Πήγαν να παραχωρήσουν διατηρητέα κτήρια του Δήμου Καλαμάτας στον Πειραιά χωρίς διαγωνισμό!

Sharing is caring!

Πήγαν να παραχωρήσουν διατηρητέα κτήρια του Δήμου Καλαμάτας στον Πειραιά χωρίς διαγωνισμό!.