διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος