιών που χρειάζονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

– Οι εργασίες συντήρησης των αποστραγγιστικών τάφρων με δαπάνες ΓΟΕΒ Παμίσου γίνονται κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς 2017 του ΓΟΕΒ δεν είχαν προβλεφθεί δαπάνες για καθαρισμούς αντιμετώπισης υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων, λόγω ανάπτυξης φαινομένων ευτροφισμού, στασιμότητας των υδάτων, ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών. Ο Οργανισμός δεν δύναται να προβεί σε δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια.

– Ο καθαρισμός του αποστραγγιστικού δικτύου στην περιοχή αλλά και γενικότερα, γίνεται με χρήματα των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των παρακείμενων ιδιοκτησιών τους και δεν επιτρέπεται να σπαταλούνται για τη δήθεν υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη βλάστηση (ιδιαίτερα στην παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία).

– Οι εργασίες συντήρησης γίνονται ανταποδοτικά και κάποιοι ωφελούμενοι δεν πληρώνουν εγκαίρως, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης. Για παράδειγμα η Π.Ε. Μεσσηνίας δεν έχει ακόμα αποπληρώσει τις περσινές δικές της οφειλές έτους 2017 προς τον ΓΟΕΒ Παμίσου για 10 κτήματα που διαθέτει στις περιοχές Σπερχογείας και Μεσσήνης.

Για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, σημειώνει: “Το πολυετές πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης συγκεκριμένων αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου, το οποίο παράλληλα ζημιώνει τον Οργανισμό και τους αγρότες-μέλη του, λόγω παρεμπόδισης άρδευσης από το σύνολο του δικτύου, απασχολεί από καιρό τον ΓΟΕΒ, έχει ελέγξει το φαινόμενο και επανειλημμένως έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες τον άμεσο έλεγχο των πηγών ρύπανσης για την οριστική επίλυση του φαινομένου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ο ΓΟΕΒ Παμίσου προχωρά σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του που συνεχώς ζημιώνονται από το πολυετές πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων. Προφανώς ο ΓΟΕΒ Παμίσου θα προσφύγει κατά της παντελώς ατεκμηρίωτης και μη νόμιμης απόφασης επιβολής προστίμου 500 ευρώ”.

Ανακοίνωση για Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα Πελοποννήσου

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Πέτρος Τατούλης:«Ανοίγουμε δρόμους για τη χώρα με την Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα Πελοποννήσου»

«Ανοίγουμε δρόμους για τη χώρα με τη σύσταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου της πρώτης Περιφερειακής Ενεργειακής Κοινότητας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύστασής της, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.

«Το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας της Πελοποννήσου είναι το πρώτο στη χώρα και θα αποτελέσει το πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες που θα συσταθούν μετά» δήλωσε ακόμα ο κ. Τατούλης και ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημιουργεί αυτή τη στιγμή την ομπρέλα κάτω από την οποία θα δημιουργηθεί μια σύμπραξη ενεργειακών κοινοτήτων.

Ο κ. Τατούλης σημείωσε ακόμη ότι η περιφερειακή αρχή τολμά και αναλαμβάνει πολιτικά ρίσκα, απολύτως τεκμηριωμένα ωστόσο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, τα οποία έχουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στους πολίτες και στο βιοτικό τους επίπεδο.

Η δραστηριότητα της ενεργειακής κοινότητας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου δεν έρχεται σε καμία περίπτωση σε αντίθεση ή αντιδιαστολή με τις υφιστάμενες παραγωγικές ενεργειακές δραστηριότητες που εδράζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αντιθέτως συμπληρώνουν και ενδυναμώνουν το φιλο-περιβαλλοντικό προφίλ και την ποιότητα ζωής στην περιοχή, κάνοντας παράλληλα τους κατοίκους συμμέτοχους και κοινωνούς στα έργα που θα εκπονηθούν.

Πρόκειται για μια νέα και ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτομίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων.

Ο κ. Τατούλης σημείωσε τέλος ότι οι Δήμοι, αλλά και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει ή να δημιουργήσει ενεργειακή κοινότητα και αυτό έχει άμεσο αναφορά στη δημοκρατία της ενέργειας.

Με βιασύνη και προχειρότητα η «Ενεργειακή Κοινότητα»

patsar_pel C1

Του Νίκου Πατσαρίνου *

Πριν καλά – καλά ψηφιστεί από την κυβέρνηση ο νέος νόμος 4513/23-1-2018 για τις ενεργειακές κοινότητες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου χωρίς να πάρει καμία πρωτοβουλία ανοιχτού και δημόσιου διαλόγου με όλους τους φορείς (ΟΤΑ Α΄ βαθμού κ.ά.) που, από το νόμο, τους δίνεται το δικαίωμα να πλαισιώσουν την νέα καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, στην χθεσινή (14/2/2018) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επέμενε και αποφάσισε την έγκριση σύστασης Περιφερειακής Ενεργειακής Κοινότητας «Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης».

Είναι θετικό το γεγονός ότι με το νέο νόμο, όπως σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη χώρα μας, στα ζητήματα της ενέργειας μπορούν με συνεταιριστική μορφή να παρέμβουν – διαχειριστούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού (Περιφέρειες και Δήμοι) και όχι μόνοι αυτοί. Σκοπός είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η δημιουργία δράσεων κοινής ωφελείας τοπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, καυσίμων και νερού. Ζητήματα που απασχολούν σ’ αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση όλη την κοινωνία της Πελοποννήσου, τους Δήμους και την Περιφέρεια και σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νόμου απαιτούν συνέργεια.

Ο κ. Τατούλης δυστυχώς βιάστηκε και πρόχειρα, ένα τόσο μεγάλο  θέμα το περιορίζει στη συμμετοχή της Περιφέρειας 40%, της δικής του αναπτυξιακής «Πελοπόννησος Α.Ε.» 25%, του Περιφερειακού Ταμείου που ηγείται 25% και μόνο του Δήμου Μεγαλόπολης 10%. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης ακόμα δεν έχει οριστικά αποφανθεί, ενώ συζητείται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ουσιαστικά ξεκινά αυτή την δράση με την κυρίαρχη επιβολή της Περιφέρειας κατά 90%! και χωρίς να διευκρινίσει τι θα κάνει ο κάθε εταίρος!

Όφειλε τουλάχιστον για την πρωτοβουλία του αυτή να ενημερώσει τους Δήμους και άλλους φορείς της Περιφέρειας που εμπλέκονται έτσι και αλλιώς με ζητήματα της ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδάτινα φράγματα, φυσικό αέριο, βιοαέριο κ.ά.) και να περιμένει την γνώμη τους για συμμετοχή ή όχι. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να «περπατήσει» αν δεν «αγκαλιαστεί» και δεν συμμετέχουν σ’ αυτό οι τοπικές κοινωνίες.

Δυστυχώς η Διοίκηση της Περιφέρειας για άλλη μια φορά στα μεγάλα θέματα, αντί ν’ αποδείξει ότι μπορεί στην περιοχή μας να ηγείται και να συντονίζει δράσεις για το καλό της κοινωνίας με τους κακούς χειρισμούς της προσπαθεί να επιβληθεί εξυπηρετώντας ιδιοτελείς σκοπούς, δημιουργεί εντάσεις με συνοδοιπόρους θεσμούς και «καίει» την ουσία των θεμάτων.

* Ο Νίκος Πατσαρίνος είναι επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Πελοπόννησος Πρώτα»

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου