Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιουλίου, 2016

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου

Νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει την “καυτή πατάτα” του ΓΟΕΒ Παμίσου. Σύμφωνα με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανασυγκροτείται το Δ.Σ. του Οργανισμού, με βάση την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του και την εισήγηση...