Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιανουαρίου, 2016

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από ότι μαθαίνουμε ξεκινάει ο διάλογος για τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την αυτοδιοίκηση, σε αντικατάσταση και στον αντίποδα του «Καλλικράτη». Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολιτικού και διοικητικού συστήματος που θα θεσμοθετεί...