ΑΠΌΦΑΣΗ 115/2011 το ΈΘΙΜΟ του Σαϊτοπόλεµου ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Sharing is caring!

24/04/2011 ΚΑΙ η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗς για τον ΣΑΙΤΟΠΌΛΕΜΟ με την παράλογη εμπλοκή του πιτσιρικά ενώ οι μεγάλοι ..ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΆΓΚΕΛΑ στο χώρο των παλαιών σφαγείων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΊΚΑς ΣΤΟ ΔΣ … να µας επιτρέψει να συνεχίζομε αυτό το έθιμο µε εγγύηση του ∆ήµου και βεβαίως βάζοντας το κεφάλι στον ντορβά για τους κινδύνους που συνεπάγεται το συγκεκριμένο έθιμο

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α  Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αμφιθέατρο

………………………………………………

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο :

Η µε αριθµ. πρωτ. 11272/17-3-2011 σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εις ότι έχει σχέση µε το έθιμο του Σαϊτοπόλεμου, την παρελθούσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως πυρίτιδας. Καταβάλλεται προσπάθεια εξασφαλίσεως πυρίτιδας για την διεξαγωγή του Σαϊτοπόλεµου δια το σκοπό αυτό, εισηγούµεθα την ψήφιση πιστώσεως εις βάρος του υπό σύνταξη προϋπολογισµού µε κωδικό 00.6443 µέχρις του ποσού των 18.000 €.Η µη λεπτοµερής κατανοµή του ποσού αυτή την στιγµή δεν είναι εφικτή, κατά συνέπεια λεπτοµερώς θα γίνει απολογισµός µετά τις προµήθειες των υλικών. Αντιδήµαρχος Καλαµάτας Μπούχαλης ∆ηµήτριος¨

Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογικής συζήτηση ως εξής:

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά τα αντιθέτως λεγόµενα κατά το παρελθόν ότι εξαιτίας του ∆ήµου δεν διεξήχθη  το  έθιμο  του  Σαϊτοπολέμου  πέρυσι  δεν  ανταποκρίνεται  στην πραγµατικότητα. ∆υστυχώς όσο περνάει ο χρόνος ο αντιτροµοκρατικός νόµος γίνεται πιο αυστηρός και για την παραγωγή της μπαρούτης χρειάζεται ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως λέγεται σήµερα. Έχουν καταβληθεί υπεράριθµες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, δυστυχώς και αυτή τη στιγµή ακόµη δεν έχουµε κατορθώσει να πάρουµε την άδεια για την παραγωγή της µπαρούτης. Ο κατασκευαστής Μαλεβίτης στη ∆ηµητσάνα χωρίς άδεια από το Υπουργείο δεν παρασκευάζει μπαρούτη. Καταβάλλεται λοιπόν προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, ελπίζουµε ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειες για να γίνει το έθιμο. Παράλληλα προτείνω και την ψήφιση πίστωσης μέχρι 18.000 € για τη διεξαγωγή του Σαϊτοπολέμου.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπρεδήµα;

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εμείς κ. Πρόεδρε είχαµε πει και την προηγούµενη φορά, είναι ένα έθιµο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο µε την Καλαμάτα αλλά ο κ. Αθανασόπουλος, ο οποίος είναι και άριστος μπουρλοτιέρης εκεί στα µπουλούκια, πάντοτε συμμετέχει, θα θέλαµε να του πούµε ατυχώς, δεν είχε ρθει στην  αίθουσα, είχανε ρίξει πολλές  σαΐτες. Που τις  βρήκανε αυτές κ. Αθανασόπουλε και οι σαΐτες πέσανε; ∆εν θέλουµε περισσότερες, ένα διπλάσιο αριθµό από τη Νέδουσα. Μη λοιπόν αγωνιάτε τόσο, µπορεί να βρεθεί.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εποµένως συµφωνείτε µε το ποσό και µε τη διοργάνωση;

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εγώ  συµφωνώ  και  µε το  ποσό  και  να  αυξηθεί. Μπαρούτι  ξέρετε εσείς  και βρίσκετε, άµα θέλετε το βρίσκετε.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Μπρεδήµα. Κύριε ∆ιασάκο.

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Συµφωνούµε, να ακούσουµε και τον εκπρόσωπο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τον ακούσουµε, θα τον ακούσουμε. Κύριε Μπεχράκη;


ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Συµφωνούµε αλλά κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. ∆ηλαδή το θέµα δεν είναι τόσο εύκολο. Σας θυµίζω ότι έχει …


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάµε για τη διοργάνωση και για το ποσό.Τώρα εάν δεν πάρουµε  άδεια απ΄ ότι λέει ο κ. Αθανασόπουλος από το Υπουργείο ο άλλος που είναι στη ∆ηµητσάνα δεν δίνει την µπαρούτη, καταλάβατε;


ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ξέρετε ότι ο θεσμός αυτός έχει πληχτεί από τα κεντρικά µέσα ενηµέρωσης, δεν είναι εύκολο θέµα. ∆ηλαδή πρέπει ο ∆ήµος να προσπαθήσει µαζί µε τους συνδηµότες που ασχολούνται µε αυτό το έθιµο να το εµβαθύνει στα χαρακτηριστικά του, να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν τραυµατισµοί, το που θα διεξαχθεί, µαζί µε συζήτηση και ταυτόχρονα να παραχθεί και ένα πνευµατικό έργο διασφάλισης του εθίµου. Είναι πολύ σοβαρό να δεθεί και µε µια τέτοια λειτουργία ώστε να µην παραµένει µόνο ευάλωτο στις κριτικές που δέχεται κυρίως από τον αθηναϊκό τύπο, σας θυµίσω δηµοσιεύµατα ¨Νέων¨ κ.λ.π. αλλά πρέπει να γίνει και µία αναµόρφωση αν θέλουµε να δούµε την ουσιαστική συµµετοχή του ∆ήµου.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:

Ευχαριστώ. Κύριε Γκελγκλέ.

Κύριε Πρόεδρε εµείς θέλουµε να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Το να συµφωνούµε για

18.000 €…, είναι λίγο δύσκολο. ∆ηλαδή λέµε ναι, είναι ένα έθιµο, πιστεύουµε ότι τα

τελευταία χρόνια έχει εκφυλιστεί, εµείς θα προτείναµε λοιπόν αν είναι να αγοράσει ο ∆ήµος

µπαρούτη να υπάρχει ένας κεντρικός χώρος µέσα στον οποίον θα γίνεται η παρασκευή των σαϊτών, η κάθε οµάδα να παίρνει τις σαϊτες που τις αναλογούν και φυσικά να γίνεται το έθιµο, να προβληθεί σωστά, κεντρικά, σ΄ένα συγκεκριµένο χώρο µε τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας κ.λ.π. Αλλά πιστεύουµε από τη στιγµή που ζητάµε το ∆ήµο να χρεωθεί 18.000 € ή όποιο ποσό χρειαστεί πρέπει ο ∆ήµος να συντονίσει και να ελέγξει αυτή την προσπάθεια.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

ΞΥΓΚΩΡΟΣ:

Ευχαριστώ.

Κύριε Ξυγκώρο τι θέλετε να µας πείτε;

Κύριε    Πρόεδρε    είµαι    εκπρόσωπος     των   σαϊτολόγων.    Πέρσι    δεν   µας   έδωσε άδεια……(δεν ακούγεται) Φέτος έχω επικοινωνήσει µε τον κ. Μαλεβίτη, πολύ καλός

κύριος και φίλος, και µας είπε ότι χωρίς άδεια δεν δίνει ούτε ένα κιλό µπαρούτι. Και απόφαση να ληφθεί εάν δεν µου δώσει άδεια ο ∆ήµος Καλαµάτας …..…. (δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι ¨ο ∆ήµος Καλαµάτας¨, είπε ο κ. Αθανασόπουλος, µήπως δεν το ακούσατε καλά, πρέπει να πάρει από το αρµόδιο Υπουργείο άδεια. Όχι ¨ο ∆ήµος Καλαµάτας¨, εµείς λέµε ναι και βάζουµε και ποσό.

ΞΥΓΚΩΡΟΣ: Το αρµόδιο Υπουργείο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Α μπράβο, όχι ¨ο ∆ήµος Καλαµάτας¨, γιατί εµείς λέµε ναι και βάζουµε και ποσό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε και τις παρακαταθήκες στην ακρούλα, τις έχετε. Ευχαριστούµε κ. Ξυγκώρο, ευχαριστούµε. Κύριε ∆ήμαρχε.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως μπράβο άµα έχετε µια καβάτζα για τις δύσκολες ώρες, αυτό είναι καλό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουνε καβάτζα, τα ξέρω εγώ. Έχουνε δική τους καβάτζα, όλα τα μπουλούκια έχουνε στην άκρη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν μπορείτε αγαπητοί συνάδελφοι να φανταστείτε τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους δημοσιογράφους και από απλούς πολίτες για το συγκεκριμένο έθιµο. Σχεδόν κάθε χρόνο οι δηµοσιογράφοι των αθηναϊκών εφημερίδων που κάνουν ρεπορτάζ για την Καλαμάτα και το Πάσχα αναφέρονται στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ περιμένω αυτή την απόφασή σας, δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη διότι έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα µε την τρομοκρατία και τους σχετικούς νόμους, εγώ περιµένω αυτή την απόφαση να προγραμματίσω την επόμενη βδοµάδα συνάντηση µε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Παπουτσή, και µε τον ∆ιευθυντή, Γενικό ∆ιευθυντή, δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος, τον κ. Οικονόµου, της ΕΛ.ΑΣ., να τους θέσω το συγκεκριμένο θέμα, το ίδιο αίτημα είναι και από τη Χίο και από το Αγρίνιο µε τα χαλκούνια, να µας επιτρέψει να συνεχίζοµε αυτό το έθιµο µε εγγύηση του ∆ήµου και βεβαίως βάζοντας το κεφάλι στον ντορβά για τους κινδύνους που συνεπάγεται το συγκεκριµένο έθιµο. Μέχρι τώρα πήγαµε καλά, έχουµε τον έµπειρο εδώ πέρα τον κ. Αθανασόπουλο που το ξέρει το έθιµο εδώ και αρκετά χρόνια και συµµετέχει, δεν λέω πόσα, και θα βοηθήσει ώστε τα πράγµατα να πάνε καλά.

Θα πάνω την επόµενη εβδοµάδα και θα σας ενηµερώσω γι΄αυτό. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. ∆ήµαρχε.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 158 & 168 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση του τοπικού εθίµου  ¨Σαϊτοπόλεµος¨,  εγκρίνοντας παράλληλα για το σκοπό αυτό τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011.

  1. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για όλες τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαµάτα, 7 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

2 Απαντήσεις

  1. 1 Μαΐου 2019

    […] ΑΠΌΦΑΣΗ 115/2011 το ΈΘΙΜΟ του Σαϊτοπόλεµου ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟ… […]

  2. 3 Μαΐου 2019

    […] ΑΠΌΦΑΣΗ 115/2011 το ΈΘΙΜΟ του Σαϊτοπόλεµου ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟ… […]