• Χωρίς κατηγορία

2017-18 Χωρίς ελλείψεις και προβλήματα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Μεσσηνίας!

Sharing is caring!

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Ρεπορτάζ: Γεωργία Αναγνωστοπούλου

 

Δημήτρης Οικονομόπουλος
Γιώργος Σταματόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΝ

 

 

ΧΩΡΙΣ ιδιαίτερες αλλαγές, με ό­σα προωθούνται για τις Πανελ­λαδικές εξετάσεις να τίθενται σε διαβούλευση, θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, με τη Μεσσηνία να είναι καθόλα έτοιμη. Τα βιβλία έχουν φτάσει ήδη και στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, με τις διευ­θύνσεις να έχουν μπει στην τελική ευθεία, για την υποδοχή των παιδιών και το πρώτο κουδούνι! “Και πέρυσι ξεκινήσαμε πολύ καλά και είχαμε α­πό τις 11 Σεπτεμβρίου όλους τους αναπληρωτές στα σχολεία, που σημαί­νει ότι λειτουργούσαν όλα τα τμήματα, εκτός από κάποιες ειδικό­τητες”, δήλωσε μιλώντας στη “Φ” ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκ­παίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος επεσήμανε πως φέτος, οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς. “Έ­χουμε ήδη κάνει τον προγραμματι­σμό μας, καθώς σήμερα θα ολοκλη­ρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις με το ΠΥΣΠΕ για την τοποθέτηση των μόνιμων εκπαι­δευτικών της Μεσσηνίας που θα α­ποσπαστούν, οπότε αύριο, όλοι θα είναι στα σχολεία και περιμένουμε τους αναπληρωτές, οι οποίοι θα έρ­θουν την επόμενη εβδομάδα”, εξήγη­σε ο κ. Οικονομόπουλος, εκφράζο­ντας την πεποίθηση, ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα γίνει χωρίς προβλήματα. ‘Τη Δευτέρα στις 11 Σεπτεμβρίου, ευελπιστούμε ότι θα εί­ναι όλα έτοιμα και το προσωπικό στη θέση του! Ήδη έχουν διανεμηθεί τα βιβλία, ενώ σε συνεργασία με τους Δήμους, γίνονται συντηρήσεις στα σχολεία και πιστεύω πως θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές, μεσούσης της κρίσης”, επεσήμανε ο διευ­θυντής της Πρωτοβάθμιας, ο οποίος τόνισε πως και τα ολιγοθέσια σχολεί­α μπορούν πλέον να λειτουργούν και ως ολοήμερα και να υπάρχουν οι ει­δικότητες όπως των αγγλικών και της γυμναστικής.

 

ΕΤΟΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώ­σεις του διευθυντή της Δευτεροβάθ­μιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Γιώρ­γου Σταματόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως όλα έχουν μπει στην τε­λική ευθεία. “Έχουν φτάσει τα βιβλία, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι εργασίες α­πό τους Δήμους για τη συντήρηση”, δήλωσε ο κ. Σταματόπουλος και συνέ­χισε. “Αύριο θα ξέρουμε σε κάθε σχο­λείο, τι μαθήματα έχουν πάρει οι κα­θηγητές και ποιοι καθηγητές λείπουν ανά μάθημα, ώστε την εβδομάδα που έρχεται να μπορέσουμε να καλύψου- με όλα τα κενά και να αρχίσουμε στις 11 Σεπτεμβρίου, έχοντας πλήρως α­πασχολημένο το δυναμικό μας”.

Οι διευθυντές και των δύο βαθμι­δών της εκπαίδευσης, ευχήθηκαν κα­λή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτι­κούς, γονείς και κυρίως μαθητές, με τον κ. Σταματόπουλο να εύχεται τα καλύτερα και στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών και να επισημαίνει πως μπορεί, όπως συνέβη ήδη, να ει- σαχθούν και μέσω Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). “Για πρώτη φορά φέτος, ίσχυσε να εισάγονται στα Πα­νεπιστήμια απόφοιτοι των ΕΠΑΛ κάτι που αν μη τι άλλο αποτελεί κίνητρο και πλεονέκτημα”, ανέφερε ο κ. Στα­ματόπουλος και επεσήμανε πως “η πολΓτεία το θέσπισε για να αναβαθμί­σει τα ΕΠΑΛ και να τα κάνει ελκυστι­κά στα παιδία! Φέτος, πέρασαν σε Στρατιωτικές και άλλες Σχολές, ό­πως Ιατρικές και Πολυτεχνεία, είναι πολύ καλή λύση και μπορούν να φοι­τήσουν και απόφοιτοι Γ ενικών Λυκεί­ων, οι οποίοι δε θα παρακολουθή­σουν μαθήματα γενικής παιδείας αλλά ειδικότητας και παίρνουν το πτυχίο τους”, δήλωσε καταληκτικά ο κ. Σταματόπουλος.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...