Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαρτίου, 2012

Καρδιολογικής Κλινικής στο παλιό Nοσοκομείο Καλαμάτας:  Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Καρδιολογικής Κλινικής στο παλιό Nοσοκομείο Καλαμάτας: Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

17/03/2012 Τα σχέδια που δεν ευοδώθηκαν για την παλιά Καρδιολογική Κλινική ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Έχει χαθεί η μπάλα με το κτήριο της Καρδιολογικής Κλινικής στο παλιό Nοσοκομείο Καλαμάτας, αφού τα...