Ημερήσιο αρχείο: 15 Φεβρουαρίου, 2016

Νομοθεσία για Κοιμητήρια, Νεκροταφεία, Ταφή Νεκρών.

Νομοθεσία για Κοιμητήρια, Νεκροταφεία, Ταφή Νεκρών.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 20232/2010 – ΦΕΚ 745/Β/21-5-201 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.   Προεδρικό Διάταγμα 31/2009 – ΦΕΚ 49/Α/23-3-2009 (Καταργημένο) Προϋποθέσεις καθορισμού των...