Ημερήσιο αρχείο: 5 Φεβρουαρίου, 2016

Παπαηλιού  παρουσίαση  Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

Παπαηλιού παρουσίαση Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

1) Η στοχοθεσία  του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου είναι γενική, χωρίς εξειδίκευση. Από τα πεδία εξειδίκευσης που αναφέρθηκαν στην ομιλία του Περιφερειάρχη είναι εμφανής η απόκλιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου από τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό...