Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2012

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) “Καλαμάτα”

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) “Καλαμάτα”

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) “Καλαμάτα” για το ελαιόλαδο, έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο της Ε.Ε από το 1997, καλύπτοντας έκτοτε μόνο την πρώην επαρχία Καλαμών. Το εύλογο αίτημα της επέκτασης της ΠΟΠ Καλαμάτας...

Βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον περιφερειακό δρόμο: Αρχαία στις Τούρλες και στον υποσταθμό της ΔΕΗ

Βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον περιφερειακό δρόμο: Αρχαία στις Τούρλες και στον υποσταθμό της ΔΕΗ

Βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον περιφερειακό δρόμο: Αρχαία στις Τούρλες και στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αρχαία έχουν βρεθεί στον περιφερειακό δρόμο της Καλαμάτας στις Τούρλες και ανάμεσα σε Αντικάλαμο – Καλάμι,...