Προϋπολογισμός του 2012 του δήμου Καλαμάτας στον Προκρούστη του μνημονίου.

Sharing is caring!

  1.  Προϋπολογισμός δήμου Καλαμάτας στον Προκρούστη του μνημονίου.

Ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει πόρους για την Αυτοδιοίκηση το 2012 μειωμένους κατά 1,7 δισ. σε σχέση με το 2011 παρά το ότι από το 2008 μειώνονται κατά 15%, περίπου, ετησίως. Όλα αυτά συντείνουν συνεχώς στην αποξένωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης από την ουσία του και τον μετατρέπουν περισσότερο σε διοικητικό και γραφειοκρατικό μηχανισμό και μακρύ χέρι της διοίκησης.

 2. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας του 2012 είναι όπως αυτός του 2011, πολιτικά πλασματικός και όχι  πραγματικός.

Περιγράφει πραγματικά τί θα ήλπιζε να εισπράξει και να ξοδέψει. και όχι τι θα εισπράξει και τι θα ξοδέψει ο δήμος της Καλαμάτας, ένα ευχολόγιο που απλώς εκφράζεται αριθμητικά. Δεν περιγράφει την πραγματική δράση που θα αναλάβει η  δημοτική αρχή στο δήμο ,στη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει  η χώρα ,

2011 2012(προϋπολογίζονται)
έσοδα (Βεβαιωθέντα) 63.259.148 71.422.367 + 12,9%
 έξοδα (Ενταλθέντα) 45.208.837 71.422.367 + 57,9%

 

 3.   Όχι κοινωνικά προσανατολισμένος, όχι περικοπή μεγαλύτερη ακόμα περιττών δαπανών. Εμμονή στη σπάταλη διαχείριση των απορριμμάτων. Οχι εξορθολογισμός  στα ανταποδοτικά τελη.

 

–           Ενσταση για το νέο δημαρχείο (πρόβλεψη 400.000 ευρώ)

–          Ενσταση για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας

–          Ενσταση Μαζί με το προηγούμενο δάνειο αυξάνεται ο δανεισμός του Δήμου (κατά 2.445.000 ευρώ)

–          Ενσταση στις δαπάνες για δημόσιες σχέσεις 247.5004.   ο προϋπολογισμός του δήμου  είναι ένα λογιστικό και όχι  ένα πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή «κρύβει» τις προτεραιότητες της διοικούσας πλειοψηφίας.

 5.   Η διαδικασία, για άλλη μια φορά, κλειστή μακριά από τους δημότες χωρίς να διαμορφώνεται με τη συλλογική, αποφασιστική συμμετοχή των ίδιων των δημοτών.

Η κατάθεση του προϋπολογισμού είναι μια από τις κορυφαίες πολιτικές πράξεις του δημοτικού συμβουλίου και φυσικά της διοίκησης που έχει την ευθύνη της κατάρτισης του.H αποχώρηση των τριών παρατάξεων του ΔΣ είναι η αντίδραση στο δόγμα της πλειοψηφίας προς τη κοινωνία: «μακριά από τις δουλειές μας»

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...