Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

άρθρο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συζήτηση περί του κοινοτικού προϋπολογισμού για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 η οποία κορυφώνεται ενόψει της 2ας Μαΐου

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ευρεία και αναλυτική ενημέρωση όλων των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχωρά στη δημιουργία του παρόντος κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου θα αναρτώνται στο εξής όλοι οι προτεινόμενοι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως επίσης σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό. 

Σχετικά αρχεία

 Regional development and cohesion – W. Sluijters (1,59 Mb)

 Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή – W. Sluijters (1,80 Mb)

 Regional development and cohesion – R. Niessler (4,52 Mb)

 European Territorial Cooperation – P. Padazatos (1,61 Mb)

 Ενημερωτική ημερίδα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Ιούνιος 2018) (600 Kb)