Ημερήσιο αρχείο: 30 Αυγούστου, 2017

ΚΥΑ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017  ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:...

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

    Τι σημαίνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ  για την  Περιφέρεια Πελοποννήσου  και που στοχεύει Ποιος είναι ρόλος της περιφερειακής  σύσκεψης   Η μεθοδολογία εκπόνησης του προγράμματος Η οργάνωση της περιφερειακής  σύσκεψης   Τι...