Ημερήσιο αρχείο: 4 Νοεμβρίου, 2017

Για Θεσμούς Λειτουργία Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και Αρμοδιότητες

Βασίλης Ε Βάσσιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ελληνικού – ΑργυρούποληςΑθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016 Οι συνέπειες του «Καλλικράτη» στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτο βαθμού (Δήμος), όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε θεσμικό, δημοκρατικό και...