Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2012

Μπιτσάνης Ηλίας:  Μελέτες και παραγωγική ανασυγκρότηση της γεωργίας.

Μπιτσάνης Ηλίας: Μελέτες και παραγωγική ανασυγκρότηση της γεωργίας.

Το κεφάλαιο της αγροτικής οικονομίας είναι τεράστιο, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι το ζητούμενο. Εφημερίδα Ελευθερία Κυριακή, 03 Ιουνίου 2012 Οι μελέτες για τη σημασία του αγροτοδιατροφικού τομέα στην επανεκκίνηση της ελληνικής...