Θ. Φωτίου και Α. Χαρίτση συναντήθηκαν περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες για τις κοινωνικές δομές

11 Dec 2015

 
 

Tην Πέμπτη 10/12/2015, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες που εκπροσωπούσαν τις 13 Περιφέρειες της χώρας, με αντικείμενο την οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης για τις κοινωνικές δομές προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων -ΠΕΠ).

Από τις κοινωνικές δομές, κάποιες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, (Βοήθεια στο σπίτι, Δομές σίτισης και παροχής βασικών αγαθών, Κοινωνικά φαρμακεία, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία -ΚΕΔΗΦ ΑμεΑ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων -ΚΗΦΗ, Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης –ΣΥΔ), και άλλες είναι νέα πρόταση, όπως το Κέντρο Κοινότητας, που θα προσφέρει βοήθεια στους πολίτες για προώθηση στην απασχόληση και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης είχε αποστείλει στις 13 Περιφέρειες μια ολοκληρωμένη πρόταση, με πρόβλεψη σε αριθμό δομών ανά Περιφέρεια, άτομα που θα απασχολούνται και πόρους που θα απαιτηθούν, ώστε να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 (ΘΣ9) των ΠΕΠ, ενώ διασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών με εθνικούς πόρους μέχρι την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών, των Περιφερειαρχών και των εκπροσώπων των Περιφερειών, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
1. Ο προγραμματισμός για την ενεργοποίηση των δράσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ που αφορούν κοινωνικές δομές θα γίνει αρχικά για 3 χρόνια, με εξαίρεση τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) που θα χρηματοδοτηθούν για έναν χρόνο, μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Φροντίδας Ηλικιωμένων ο σχεδιασμός του οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2016.
2. Ο Θεματικός Στόχος 9 των ΠΕΠ θα ενισχυθεί με επιπλέον πόρους που θα εξασφαλιστούν από τη ρήτρα αναθεώρησης, μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016.
3. Η εξειδίκευση των δράσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται στην κάθε Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης που έχουν επεξεργαστεί και υποβάλει οι Περιφέρειες στην Ε.Ε., αυτό ωστόσο δεν θα ανατρέπει τον κεντρικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε από το Υπουργείο και που προβλέπει ομοιογενή ανάπτυξη των δράσεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα τηρηθεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των δομών.

Πυρά Φωτίου κατά Τατούλη για τις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας

01/02/2016 – 19:25
 
Πυρά Φωτίου κατά Τατούλη που της ζήτησε το λόγο που ενημέρωσε τους δημάρχους   για τις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας 

τα πέντε σημεία

 
Το πρόγραμμα αφορά τις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα  και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας και το οποίο τοποθετεί σε κεντρική θέση, τους Δήμους που καλούνται να αξιοποιήσουν τα κονδύλια που απευθύνονται σε αυτούς. Το υπουργείο έδωσε διευκρινίσεις στους δήμους της Πελοποννήσου που παρέχει το υπουργείο Εργασίας, εστιάζονται στο σκέλος των αρμοδιοτήτων που πρέπει να κατανεμηθούν στους κατά τόπους δήμους για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες δράσεις, που στόχο έχουν στη βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και απευθύνονται σε πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Και εδώ αρχίζει ο παραλογισμός του Τατούλη .Σε ακραία πλαίσια δηλώνει οτι μόνο αυτός μπορεί να διασφαλίσει την σωστή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος, το υπουργείο Εργασίας, σε σχέση με τις παραπάνω δομές, σημειώνει τα ακόλουθα:
 
1. Ο κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρει ότι τον εξέπληξε η «αλληλογραφία της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους Δημάρχους της Πελοποννήσου για τη δημιουργία κοινωνικών δομών στους Δήμους». Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής και δράσεων κοινωνικής προστασίας μέσω του ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου η αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ έχουν υποχρέωση να συνομιλούν μαζί τους. Αυτό άλλωστε γίνεται τακτικά με τις Ενώσεις Δήμων, καθώς και με την Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδας. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν γνώση για τον σχεδιασμό δράσεων που θα υλοποιήσουν οι ίδιοι αλλά και γνώμη επ’ αυτού του σχεδιασμού. Η αναπληρώτρια Υπουργός και ο Υφυπουργός, με την επιστολή που συνυπογράφουν, τους ενημέρωσαν και ζήτησαν τη γνώμη τους
 
2. Ο κ. Περιφερειάρχης γνωρίζει καλά ότι ενώ οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και τις αναγκαίες δράσεις. Γι’ αυτό άλλωστε πρότεινε προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους των πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιφέρειάς του για την υλοποίηση των Κέντρων Κοινότητας. Απλώς άφησε εκτός σχεδιασμού τους 21 Δήμους της Πελοποννήσου που επιθυμούν τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας.
 
3. Ο κ. Περιφερειάρχης δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη δημιουργία «συλλήβδην κοινωνικών δομών σε κάθε Δήμο, μόνο και μόνο για την απορρόφηση των χρημάτων, χωρίς να εξασφαλίζεται το ευκταίο επίπεδο παροχής υπηρεσιών». Φαίνεται ωστόσο ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να κρίνει ποιοι δήμοι είναι άξιοι να χρηματοδοτηθούν. Κρατάει έτσι για τον εαυτό του αρμοδιότητες των ΟΤΑ α’ βαθμού, αλλά και το δικαίωμα να κρίνει ο ίδιος ποιος Δήμος δικαιούται να εφαρμόσει κοινωνικές πολιτικές για τους δημότες του.
 
4. Ο κ. Περιφερειάρχης κάνει λόγο για ελλιπή και εσφαλμένη ενημέρωση των Δήμων από το Υπουργείο. Αλλά οι επιστολές, τόσο της ΠΕΔ, όσο και των Δήμων της Πελοποννήσου που ο κ. Περιφερειάρχης αποφάσισε αυθαίρετα να κρατήσει εκτός χρηματοδότησης, δείχνουν καθαρά ότι ουδέποτε ενημέρωσε τους Δήμους της Περιφέρειάς του για τις δυνατότητες ενίσχυσής τους από κονδύλια του ΕΣΠΑ για κοινωνικές δομές και δράσεις. Σε καμία φάση των επαφών του με την Ε.Ε. για την έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης δεν διαβουλεύτηκε με τους ΟΤΑ α’ βαθμού της περιοχής του. Είναι φανερό ότι πρόθεσή του είναι να αδρανοποιήσει την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνοντας ο ίδιος όλα τα καθήκοντα (και τα πολιτικά οφέλη) εξυπηρέτησης των πολιτών. Κατ ΄ αυτόν τον τρόπο διαστρεβλώνεται ο θεσμικός ρόλος της Περιφέρειας και καταργούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων.
 
5. Όταν ο κ. Περιφερειάρχης μιλάει για «παλαιοκομματικές και ρουσφετολογικές πρακτικές» εννοεί την ενημέρωση όλων των Δήμων και την πρόσκληση να εκφέρουν γνώμη. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο της ρουσφετολογίας. Η απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει μια ενιαία πρόταση για τις κοινωνικές δομές σε όλους τους Δήμους της χώρας αποσκοπεί ακριβώς στην καταπολέμηση του ρουσφετιού. Στο μέλλον δεν θα χρηματοδοτούνται μόνο «όσοι πρόλαβαν» και όσοι έχουν» εσωτερική ενημέρωση», με αποτέλεσμα την κατασπατάληση πόρων και την αδυναμία απορρόφησης. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε όλη την επικράτεια.

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην περίοδο 2015- 2019

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έγινε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην περίοδο 2015- 2019, επεσήμανε στην τοποθέτησή του τα εξής:

“Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω την θετική σημασία που έχει η πρωτοβουλία σας, κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στον κύκλο της ενημέρωσης από τους Περιφερειάρχες. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια δράση που επιτρέπει στα μέλη της Επιτροπής να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν την κάθε περιοχή, αν και όλοι όσοι κατάγονται από την Πελοπόννησο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, και βεβαίως, και για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί ή έχουν προγραμματιστεί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα.

Ακούσαμε τον κ. Περιφερειάρχη και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Τατούλη γιατί βρίσκεται σήμερα εδώ. Με τον κ. Περιφερειάρχη έχουμε μια σταθερά παραγωγική συνεργασία για τα έργα που αφορούν την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα την Αργολίδα.

Θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτή να εκφράσω κατ’ αρχάς την ικανοποίησή μου για όλα όσα άκουσα, ειδικά αναφορικά με βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έργα όπως η μαρίνα του Ναυπλίου ήδη ετοιμάζονται όπως μας είπε και ο κ. Τατούλης, και αναφέρομαι στο ΣΔΙΤ, ώστε να προχωρήσει αυτό το τόσο σημαντικό έργο που πραγματικά είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ναυπλίου.

Βεβαίως, επειδή άκουσα για τις υποδομές άλλων λιμανιών, ήδη έχει παρουσιαστεί και το master plan του λιμανιού του Ναυπλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα προχωρήσει αυτό το έργο γρήγορα, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα που προέκυψαν από τις αστοχίες της μελέτης και είμαι σίγουρος ότι έχει φροντίσει και έχει βρει και τις πιστώσεις για τη χρηματοδότηση, αλλά και σύντομα θα προχωρήσει στην επαναδημοπράτηση του έργου.

Επίσης άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι στο επόμενο ΕΣΠΑ στρατηγικός στόχος της νέας περιόδου είναι και το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Είδαμε και έχουμε διαπιστώσει πόσο σημαντικό είναι ένα αεροδρόμιο για την τουριστική ανάπτυξη. Λείπει αυτό από την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, από τους όμορους νομούς της Κορίνθου, της Αργολίδας και της Αρκαδίας. Ναι μεν υπάρχει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που πραγματικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά και φαίνεται πόσο έχει συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη, όμως το αεροδρόμιο της Τρίπολης θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και της Αργολίδας αλλά και των όμορων νομών, αφού θα εξυπηρετεί τουριστικές πτήσεις charter, αλλά και πτήσεις cargo για τα αγροτικά μας προϊόντα. Αυτό το πάγιο μάλιστα αίτημα των παραγωγικών φορέων το έχουμε δει με τον κ. Περιφερειάρχη, έχουμε ασχοληθεί και ξέρουμε τη σημαντικότητα του.

Επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επισημάνατε πως έχετε προβλέψει έργα στην οδοποιία. Ξέρετε πολύ καλά πως, ενώ μπορεί, όπως είπατε, στην Πελοπόννησο να είναι σε καλή κατάσταση το οδικό δίκτυο, υπάρχουν περιοχές και ιδιαίτερα στο Κρανίδι, την Ερμιονίδα, την Επίδαυρο που πραγματικά έχουν τεράστιο πρόβλημα και όπως είπατε ήδη προχωράει και η μεγάλη επένδυση  της dolphin. Επομένως, όπως έχετε πει, θα προχωρήσει το οδικό δίκτυο του νοτιοανατολικού άξονα του οδικού γιατί όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως υπάρχουν τεράστια προβλήματα με κατολισθήσεις, αλλά υπάρχουν και αναγκαίες παρεμβάσεις από την Αγία Ελεούσα, όπως γνωρίζετε, με το Αρκαδικό. Υπάρχει ένα τμήμα που έχει πλέον μείνει και θεωρώ ότι θα προχωρήσει – ήδη πρέπει να έχει προχωρήσει μελέτη αλλά και η δημοπράτηση αυτού του έργου.

Και βεβαίως να επισημάνω κ. Πρόεδρε, και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι ο νόμος Αργολίδας είναι ο μοναδικός νομός που δεν έχει πύλη εισόδου, δεν συνδέεται όπως πρέπει με τον οδικό άξονα με τη εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας. Απομένει λοιπόν το έργο Δερβενάκια-Εκκλησιαστικά-Μυκήνες, ένα έργο περίπου 6 χιλιομέτρων που είναι όμως σημαντικό για την ανάπτυξη της Αργολίδας, και βεβαίως σε αυτό το τομέα η Αργολίδα έχει αδικηθεί, και πιστεύω και είμαι βέβαιος ο κ. Περιφερειάρχης θα το τρέξει για να υλοποιηθεί αυτό το έργο.  Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Περιφερειάρχης έχει στο στρατηγικό του σχέδιο ως στόχο την ασφάλεια του οδικού δικτύου και όπως προείπα είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις σε αυτά τα σημεία.

Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο για τον πρωτογενή τομέα είναι ο Ανάβαλος. Μας έχετε ακούσει πολλές φορές και σε ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, για την πίεση που ασκούμε στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο πνοής για την Αργολίδα. Μετά και την απάντηση του κ. Μπόλαρη ότι ένα κομμάτι του έργου αυτού έχει περάσει στην περιφέρεια – το κομμάτι Κουτσοπόδι-Φύχτια-Μυκήνες – είμαι βέβαιος η Περιφέρεια ότι θα το τρέξει πολύ γρήγορα, καθώς  και ο κ. Τατούλης γνωρίζει την αναγκαιότητα για την άρδευση της Αργολίδας και Αργολικού πεδίου. Ήδη έχουν προγραμματιστεί και δύο αγωγοί, ένας για Ερμιονίδα και ένας για την Επίδαυρο.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό που ακούσαμε την προσπάθεια και την επιτυχία του κ. Περιφερειάρχη να εντάξει τον τουρισμό στην προγραμματική περίοδο. Πράγματι, το brand name είναι βασικό για την προώθηση του τουρισμού. Θεωρώ λοιπόν, ότι θα βοηθήσει επιπλέον και στο στοχευμένο τουριστικό προϊόν όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός. Πιστεύω ότι στο Τολό θα μπορούσε να γίνει ένα καταδυτικό πάρκο ή στην Ερμιονίδα, να το δούμε λοιπόν, ήδη έχετε κάνει ένα καταδυτικό πάρκο νομίζω στην Λακωνία. Θεωρώ ότι είναι σημαντική προσπάθεια να δημιουργήσουμε και στην Αργολίδα, θα δώσουμε μια ώθηση στο τουριστικό προϊόν.

Βεβαίως, ο πρωτογενής τομέας ο αγροτοκτηνοτροφικός, είναι σημαντικός και θέλει τη στήριξη της Περιφέρειας και όπως είπατε, έχετε στο σχεδιασμό σας διάφορες δράσεις, καθώς επίσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπατε για το περιφερειακό ταμείο, για να στηρίξουμε αυτό τον σημαντικό τομέα που πραγματικά εάν πάρει μια ανάσα, θα μπορέσει να δώσει και νέες θέσεις εργασίας, που αυτό είναι και το κλειδί αντιμετώπισης της ανεργίας και όχι οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή ασφαλιστικά συστήματα που δεν είναι ασφαλιστικά αλλά φορολογικά.

Επίσης θα ήθελα να ακούσω, επειδή πήρα μια απάντηση χθες από τον κύριο Μπαλτά για το αρχαιολογικό μουσείο του Άργους. Μου απάντησε συγκεκριμένα ότι στη φάση εξειδίκευσης του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, προγραμματίζεται να υποβληθεί τεχνικό δελτίο για το προτεινόμενο αυτό έργο. Ήταν ένα έργο που το είχαμε εντάξει στο προηγούμενο ΕΣΠΑ ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, όμως δεν ολοκληρώθηκε. Με την βοήθεια και τη στήριξη της κυρίας Παπαδημητρίου, της διευθύντριάς της 4ης εφορίας που πραγματικά επιτελεί σημαντικό έργο, και βεβαίως, με τη στήριξη του Δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου, πήραμε μια αποθήκη 1.000 τ.μ όταν ήμουν εγώ στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και ήδη έχουν γίνει όλες οι υποδομές και οι υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσει ως μουσείο, αποθήκη, και χώρος συντήρησης. Πιστεύω ότι το Άργος χρειάζεται το σύγχρονο Αρχαιολογικό  Μουσείο που μαζί με το Βυζαντινό Μουσείο που ήδη ολοκληρώθηκε και τα έργα ανάπλασης που γίνονται στο κέντρο του Άργους, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό δίκτυο επισκεψιμότητας για την πόλη.

Τέλος, θέλω και πάλι να πω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε στον τομέα αυτό για παράδειγμα τον Ανάβαλο, εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε προγράμματα για το κεντρικό αντλιοστάσιο που όπως ξέρετε είναι ενεργοβόρο. Αν μπορούμε κύριε Περιφερειάρχα, να δούμε πως μπορεί να αξιοποιηθεί η καινοτομία ή το νέο ΕΣΠΑ που έχει ενεργειακά προγράμματα, να αξιοποιήσουμε κάποιο από αυτά τα κονδύλια.

Τέλος, πιστεύω ότι θα δείτε ως αναγκαιότητα και την βιομηχανική ζώνη της Αργολίδας. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει μείνει πίσω, γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν ξέρω αν έχετε δει και το θέμα του εκθεσιακού κέντρου. Υπήρχε μια παλιά πρόταση, σκέψη και προσπάθεια για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο Κουτσοπόδι.

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω, τον κύριο Περιφερειάρχη για την πραγματικά αναλυτική ενημέρωση που μας έκανε για τους στόχους που έχει βάλει η Περιφέρεια για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλλουμε, καθένας από την πλευρά του και το θεσμικό του ρόλο για να γίνει πραγματικά η Πελοπόννησος αυτό που αξίζει. Ευχαριστώ πολύ”.

 

Δ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»


 
Τρίτη, 02/02/2016 15:35

 

Το σημαντικό – κομβικό – ρόλο που καλείται να παίξει το Κοινοβούλιο, στην αναπτυξιακή διαδικασία των Ελληνικών Περιφερειών και την συνεννόηση/συνεργασία που πρέπει υπάρχει τόΔ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»σο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων των Ελληνικών Περιφερειών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς (ΤΑ, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Βουλή), τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, στην εισαγωγική του ομιλία στη συζήτηση στη Βουλή για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2015-2019), την Πέμπτη 28.01.16.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, χρησιμοποιώντας μεταφορικά, εμπνευσμένους στίχους του Ρίτσου, υπογράμμισε ότι τα θεσμικά και αναπτυξιακά επιτεύγματα των Περιφερειών, επιτυγχάνονται μέσα από εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο. Με συζήτηση, με επιχειρήματα και κατάθεση προτάσεων, με διαφάνεια και χωρίς εντάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της ομιλίας του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, για τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Γάκης σημείωσε, ότι είναι και προσωπικός του στόχος, να αποτελέσει η Επιτροπή Περιφερειών, «τη θεσμική γέφυρα», ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κυβέρνηση πάνω στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Παράλληλα, στο ενδιάμεσο τμήμα, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, « (θα πρέπει) να υπάρξει μια όσμωση – ενημέρωση και να μετατρέψουμε το Κοινοβούλιο σε μια κοινωνό δύναμη αυτής της διαδικασίας, ώστε να μπορέσει να συμβάλει νομοθετικά στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται στην πορεία».

Ο Δημήτρης Γάκης σημείωσε ότι, ο ρόλος της Περιφέρειας, στην αναπτυξιακή πορεία είναι αναπόφευκτα κρίσιμος για την αναστροφή της υφεσιακής πορείας που έχει η χώρα μας, λόγω της κρίσης.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον τομέα του Τουρισμού, τονίζοντας τις δυνατότητες του εναλλακτικού τουρισμού, μέσα από τη συνεργασία Περιφέρειας και Υπουργείου Τουρισμού, όταν ο στρατηγικός στόχος μιας Περιφέρειας υποβοηθιέται από την κεντρική διοίκηση που δημιουργεί τις κατάλληλες δομές (π.χ. εναλλακτικός τουρισμός), φέρνοντας το παράδειγμα του καταδυτικού τουρισμού, που αναπτύσσεται πολύ έντονα στη Λέρο και την Κάλυμνο. «(Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού), είναι ένα πεδίο που τα νησιά αυτά έχουν την υποδομή και τη δυνατότητα να το κάνουν <…> Η Κάλυμνος θεωρείται από τους κορυφαίους προορισμούς στον αναρριχητικό τουρισμό. Υπάρχουν σε κάθε τόπο της χώρας μας τέτοιες δυνατότητες, που πρέπει να τις αναδείξουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε», τόνισε ο Δημήτρης Γάκης.

Τo σχετικo link για την ομιλία του  Βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών είναι:
 

 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής

29 Jan 2016αυτοδιοικηση
 

«Bασικός μας άξονας από την αρχή και βασικό μας όραμα ήταν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας πράσινης περιφέρειας, μιας περιφέρειας της αειφορίας, μιας περιφέρειας που θα στηρίζεται κυρίως στην εξωστρέφεια και που μπορεί να ενεργοποιεί τις δικές της δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίζει τα προβλήματα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, όπου παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2015 – 2019, συνοδευόμενος από τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη κα Κωνσταντίνα Νικολάκου και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Σκούρο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Δημήτριο Γάκη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαρακτήρισε τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής «γέφυρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τις περιφέρειες, καθότι συνθέτει το μεγάλο πολιτικό ζήτημα της χώρας».

Μοναδικός Αναπτυξιακός θεσμός οι αιρετές Περιφέρειες

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η κεντρική Κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της δημοσιονομικής ισορροπίας στη χώρα και θα ασχολείται με αυτά τα κεντρικά θέματα πολιτικής, για πολλά χρόνια. Οι περιφέρειες απ’ την άλλη πλευρά αποτελούν αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο εργαλείο, τον μοναδικό θεσμό, που θα μπορεί να πάρει επάνω του το βάρος αλλά και το κύρος μίας εμπεριστατωμένης συμφιλιωτικής πολιτικής μεταξύ κυβέρνησης και περιφέρειας προκειμένου να βρεθεί ένας δρόμος για την ανάπτυξη «γιατί, δυστυχώς, αποδείχτηκε στην πράξη ότι οι πολιτικές της ανάπτυξης δεν στέκουν μέσα σε ιδεολογίες και ιδεοληψίες, στα ακραία τους όρια, αλλά αποτελούν ένα λόγο σύνεσης συνεννόησης και πολιτικής συμφωνίας».

Ο κ. Τατούλης τόνισε ότι οι περιφέρειες θα είναι αυτές που θα οδηγήσουν την χώρα στην αναπτυξιακή της διάσταση, που είναι απολύτως αναγκαία, «γιατί χωρίς την δημιουργία του παραγωγικού ιστού και της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία επιπλέον πολιτική είτε στο επίπεδο της κοινωνικής της διάστασης είτε στο επίπεδο της αμιγώς αναπτυξιακής της διάστασης».

Αναφερόμενος στην προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Τατούλης σημείωσε ότι ήταν μία περιφέρεια που επιχείρησε σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει διαφορετικές προϋποθέσεις, να δώσει πολιτικό περιεχόμενο στις δράσεις της, να δώσει πολιτικό στίγμα στο σχεδιασμό της και πάνω από όλα, βέβαια, να αναπτύξει συγκροτημένες συγκεκριμένες και μελετημένες στρατηγικές για όλα τα προβλήματα που την απασχολούσαν.

Ο Καλλικράτης έσωσε την ύπαρξη των αυτοδιοικητικών θεσμών

Σε ότι αφορά το θεσμική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ότι «η δημοσιονομική προσαρμογή του καινούργιου θεσμού έσωσε την ύπαρξη των αυτοδιοικητικών θεσμών, καθότι τα οφέλη από την εφαρμογή αυτού του θεσμού, στον πρώτο χρόνο, ήταν ένα κέρδος για την εθνική οικονομία γύρω στα 4 δις ευρώ. Σε ετήσια βάση δε, η δημοσιονομική εξυπηρέτηση από τη λειτουργία του θεσμού ξεπερνά το 1,5 δις ευρώ».

Σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την Πελοπόννησο

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν εμείς την παραλάβαμε, είχε μόνο και μόνο ένα εργαλείο χρηματοδοτικό για να δουλέψει, το γνωστό ΕΣΠΑ» συνέχισε ο κ. Τατούλης, «και η συγκυρία ήταν εξαιρετικά τραγική, η χώρα είχε μπει σε μία βαθιά ύφεση, σε μία βαθιά οικονομική κρίση, οι προηγούμενοι θεσμοί που είχαν την ευθύνη οργάνωση διοίκησης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν είχαν την δυνατότητα και την ικανότητα να επωφεληθούν από αυτά τα εργαλεία. Με το σχέδιό μας, ωστόσο, την εργατικότητά μας και την εμπειρία μας πετύχαμε ένα σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα».

Έτοιμη η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση έργων στη νέα προγραμματική περίοδο

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτή τη στιγμή, έχει κερδίσει πολλά πράγματα στις υποδομές, πολλά πράγματα στη συγκρότηση μίας οργανωμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των νέων ζητημάτων που βάζει η καινούργια περίοδος, η οποία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη περίοδο» ανέφερε ακόμη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Περιφερειακή αρχή είναι απολύτως προετοιμασμένη, αφού αντιμετώπισε τα θέματα των αιρεσιμοτήτων, για να λειτουργήσει το καινούργιο πρόγραμμα με μία σωρεία έργων έτοιμων, «και παρόλο που βρισκόμαστε στην αρχή, μπορώ να πω απερίφραστα ότι μπορούμε να υπερκαλύψουμε τις ανάγκες του καινούργιου προγράμματος».

Ο κ. Τατούλης χαρακτήρισε επιτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου το ότι επωφελήθηκε, λόγω της εξαιρετικής δεξιότητας που έδειξε, των δυνατοτήτων να εντάξει πολλά έργα και στα τομεακά προγράμματα. «Ήδη, από το ΕΠΠΕΡΑΑ εξασφαλίσαμε περίπου 100 εκατ., για να καλύψουμε τις ανάγκες της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων αλλά και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, που είναι μία βαθύτατη πληγή για την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Καινοτόμο και πράσινο το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Ο ΦΟΣΔΑ, ζήτησε η αρμοδιότητα να μεταφερθεί αλλού, επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος ο φορέας να εξυπηρετήσει αυτή την απαραίτητη ανάγκη» δήλωσε ακολούθως ο Περιφερειάρχης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσφέρθηκε να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα.

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώσαμε ένα διεθνή διαγωνισμό, καινοτόμο για τη χώρα. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως, ότι η ΑΕΠΟ στη διαχείριση, αλλά και στην προστασία την περιβαλλοντική για το μοντέλο της Πελοποννήσου, έχει επιπρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους που δεν προβλέπονται ούτε από την εθνική νομοθεσία ούτε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες» τόνισε ο κ. Τατούλης, «απόδειξη αυτού είναι οι τρεις αποφάσεις του ΣτΕ και οι δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Σε αμφισβήτηση οι θεσμικές λειτουργίες από τις διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με την εταιρεία

Αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει, γιατί η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα επίπεδα. «Οποιαδήποτε αντίληψη περί αλλαγής της συμβάσεως ή περί της συζήτησης μεταξύ Κυβέρνησης και αναδόχου εταιρίας είναι επικίνδυνη διαδικασία, είναι ένας επικίνδυνος δρόμος που βάζει τις θεσμικές λειτουργίες σε αμφισβήτηση αλλά και σε επικινδυνότητα. Μετά από μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να αλλάξει μια σύμβαση. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των απαραίτητων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του έργου».

«Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα συνιστούν ένα μοντέλο που θεωρώ ότι θα πρέπει να άρει τις επιφυλάξεις κάποιων πολιτικών παραγόντων και πολιτικών απόψεων» υπογράμμισε ακολούθως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «εφόσον και η ενσωμάτωση συμπεριφορών ευθύνης μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί ένα σημαντικό μοντέλο αξιόπιστο, αξιοπρεπές αλλά και χρήσιμο για την αξιολόγηση, αλλά και ουσιαστικά για να συμβάλλει στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Πελοποννήσου το οδικό της δίκτυο

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση, πρόσθεσε ο κ. Τατούλης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι την επόμενη περίοδο θα καλυφθούν σχεδόν όλες οι ανάγκες του οδικού δικτύου, βελτιώνοντας πάρα πολύ τα θέματα οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. «Μια από τις προσπάθειες που κάναμε είναι ότι στην καινούργια περίοδο έχουμε προβλέψει τέτοιο Κωδικό προκειμένου, να κάνουμε επενδύσεις επάνω στην ασφάλεια του οδικού συστήματος».

Δημιουργούμε δίκτυο λιμενικών υποδομών για την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού

«Η Πελοπόννησος είναι ένα νησί. Η μη αξιοποίηση των θαλάσσιων παράκτιων ζωνών της, ήταν ένα από τα σημαντικά προβλήματα» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, «αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει λιμενικές υποδομές. Το λιμάνι του Γυθείου που είναι, σχεδόν, έτοιμο και θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι ένα σύγχρονο λιμάνι, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο του εμπορικού στόλου και των εμπορικών μεταφορών, όσο και της κρουαζιέρας. Από την άλλη πλευρά το λιμάνι του Άστρους και τα αλιευτικά μας καταφύγια αποτελούν, πλέον, ένα καινούργιο δίκτυο για να μπορέσουμε να παρέμβουμε στην αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και πάρα πολύ τους χώρους των παραδοσιακών αλιευτικών καταφυγίων. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε επίσης το ΣΔΙΤ της μαρίνας του Ναυπλίου. Είναι και αυτό μια μεγάλη καινοτομία, η οποία θα δώσει καινούργιες χρηματοδοτικές δυνατότητες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των εξαιρετικών δυνατοτήτων που μας δίνει η παράκτια ζώνη της Πελοποννήσου».

Πόλος έλξης το αεροδρόμιο της Καλαμάτας

Για το θέμα των αεροδρομίων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε «ήδη, αυτή την στιγμή, νομίζω ότι όλοι είστε γνωστές για τη μεγάλη ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καλαμάτας. Είναι ένα αεροδρόμιο που σήμερα συνδέει την Πελοπόννησο με τακτικές πτήσεις των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών και είναι γνωστό ότι, από τα μέσα Φεβρουαρίου αρχίζουν οι πτήσεις της «British Airways» με την απευθείας σχέση και σύνδεση με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή, οι πτήσεις πυκνώνουν συνεχώς, όπως και τα αιτήματα που υπάρχουν, και δημιουργούν πλέον ένα αδιαχώρητο στη λειτουργία εξυπηρέτησης του αεροδρόμιου της Καλαμάτας».

Πρώτο περιφερειακό αεροδρόμιο με ΣΔΙΤ το αεροδρόμιο της Τρίπολης

Στο στρατηγικό στόχο της προηγούμενης περιόδου, αλλά και της νέας, είναι η ανάπτυξη του αεροδρομίου της Τρίπολης, πρόσθεσε ο κ. Τατούλης. «Έχουμε πάρει την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η αρμοδιότητα, ώστε να είναι μικτό αεροδρόμιο και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Περιμένουμε την έκδοση της απόφασης, όπου η ευθύνη για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου θα περιέλθει στην Περιφέρεια. Θα είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια θα αναλαμβάνει την ευθύνη για να αξιοποιήσει ένα αεροδρόμιο. Το λέω αυτό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέσα στις μνημόνιακες υποχρεώσεις της χώρας, υπάρχει και αυτή η άποψη, ότι κανένα καινούργιο αεροδρόμιο δεν μπορεί, πλέον, να δημιουργηθεί στη χώρα».

«Μια απάντηση απέναντι σε οποιαδήποτε λογική  ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων μιας και το δικό μας το μοντέλο είναι ένα μοντέλο που αυστηρά επιμένει η περιφερειακή αρχή στην Πελοπόννησο, μέσω των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δίνει καλύτερα αποτελέσματα, εξορθολογίζει τις ανισορροπίες στην εξέλιξη της ιδιωτικής οικονομίας και βάζει καινούργιους κανόνες και νόμους, οι οποίοι με αυστηρότητα θα πρέπει να τηρούνται από όλες τις συμμετέχουσες μεριές».

Το Περιφερειακό Ταμείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πυλώνας διάσωσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

«Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ουσιαστικά θα βοηθήσει στη διάσωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και έκανε λόγο για ένα  κυκλικό ταμείο, το οποίο θα ενισχύει κυκλικά, ανά τριετία και τετραετία και θα δίνει ρευστότητα, αλλά και εγγυήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Γιατί κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν δεν μπορέσουμε να σώσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τότε ο πόνος και ο οδυρμός στη χώρα μας θα είναι τεράστιος».

Το πιο δυναμικό brand η «Μυθική Πελοπόννησος»

Σε ότι αφορά τον τομέα του τουρισμού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι η Πελοπόννησος πανελλαδικά πλέον έχει να παρουσιάσει μια καλή εμπειρία. «Παραλάβαμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανώνυμη τουριστικά, χωρίς να έχει καμία σχέση με τις τουριστικές αγορές, εννοώ συντεταγμένα χωρίς να έχει καμία σχέση με τις τουριστικές αγορές. Δημιουργήσαμε ένα brand, το brand name «Μυθική Πελοπόννησος». Είναι κάτι πλέον που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα σε όλον τον κόσμο. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό στο επίπεδο της πολιτικής προώθησης του τουριστικού προϊόντος δημιουργήσαμε εξ αρχής κάτι που δεν το πίστευε κανένας.

Εντάξαμε το έργο προώθησης του τουρισμού μέσα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, παίρνοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν πίστευε κανένας, αλλά το πείσμα μας και η ολοκληρωμένη μας προσέγγιση ήταν αυτή που βοήθησε στο τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει μια διακριτή θέση κοντά στις άλλες μεγάλες δυνάμεις του τουρισμού στην χώρα, αποκτά καινούργιες αγορές και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον».

Ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τον τομέα της ενέργειας

Στο θέμα της ενέργειας ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα επενδυτικά έργα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ύψους 1.300.000.000 και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία της Δ.Ε.Η. να διευρύνει και να βελτιώσει τα δίκτυα μεταφοράς. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χρηματοδοτικά μοντέλα».

«Ακούγεται μια πρόταση περί αλλαγής του καλλικρατικού νόμου» συνέχισε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, αλλά θεωρώ ότι το κέρδος που έχουμε μέχρι τώρα από την λειτουργία του θεσμού είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε λογική που μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα».

Απαράδεκτη η προσπάθεια Υπουργών «απ’ το παράθυρο» να ξαναπάρουν πίσω προγράμματα των Περιφερειών

«Το πρόγραμμά μας είναι πολύτομεακό, είναι πολυταμειακό και «αγκαλιάζει» πλέον, πολλές πλευρές του γενικότερου, συνολικού πολιτικού ζητήματος. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία έχουν εκχωρηθεί αλλά υπάρχει μια τάση των Υπουργών τελευταία, οι οποίοι θέλουν από το «παράθυρο» να ξαναπάρουν από τις Περιφέρειες την ευθύνη διοίκησης των προγραμμάτων. Είναι θέματα, όμως, τα οποία τα έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχουμε αυτή τη στιγμή το κοινωνικό Πρόγραμμα, ένα παράδειγμα και μόνο θέλω να σας πω. Έρχεται η κυρία Υπουργός και ζητάει την ευθύνη για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να την αναλάβει η ίδια. Το κοινωνικό πρόγραμμα το πήραμε μετά από πρωτοβουλία στον τότε Επίτροπο Κοινωνικής Πολιτικής, στον τότε Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πήραμε βάζοντας για πρώτη φορά ως Περιφέρεια τον όρο «απειλή κατά της ζωής», ότι η οικονομική κρίση δεν είναι μια τυχαία κρίση που μπορεί να συμβεί ανά περίοδο σε όλες τις χώρες. Είναι μια κρίση η οποία απειλεί τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και κατ’ αντιστοιχία των ευρωπαίων πολιτών.

Μέσα σε αυτή την λογική, κύριε Πρόεδρε, εγκρίθηκε η μεταφορά του προγράμματος σε εμάς. Εμείς έχουμε μια κύρια στόχευση: Να μειώσουμε τους πόρους που διατίθενται σε παρελκόμενους και να πάνε οι πόροι, κυρίως, στους ωφελούμενους. Έχουμε κάνει καταγραφή όλων των δομών μας, έχουμε κοστολογήσει στο 50% από την κοστολόγηση που κάνει σήμερα η πολιτική ηγεσία, και είναι ένα θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με οριζόντιες πολιτικές. Η κάθε Περιφέρεια στα θέματα κοινωνικής πολιτικής έχει τα δικά της ζητήματα, τα δικά της προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την μακροχρόνια εξυπηρέτηση μέσα στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου, την βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών μας για να άρουμε τα θέματα κοινωνικής συνοχής όσο μπορούμε περισσότερο και καλύτερα».

Απαραίτητη η διοικητική ενοποίηση της Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επανέλαβε το γεγονός ότι η Πελοπόννησος, είναι ενιαία οικονομικά, ιστορικά, πολιτικά, γεωγραφικά, και ότι δεν μπορεί να είναι διασπασμένη σε δύο περιφέρειες. «Δεν μπορεί, π.χ., η Τροιζηνία να είναι στην Αττική. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση τα Κύθηρα να είναι στην Αττική. Δεν μπορεί ακόμα και τα μεγάλα νησιά Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες. Είναι ιστορικά σε ενιαίο χώρο και σε ενιαίο οικονομικό χώρο. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω αυτή την αναγκαιότητα στην ενοποίηση της Πελοποννήσου».

Επιμένουμε στην αναγκαιότητα υλοποίησης του συνόλου της Ολυμπίας Οδού

Σχετικά με την Ολυμπία Οδό ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι ο κατακερματισμός που έγινε ήταν λαθεμένος, του δρόμου Πάτρα- Πύργος και ασφαλώς δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η προηγούμενη δέσμευση της απόφασης ότι το Καλό Νερό Τσακώνα, θα έπρεπε να έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων απεντάχθηκε για τον καινούργιο χρόνο. Είναι, όμως, από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θέτουμε, γιατί η ολοκλήρωση αυτού του άξονα ενοποιεί οικονομικά και κοινωνικά όλη την Πελοπόννησο. «Επιμένουμε, λοιπόν, σε αυτή την πρωτοβουλία, επιμένουμε σε αυτή την αναγκαιότητα και τη στηρίζουμε. Αυτό το έργο είναι διευρωπαϊκό δίκτυο. Αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι το Καλό Νερό, μέχρι την Τσακώνα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθούν να επιστραφούν όλα τα χρήματα του άξονα Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα και το λέω αυτό για να έχουμε απόλυτη γνώση».

Αναγκαία η νομοθετική πρωτοβουλία των Περιφερειών

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο κλείσιμο της τοποθέτησής του τόνισε ότι «στην καινούργια συνταγματική αναθεώρηση ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και την κεντρική πολιτική ζωή του τόπου, είναι ότι πλέον, οι περιφέρειες, ως περιφερειακός θεσμός με την δική του θεσμική ιδιότητα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και νομοθετικών πρωτοβουλιών».

Ο κ. Τατούλης πρότεινε τέλος στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αποτελέσει την αφετηρία απ’ όπου η Επιτροπή θα ξεκινήσει τις επισκέψεις της σε κάθε Περιφέρεια, προκειμένου να γνωρίσουν την κάθε περιοχή καλύτερα.

Η συνεδρίαση της επιτροπής θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κανάλι της Βουλής την  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης της Ολομέλειας της Βουλής.