Υποδομες – Τοπική – Περιφερειακή ανάπτυξη

Οικονομική πολιτική - περιφερειακή πολιτική - περιφερειακή ανάπτυξη - δημόσια διοίκηση - μικρομεσαίες επιχειρήσεις - αναπτυξιακή πολιτική

ΥΛΙΚΑ: Για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην περίοδο 2015- 2019

 Δ. Γάκης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής: «Η Περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο μοχλός της Εθνικής ανάπτυξης»

 NΔΟ Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έγινε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής
 Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής
ΣΥΡΙΖΑ Τοποθέτηση του βουλευτή Αρκαδίας Γιώργου Παπαηλιού στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής κατά την παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου
 
Λέξεις-Κλειδιά

 

Τρόποι Μέτρησης Περιφερειακών Ανισοτήτων, Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα, Επιχειρηματικά Κέντρα Πληροφόρησης (BICs), Φορείς Ενεργοποίησης Ενδογενούς Δυναμικού, Αναπτυξιακές Εταιρείες Επενδύσεων, Οργανισμοί Τοπικής Ανάπτυξης, Διαχείριση Σφαιρικών Επιχορηγήσεων, Αναπτυξιακοί Φορείς, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Προγραμματικές Συμβάσεις, Αποκεντρωμένοι Φορείς Τοπικής Πρωτοβουλίας, Σφαιρικές Επιχορηγήσεις, Κριτήρια Επιλογής Φορέων Διαχείρισης, Καταλληλότητα Φορέων Διαχείρισης

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και τον χωρικό σχεδιασμό, που οικοδομήθηκε σταδιακά με επιστημονική, κοινωνική και πολιτική στήριξη, από τη μεταπολίτευση μέχρι την εποχή των Μνημονίων, δημιούργησε, αν και με αντιφατικό τρόπο, τις βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τα αναγκαία χωρικά πλαίσια και κανόνες ώστε οι παραγωγικές και λοιπές κοινωνικές δραστηριότητες να ασκούνται σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και την αειφόρο οικολογική προσέγγιση.

Ασκήσαμε συχνά κριτική στα κενά των νόμων που ενισχύουν επιθετικά, ανταγωνιστικά προς το περιβάλλον και τον χωρικό σχεδιασμό, ισχυρά κοινωνικά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Όμως, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την τεράστια προσπάθεια που έγινε μεταπολιτευτικά και μέχρι σήμερα για να κατοχυρωθούν ο σχεδιασμός και η αειφορία όχι μόνο θεσμικά αλλά και με τη δημιουργία του ΥΠΕΚΑ, που προέκυψε από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις: αρχικά υπήρξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του υπουργείου Δημοσίων Έργων, μετά το ΥΧΟΠ (υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος), αργότερα το ΥΠΕΧΩΔΕ (υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), τέλος το ΥΠΕΚΑ (υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Δεν ξεχνάμε ότι και όταν -όπως επί υπουργίας Αντώνη Τρίτση- οι νόμοι για τον χωρικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική προστασία του ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν υποχρεωτικοί για όλα τα υπουργεία, υπήρχε γενικευμένη παράκαμψή τους μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε κάθε υπουργείο.

Στα 4 μνημονιακά χρόνια κατεδαφίστηκαν όλοι οι προηγούμενοι νόμοι και διαλύθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής. Τίποτε δεν έμεινε όρθιο. Δημιουργήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως μηχανισμός υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας και περιβαλλοντικής ασυδοσίας. Οι φερόμενες ως επενδύσεις μέσω του ΤΑΙΠΕΔ λειτουργούν σε καθεστώς εξαίρεσης ως προς τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις (βλέπε ΕΣΧΑΔΑ), εναρμονιζόμενες πλήρως με την κυρίαρχη παγκόσμια νέα θεωρία ότι οι επενδύσεις δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό έλεγχο. Αντίθετα, οι επενδυτές αναλαμβάνουν απλώς τη «διαχείριση κινδύνου» της επένδυσης στο πλαίσιο της καθεστηκυίας ασυδοσίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων (real estate), καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής (sustainable food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου (sound planning)

Αγροτική Ανάπτυξη


 

 


 

 

Αγροτικά Προϊόντα, Δικτύωση & Συνεργασία για την Αξιοποίησή τους στην Διαχείριση ενός Τουριστικού Προορισμού μικρής κλίμακας. Εισηγητής: Ευάγγελος Κυριακού, ειδικός σε θέματα Τουρισμού .

  • Αγροτικά8ema-Αντίγραφο Προϊόντα, Υπεραξία Προϊόντων & Παραγωγής, Παράδοση & Σύγχρονη Γαστρονομία μέσα από τα δίκτυα clusters. Εισηγητής: Γιώργος Παλησίδης, Ειδικός σε θέματα Γαστρονομίας
  • Συζήτηση για την Δικτύωση στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των αγροτικών προϊόντων –υπηρεσιών

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

 

Κοινωνικό,Πολιτικό,Αυτοδιοικητικό