Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

03 Δεκ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. , όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση υπ.αρ. 51515/26.11.2015, έχει ως εξής: 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος του Φωκίωνα (ΑΔΤ ΑΗ 125194) Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Μπούρα Αργύρη του Κίμωνα (AΔΤ ΑΒ695751 ) Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του […]

Όλο το άρθρο