Μπεχράκης: Άμεση σύγκλιση των θεσμικών οργάνων για τα σκουπίδια – Messinia Press

Την άμεση σύγκλιση του διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακης ‘Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ζητά με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της «Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας», Σταμάτης Μπεχράκης, μετά την επιστολή του Υπουργού Επικρατείας, Αλέκου Φραμπουράρη, σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων. Σημειώνει στην σχετική του ανακοίνωση ο κ. Μπεχράκης: «Θετική,  αναμενόμενη, αλλά και σύμφωνη…
Πηγή: Μπεχράκης: Άμεση σύγκλιση των θεσμικών οργάνων για τα σκουπίδια – Messinia Press

έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016

ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗς Πελ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016, ως εξής:

DIKTUO_ORG
 1. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εσόδων 71.01.03 «Έσοδα από την διαχείριση
χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ» κατά ποσό 300.000,00 €.
2. Μειώνονται  Κ.Α. εξόδων-επενδύσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

pta
3. Μελέτη διαθέσιμων και καταλλήλων προσκλήσεων για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε προγράμματα και μηχανισμούς απευθείας χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Κ.Α. 16.19  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (Μελέτες αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Περιφέρειας):
αρχικός Π/Υ  50.000,00 , Ποσό μείωσης Α΄Αναμόρφωσης -50.000,00     Α΄Αναμόρφωση Π/Υ   0,00 Προφανώς δεν είχε μπει για να βγει!! σύνολο μειώσεων προϋπολογισθέντων -61.300,00
3. Αυξάνονται οι κάτωθι Κ.Α. εξόδων :
3.1. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 60.00.00 «Τακτικές αποδοχές» κατά το ποσό των 18.000,00 € και του κωδικού εξόδων 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 10.000,00 € για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριών (3) υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών για το 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Αποκέντρωσης και της σχετικής πρόσκλησης (Αριθμ. Πρωτ. 5420/22-02-2016).

3.2. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 61.00.03 «Αμοιβές και έξοδα οργανωτών-μελετητών- ερευνητών»  κατά το ποσό των 400.000,00 € για την ανάγκη επιτέλεσης του αναπτυξιακού ρόλου του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου που περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 2218/94 (ιδρυτικού των Π.Τ.Α.) και του  άρθρου 190 του ν. 3852/2010

3.3. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 61.03.02 «Αμοιβές δημιουργίας site Π.Τ.Α.-Π.Π.» κατά το  ποσό των 3.000,00 € , για την κάλυψη των αναγκών του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τελικά Οι παραπάνω αυξήσεις-δημιουργίες κωδικών εξόδων συνολικού ποσού € 431.000,00, ισοσκελίζονται- καλύπτονται με ισόποση μείωση κωδικών εξόδων συνολικού ποσού 61.300,00 € και κωδικών επενδύσεων συνολικού ποσού 69.700,00 € με παράλληλη αύξηση κωδικού εσόδων συνολικού ποσού 300.000,00 € .
O Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α.
Πέτρος Τατούλης

Κείμενο Άρθρου 1
Συνιστώνται, ως δεύτερη βαθμίδα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).
Οι Ν.Α. έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους. Οι Ν.Α. δεν ασκούν εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας (Ο.Τ.Α.), και δεν θίγουν τις αρμοδιότη ής
αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.

Κράτα το

Κράτα το

Ιππασος: Ο μαθητής που… πρόδωσε τον Πυθαγόρα και βρήκε τον πρώτο άρρητο αριθμό

Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ


Ιππασος: Ο μαθητής που... πρόδωσε τον Πυθαγόρα και βρήκε τον πρώτο άρρητο αριθμό


Ηταν ίσως ο καλύτερος μαθητής που φοίτησε ποτέ στη σχολή του Πυθαγόρα. Την ίδια στιγμή όμως ήταν και αυτός που κατάφερε να καταρρίψει τους Πυθαγόρειους, ανοίγοντας ένα νέο, πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τα μαθηματικά.

Η διάσημη σχολή του Πυθαγόρα – Οι «θεϊκοί» αριθμοί και ελλιπής εξήγηση του κόσμου

Οι Πυθαγόρειοι δεν ήταν μια αμιγώς επιστημονική ομάδα. Για την ακρίβεια, η βασικές ανησυχίες τους κυμαίνονταν γύρω από την φιλοσοφία και την θρησκεία. Τα μαθηματικά ωστόσο κατείχαν την ύψιστη θέση στην διαμόρφωση της ιδεολογίας τους. Οι αριθμοί για τον Πυθαγόρα και τους μαθητές του, ήταν κάτι το θεϊκό. Δεν ήταν απλοί συμβολισμοί που διευκολύνουν τον άνθρωπο να μετράει και να υπολογίζει. Ηταν κάτι ανώτερο από τον υλικό κόσμο, στον οποίο έβρισκαν εφαρμογή. Κάτι που άνηκε στη σφαίρα του ιδεατού και μόνο μέσα από την βαθύτατη νόηση γινόταν προσιτό.

Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, ολόκληρο το σύμπαν ήταν αποτέλεσμα των αριθμών και της γεωμετρίας. Ωστόσο, από τον αρχαίο Ελληνα μαθηματικό και από όσους φοίτησαν στο Ομακοείον (το κτίριο ομαδικής διδασκαλίας των Πυθαγόρειων στην Κρότωνα της Ιταλίας) είχαν… ξεφύγει οι περισσότεροι αριθμοί. Στην σκέψη των μαθηματικών της εποχής, όλοι οι αριθμοί μπορούσαν να εκφραστούν ως κλάσματα δύο ακεραίων. Για τους Πυθαγόρειους δε, τα πάντα στον κόσμο ισοδυναμούσαν με έναν αντίστοιχο (ρητό) αριθμό. Αν αυτό ίσχυε όμως, ποιο ρόλο έχουν οι άρρητοι, που μάλιστα είναι και ασύγκριτα περισσότεροι.

Ο άνθρωπος που κατέρριψε όλα όσα πίστευαν οι Πυθαγόρειοι

Το μαθηματικό τμήμα της Πυθαγόρειας σχολής, ήταν ένα από τα πιο προηγμένα της εποχής. Το πασίγνωστο Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν και οι ιστορικοί κατά καιρούς έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τον «πατέρα» του θεωρήματος, είναι αποδεδειγμένο πως ανακαλύφθηκε την εποχή που η σχολή του Πυθαγόρα άκμαζε. Μάλιστα, συγγραφείς όπως ο Ευκλείδης και ο Κικέρων αποδίδουν με σιγουριά το επίτευγμα στον σπουδαίο μαθηματικό.

Ιδρυτής του μαθηματικού τμήματος στο Ομακοείον ήταν ο Ιππασος, ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του Πυθαγόρα και αυτός που έμελε να καταρρίψει συθέμελα όσες ιδέες είχαν «οικοδομηθεί» μέσα στην σχολή που διακρίθηκε. Το εργαλείο του; Το θεώρημα που έκανε πασίγνωστο τον Πυθαγόρα!

Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο των δύο κάθετων πλευρών ισούται με το τετράγωνο της υποτείνουσας. Αν οι δύο κάθετες πλευρές ισούνται με 1 όμως, τότε η υποτείνουσα έχει μήκος ίσο με την ρίζα του 2. Αυτός ο αριθμός είχε προβληματίσει τους Πυθαγόρειους, χωρίς όμως να κλονίσει την αμετάκλητη πεποίθηση τους, πως υπάρχει κάποιος ισοδύναμος ρητός που να ισούται με την ρίζα του 2. Αλλωστε, οι Πυθαγόρειοι αντιλαμβάνονταν πως υπάρχουν πάρα πολλοί ρητοί  και ως εκ τούτου, η ρίζα που έψαχναν μπορεί να… κρυβόταν πίσω από κάποιους πολύ μεγάλους αριθμούς.

Ο Ιππασος όμως δεν μπορούσε να αφήσει μια ρίζα να τον… νικήσει. Προσπάθησε να αποδείξει πως ισούται με κάποιον αριθμό, αλλά κατάφερε να δείξει πως αυτός ο αριθμός δεν ήταν ρητός! Η Πυθαγόρεια φιλοσοφία δέχτηκε ένα αγιάτρευτο πλήγμα. Ενας αριθμός που δεν είναι ρητός, δεν μπορούσε να χωρέσει στην σκέψη των Πυθαγόρειων. Ολο τους το σύμπαν, ήταν φτιαγμένο από κλάσματα, μην αφήνοντας χώρο σε… παράλογους αριθμούς που τα δεκαδικά τους δεν έχουν σταματημό.

Ο ιδρυτής του μαθηματικού τμήματος της Πυθαγόρειας Σχολής, ήταν ο μεγαλύτερος προδότης που πάτησε ποτέ το πόδι του μέσα στους χώρους του επιβλητικού της κτιρίου. Παρόλα αυτά η απόδειξη του ήταν απόλυτα σωστή και αυτό έγινε άμεσα αντιληπτό από τον Πυθαγόρα. Η σχολή πλέον είχε δύο επιλογές. Να κλείσει ή θα «θάψει» την καταστροφική απόδειξη. Τελικά οι Πυθαγόρειοι επέλεξαν το δεύτερο, κατηγορώντας τον Ιππασο για μέγιστη προδοσία και πνίγοντας τον στην θάλασσα.

Ο Ιππασος έχασε την ζωή του, όμως η ρίζα του 2 διατηρήθηκε «ζωντανή», ως ο πρώτος άρρητος αριθμός στην ιστορία των μαθηματικών. Οπως οι ίδιοι οι Πυθαγόρειοι υποστήριζαν μάλιστα, οι αριθμοί υπάρχουν στην σφαίρα του ιδεατού, όχι μόνο εκεί που μας… χρησιμεύουν.

Κάπως έτσι, γράφτηκε η πρώτη σελίδα στο τεράστιο κεφάλαιο των αρρήτων αριθμών, οι οποίοι εκ των υστέρων αποδείχθηκαν πολύ περισσότεροι από τους ρητούς. Για την ακρίβεια, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε έναν οποιοδήποτε αριθμό στην τύχη, τότε η πιθανότητα αυτός ο αριθμός να είναι ρητός είναι σχεδόν μηδενική!

Η απόδειξη που έμεινε στην ιστορία

Η απόδειξη του Ιππασου αναφέρεται από τον Αριστοτέλη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης της «προς άτομο απαγωγής». Ποιος όμως ήταν ο συλλογισμός του μαθηματικού;

Υπέθεσε ότι ο a/b είναι ρητός αριθμός με την ιδιότητα a2/b2 =2. Οι αριθμοί a και b είναι πρώτοι μεταξύ τους, γιατί πολύ απλά αν είχαν κοινό διαιρέτη τότε αυτός θα απλοποιούταν από το κλάσμα (πχ. Το 4/12 γράφεται ως 1/3) Οπότε καταλήγουμε στην σχέση a2=2b2.

Συνεπώς το a, επειδή έχει άρτιο τετράγωνο, είναι άρτιος αριθμός. Αρα, a = 2m και από αυτό έπειται ότι 4m2 = b2. Αρα b2 = 2m2. Αρα ο b είναι άρτιος, όπως και ο a.

Από την στιγμή που ισχύει ότι a και b είναι άρτιοι όμως, έχουν κοινό διαιρέτη το 2. Αυτό είναι άτοπο, αφού η υπόθεση λέει το αντίθετο. Άρα το ρίζα 2 δεν μπορεί να είναι ρητός!

πηγή:

https://www.iefimerida.gr/news/274054/ippasos-o-mathitis-poy-prodose-ton-pythagora-kai-vrike-ton-proto-arrito-arithmo#ixzz4CQORVBrf

https://www.kiosterakis.gr/plus/istoria/1852-ippasos-i-apithani-apodeiksi-kai-to-adokso-telos

Μπεχράκης: Τι σημαίνει η ομόφωνη απόφαση του ΦΟΔΣΑ για το σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων

Ο Σταμάτης Μπεχράκης (δεξιά) με τον Γιάννη Θεοφιλόπουλο, μέλος στη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ, δημοτικοί σύμβουλοι
Ο Σταμάτης Μπεχράκης (δεξιά) με τον Γιάννη Θεοφιλόπουλο, μέλος στη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ, δημοτικοί σύμβουλοι Καλαμάτας και οι δύο
DIKTUO_ORG


20 Ιουλ 2016

…«…Παρόλο όμως ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει μια κάθετη διαίρεση του οργάνου, αυτή η διχογνωμία ας ελπίσουμε ότι δεν θα επικρατήσει τελικά στη συνέχεια των διεργασιών. Όπως διαφάνηκε αργά εχθές – δηλ. την προηγούμενη Δευτέρα – τη νύκτα υπάρχει  προβληματισμός για συναινετική διάθεση από τα περισσότερα μέλη του ΔΣ του ΦΟ.Δ.ΣΑ. Εξαίρεση ίσως να αποτελεί μια ολιγομελής ομάδα ακραίων δημάρχων, κυρίως μικρών δήμων, που υποστηρίζουν όχι για λόγους κομματικής τοποθέτησης αλλά για λόγους σκοπιμοτήτων τον Περιφερειάρχη και κυρίως θέλουν αυτό να το δείχνουν στις συνεδριάσεις. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της Πελοποννήσου όμως, που έχει λοιδορηθεί κατά επανάληψη με σκοπιμότητα από τον Περιφερειάρχη  για ανικανότητα δεν είναι διατεθειμένη να αυτοεγκλωβιστεί τώρα. . Οι Δήμαρχοι φαίνεται καταρχάς ότι δεν επιθυμούν να έρθουν σε αδικαιολόγητη εμφύλια σύγκρουση μεταξύ τους και να ενισχύσουν μια αρνητική εικόνα σε βάρος τους. Το αντίθετο μάλιστα…».
Τη Δευτέρα το βράδυ στην Τρίπολη μπήκε σε νέα φάση η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο μετά την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε από το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ. Με αυτή την απόφαση η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να ανακτήσει σημαντικότατο
μέρος της χαμένης αξιοπιστίας της στην διαχείριση των απορριμμάτων αν και εφόσον τελεσφορήσει το εγχείρημα με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων).
Η απόφαση, ως πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση , δεν θέλουμε να έχει νικητές ή ηττημένους. Δεν βλέπουμε την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση εξάλλου ως μόνιμο εχθρό σε όλα τα θέματα. Ιδιαίτερα τώρα που η διαχείριση των απορριμμάτων γύρισε στους δήμους. Θέλουμε αρωγούς Κυβέρνηση και
Περιφέρεια. Ο επόμενος σταθμός είναι πολλά πράγματα μαζί.  Χωροθέτηση των δύο μονάδων κεντρικής διαχείρισης εκτός αυτής της Λακωνίας. Οι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) και η αποκατάσταση τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, η προσωρινή διαχείριση του υπολείμματος, ο διαμοιρασμός  των μηχανημάτων που βρίσκονται κλειδωμένα στις αποθήκες της Περιφέρειας με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων πρέπει να συσκεφθεί για το συντονισμό και ο δε ΦΟΔΣΑ πρέπει να καταλήξει άμεσα σε αποφάσεις. Στόχος όλων των φορέων πρέπει να είναι ένας: Να γίνει σεβαστή η ομόφωνη απόφαση. Όσοι δήμοι δεν θέλουν τοπική διαχείριση, προσφεύγουν στην κεντρική λύση και έχουν να κάνουν με τους δημότες τους, ενώ οι άλλοι ακολουθούν την τοπική διαχείριση.
Όποιος επιχειρήσει να περάσει πραξικοπηματικά πίσω στην κεντρική διαχείριση και να επανέλθουν από την πίσω πόρτα, τα τέσσερα χαρακτηριστικά που αποκλείστηκαν με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ από την «κεντρική λύση», απλά δεν κατανοεί ότι τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει. Η εποχή που εκβίαζαν τους δήμους και τους άρπαζαν την αρμοδιότητα γιατί ήταν «ανίκανοι» για να φέρουν μια «ολοκληρωμένη λύση» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η «λύση» αυτή δεν έγινε αποδεκτή ομόφωνα, πνεύμα και γράμμα, από τον ΦΟΔΣΑ. Εξάλλου εφαρμόζεται ο νέος ΕΣΔΑ πλέον και υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του ΦΟΔΣΑ. Οι δήμοι φυσικά έχουν τα δύσκολα μπροστά τους. Οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στους δήμους εναντίον του μονόδρομου του ΣΔΙΤ και όσοι άλλοι θέλουν να συμπορευθούν αφού απομονώσουν τους ακραίους πρέπει να καταθέσουν, για τα παραπάνω, τις προτάσεις τους άμεσα.

Του Σταμάτη Μπεχράκη*
Είμαστε από τις λίγες φωνές που διέγνωσαν τη δυνατότητα να υπάρξουν συναινετικές και συνθετικές λύσεις από τον ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου) μετά την πρώτη συνεδρίαση του, την προηγούμενη Δευτέρα. Γράψαμε άρθρο με τίτλο: «Με αφορμή την πρόσφατη ισοψηφία στο ΦΟ.Σ.ΔΑ Πελοποννήσου». Γράφαμε αυτολεξεί:…

*Επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας

Τοποθέτηση Μπεχράκη 2015 – 2019, Β΄ Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019, Β΄ Φάση Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός.

Συνεδρίαση :13/2016 Πέμπτη 21/ 07/ 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ορίστε κ. Μπεχράκη

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

Θα κάνουμε μια προσπάθεια στην τοποθέτησή μας, χωρίς να λέμε περισπούδαστα πράγματα, να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε τη συζήτηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα, καταθέτοντας περισσότερο ένα προβληματισμό.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα, είναι μια προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι η 3η φορά, νομίζω, που συγκροτούνται, και η προσπάθεια αυτή, γίνεται για να αποκτήσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ένας Οργανισμός, ο οποίος είναι πολυπρόσωπος, με πολλές Υπηρεσίες και λοιπά τμήματα

Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία οι υπηρεσιακοί παράγοντες κυρίως, να εντρυφήσουν στη κατάρτιση αυτού του προγράμματος με τη συμμετοχή τους, με την επεξεργασία τους και να προσπαθήσουν στη πορεία ,μετά την υιοθέτησή του από το Δημοτικό συμβούλιο , να έχουν και τη γνώση της υλοποίησης, ώστε εναλλασσόμενοι αιρετοί , να παραμένει στη διοίκηση το background των στόχων και των λειτουργιών σε ένα ευρύτερο υπηρεσιακό δυναμικό. Αυτό σκοντάφτει όπως βλέπουμε τώρα .

Κατά τη γνώμη μου σκοντάφτει σε δύο παράγοντες γενικούς, που ο πρώτος είναι εξωγενής, κατά τη γνώμη μου είναι το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α ́ και Β ́ βαθμού. Δηλαδή, η υπερενισχυμένη αναλογική και τα δημαρχοκεντρικά πρότυπα, εμποδίζουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις Υπηρεσίες του δήμου, να έχουν συγκροτημένη και μόνιμη αντίληψη για τα έργα. Έχουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ανάλογα με πιέσεις είτε ψηφοθηρικές, είτε άλλου τύπου και να παρεμβαίνουν οι Αντιδήμαρχοι, ενσωματώνουν ουσιαστικά τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο επίπεδο της εκτελεστικής επιτροπής, με αποτέλεσμα να στρεβλώνουν τα προγράμματα και επομένως με λίγα λόγια αυτό πρέπει να λυθεί θεσμικά. Πρέπει να λυθεί θεσμικά και η συζήτηση που ανοίγει στον Καλλικράτη, πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την πλευρά, πως δηλαδή η εκλογή του ∆ημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να γίνονται προγραμματικές συνθέσεις, με βάση την απλή αναλογική, και μέσα από τις προγραμματικές συνθέσεις να έρθουν να κουμπώσουν και να ακουμπήσουν και να λειτουργούν καλύτερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να πούμε, ότι ο ρόλος των υπηρεσιών προφανώς, και του δικού μας ∆ήμου, έτσι είναι πολύ σοβαρός, κοπιαστικός και πρέπει να αναφερθεί και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αναγνωρίζουμε την φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλλουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια.

Η δεύτερη θεσμική πλευρά είναι εσωγενής. Είναι μέσα στην πολιτική βούληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής στα υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση ή μη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι δύο.

Πρώτος παράγοντας είναι η συμμετοχή προς τα κάτω και οι ιεραρχήσεις που καταλήγουμε.Πως προσανατολίζουμε τους δημότες μας ώστε να καταλήγουμε σε ιεραρχήσεις που είναι πάρα πολύ κοντά στην κοινωνία, και δυστυχώς δεν είναι πάντα κοντά. Να είναι η συμμετοχή λοιπόν απ’ τα κάτω και να είναι οι ιεραρχήσεις τέτοιες ώστε να πατάν στα πόδια τους, όσο είναι το δυνατόν να γίνεται αυτό.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός, προς τα πάνω και κυρίως στη Περιφέρεια. Τι νόημα έχει, να σχεδιάζεις κάτι, το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις; Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση, το λέμε όλοι οι Αυτοδιοικητικοί του Α ́ βαθμού, ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται έργα στη Περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει η συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και μάλιστα να μην υπάρχουν αποτρεπτικοί μηχανισμοί, να μην μπορούν να αλλάξουν. Έχουν ακουστεί παραδείγματα χοντρά, μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Άργος για παράδειγμα, φτιάχτηκαν πέντε αθλητικά γήπεδα, στην πόλη του Άργους, ή δρόμοι στο πουθενά που καταλήγουν σε βουνά χωρίς να έχουν διέξοδο και να μην κουμπώνουν σε εθνικά δίκτυα και λοιπά και λοιπά. Ένα τέτοιο έργο αν θέλετε, είναι και ο Ριζόμυλος – Καλαμάτα, που κουβεντιάζουμε και αν το σκεφτούμε τι ακριβώς γίνεται, πρέπει να ξέρουμε μια λεπτομέρεια η οποία είναι σημαντική, για να δούμε την ιεράρχηση των έργων πως γίνεται, είναι ότι η διατομή ενός διευρωπαϊκού δικτύου, όπως είναι Λεύκτρο – Σπάρτη, έχει διατομή 19 μέτρα, ενώ η διατομή η σχεδιαζόμενη Ριζόμυλου – Καλαμάτα έχει 49 μέτρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το ένα είναι ένα επαρχιακό δίκτυο, πρωτεύον, το άλλο είναι ένα διευρωπαϊκό δίκτυο, κλάδος που συνδέει πρωτεύουσα με πρωτεύουσα νομού και διευρωπαϊκό δίκτυο και κοιτάξτε τις διατομές και μάλιστα ας πάρουμε υπ’ όψιν μας ότι ο Ριζόμυλος – Καλαμάτα περνάει σε βαλτώδη εδάφη, τα οποία θα χρειάζονται εξυγίανση τρία και τέσσερα χρόνια και επιπλέον εργασίες. Όμως, οι ιεραρχήσεις δεν έχουν γίνει. ∆εν έχει γίνει στο επίπεδο της Περιφέρειας, εμείς ενσωματώνουμε σε κατώτερο βαθμό την Περιφέρεια, δεν μπορούμε όμως ούτε και να την αποτρέψουμε στο μέλλον, εάν αρνηθεί η Περιφέρεια ή αλλάξει τα σχέδια της, επομένως, πάει στράφι όλος ο σχεδιασμός. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό που λέμε δημοκρατικός σχεδιασμός, αν θέλουμε να βάλουμε αυτή τη χώρα σε μια σειρά και σε μια οικονομική ανάπτυξη, πρέπει η Αυτοδιοίκηση να δώσει ότι μπορεί καλύτερα. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο που θα συζητήσουμε, πρέπει να δούμε και αυτές τις πλευρές.

Τέλος, εμείς έχουμε αντιθέσεις με τη Δημοτική Αρχή, περισσότερο στη φιλοσοφία και στις αρχές και το πως αντιλαμβάνεται αυτή , ορισμένα πράγματα για το Δήμο μας.


Πρώτον Τα κύριο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη αστική περιοχή, όπως είναι πόλη της Καλαμάτας, και έχουμε τους τρεις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, με τις πρώην έδρες τους, οι οποίες είναι σαν μικροί οικιστικοί 1δορυφόροι. Δηλαδή, δεν έχουν μια ισότιμη σχέση πληθυσμιακά. Έχουμε λοιπόν, τα Αρφαρά, τη Θουρία και τον Άρι κι επομένως πρέπει να συγκροτήσουμε προγράμματα εξισορρόπησης των πρροβλημάτων που παράγει αυτή η άνιση οικιστική πυκνότητα και πολλές φορές παραγνωρίζουμε τα δικαιώματά τους, δεν δημιουργούμε προγράμματα, τα οποία να παίρνουν υπ’ όψιν τους αυτή την ανισομέρεια.

Το δεύτερο είναι ότι η δικιά μας η πρωτεύουσα είναι στην άκρη του Νομού και πως μπορεί να επιτελέσει καλύτερα το ρόλο της σαν πρωτεύουσα ενός Νομού, όταν βρίσκεται στην άκρη; Άρα, χρειάζονται νέα προγράμματα, νέες ιδέες που πρέπει να συγκροτηθούν, ώστε να προσελκύσουμε προγράμματα και χρηματοδότηση.

Τρίτον, η Καλαμάτα είναι στο μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου κρατά στα χέρια της το περιβάλλον του Μεσσηνιακού κόλπου και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ορεινό όγκο, όπως είναι ο Ταΰγετος, και αυτό χρειάζεται επίσης να δουλευτεί επιχειρησιακά γιατί είναι σημαντικοί στόχοι.

Και τέλος ότι η Καλαμάτα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, σε επίπεδο brand name της ελιάς, η οποία δεν έχει γίνει αξιοποίηση αυτό που μπορεί να γίνει, πυρήνας παραγωγής πολιτισμού με κέντρο τον Δήμο της Καλαμάτας . Είτε πως φτιαχνόταν παραδοσιακά η ελιά, με την παραγωγή ντοκιμαντέρ και το μοίρασμά του στα σχολεία, εκδηλώσεις καταγραφή υλικού πως γίνεται η συγκομιδή και σε άλλες μεσογειακές χώρες η παραγωγή της ελιάς. Όλα αυτά, θα αποτελέσουν ένα δίχτυ μιας πολιτιστικής αράχνης που εξαπλώνεις ώστε να πιάσεις πολιτισμιικά΄στοιχεία στις υπόλοιπες χώρες που ασχολούνται με αντικείμενα αντίστοιχα και μπορείς μέσα από αυτά να κυνηγάς προγράμματα, να χτίζεις ένα άλλο προφίλ.

Ή για το περιβάλλον μπορούμε να δώσουμε μια δυνατότητα σε μικρές κοινότητες ή χωριά, βάζοντας στόχους που να θέλουν να κυνηγήσουν και να πιάσουν τα χωριά αυτά. Παραδείγματος χάριν προβάλλοντας δέκα προβληματικά σημεία του περιβάλλοντος και να τους δίνουμε μια δυνατότητα να βελτιώσουν αυτά τα σημεία, όπως ακριβώς γίνεται και σε μεγαλύτερα διεθνή προγράμματα, έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δέκα σημεία, όποιος θέλει ένα πρόγραμμα 20.000,00 € 30.000,00 € για τη βελτίωση αυτών των προβληματικών σημείων, να μπαίνει να κυνηγάει να του το δίνουμε, να τον επιβραβεύουμε, να αποτελεί θετική πρακτική για τους άλλους. ∆εν κάνουμε τέτοια πράγματα. Τα απορρίμματα είναι μια άλλη…, το Λιμάνι, η παραλιακή ζώνη έχουμε μεγάλη διαφορά και αποδεικνύεται η πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που παρουσιάζουμε σήμερα ότι έπρεπε έγκαιρα να το έχουμε συζητήσει, είναι η μεγάλη μας διαφορά, που έχουμε μέσα στην πόλη της Καλαμάτας για την περιοχή του Νεκροταφείου και γύρω από το Μεσσηνιακό και το παλιό Στρατόπεδο, το οποίο είναι μια επιβαρυμένη περιοχή, την οποία αν την αναπλάσουμε θα δώσουμε μια άλλη αξία, σε μεγάλη σε ευρύτερη περιοχή. Εδώ έχουμε υποχώρηση από το όραμα της μεταφοράς, του μεγαλύτερου μέρους του Νεκροταφείου, προσέξτε του μεγαλύτερου μέρους, όχι ολόκληρου, έτσι της αστικής αναζωογόνησης της βιομηχανικής κληρονομιάς και της συμμετοχής στο προηγούμενο αιώνα στο κέντρο της πόλης, από το Συνεδρίαση :13/2016Πέμπτη 21 / 07 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2016Πρακτικά ∆ημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 12 Μέγαρο Χορού μέχρι τους Μύλους που έχουμε εξηγήσει και την έλλειψη του προσανατολισμού σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως είναι το δίκτυο άρδευσης των περιοχών γύρω – γύρω στους όμορους ∆ήμους, προσπαθώντας να δώσουμε μια αξία ώστε να παραχθούν αγροτικά εισοδήματα, τα οποία φυσικά καταναλώνονται όπως πάντα στα αστικά κέντρα. Αυτές είναι οι διαφορές μας στη φιλοσοφία, για αυτό διαφωνούμε και καταψηφίζουμε συνεχώς τα προγράμματα, πολλές φορές για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του ∆ημοτικού Συμβουλίου, λέω καταψηφίζουμε όπως το τεχνικό πρόγραμμα, όπως τον προϋπολογισμό και λοιπά, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε αναφέρει ολοκληρωμένα. Τα λέμε κωδικοποιημένα σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές είναι και ευθύνη της ∆ημοτικής Αρχής για να έχουμε μια τέτοια σύνταξη, διαχωρίζουμε τη θέση μας από τη προσπάθεια της Υπηρεσίας, τελειώνω λέγοντας τι κάνουμε, προφανώς έχει γίνει σοβαρή δουλειά, προφανώς υπάρχουν μέσα πολλά σημεία τα οποία συμφωνούμε, η καταψήφιση λοιπόν του επιχειρησιακού προγράμματος έχει να κάνει ακριβώς με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζουμε, τη θετική συνεισφορά της Υπηρεσίας, κάνει το μέγιστο το δυνατό, συμφωνούμε σε πολλά σημεία, που έχει μέσα το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη, σε σχέση με το προσανατολισμό που δίνουμε, στα περισσότερα σημεία του ∆ήμου μας.

ΑΔΑ: Ω02ΥΩΕΕ-ΚΤΨ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Εισαγωγή……………………… 4

1.1.Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων…………………………………….4

1.2 ∆ομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος……………………………..4

1.3Συντακτική ομάδα……………………………………………………………………….6

2. Καθορισμός στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων…… 7

2.1.Βασικά συμπεράσματα ανάλυσης Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος ……7

2.2. Διατύπωση του οράματος (σύνοψη)………………………..7

2.3.Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα…………………………………………………..8

2.4.Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήμου Καλαμάτας………9

2.5.Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης (SWOT Ανάλυση) ……10

2.6 Άξονες Προτεραιότητας – Μέτρα – ∆ράσεις…………14

3.Επιχειρησιακός Προγραμματισμός………………29

3.1.Νέες ∆ράσεις και αλλαγές τίτλων…………………………29

3.2.Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος…………………………………….30

3.2.1.Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού………………………………………………..31

3.2.2.∆ράσεις………………………………………………………..31

3.2.3. ∆ράσεις των ∆ιευθύνσεων του ∆ήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων………………………………………115

3.2.4.∆ράσεις προτεινόμενες από Τοπικά Συμβούλια και Προέδρους ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήμου Καλαμάτας……………253

3.3.Tα σημαντικότερα μέτρα ως προς τις δαπάνες……………………………………….283

3.4.Γενική Σύνοψη ΕΠ…………………………………………………………………………………284

4.Οικονομικός Προγραμματισμός…………….. 292

4.1.Προϋποθέσεις Οικονομικού Προγραμματισμού…………292

4.2.Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής…….293

4.3.Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού…………………………….297

5. ∆είκτες Αξιολόγησης……………………………………………….. 311

5.1.∆είκτες αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού………311

5.2.∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος……..314

6.Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 2015 – 2019….. 347

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Καλαμάτας 2015 – 2019 B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1 : Νέες ∆ράσεις ……………. 29

Πίνακας 2 : Αλλαγή τίτλου Δράσης………………………… 29

Πίνακας 3 : ∆ομή του ΕΠ του ∆ήμου Καλαμάτας ……………30

Πίνακας 4 : ∆ράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά μέτρο και άξονα ………………….. 33

Πίνακας 5 : Στοιχεία και προϋπολογισμοί δράσεων και ενεργειών ανά έτος ………………… 37

Πίνακας 6 : Συνοπτικός πίνακας ανά προτεραιότητα ενέργειας ………………………………. 114

Πίνακας 7 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών……………………………………….. 115

Πίνακας 8 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Οικονομικών……………………………………… 126

Πίνακας 9 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων ……………………………………………………………………… 163

Πίνακας 10 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ……………………….. 165 Πίνακας 11 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Πολεοδομίας …………………………………… 198

Πίνακας 12 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Παιδείας …………………………………………. 203

Πίνακας 13 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας ……. 206

Πίνακας 14 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών…………………… 210

Πίνακας 15 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων216

Πίνακας 16 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ…………… 219

Πίνακας 17 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ημοτικής Αστυνομίας ……………………… 221

Πίνακας 18 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας …………….223

Πίνακας 19 : ∆ράσεις – Ενέργειες Κοινωφελούς ∆ημοτικής Επιχείρησης ∆ήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ …………………….239

Πίνακας 20 : ∆ράσεις – Ενέργειες Αθλητικού Οργανισμού ∆ήμου Καλαμάτας…………… 241

Πίνακας 21 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας ……………………. 243

Πίνακας 22 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ………… 244

Πίνακας 23 : ∆ράσεις – Ενέργειες Κτηματικής Καλαμάτας ∆ημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ……. 246

Πίνακας 24 : ∆ράσεις – Ενέργειες Βιομηχανικών Σφαγείων – Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. . 247 Πίνακας 25 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας ……………. 249

Πίνακας 26 : ∆ράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .. 250 Πίνακας 27 : ∆ράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 251

Πίνακας 28 : Προτεινόμενες ενέργειες ανά Ν.Π., ∆ημοτική Επιχείρηση …………………….. 252 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Καλαμάτας 2015 – 2019 B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 3

Πίνακας 29 : Προτάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Προέδρων ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήμου Καλαμάτας ………….253

Πίνακας 30 : Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τάξη μεγέθους από πλευράς συμμετοχής τους στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ 2015 – 2019 ……………………..283

Πίνακας 31 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο για τα έτη 2015 – 2019 …….. 284

Πίνακας 32 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο (εκτός του 4.5) για τα έτη 2015 – 2019…………………………..287

Πίνακας 33 : Γενική Σύνοψη ΕΠ ……………………………………291

Πίνακας 34 : Εκτιμήσεις Εσόδων – ∆απανών 2015-2019 …….294

Πίνακας 35 : Πηγές χρηματοδότησης 2015 ………………..297

Πίνακας 36 : Πηγές χρηματοδότησης 2016 …….. 298

Πίνακας 37 : Πηγές χρηματοδότησης 2017 …………. 299

Πίνακας 38 : Πηγές χρηματοδότησης 2018 ……………………….300

Πίνακας 39 : Πηγές χρηματοδότησης 2019 ……….. 301

Πίνακας 40 : Πηγές χρηματοδότησης – Συγκεντρωτικός…………302

Πίνακας 41 : Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020………………………………………. 303

Πίνακας 42 : ∆είκτες Αξιολόγησης ανά Άξονα ……….. 316

Πίνακας 43 : ∆είκτες αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμμματος …………………… 331

Πίνακας 44 : ∆είκτες αξιολόγησης ανά ∆ιεύθυνση…………… 332

Πίνακας 45 : Προϋπολογισμοί ανά φορέα υλοποίησης ………348

Πίνακας 46 : Βαρύτητα αξόνων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ∆ήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων…….. 350

Πίνακας 47 : Βαρύτητα αξόνων (χωρίς το μέτρο 4.1.5) στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ∆ήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων ………………351

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου 

Νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει την “καυτή πατάτα” του ΓΟΕΒ Παμίσου. Σύμφωνα με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανασυγκροτείται το Δ.Σ. του Οργανισμού, με βάση την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του και την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου.

Το νέο Δ.Σ. του ΓΟΕΒ Παμίσου αποτελούν:

1) Ο Μιχάλης Μανωλέας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (είναι ο πρόεδρος), με αναπληρωτή του το Δημήτρη Μουρδουκούτα, γεωπόνο – υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μεσσηνίας.

2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργανάς, ΠΕ γεωτεχνικών (γεωπόνων), προϊστάμενος του Τμήματος Αναδασμού και Επικοισμού, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του την Ελένη Φάσσου, ΠΕ γεωτεχνικών (γεωπόνων) προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου.

3) Ο Ανδρέας Κρασσακόπουλος, γεωπόνος – υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας (είναι ο αντιπρόεδρος), με αναπληρωτή του το Γιώργο Πράττη, γεωπόνο υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

4) Η Κυριακή Αρχοντάκη, γεωπόνος – υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, με αναπληρωτή της τον Βασίλη Δημόπουλο, γεωπόνο – υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

5) Η Κωνσταντίνα Μαραβά, πολιτικός μηχανικός – υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρωτή της τον Κυριάκο Μπεχράκη, πολιτικό μηχανικό – υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

Τσακαλώτος: Η δίκαιη ανάπτυξη χρειάζεται συντονισμό και ιεραρχήσεις

Για τρεις τομείς που προσδιορίζουν τον όρο της «δίκαιης ανάπτυξης» κάνει λόγο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής.

Συνέντευξη στους Φοίβο Κλαυδιανό, Γιάννη Αγουρίδη

Τους τρεις τομείς -αναδιανομή της αξίας της παραγωγής, περιβάλλον και δικαιοσύνη στη λήψη αποφάσεων- που προσδιορίζουν τον όρο της “δίκαιης ανάπτυξης” αναλύει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στην «Αυγή», ενώ ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ένα χρονικά προσδιορισμένο και ιεραρχημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε σχέση με το δημοψήφισμα στη Βρετανία, μιλάει για την ανάγκη να μπορέσει η Αριστερά να συνεγείρει τον κόσμο των συνδικάτων και των κινημάτων, ούτως ώστε να υπάρξει μια καλύτερη και όχι περισσότερη Ευρώπη. Ακόμη, υπογραμμίζει τη σημασία να εκπονηθεί ένας σχεδιασμός με πέντε ή έξι μεγάλα νομοσχέδια του παράλληλου προγράμματος μέχρι το επόμενο Πάσχα.

* Όλοι θέτουν ως κύριο ζητούμενο την ανάπτυξη. Πώς εννοεί η Αριστερά τον όρο “δίκαιη ανάπτυξη”;

Θέτετε το κύριο ζήτημα για την Αριστερά -όχι βέβαια μόνο την ελληνική Αριστερά- για την επόμενη περίοδο. Χωρίς ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσουμε ηγεμονία.

Κατά τη γνώμη μου, η έννοια της «δίκαιης ανάπτυξης» πρέπει να εξειδικευτεί και να γίνει συγκεκριμένη ως προς τρία πράγματα.

Τη δίκαιη (ανα)διανομή της αξίας που προκύπτει από την παραγωγή: Συλλογικές συμβάσεις και η ρύθμιση της εργασίας, που θα συζητηθούν στη δεύτερη αξιολόγηση, έχουν σημαντικές επιπτώσεις και για το αναπτυξιακό μοντέλο. Συγχρόνως πρέπει να ξαναδούμε νέες μορφές συνεργατικής / συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τη χωρική – περιβαλλοντική δικαιοσύνη: Οι επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ανάπτυξης να μοιράζονται γεωγραφικά και χωρικά ισότιμα / ισορροπημένα. Άρα, μπαίνουν ζητήματα αποκέντρωσης και περιφερειακής σύγκλισης, που προϋποθέτουν στιβαρούς δημόσιους μηχανισμούς σχεδιασμού (χωροταξικά σχέδια, σοβαρή -και γρήγορη βέβαια- περιβαλλοντική δανειοδότηση κ.λπ.), ώστε να μην κάνει η αγορά τις επιλογές της με μόνο κριτήριο την αποφυγή κόστους επένδυσης.

Τη δικαιοσύνη στη λήψη αποφάσεων: Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνο «κατόπιν ενεργειών» της κεντρικής κυβέρνησης, «από τα πάνω»: Χρειάζονται μεγάλη επικοινωνία, συνεννόηση και κοινές αποφάσεις με Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, επίσημους φορείς των παραγωγικών ομάδων, αλλά κυρίως με όσους συνήθως «μένουν αόρατοι», δεν εκπροσωπούνται στις επίσημες διαδικασίες. Εδώ θέλει μεγαλύτερη επινοητικότητα και καινοτομία, ώστε να «ανοίξουμε» νέες αρένες διαλόγου (ίσως και σύγκρουσης) -σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο-, όπου θα συζητιούνται τα αναπτυξιακά επίδικα. Η «ιδιοκτησία» των αναπτυξιακών προτάσεων αποτελεί προϋπόθεση ώστε μια κάποια «αφήγηση» για την ανάπτυξη να γίνει ουσιαστικά αποδεκτή από τους κοινωνικούς δρώντες που θα κληθούν να την υλοποιήσουν.

* Έχετε καταλήξει με τους θεσμούς ποια θα είναι τα μέτρα της βραχυχρόνιας ελάφρυνσης του χρέους;

Δεν είναι ενιαίες οι αντιδράσεις. Έχουμε μετά τη συμφωνία του Μαΐου, την αναγνώριση της μη βιωσιμότητας του χρέους και την υιοθέτηση ενός αντικειμενικού κριτηρίου για το τι σημαίνει να χρειαζόμαστε ελαφρύνσεις για το χρέος. Συγχρόνως, το ΔΝΤ θα θελήσει είτε περισσότερα εργαλεία για να επιτευχθούν οι στόχοι, είτε η πιο εντατική χρήση των εργαλείων που συμφωνήθηκαν στο Εurogroup για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους. Άρα, το θέμα είναι ανοιχτό ακόμα και σε κάθε περίπτωση κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχουν παρθεί σημαντικές αποφάσεις.

Οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

* Η κυβέρνηση δέχεται σκληρή κριτική για το νέο ταμείο για τη δημόσια περιουσία. Μπορεί αυτό να αποτελέσει θετική κίνηση για τη διοίκηση των δημόσιν πόρων και μάλιστα σε αριστερή κατεύθυνση;

Το νέο ταμείο προσφέρθηκε ιδιαίτερα για κριτική το τελευταίο διάστημα, πολλές φορές δίκαιη και κάποιες φορές άδικη, με την έννοια ότι προέκυψε από έλλειψη ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου, παραπληροφόρηση και (δικαιολογημένη) καχυποψία λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούμε ότι σημαντικά κομμάτια της «ταυτότητας» του ταμείου δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, η επενδυτική πολιτική, η κτηματική πολιτική, ο μηχανισμός συντονισμού των ΔΕΚΟ με τα εποπτεύοντα υπουργεία είναι κάποια από τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

Όσον αφορά τα πράγματα που ξέρουμε, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι…

Τα περίφημα 99 χρόνια, η διάρκεια ζωής της εταιρείας, είναι κάτι τυπικό και σύνηθες για κάθε Ανώνυμη Εταιρεία τέτοιου μεγέθους. Δική μας επιδίωξη ήταν -όπως έπρεπε να είναι- η διαχείριση των δημόσιων πόρων να γίνεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι προκαλεί αντίδραση είναι το «μέχρι πότε θα πληρώνουμε, επιτέλους…». Η απάντηση είναι ότι το ερώτημα αυτό συνδέεται μόνο με το νέο χρέος του ESM, δηλαδή περίπου τριάντα χρόνια.

Πρέπει να αναφέρω, για ακόμα μια φορά, ότι τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που περνάνε στη διαχείριση του ταμείου δεν εντάσσονται με σκοπό την ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η σημαντικότατη διαφορά που έχει το ταμείο από το ΤΑΙΠΕΔ και είναι συμπληρωματική ως προς τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα στον οποίο αναφέρθηκα πιο πάνω. Και σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα: Υπάρχουν κίνδυνοι; Υπάρχουν δυνατότητες; Η πραγματικότητα είναι ότι και τα δύο υπάρχουν. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, είναι να αντιληφθούμε και να αντιμετωπίσουμε, στον βαθμό που μπορούμε, τους κινδύνους, αλλά από την άλλη να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες.

Οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται με πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση ανεξαρτήτως Μνημονίου: την πληρέστερη δυνατή καταγραφή και αποτίμηση της περιουσίας του Δημοσίου, τη διαμόρφωση οριζόντιας κτηματικής πολιτικής και πολιτικής για τις ΔΕΚΟ, τη στρατηγική μας για να σταματήσουν οι ΔΕΚΟ να αποτελούν εργαλείο πελατειακών σχέσεων, τον καθορισμό συγκεκριμένων, αξιολογήσιμων στόχων που θέλει η κυβέρνηση να ικανοποιούν οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.

Πιστεύω ότι το να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες στον μέγιστο βαθμό θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα.

* Στην Κ.Ε. είπατε ότι δεν έχει σημασία να διεκδικούμε περισσοτέρους βαθμούς ελευθερίας αν δεν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε. Πού οφείλεται και πώς μπορεί να ξεπεραστεί η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να εκπονήσει παράλληλο πρόγραμμα;

Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε το συνέδριο του Οκτωβρίου με έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν, με θεματικές συζητήσεις στο πλάι της γενικής πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή, για το αναπτυξιακό μοντέλο που μόλις μιλήσαμε, ή για ένα νέο μοντέλο κοινωνικού κράτους, ή για τον κοινωνικό έλεγχο του κράτους, δεν θα μπορούσε το κόμμα να επεξεργαστεί θέσεις και προτάσεις και να καλέσει άτομα πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να μας βοηθήσουν; Αυτό θα αποτελούσε μια διεύρυνση διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαμε να καταστρώσουμε έναν σχεδιασμό για πέντε – έξι μεγάλα νομοσχέδια μέχρι το επόμενο Πάσχα. Η διαπραγματευτική ομάδα οφείλει έτσι κι αλλιώς να αναζητήσει λιγότερη και ποιοτικότερη επιτήρηση μέχρι το τέλος του προγράμματος. Αλλά με έναν σχεδιασμό σαν αυτόν που προτείνω θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα, να δημιουργήσουμε καλύτερους συσχετισμούς, να πείσουμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες για το πώς θα βγούμε όχι μόνο από το πρόγραμμα, αλλά και από την κρίση γενικότερα.

Το σημαντικότερο συνέδριο της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ

* Υπάρχει ζήτημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου; Υπάρχει υστέρηση συλλογικής λειτουργίας;

Για την ακρίβεια, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα ιεραρχημένο και χρονικά προσδιορισμένο, που να το υπηρετεί κάθε υπουργείο, με καθορισμένες τις προτεραιότητες. Κατανοώ την αγωνία των υπουργείων να «βάλουν τάξη στο χάος», να αλλάξουν δομές αλλά και νοοτροπίες, μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνεται ασυντόνιστα με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι σε αρμονία με το κυβερνητικό πρόγραμμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειαζόμαστε νέα πολιτικά και συντονιστικά κέντρα, αλλά να λειτουργήσουν αποφασιστικά, με την έννοια της απόφασης και της δέσμευσης, τα υφιστάμενα. Η κυβέρνηση διαθέτει τις δομές συντονισμού και απόφασης με τη συμμετοχή μάλιστα του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας: το ΚΥΣΟΙΠ για την οικονομία, το ΚΥΣΚΟΙΠ για τα κοινωνικά, το ΚΥΣΕΑ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το υπουργικό συμβούλιο. Μόνο που όλα αυτά δεν γίνεται να είναι «βουλευόμενα», δηλαδή να εκφράζουν μόνο γνώμη, αλλά αποφασιστικά. Πολύ συχνά ο κόσμος απογοητεύεται γιατί αισθάνεται ότι ο ρόλος του είναι διακοσμητικός, ότι η δουλειά του δεν επηρεάζει τα πράγματα. Αυτή η αίσθηση δεν δημιουργεί μόνο απογοήτευση, αλλά και αναποτελεσματικότητα.

* Τι επίδικα έχει το συνέδριο; Πόσο κρίσιμο είναι το θέμα της οργανικής σύνδεσης κυβέρνησης – κόμματος – Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και όλων αυτών με τα κινήματα;

Τα συνέδρια είναι μια σπουδαία στιγμή για τη συλλογική ζωή και τη δημοκρατία των κομμάτων. Κατά τη γνώμη μου αυτό το συνέδριο είναι το σημαντικότερο της σύγχρονης ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρέπει να αναστοχαστεί τι έκανε σωστά και τι λάθος, πώς κατάφερε να φέρει ένα μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην κυβέρνηση, να αναλογιστεί τι υποτίμησε και τι υπερτίμησε σε μια αναμενόμενη σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές ελίτ και επί της ουσίας με τον νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στον κόσμο. Ο αναστοχασμός δεν έχει να κάνει με την ιστορική αποτίμηση, όσο με εκείνα τα συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν την εκπόνηση του προγράμματος για την επόμενη μέρα. Εκτιμώ ότι οι θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής προσπαθούν να απαντήσουν με ειλικρίνεια και στα δύο.

Το ζήτημα της διασύνδεσης της κυβέρνησης, του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ένα συνεχές διακύβευμα Δημοκρατίας και διακριτών ρόλων, έχουμε το πλαίσιο: το καταστατικό του κόμματος, τον κανονισμό των ΕΠΕΚΕ, τις κυβερνητικές δομές συντονισμού. Το ζήτημα είναι πάντα να τηρείται η δημοκρατία και οι συλλογικοί μας κανόνες. Η δουλειά του κόμματος είναι η περισσότερο δύσκολη, αφού το κόμμα έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί με την κοινωνία και τα κινήματά της, σε αντίξοες μάλιστα συνθήκες απογοήτευσης και αποστράτευσης, και την ίδια στιγμή να βοηθά στην αυτοοργάνωση τόσων των θεσμών κοινωνικού ελέγχου, όσο και στην ενθάρρυνση κινημάτων έκφρασης των κοινωνικών αναγκών. Απέναντι στους λίγους που υποτιμούν την ικανότητα του κόμματος, πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι το κόμμα αιμοδότησε την κυβέρνηση και το κράτος με το πιο έμπειρο πολιτικό δυναμικό, με συνέπεια να ψάχνεται να βρει τον βηματισμό του, αλλά και αυτά είναι θέματα προς αναζήτηση του συνεδρίου.

Brexit: Στιγμή ανυπακοής των πληβείων που απέτυχε να πολιτικοποιήσει η Αριστερά

* Πώς ερμηνεύεται από την Αριστερά και τι σημασία έχει για τη στρατηγική της σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Brexit;

Σε αδρές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Αγγλία είναι ακόμα μια στιγμή ανυπακοής των πληβείων απέναντι στις ελίτ της χώρας και των Βρυξελλών. Το αποδεικνύει εξάλλου η γεωγραφία των ανισοτήτων της χώρας, η ταξική πόλωση της ψήφου. Η Αριστερά δεν κατάφερε να πολιτικοποιήσει τη διαμαρτυρία την οποία οικειοποιήθηκε η Ακροδεξιά, μετατρέποντάς τη σε αντιμεταναστευτική και ρατσιστική επιχειρηματολογία. Η ισπανική Αριστερά πλήρωσε την εκστρατεία φόβου για τις συνέπειες του Brexit που ενορχήστρωσαν κόμματα, επιχειρήσεις και συστημικά ΜΜΕ σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι ευρωσκεπτικιστικές απόψεις είναι από μια άποψη δικαιολογημένες σε μια Ευρώπη της λιτότητας, των ανισοτήτων, της ολιγαρχικής μετάλλαξης του πολιτεύματος και της επιβολής. Το ερώτημα για την Αριστερά είναι αν μπορεί όχι να εκπονήσει ένα σχέδιο για μια άλλη Ευρώπη, αυτό λίγο πολύ το έχει, αλλά να συνεγείρει τον κόσμο της Αριστεράς, τον κόσμο των συνδικάτων και των κινημάτων στη διεκδίκησή του. Θέση σε αυτή τη συμμαχία έχουν οι πολιτικές οικογένειες των οικολόγων και των σοσιαλδημοκρατών, εφόσον βέβαια, ιδιαίτερα οι τελευταίοι, απεγκλωβιστούν από τον νεοφιλελευθερισμό.

* Διατυπώνονται έντονες ανησυχίες ότι το Brexit θα δυσκολέψει την επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράμματος λόγω της υφεσιακής επίδρασης που θα έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επίσης, λόγω των αποτελεσμάτων στην Ισπανία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει στο πλευρό του μια κυβέρνηση την οποία υπολόγιζε ως σύμμαχο για την επόμενη αξιολόγηση και τα εργασιακά.

Δεν είναι αβάσιμες οι ανησυχίες, ιδιαίτερα για τον οικονομικό κύκλο, ο οποίος μπορεί να περάσει πανευρωπαϊκά σε μια φάση μεγάλων αναταράξεων, με επίκεντρο τις τράπεζες – ιδιαίτερα τις τράπεζες που είναι διασυνδεδεμένες με το Σίτι του Λονδίνου (οι ελληνικές τράπεζες δεν συγκαταλέγονται σε αυτές) ή μερικές μη συστημικές τράπεζες σε κάποιες χώρες του Νότου. Με αυτή την έννοια, ακόμη ένα επεισόδιο της καπιταλιστικής κρίσης δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική οικονομία και την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση να επανεκκινήσει την οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις αντιδράσεις στο πολιτικό επίπεδο μετά το Brexit. Κάθε κρίση διαμεσολαβείται πολιτικά. Η κατεύθυνση όχι για περισσότερη Ευρώπη, αλλά για καλύτερη Ευρώπη, με όρους δημοκρατίας και κοινωνίας, μπορεί να αλλάξει το κλίμα.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της Ισπανίας δεν δυσκολεύει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ στις διαπραγματεύσεις, αλλά την ευρωπαϊκή Αριστερά στην προσπάθεια που καταβάλλει να δημιουργηθεί μια συμμαχία κυβερνήσεων, κομμάτων, συνδικάτων και κινημάτων απέναντι στη λιτότητα και την εργασιακή επισφάλεια.