ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη 14/12/2014 Η έξοδος της Περιφέρειας από την κρίση και ο διάλογος ως βασική προϋπόθεση και εργαλείο συμμετοχής των πολιτών, σχεδιασμού & λογοδοσίας Διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πραγματικά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών με την ενεργή συμμετοχή των  κοινωνικών- οικονομικών – επιστημονικών  φορέων αλλά και των πολιτών και πολιτισσών

Όλο το άρθρο