Νομοθεσία για Κοιμητήρια, Νεκροταφεία, Ταφή Νεκρών.