ΕΦΕΤ | Τι ΠΡΈΠΕΙ να ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ οι καταναλωτές για την επιτραπέζια ελιά.

Συμβουλές και οδηγίες για την επιλογή της σωστά επεξεργασμένης επιτραπέζιας ελιάς, δημοσίευσε σήμερα ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Οπως αναφέρει «η επιτραπέζια ελιά, ένα εξαγώγιμο προϊόν με μεγάλη απήχηση στις διεθνείς αγορές, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής Ελληνικής διατροφής, ιδιαίτερα σε περιόδους νηστείας, εξαιτίας της θρεπτικής της αξίας αλλά και των γευστικών και αρωματικών συστατικών της».

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ: «Ο καρπός της ελιάς για να διατεθεί στην κατανάλωση ως επιτραπέζια ελιά πρέπει πρώτα να υποστεί κατάλληλη επεξεργασία εκπίκρανσης (ξεπίκρισμα) και στη συνέχεια διατηρείται με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή σε ελαιόλαδο».

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΦΕΤ | Τι ΠΡΈΠΕΙ να ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ οι καταναλωτές για την επιτραπέζια ελιά.

Αλλάζει ο νόμος για αιγιαλό και παραλία

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2019 07:57

Σε ριζική αναθεώρηση του νομοθετικού καθεστώτος για τον αιγιαλό και την παραλία προχωρεί η κυβέρνηση. Με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, τροποποιούνται σχεδόν όλα τα άρθρα του ισχύοντος σήμερα ν. 2971/2001, με βασικούς στόχους να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για οικονομική ανάπτυξη μέσω της διευκόλυνσης της εκτέλεσης έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο καθιστά πιο «ευέλικτο» τον ορισμό της ζώνης της παραλίας, επιτρέποντας πλάτος μικρότερο από τα 50 μέτρα που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, ταυτόχρονα όμως αυστηροποιεί το νομοθετικό καθεστώς για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας.

Αναλυτικά, οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1) Το πλάτος της ζώνης της παραλίας ανακαθορίζεται στα 30 έως 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού, ενώ στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο το πλάτος αυτό έχει οριστεί σταθερά στα 50 μέτρα. Ουσιαστικά δίδεται ένας πιο ευέλικτος ορισμός της παραλίας προκειμένου κατά τον καθορισμό της οριογραμμής να λαμβάνεται υπόψη το φυσικό «ανάγλυφο» των περιοχών. Προβλέπεται, ωστόσο, ότι η τροποποίηση αυτή δεν θίγει υφιστάμενα όρια οικισμών και οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923.

2) Συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών με αρμοδιότητα την εξέταση των προσφυγών των πολιτών που αμφισβητούν αποφάσεις πρωτοβάθμιων επιτροπών των Κτηματικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας.

3) Καθορίζεται το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χιλιάδων περιπτώσεων όπου στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας υφίστανται κτίσματα και άλλες κατασκευές ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως π.χ. διανοίξεις δρόμων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατασκευές και παρεμβάσεις στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, εφόσον αποτελούν πολύ παλαιά έργα τα οποία εκτελέστηκαν σύννομα, κατόπιν έκδοσης των προβλεπόμενων αδειών (π.χ. βάσει αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.), διατηρούνται θεωρούμενες ως νόμιμες, ενώ όσες κατασκευές και παρεμβάσεις δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες ή έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα θα πρέπει να καταργηθούν.

4) Καθορίζεται ενιαίο καθεστώς καθορισμού των τιμών εκκίνησης για τους πλειστηριασμούς που διενεργούνται με στόχο την ενοικίαση εκτάσεων στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας. Οι τιμές θα καθορίζονται με αντικειμενικό σύστημα, βάσει εξίσωσης με 4-5 παραμέτρους. Ουσιαστικά καταργείται το ισχύον σήμερα σύστημα, βάσει του οποίου οι τιμές εκκίνησης καθορίζονται με βάση εκτιμήσεις των αρμόδιων Κτηματικών Υπηρεσιών.

5) Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού, ώστε να περιοριστεί το ισχύον καθεστώς ανομίας και αυθαιρεσίας.

6) Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς αδειοδότησης για την εκτέλεση έκτακτων έργων και την ανέγερση πρόχειρων κατασκευών στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

7) Καθιερώνεται νέα ειδική διαδικασία για τη βραχυχρόνια παραχώρηση εκτάσεων στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, λήψης βίντεο στο πλαίσιο διαφόρων άλλων οπτικοακουστικών παραγωγών, τέλεσης γάμων κ.λπ. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν προκύψει πολλά προβλήματα μεταξύ πολιτών, δήμων και λιμενικού, που είχαν ως αποτέλεσμα γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία του αιγιαλού.

8) Aφαιρούνται αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος επί του αιγιαλού με πέρασμά τους στη διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9) Θεσπίζονται αντισταθμιστικά μέτρα για τις περιπτώσεις που επιτρέπονται έργα στον αιγιαλό. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται με επιτυχία πολλά χρόνια σε χώρες της Μεσογείου, εξασφαλίζοντας πρόσθετα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες από την παραχώρηση χρήσης και επενδύσεων στον αιγιαλό, παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη.

10) Παρατείνονται οι προθεσμίες για τον καθορισμό του αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες.

Νέο Εργαλείο για τους δήμους Ελευθερώνεται ο αιγιαλός για τους πολίτες


===
Με το νέο νόμο για τον αιγιαλό, τροποποιούνται θετικά οι ρυθμίσεις για παραχωρήσεις σε επιχειρηματίες (για ομπρέλες, καθίσματα κλπ.), με στόχο να προστατευθεί το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν ελεύθερα τις παραλίες. Εκτιμώ ότι μπαίνει πλέον φραγμός -και κάποια λελογισμένα όρια- απέναντι στην υπερεκμετάλλευση η οποία μόνο ζημιά κάνει μεσοπρόθεσμα στη συνολική δυναμικότητα της οικονομίας του τουρισμού.

Πολύ συνοπτικά: Μέγιστο εμβαδόν παραχώρησης 40% της παραλίας, μέγιστη παραχώρηση 300 τ.μ., σκαρίφημα σε ταμπέλα επί τόπου και στην ιστοσελίδα του δήμου για το χώρο που έχει παραχωρηθεί (ώστε να γνωρίζουν άμεσα οι πολίτες την πραγματική εικόνα), αναγραφή της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο, ταχύτατες διαδικασίες ελέγχου (ολοκληρώνονται εντός λίγων ημερών και όχι όπως συνηθιζόταν τον… Οκτώβριο) με άμεση έξωση και ταυτόχρονα πενταετή αποβολή του παραβάτη (εκείνου που αυθαίρετα καταλαμβάνει χώρο στην παραλία) από μελλοντικούς διαγωνισμούς για παραχωρήσεις -αυτές είναι μερικές από τις ρυθμίσεις.

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ως αποτέλεσμα δύο ερωτήσεών μου προς την υπουργό (επίκαιρη τον Ιανουάριο ’18 και γραπτή τον Ιούνιο ‘18) είχαμε συζητήσει στο κοινοβούλιο την θωράκιση του συνταγματικού δικαιώματος του πολίτη να έχει πρόσβαση σε όλες τις παραλίες της ελληνικής επικράτειας. Ζητούμενο τώρα η ταχύτατη -από φέτος- εφαρμογή του νόμου.

Περισσότερα εδώ: http://xydakis.gr/?p=11983

Μιχάλης Σπουρδαλάκης: Να ξαναμπούν οι κοινωνίες στο προσκήνιο της πολιτικής

·Η Αυγή

Ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Συνέντευξη στον Σπύρο Ραπανάκη

 Στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα επίδικα της κάλπης;

Συνέχεια ανάγνωσης Μιχάλης Σπουρδαλάκης: Να ξαναμπούν οι κοινωνίες στο προσκήνιο της πολιτικής

Το πρόγραμμα του παρουσίασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Β. Τζαμουράνης

Το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Πρότυπος Δήμος» παρουσίασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Τζαμουράνης.

Ο κ. Τζαμουράνης στην αρχή της ομιλίας του αναφερόμενος στην απλή αναλογική εξέφρασε τον προβληματισμό του για την επόμενη ημέρα των εκλογών επισημαίνοντας: «Μας προβληματίζει η επόμενη μέρα, αλλά δεν μας τρομάζει! Γιατί εμείς ανοίγουμε διάλογο με όλους. Οι αρχές και οι αξίες μας είναι πυξίδα στην συνεργασία που είναι προϋπόθεση για το καλό του τόπου. Συνεργασία με τους πολίτες ,τους φορείς , τον ιδιωτικό τομέα ,το Πανεπιστήμιο, τους συλλόγους κλπ.»

Ακολουθεί η ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Καλαμάτας Βασίλη Τζαμουράνη:

«Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα όλους εσάς, έναν προς έναν ξεχωριστά , όχι μόνο για την αποψινή σας παρουσία στην μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση, αλλά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, την βοήθειά σας ,την έμπνευση και το κουράγιο που μας δίνετε σ’ αυτό το εγχείρημά μας,

Ένα εγχείρημα κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες ,αφού για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το σύστημα της απλής αναλογικής.

Μας προβληματίζει η επόμενη μέρα, αλλά δεν μας τρομάζει!

Γιατί εμείς ανοίγουμε διάλογο με όλους. Οι αρχές και οι αξίες μας είναι πυξίδα στην συνεργασία που είναι προϋπόθεση για το καλό του τόπου. Συνεργασία με τους πολίτες ,τους φορείς , τον ιδιωτικό τομέα ,το Πανεπιστήμιο, τους συλλόγους κλπ

Ο Δήμος μας , τον οποίο υπηρέτησα επί 37 χρόνια και τον οποίο διεκδικούμε να διοικήσουμε, είναι ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός του Νομού μας. Έχει πλήθος αρμοδιοτήτων γιατί παρεμβαίνει σε όλα, σε ότι επηρεάζει και από ότι επηρεάζεται.

Διαθέτει 2 δημοτικές κοινότητες, 33 τοπικές κοινότητες, 4 μεγάλες επιχειρήσεις (ΔΕΥΑΚ,ΦΑΡΙΣ,ΔΙΟΚΛΗΣ, ΚΑΚ ΑΕ), τον Αθλ. Φορέα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο . Απασχολεί 905 εργαζόμενους , έχει την ευθύνη να συντηρεί πάνω από 300 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πολύ περισσότερα αγροτικούς, πάνω από 150.000 μ2 κτιριακές εγκαταστάσεις, διαθέτει ένα στόλο 115 Οχημάτων και μηχανημάτων και διαχειρίζεται ετησίως προϋπολογισμό της τάξεως των 60 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 εκ. περίπου αποτελούν το τεχνικό πρόγραμμα.

Είναι φανερό λοιπόν ότι η θέση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής απαιτούν πρόσωπα που πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες, αποτελεσματικότητα.

Και όχι μόνο αυτά. Ο Δήμαρχος πρέπει ν’ αντιλαμβάνεται τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας όπως η κλιματική αλλαγή ,η υποβάθμιση του περιβάλλοντος , η ψηφιακή εποχή , η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων ,η διαφορετικότητα ,η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεργία των νέων κ.α.

Φίλες και φίλοι,

Είχα την τύχη να εργασθώ στον Δήμο μας σε θέσεις ευθύνης ως Μηχανικός στην αρχή , ως Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αργότερα και ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής το τελευταίο διάστημα.

Υπηρέτησα δίπλα σε όλους τους Δημάρχους των τελευταίων 40 ετών από τον Σταύρο Μπένο, τον Παναγή Κουμάντο, τον αείμνηστο Χρήστο Μαλαπάνη, τον Γιώργο Κουτσούλη και τον σημερινό δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα και να διδαχθώ από τις εμπειρίες τους.

Είχα την ευκαιρία και την τιμή να συμμετάσχω με πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων και δράσεων που άλλαξαν τη ζωή και την εικόνα του δήμου μας που βραβεύθηκε αρκετές φορές με Ευρωπαικές διακρίσεις.

Έζησα, όπως και όλοι οι δημότες αυτής της πόλης, την πικρή εμπειρία των σεισμών του 1986 και είδα την πόλη μας να ισοπεδώνεται παράλληλα όμως βίωσα και συμμετείχα στο τιτάνιο έργο της ανασυγκρότησής της.

Συμμετείχα ενεργά και βοήθησα με τις προτάσεις και εισηγήσεις μου στη εργώδη προσπάθεια όλων των Δημοτικών Αρχών για την ανάπτυξη του Δήμου μας μέχρι σήμερα, με την βοήθεια συναδέλφων και συνεργατών μου ,στους οποίους απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν τα εφόδια ,η γνώση ,η εμπειρία ,η καθημερινή τριβή στην επίλυση προβλημάτων των δημοτών μας, η γνώση της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, αποτελούν για μένα και τους υποψηφίους του συνδυασμού μας το στέρεο υπόβαθρο στην αυριανή διοίκηση του Δήμου για την υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟ.

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ
Ένα Δήμο βασισμένο στη Ψηφιακή λειτουργία, στις καινοτόμες και έξυπνες εφαρμογές, στις πρότυπες δράσεις( όπως πρότυπη γειτονιά, παιδικές χαρές με σύγχρονες προδιαγραφές κατάλληλες και για παιδιά ΑΜΕΑ, με σημεία ελεύθερου WiFi, με χώρους άθλησης κλπ) και στις καλές πρακτικές.

Πρέπει ο δημότης να μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του με τον Δήμο ,όσο είναι δυνατόν ηλεκτρονικά από το σπίτι του.

Απευθύνομαι στους μέχρι χθές συναδέλφους μου ότι είναι προτεραιότητα για τον συνδυασμό μας ο εξοπλισμός τους με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία, η επιμόρφωσή τους αλλά και η ενίσχυσή τους με πρόσθετο προσωπικό (κινητικότητα) , ώστε να διεκπεραιώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις των δημοτών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Πρώτη όμως προτεραιότητά μας είναι η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες με τον οικονομικότερο τρόπο.

Βελτίωση της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας δεσμεύοντας σημαντικά ποσά από τον Δημοτικό Προϋπ/σμό κάθε χρόνο.

Πεζοδρόμια ,ράμπες Αμεα ,διαβάσεις πεζών παντού.

Καθαριότητα του δημόσιου χώρου, βελτίωση του συστήματος των κάδων, προώθηση της κουλτούρας περιορισμού των απορριμμάτων ,της διαλογής τους στη πηγή(σπίτι) και της ανακύκλωσης.

Βελτίωση της Ποιότητα ζωής με περισσότερο πράσινο (αστικό και περιαστικό), περισσότερους αθλητικούς χώρους για τους νέους, με λιγότερο θόρυβο , χωρίς ρύπανση (πυρηνελαιουργία) .

Καλύτερες συνθήκες στο κυκλοφοριακό και την στάθμευση με λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο.

Σύνταξη άμεσα ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που θ’ ανατεθεί σύντομα, από την οποία θα προκύψουν οι απαραίτητες αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης.

νέα προσέγγιση της ελεγχόμενης στάθμευσης και πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους στην περιοχή εφαρμογής της.

Αξιοποίηση δημοτικών χώρων στις εισόδους της πόλης για στάθμευση .

3.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Άμεση εκτέλεση αναγκαίων έργων στις ξεχασμένες τοπικές κοινότητες και στις παραμελημένες γειτονιές της Καλαμάτας ,ώστε όλοι οι δημότες να νοιώσουν ότι ο Δήμος τους νοιάζεται και τους αγκαλιάζει με το ίδιο ενδιαφέρον.

Οι γειτονιές και τα χωριά μας είναι δομικά στοιχεία του Δήμου μας και δικαιούνται καλύτερες και ισότιμες συνθήκες ζωής.

Θέλουμε και θα το κάνουμε, όπως λέει και το λαϊκό μας τραγούδι να «μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και ασβέστι»

Γνωρίζουμε τις ανάγκες, ξέρουμε τα προβλήματα και δεσμευόμαστε όλοι και εγώ προσωπικά ότι ως αυριανός Δήμαρχος θα παρακολουθώ ο ίδιος την πορεία του προγραμματισμού και της επίλυσής τους.

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στόχος μας είναι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για την ανακούφιση των δημοτών και ειδικότερα των λαϊκών στρωμάτων, των ανέργων ,των συνταξιούχων με ελαφρύνσεις στα δημοτικά τέλη και στο νερό.

Έχουμε υπολογίσει ότι μπορούμε να μειώσουμε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% το τέλος υπονόμων που αποτελεί την πιο μεγάλη επιβάρυνση στους λογαριασμούς του νερού.

Δεσμευόμαστε να μελετήσουμε σε βάθος και σε σύγκριση με άλλες πόλεις τα στοιχεία και να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση αναπροσαρμογής των τελών για την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων και των τραπεζοκαθισμάτων προκειμένου να στηρίξουμε τα καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις της πόλης μας στο Ιστορικό κέντρο, στην παραλία και στις περιοχές χαμηλής εμπορικότητας.

Θα επεκτείνουμε την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας που έχει ήδη αρχίσει, και σε άλλες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις του Δήμου , που μαζί με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με τον αποδοτικότερο τρόπο, θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε και άλλους πόρους προς όφελος των δημοτών μας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στόχος και επιδίωξή μας είναι ένας Δήμος με βιώσιμη ανάπτυξη και με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται:

Διορθώσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου , όπου κρίνονται αναγκαίες .

Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής που εκκρεμούν στην Καλαμάτα , στο Ασπρόχωμα και στην Βέργα καθώς και προώθηση της Πολεοδομικής μελέτης και πράξης Εφαρμογής στη Μικρή Μαντίνεια ,ώστε να μπορέσουν επιτέλους οι δημότες ν’ αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Οριοθέτηση των ρεμάτων που δεν έχουν οριοθετηθεί ακόμη, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας.

Οργάνωση μικρού περιβαλλοντικού πάρκου στις πηγές του Πηδήματος

Αξιοποίηση –ανάδειξη μονοπατιών στον Ταϋγετο και στο Καλάθι σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φυσιολατρικούς συλλόγους και σωματεία αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς πόρους.

Βελτίωση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων με πράσινο, σήμανση ,εικαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.

Αντιμετώπιση του προβλήματος των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτιρίων αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος ,σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Μετατροπή ύστερα από πανελλήνιο διαγωνισμό της περιοχής του Σιδηροδρομικού σταθμού σε πολυχώρο πολιτισμού.

Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας δυτικής πόλης (Φραγκοπήγαδο ) και στη περιοχή νότια της οδού Ευριπίδου

Εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στις περιοχές επεκτάσεων (γειτονιές) με την διάνοιξη των απαραίτητων δρόμων ,πλατειών ,παιδικών χαρών κ.α.

οριοθέτηση από τον Δήμο των προβλεπόμενων από το Σχέδιο κοινόχρηστων χώρων . (πλατειών ,παιδικών χαρών κ.α)

Διάνοιξη των κάθετων δρόμων της οδού Ναυαρίνου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο και ανάπλαση του βόρειου πεζοδρομίου της σαν πρώτο βήμα προς την οριστική λύση.

Αναζήτηση λύσης του προβλήματος της πρόσβασης προς την Μάνη

Νέος αγωγός ύδρευσης από πηγές Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και κατασκευή νέας δεξαμενή με δυνατότητες κάλυψης αναγκών και τμήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Απαραίτητες παρεμβάσεις στο λιμάνι και την Μαρίνα όπως:

Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής ηλεκτροδότησης σκαφών που προσεγγίζουν το λιμένα Καλαμάτας

Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών που προβλέπονται σε εγκεκριμένη μελέτη.

Ανάπλαση το χώρου μεταξύ των κτηρίων του Λιμεναρχείου και του Λιμενικού Ταμείου.

Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού για την προστασία των σκαφών των ερασιτεχνών αλιέων από βανδαλισμούς και κλοπές.

Καθορισμός αλιευτικών καταφυγίων και ραμπών ασφαλούς ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών στην περιοχή της Μ. Μαντίνειας και στον Κορδία. Και άλλα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας (αγροτική παραγωγή).

Συνεργαζόμενοι με τους όμορους Δήμους, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσουμε την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων. Διότι έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά ώστε να μείνουν στον τόπο μας ,αλλά και να επιστρέψουν όσα βρίσκονται στο εξωτερικό.

Να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις που χρειάζονται για την τουριστική ανάπτυξη,την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ( ήπιο κλίμα, αεροδρόμιο, λιμάνι, μαρίνα, τεράστιο παραλιακό μέτωπο, Ταϋγετος, πολιτισμός ,αξιοθέατα, μεσογειακή κουζίνα κ.α.)

Προτείνουμε:

Ένταξη στο σχέδιο με ειδικούς όρους και κίνητρα της Δυτικής παραλιακής ζώνης για την προσέλκυση μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων

Ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας στο Δήμο μας για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων με μεγαλύτερη αξία.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα και των παρόχθιων ζωνών του για αναψυχή .

Ανάπτυξη του λιμανιού κυρίως για τουριστική χρήση

Διερεύνηση της βιωσιμότητας νέας Μαρίνας στη δυτική παραλιακή ζώνη.

Δημιουργία παραθαλάσσιου πάρκου με ανάπλαση της περιοχής από εκβολές Νέδοντα μέχρι τον Κορδία και σύνδεση με την περιοχή της Μαρίνας ως απόληξη της οδού Αρτέμιδος που αποτελεί την κεντρική είσοδο της Καλαμάτας.

Εκπόνηση ενός προγράμματος ολιστικής ανάπτυξης του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου (αγροτουρισμός, ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, μονοπάτια ,φυσιολατρικός τουρισμός κ.α.) με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου για την προσέλκυση επισκεπτών, με την συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας .

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακού μετώπου (Παραλιακή ζώνη – Ναυαρίνου).

Ανάδειξη του θεματικού τουρισμού (θρησκευτικός, μαθητικός κλπ) καθώς και όλων των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού (φυσιολατρικός, αναρριχήσεις, θαλάσσιος, αλεξίπτωτο πλαγιάς, καταδυτικός, ορειβασία, αγροτουρισμός κ.α.)

Σύνδεση της Άνω Βέργας με την Παραλία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οραματιζόμαστε την πόλη και τον Δήμο μας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της νότιας Πελοποννήσου, αξιοποιώντας τις σημαντικές υποδομές που έχομε στον τομέα αυτό.(Μέγαρο χορού, Πνευματικό κέντρο , αμφιθέατρο «Θ. Αγγελόπουλος», ΔΗΠΕΘΕ, ΗΛΕΚΤΡΑ, Κάστρο, ανοικτό θέατρο κ.α ).

Στόχος μας να δημιουργήσουμε πλούσια και υψηλού επιπέδου πολιτιστική ζωή στην Περιφέρεια όλο τον χρόνο και να γίνει η Καλαμάτα πολιτιστικός προορισμός. Σε αυτό θα συμβάλλουν:

Το φεστιβάλ χορού και το brand name που έχει δημιουργήσει πρέπει να εμπλουτισθεί και να μετεξελιχθεί σε ένα «Διεθνές κέντρο Χορού» αλλά και άλλων τεχνών όπως μουσική , θέατρο, εικαστικά, κ.α. που μαζί με την παραγωγή πολυθεαμάτων και άλλες δράσεις θα προσφέρει σε 12μηνη βάση ενδιαφέρον για το ελληνικό και διεθνές κοινό .

Η ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία ,όπως τα αξιόλογα και με πολύχρονη ιστορία θεατρικά σχήματα, οι χορωδίες, οι χορευτικοί σύλλογοι κ.α. θα τύχουν της απόλυτης στήριξής μας , ώστε ν’ αναδειχθούν οι ντόπιες καλλιτεχνικές δυνάμεις.

Οι σύλλογοι και τα σωματεία που ασχολούνται με την παράδοση του τόπου μας, την πνευματική ζωή , τα ενδιαφέροντα της Νεολαίας,την μουσική κ.α.) αποτελούν ισχυρές βάσεις της πολιτιστικής μας ζωής.

Η συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στην Αρχαία Θουρία πρέπει να ενισχυθεί από τον Δήμο ,η προβολή τους καθώς και του αρχαιολογικού των Ακοβιτίκων που μαζί με την αρχαία Μεσσήνη, μπορούν ν’ αποτελέσουν μια τοπική πολιτιστική διαδρομή.

Η Προβολή της Καλαμάτας με την ευκαιρία εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό με την διοργάνωση ανάλογων με την επέτειο εκδηλώσεων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τα πολλά αθλητικά σωματεία σε όλα τα αθλήματα με πρώτη την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου μπορούν ν’ αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και προβολής του Δήμου μας και θα τύχουν της αμέριστης συμπαράστασής μας.

Αναφορικά με τις υποδομές που υπάρχουν χρειάζεται διαρκής συντήρηση και αναβάθμιση τους, ενώ είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός κλειστού κολυμβητηρίου και ενός κλειστού γυμναστηρίου, καθώς και μικρότερες αθλητικές υποδομές στις συνοικίες και τις τοπικές κοινότητες.

Είναι προτεραιότητά μας και θα γίνει πράξη!

Στόχος μας επίσης είναι να αξιοποιήσουμε τις αθλητικές υποδομές του Δήμου μας, ώστε σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα της περιοχής μας να γίνει προπονητικό κέντρο για Έλληνες και ξένους αθλητές.

9.ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Είναι ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξης της περιοχής και ο τομέας που προσφέρει πάντα ακόμη και στις δύσκολες εποχές της κρίσης.

Είναι ανάγκη να στηρίξουμε τα αγροτικά μας προϊόντα(το λάδι, την ελιά ,τα σύκα ,την πατάτα τα κηπευτικά και τα φρούτα μας) προωθώντας τα πρωτίστως στην τοπική αγορά .Πρέπει να συνδέσουμε τα τοπικά μας προϊόντα με τον τουρισμό και τα καταστήματα εστίασης του Δήμου μας. Γι’ αυτό προτείνουμε

Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πιστοποιημένων καταστημάτων που θα χρησιμοποιούν γνήσια τοπικά προϊόντα ,δίνοντας κίνητρα από τον Δήμο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε σίγουρη κατανάλωση ,καλύτερες τιμές στους παραγωγούς και διαφήμισή τους σ΄όλο τον κόσμο.

Πρέπει να πιέζουμε να γίνεται έγκαιρα η δακοκτονία για να μην καταστρέφεται η παραγωγή, όπως συνέβη πέρυσι, να στηρίζουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και να εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες υποδομές για τις δραστηριότητές τους (κυρίως αγροτικούς δρόμους, άρδευση ,φωτισμό, κ. α.).

10.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Στον Δήμο μας λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία πολλές κοινωνικές δομές όπως Λέσχες φιλίας ηλικιωμένων( ΚΑΠΗ ) ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ Αμεα, Δημοτικό Παντοπωλείο, , κέντρο συμβουλευτικής κακοποιημένων γυναικών ,το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» κ.α.

Πέραν της αυτονόητης υποστήριξής τους με κάθε μέσο , είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή τους και με άλλες δομές οι οποίες θ’ ανακουφίζουν και τις οικογένειες των ωφελουμένων και θα επιλύουν το βασανιστικό πρόβλημα της μελλοντικής φροντίδας τους, όταν θα είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη η οικογενειακή φροντίδα όπως:

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) δηλαδή μιάς μονάδας ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν ν’ αυτοεξυπηρετηθούν (κινητικά προβλήματα ,άνοια κλπ) ώστε ν’ ανακουφίζεται το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει.

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ η οποία θα παρέχει στους ωφελούμενους τόνωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης κ.α.

Οι παραπάνω δομές θ’ ιδρυθούν άμεσα αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επίσης είναι δεδομένη η συμβολή μας στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας συνοδών των βαρέως πασχόντων στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά των εργαζόμενων.

11.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια και εξ ‘ αιτίας της κλιματικής αλλαγής η ανάγκη για πολιτική προστασία είναι απόλυτα επιβεβλημένη. Πρέπει να ενισχύσουμε το γραφείο της πολιτικής προστασίας ,να επικαροποιήσουμε τα σχέδια αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών αλλά κυρίως τα σχέδια πρόληψης για να προστατέψουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ζωές και τις περιουσίες των συνδημοτών μας.

Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί πολλούς συνδημότες μας κυρίως στις τοπικές κοινότητες αλλά και τις γειτονιές της Καλαμάτας είναι η ασφάλεια. Είμαστε δίπλα και αλληλέγγυοι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες υπό την προϋπόθεση να σέβονται τον Νόμο. Η παραβατικότητα στην περιοχή μας έχει ονοματεπώνυμο! Δηλώνουμε απερίγραστα. Καμμία ανοχή στην παραβατικότητα απ’ όπου και αν προέρχεται!

Το ζήτημα αυτό βεβαίως είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας. Όμως με συντονιστή τον Δήμο θα επιδιωχθεί συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία που με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ,η οποία πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου ν’ αναπτύξουν κοινές δράσεις που θα αμβλύνουν το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων .

Φίλες και φίλοι,

Προσπάθησα όσο συνοπτικά μπορούσα να σας παρουσιάσω τους άξονες δράσης του συνδυασμού μας και τις προτάσεις του για την επόμενη δημοτική περίοδο. Καυτά που ανέφερα είναι λίγαμπροστά σ’εκείνα που έχομε σκεφθεί ,συζητήσει και αποφασίσει με τους συνεργάτες μου υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Γνωρίζουμε όσα υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα αλλά και εκείνα που έχει ανάγκη ο Δήμος μας και για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Γνωρίζουμε τι είναι εφικτό να γίνει και πως να διεκδικήσουμε την υλοποίησή του.

Γνωρίζουμε τι είναι δρομολογημένο από διάφορα προγράμματα στο Δήμο μας ( Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ΕΣΠΑ κ.α. ) και εγγυόμαστε να προχωρήσουμε αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση σ την ολοκλήρωσή τους.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σας κοιτώ στα μάτια και σας διαβεβαιώνω ότι αυτά τα οποία είπα ,δεν είναι μια προεκλογική εξαγγελία, ούτε μια σειρά πρόχειρων υποσχέσεων. Είναι ένα πρόγραμμα φιλόδοξο μεν ,αλλά απόλυτα εφικτό και υλοποιήσιμο.

Και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε πράξη.

Για να κάνουμε τον Δήμο μας ΠΡΟΤΥΠΟ ,με κέντρο τον άνθρωπο και την οικογένεια , με αναβαθμισμένες γειτονιές και χωριά, με υποδομές που θα προσελκύουν νέες επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας.»

Ωφελημένη η Καλαμάτα από τη συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου

 0ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: MESSINIA24 ΣΤΙΣ 07/04/2019UNCATEGORIZED

ΜΕ 2 ΣΧΟΛΕΣ, 6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ 5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάσσονται κατ’ εξαίρεση 4 τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ιδρύονται 2 πανεπιστημιακές σχολές στην Καλαμάτα, όπου θα λειτουργούν 6 συνολικά Τμήματα, και από μία στην Τρίπολη και την Πάτρα (με 4 τμήματα στην κάθε μια), ένα τμήμα στο Ναύπλιο κι ένα στη Σπάρτη.
Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο θα αποτελείται από 13 Ινστιτούτα και 2 παραρτήματα, τα οποία θα λειτουργούν 5 στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα, 4 στην Τρίπολη, 2 στην Κόρινθο και 4 στην Πάτρα.

Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου απείλησε την Πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, που προβάλει αντιδράσεις για τη συνένωση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ότι δεν θα Ιδρυθεί Νομική και Γεωπονική Σχολή στην Πάτρα εάν δεν προχωρήσει η συγχώνευση.

H Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία esos.gr εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Ίδρυση, μετονομασία και αλλαγή έδρας Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Το Πανεπιστήμιο στην Τρίπολη

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιε) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιστ) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

β) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών. Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία.

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας και Δημόσιας Υγείας και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η Πανεπιστημιακή Σχολή στην Καλαμάτα

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τομείς: αα) της γεωπονικής επιστήμης, ββ) της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων, γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δδ) της διοίκησης και της οικονομίας, εε) της επιστήμης των μαθηματικών και της πληροφορικής στστ) των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και ζζ) των επιστημών υγείας.

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) Βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη γεωπονία στα τρόφιμα και στο περιβάλλον με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση: αα) στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιμα, στη γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, για παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας με υψηλή μικροβιολογική και χημική ασφάλεια, για αξιοποίηση των αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων και εξοικονόμηση ενέργειας και ββ) στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσεων.

β) Εφαρμοσμένης μοντελοποίησης (applied modeling) με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εφαρμοσμένων μαθηματικών για την επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, στην οικονομία και τα χρηματοοικονομικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές επιστήμες και στη γεωπονία.

γ) Υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έδρα την Τρίπολη και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

δ) Εφαρμογών πληροφορικής στην τέχνη και τον πολιτισμό με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πολιτισμό.

ε) Νέων τεχνολογιών για την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για καινοτόμες πληροφοριακές εφαρμογές στις οικονομικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήμες.

στ) Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ποσοτικών μεθόδων στην οικονομία με έδρα την Καλαμάτα και παράρτημα στην Τρίπολη και με εξειδίκευση: αα) στην ανάλυση  των σύγχρονων χρηματοδοτικών προϊόντων, ββ) στις μεθόδους διαχείρισης και αντιστάθμισης κινδύνου στην οικονομία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και ερμηνείας για οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη μελέτη της επίδρασης των κοινωνικών και των οικονομικών παραγόντων στα χρηματοδοτικά προϊόντα.

ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στη μελέτη της μεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων με συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

η) Μεταναστευτικής πολιτικής με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στη μελέτη του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών, των επιπτώσεων του στις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και του τρόπου αντιμετώπισής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

θ) Δημογραφικής γήρανσης με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στα θέματα των επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

ι) Τεχνολογικής διακυβέρνησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Technology Governance and Digital Transformation) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας, της οικονομίας και της διοίκησης, στη θεωρητική έρευνα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

ια) Ενσωματωμένων συστημάτων, μικρο- νανο-ηλεκτρονικής και εφαρμογών και (Micro- Nano-Electronics Embedded Systems and Applications) με έδρα την Πάτρα με εξειδίκευση: αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήματα στις θεματικές περιοχές των αυτοματισμών και του ενσωματωμένου λογισμικού, ββ) στα βιοϊατρικά συστήματα και εφαρμογές και στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων υλικού και γγ) στη μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, στα προηγμένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήματα μέτρησης/ελέγχου.

ιβ) Ενεργειακών συστημάτων και προηγμένων υλικών (Energy Systems and Advanced Materials)) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις σύγχρονες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς, στη διαχείριση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας, στις υψηλές τάσεις και στα προηγμένα μονωτικά υλικά, στις επικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης και στα προηγμένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοιχεία (devices) και στη φωτονική.

ιγ) Υπολογιστικής μηχανικής και έρευνας και εφαρμογών στη μηχανοτρονική με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευσηστην έρευνα, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη: αα) λογισμικού για μηχανικούς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστική, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστομηχανική, στην αεροδυναμική, στη μετάδοση θερμότητας και ακτινοβολίας, στη διάχυση μάζας και ββ) συστημάτων για τον έλεγχο και αυτοματισμό της μηχανικής με ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήματα.

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), με έδρα την Καλαμάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα άρθρα 48 έως 50. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.

ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 48, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς.

Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 48, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως την 31-8-2020 Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλη.

β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συμμετέχει έως την 31-8-2022:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης και
β) στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί τις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητες.

3. β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.

Κοινωνικό,Πολιτικό,Αυτοδιοικητικό